Документ z0635-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.03.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.05.2013. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.03.2013  № 322


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 квітня 2013 р.
за № 635/23167

Про затвердження Порядку нагородження осіб рядового і начальницького складу та працівників МВС України, інших осіб цінним подарунком, придбаним за рахунок коштів державного бюджету

Відповідно до розділу IІІ Закону України "Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України", статті 11 Закону України "Про міліцію" та статті 143 Кодексу законів про працю України, з метою визначення порядку нагородження осіб рядового і начальницького складу, військовослужбовців внутрішніх військ МВС України та працівників системи МВС України, інших осіб цінним подарунком, придбаним за рахунок коштів державного бюджету, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок нагородження осіб рядового і начальницького складу та працівників МВС України, інших осіб цінним подарунком, придбаним за рахунок коштів державного бюджету, що додається.

2. Головам Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної міграційної служби України підготувати та подати до МВС України на затвердження відповідні положення про нагородження підпорядкованого особового складу та працівників цінним подарунком, придбаним за рахунок коштів державного бюджету, згідно з якими здійснювати їх нагородження.

3. Забезпечення цінними подарунками в апараті МВС України покласти на Департамент матеріального забезпечення (Зінов П.І.) та Департамент фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку (Копитов С.М.), у головних управліннях, управліннях МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, вищих навчальних закладах МВС України - на керівників підрозділів матеріально-технічного, фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку.

4. Наказ МВС України від 23 листопада 2005 року № 1057 "Про порядок нагородження цінними подарунками в системі МВС України" (із змінами) скасувати.

5. Департаменту кадрового забезпечення (Дивак М.М.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра-керівника апарату Лекаря С.І.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр
генерал внутрішньої
служби УкраїниВ.Ю. Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова профспілкової спілки
атестованих працівників
органів внутрішніх справ України

А.С. Онищук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
29.03.2013  № 322


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 квітня 2013 р.
за № 635/23167

ПОРЯДОК
нагородження осіб рядового і начальницького складу та працівників МВС України, інших осіб цінним подарунком, придбаним за рахунок коштів державного бюджету

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок установлює механізм представлення до нагородження осіб рядового і начальницького складу, військовослужбовців внутрішніх військ МВС України та працівників МВС України, інших осіб та порядок вручення їм цінного подарунка, придбаного за рахунок коштів державного бюджету.

1.2. У МВС України нагородження цінним подарунком є видом заохочення за старанне та зразкове виконання посадових обов’язків, ініціативу і наполегливість, виявлені при вирішенні службових завдань, активну і плідну (службу) роботу та активну участь у наданні допомоги в охороні правопорядку та боротьбі із злочинністю.

Цінний подарунок - це предмет особистого користування або предмет побутового призначення, придбаний за рахунок коштів державного бюджету.

1.3. На цінний подарунок може бути нанесений дарчий напис.

1.4. Вартість цінного подарунка (з урахуванням вартості дарчого напису), придбаного за рахунок коштів державного бюджету, не повинна перевищувати 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, у місячному розмірі, установленої на 01 січня поточного року.

1.5. Цінним подарунком нагороджуються:

особи рядового і начальницького складу органів та підрозділів внутрішніх справ;

працівники МВС України;

військовослужбовці внутрішніх військ МВС України;

інші особи.

1.6. Цінним подарунком можуть бути нагороджені громадяни України за активну участь у наданні допомоги в охороні громадського порядку, боротьбі зі злочинністю.

1.7. В апараті МВС України та підпорядкованих підрозділах про нагородження цінним подарунком видається відповідний наказ за підписом Міністра внутрішніх справ України або особи, яка виконує його обов’язки.

У Головних управліннях МВС (далі - ГУМВС), Управліннях МВС (далі - УМВС) України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті видається наказ за підписом начальника ГУМВС, УМВС або особи, яка виконує його обов’язки.

У вищих навчальних закладах (далі - ВНЗ) МВС України видається наказ за підписом ректора цього закладу або особи, яка виконує його обов’язки.

II. Порядок подання до нагородження цінним подарунком

2.1. Подання до нагородження цінним подарунком Міністрові внутрішніх справ України або особі, яка виконує його обов’язки, вносять:

2.1.1. Перший заступник Міністра, заступник Міністра, заступник Міністра - керівник апарату стосовно:

керівників структурних підрозділів апарату МВС України;

начальників ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, науково-дослідних установ МВС України, ректорів ВНЗ МВС України;

громадян України.

2.1.2. Керівники структурних підрозділів апарату МВС України стосовно:

підпорядкованих осіб рядового і начальницького складу та працівників МВС України;

осіб рядового і начальницького складу та працівників ГУМВС, УМВС за напрямом службової діяльності.

2.1.3. Начальники ГУМВС, УМВС стосовно підпорядкованих осіб рядового і начальницького складу та працівників.

2.1.4. Начальник Головного управління внутрішніх військ МВС України стосовно підпорядкованих військовослужбовців внутрішніх військ та працівників.

