Про затвердження Змін до Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги
Мінпраці України, Мінекономіки, європ.інтеграції, Мінфін України [...]; Наказ від 24.07.2002334/213/580/790/544
Документ z0637-02, поточна редакція — Прийняття від 24.07.2002
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 08.08.2002. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї ТА МОЛОДІ
Н А К А З
N 334/213/580/279/544 від 24.07.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
8 серпня 2002 р.
за N 637/6925

Про затвердження Змін
до Методики обчислення сукупного доходу сім'ї
для всіх видів соціальної допомоги

З метою упорядкування виплати допомоги малозабезпеченим
сім'ям з дітьми, відповідно до Закону України "Про державну
допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) та на виконання доручення
Кабінету Міністрів України від 20 червня 2002 р. N інд. 28
Н А К А З У Є М О :
1. Затвердити Зміни до Методики обчислення сукупного доходу
сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом
Мінпраці, Мінфіну, Мінекономіки, Держкоммолодьспорттуризму,
Держкомстату від 15.11.2001 N 486/202/524/455/3370 ( z0112-02 ),
зареєстрованої у Міністерстві юстиції 07.02.2002 за N 112/6400
(додаються).
2. Управлінню політики адресної допомоги Міністерства праці
та соціальної політики зареєструвати цей наказ у Міністерстві
юстиції України.
3. Контроль за виконання цього наказу покласти на заступників
державних секретарів міністерств і заступників голів Комітетів
відповідно до розподілу обов'язків.
Міністр праці та
соціальної політики України І.Сахань
Міністр економіки та
з питань європейської
інтеграції України О.Шлапак
Міністр фінансів України І.Юшко
Перший заступник Голови
Державного комітету
статистики України В.Головко
Голова Державного комітету
України у справах сім'ї
та молоді В.Довженк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці та
соціальної політики України,
Міністерства економіки та
з питань європейської
інтеграції України,
Міністерства фінансів
України,
Державного комітету
статистики України,
Державного комітету України
у справах сім'ї та молоді
24.07.2002
N 334/213/580/279/544
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 серпня 2002 р.
за N 637/6925
ЗМІНИ
до Методики обчислення сукупного доходу сім'ї
для всіх видів соціальної допомоги ( z0112-02 )
1. У підпункті 5.3 пункту п'ятого слова "а також допомога
відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім'ям" ( 1768-14 ) для призначення згідно із
Законом України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"
( 2811-12 ) допомоги малозабезпеченим сім'ям з дітьми" виключити.
2. У пункті сьомому: підпункт 7.7 після слів "сум компенсації працівникам втрати
частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів їх
виплати" доповнити словами "сум заборгованості за аліментами,
визначених судом або виконавчою службою на підставі рішення про
стягнення аліментів"; доповнити пункт новим підпунктом такого змісту: "7.10) суми заборгованості за аліментами, визначені судом або
виконавчою службою на підставі рішення про стягнення аліментів,
ураховуються в тому місяці, у якому здійснено їх повне або
часткове погашення"; у зв'язку з цим підпункти 7.10 - 7.13 уважати відповідно
підпунктами 7.11 - 7.14.
Начальник Управління політики
адресної допомоги Т.І.Булахвгору