Документ z0636-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.04.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.05.2016. Подивитися в історії? )

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.04.2016  № 222


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 квітня 2016 р.
за № 636/28766

Про внесення змін до наказу Державної авіаційної служби України від 24 жовтня 2014 року № 686

Відповідно до частин першої, п’ятої статті 11, статей 94, 95 Повітряного кодексу України, пункту 8 Положення про Державну авіаційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2014 року № 520, та з метою удосконалення порядку надання прав на експлуатацію повітряних ліній НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Державної авіаційної служби України від 24 жовтня 2014 року № 686 «Про затвердження Авіаційних правил України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2014 року за № 1440/26217 (із змінами), такі зміни:

1) пункт 4 виключити.

У зв’язку з цим пункти 5 і 6 вважати відповідно пунктами 4 і 5;

2) пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.».

2. Унести до Авіаційних правил України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній», затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 24 жовтня 2014 року № 686, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2014 року за № 1440/26217, такі зміни:

1) в абзаці п’ятому пункту 1.2 розділу І слова «пасажирів та/або вантажу» замінити словами «пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів»;

2) у розділі ІІ:

пункт 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1. Обов’язковими умовами надання права на експлуатацію повітряної лінії є наявність у авіаперевізника сертифіката експлуатанта та/або ліцензії (у випадках, передбачених законодавством), а також сплата авіаперевізником на дату подачі заяви рахунків-фактур (виставлених Державіаслужбою до першого числа місяця, в якому подана заява) на оплату державних зборів, передбачених Повітряним кодексом України, в повному обсязі.»;

абзац другий пункту 2.2 виключити;

пункт 2.11 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.12-2.17 вважати відповідно пунктами 2.11-2.16;

3) абзаци дев’ятий і десятий пункту 3.1 розділу ІІІ виключити;

4) додаток 3 виключити.

У зв’язку з цим додаток 4 вважати відповідно додатком 3. У тексті Авіаційних правил посилання на додаток 4 замінити посиланнями відповідно на додаток 3.

3. Управлінню міжнародного співробітництва та Європейської інтеграції (Коршук С.М.) в установленому законодавством порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному сайті.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державіаслужби

О.В. Більчук

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби України

Голова Антимонопольного
комітету України

В.о. Міністра інфраструктури УкраїниК.М. Ляпіна


Ю. Терентьєв

В. Омелянвгору