2.2. Подання про нагородження цінним подарунком начальникам ГУМВС, УМВС, ректорам ВНЗ МВС України або особі, яка виконує його обов’язки, вносять керівники підпорядкованих органів або підрозділів.

2.3. Пропозиції щодо висунення кандидатур до нагородження цінним подарунком розглядаються:

на оперативних нарадах структурних підрозділів апарату МВС України, ГУМВС, УМВС, Головного управління внутрішніх військ МВС України;

на колегіях ГУМВС, УМВС;

на вчених радах ВНЗ МВС України.

2.4. Про результати розгляду кандидатур, що висуваються до нагородження цінним подарунком, складається протокол, який додається до подання.

2.5. Подання до нагородження особи цінним подарунком, придбаним за рахунок коштів державного бюджету, складається за формою, встановленою додатком 1 до цього Порядку, кадровим підрозділом або працівником, який згідно з посадовими обов’язками відповідає за ділянку роботи з кадрового забезпечення.

2.6. Якщо нагородження цінним подарунком приурочується до ювілейних дат, професійних свят, подання до нагородження вносяться не пізніше ніж за місяць до відповідної дати.

2.7. Подання опрацьовуються Департаментом кадрового забезпечення МВС України, розглядаються Нагородною комісією МВС України, пропозиції якої разом з проектом наказу про нагородження доповідаються Міністрові внутрішніх справ України або особі, яка виконує його обов’язки.

У ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, ВНЗ МВС України подання опрацьовуються підрозділами кадрового забезпечення, після чого проект наказу про нагородження доповідається начальнику, ректору або особі, яка виконує його обов’язки.

III. Порядок вручення цінних подарунків

3.1. Цінні подарунки вручаються в урочистій обстановці Міністром внутрішніх справ України або за його дорученням іншою посадовою особою, про що складається протокол вручення цінного подарунка згідно з додатком 2 до цього Порядку.

У ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті цінний подарунок вручається начальниками цих управлінь, у ВНЗ МВС України - ректором або за їх дорученням іншою посадовою особою.

3.2. Протокол вручення цінного подарунка, підписаний особою, яка здійснювала вручення, надсилається протягом 10 днів від дати вручення, однак не пізніше останнього робочого дня поточного місяця:

до підрозділів кадрового забезпечення ГУМВС, УМВС, ВНЗ МВС України за наказом, виданим керівником цього органу або особою, яка виконувала його обов’язки;

до Департаменту кадрового забезпечення МВС України за наказом Міністра внутрішніх справ України або особи, яка виконувала його обов’язки.

3.3. Копія протоколу в зазначений строк подається до бухгалтерської служби.

3.4. В особовій справі (трудовій книжці) нагородженої особи робиться відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу про нагородження цінним подарунком.

Начальник Департаменту
кадрового забезпечення
МВС України
генерал-майор міліції
М.М. Дивак
Додаток 1
до Порядку нагородження осіб
рядового і начальницького складу
та працівників МВС України,
інших осіб цінним подарунком,
придбаним за рахунок коштів
державного бюджету

ПОДАННЯ
до нагородження особи цінним подарунком, придбаним за рахунок коштів державного бюджету

1. Спеціальне звання (військове звання, ранг державного службовця), прізвище, ім'я,
по батькові ___________________________________________________________________

2. Посада і місце служби ________________________________________________________
                                                               (найменування органу внутрішніх справ, установи, військової частини)

3. Число, місяць, рік народження _________________________________________________

4. Освіта _____________________________________________________________________

5. Загальний стаж служби (роботи) _______________________________________________

6. Характеристика (із зазначенням заслуг щодо зразкового виконання службових обов'язків, досягнення значних результатів у забезпеченні службової діяльності)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Посада особи,
яка вносить пропозицію ________________________________________________________
                                                                                          (підпис)                             (прізвище, ініціали)

"___" ___________ 20__ року

М.П.Додаток 2
до Порядку нагородження осіб
рядового і начальницького складу
та працівників МВС України,
інших осіб цінним подарунком,
придбаним за рахунок коштів
державного бюджету

ПРОТОКОЛ
вручення цінного подарунка

"___" ____________ 20 ___ року

Мною, _______________________________________________________________________
                                        (спеціальне звання, військове звання, ранг державного службовця,

_____________________________________________________________________________
                                              прізвище, ініціали, посада особи, яка проводить вручення)

_____________________________________________________________________________,

вручено цінний подарунок ______________________________________________________
                                                                                               (вид цінного подарунка)

_____________________________________________________________________________
                                              (спеціальне звання, військове звання, ранг державного службовця,

_____________________________________________________________________________,
прізвище, ім'я та по батькові нагородженого, посада, дані облікової картки фізичної особи-платника податків
                або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовляються
                   від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили
                   про це відповідний орган Державної податкової служби і мають відмітку у паспорті
                              з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних")

нагородженому згідно з наказом від "___" __________ 20 ___ року № __________________.

____________________________
(підпис особи, яка проводила вручення)

_________________________
(підпис нагородженої особи)

М.П.
вгору