Документ z0634-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.07.2015, підстава - z0517-15

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.04.2012  № 636/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 квітня 2012 р.
за № 634/20947

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 633/5 від 30.04.2015}

Про затвердження Порядку ведення Головними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі локальних реєстрів Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, та Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 28 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення Головними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі локальних реєстрів Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, та Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору, що додається.

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.) довести цей наказ до відома Головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

3. Начальникам Головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі довести цей наказ до відома районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних та міжрайонних управлінь юстиції та забезпечити його виконання.

4. Центру правової реформи і законопроектних робіт  при Міністерстві юстиції України (Вишневський А.В.) забезпечити виконання цього наказу та надання відповідної консультативно-методичної допомоги Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі під час створення та ведення ними відповідних локальних реєстрів.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ємельянову І.І.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

О. Лавринович
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
24.04.2012 № 636/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 квітня 2012 р.
за № 634/20947

ПОРЯДОК
ведення Головними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі локальних реєстрів Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, та Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру формування та ведення локальних реєстрів Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, та Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору (далі - локальні реєстри), а також порядок користування ними.

1.2. Локальні реєстри - це бази даних, ведення яких здійснюється у форматі електронних таблиць за формою, наведеною у додатках 1 та 2 до цього Порядку, в яких містяться відомості про адвокатів, які залучаються дo надання безоплатної вторинної правової допомоги.

1.3. Ведення та організаційно-технічне забезпечення локальних реєстрів здійснюються Головними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - головні управління юстиції), які вживають заходів із збереження та захисту баз даних локальних реєстрів, надають доступ до інформації, що міститься у них, виконують інші функції, передбачені цим Порядком.

1.4. Бази даних локальних реєстрів об’єднуються у Реєстр адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, та Реєстр адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору (далі - Реєстри адвокатів), ведення та організаційно-технічне забезпечення яких здійснює Центр правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції України (далі - Центр).

1.5. Локальні реєстри та Реєстри адвокатів ведуться державною мовою.

ІІ. Порядок внесення відомостей до локальних реєстрів

2.1. Відомості до локальних реєстрів вносяться на підставі рішення конкурсної комісії з відбору адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги та переданих секретарем цієї комісії списків відібраних адвокатів, а також наявності письмової згоди адвоката на обробку його персональних даних.

2.2. Внесення відомостей до локальних реєстрів здійснюється відповідальним працівником, визначеним наказом начальника головного управління юстиції, не пізніше наступного робочого дня з дня отримання таких відомостей.

2.3. До локальних реєстрів вносяться такі відомості:

2.3.1 прізвище, ім'я, по батькові адвоката;

2.3.2 номер свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю та найменування органу, який прийняв рішення про його видачу;

2.3.3 поштовий індекс та адреса місцезнаходження робочого місця (офісу) адвоката;

2.3.4 номери контактних телефонів та адреса електронної пошти адвоката;

2.3.5 номер та дата протоколу засідання конкурсної комісії про відбір адвоката для включення його до відповідного локального реєстру або за заявою адвоката до обох локальних реєстрів одночасно;

2.3.6 дата внесення відомостей до локального реєстру, змін, доповнень чи приміток;

2.3.7 прізвище, ім’я, по батькові відповідального працівника головного управління юстиції, який вніс відомості до локального реєстру, зміни, доповнення чи примітки;

2.3.8 відомості про контракт (договір - у разі укладення), на підставі якого адвокат надає безоплатну вторинну правову допомогу на постійній (тимчасовій) основі;

2.3.9 зміни, доповнення та примітки до відомостей локальних реєстрів.

ІІІ. Внесення змін, доповнень та приміток до відомостей локальних реєстрів

3.1. Зміни та доповнення до відомостей локальних реєстрів вносяться за поданням центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у строк, передбачений пунктом 2.2 розділу ІІ цього Порядку, у разі:

3.1.1 зміни прізвища, імені, по батькові адвоката (зазначається нове прізвище, ім’я, по батькові);

3.1.2 зміни адреси місцезнаходження робочого місця (офісу) адвоката, контактних телефонів чи адреси електронної пошти (зазначається нова адреса, контактні телефони, адреса електронної пошти);

3.1.3 укладення контракту (договору) з адвокатом про надання ним безоплатної вторинної правової допомоги, припинення або продовження його дії (зазначається номер та дата укладення, припинення або продовження дії контракту (договору)).

3.2. Примітки до відомостей локальних реєстрів вносяться за поданням центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у строк, передбачений пунктом 2.2 розділу ІІ цього Порядку, у разі:

3.2.1 зупинення чи поновлення дії свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю або його анулювання (зазначається дата зупинення, поновлення дії або анулювання свідоцтва, назва органу, який прийняв відповідне рішення);

3.2.2 припинення адвокатської діяльності (зазначається дата прийняття рішення про припинення адвокатської діяльності, назва органу, який прийняв рішення про припинення адвокатської діяльності);

3.2.3 виключення адвоката з локального реєстру (зазначається дата та підстава виключення).

Підставами для виключення адвоката з локального реєстру є:

смерть адвоката;

припинення адвокатської діяльності в порядку, встановленому законодавством;

розірвання контракту (договору) з адвокатом у випадку неналежного виконання ним своїх зобов’язань за умовами контракту (договору);

письмова заява адвоката про включення його до іншого локального реєстру, передбаченого цим Порядком.

3.3. У разі виникнення обставин, зазначених у підпунктах 3.1.1, 3.1.2 пункту 3.1 та підпунктах 3.2.1, 3.2.2 пункту 3.2 цього розділу, адвокат зобов’язаний письмово повідомити про відповідні зміни центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги не пізніше двох робочих днів з дня  настання таких обставин.

Одержані від адвоката відомості протягом одного робочого дня передаються відповідальним працівником центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги головному управлінню юстиції для внесення їх до відповідного локального реєстру.

3.4. У разі виникнення обставин, зазначених у підпункті 3.1.3 пункту 3.1 цього розділу, відповідальний працівник центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги повідомляє про це у встановленому порядку головне управління юстиції не пізніше двох робочих днів з дня настання таких обставин.

3.5. Відповідальний працівник головного управління юстиції в день внесення відомостей до локальних реєстрів або змін, доповнень чи приміток надсилає повідомлення про це Центру в електронній формі з додатком у вигляді оновленого файла відповідного локального реєстру з виділеною інформацією, яка була внесена.

Відповідальний працівник Центру забезпечує внесення відомостей до Реєстрів адвокатів не пізніше наступного робочого дня з дня їх отримання.

ІV. Порядок доступу до відомостей локальних реєстрів та Реєстрів адвокатів

4.1. Доступ до відомостей локальних реєстрів та Реєстрів адвокатів здійснюється через офіційні веб-сайти головних управлінь юстиції та офіційний веб-сайт Центру шляхом пошуку та перегляду інформації, зазначеної у підпунктах 2.3.1 - 2.3.4 та 2.3.8, 2.3.9 пункту 2.3 розділу ІІ цього Порядку.

Оновлення інформації на вказаних веб-сайтах здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дня внесення відомостей або змін, доповнень чи приміток до локальних реєстрів та Реєстрів адвокатів.

4.2. Надання інформації за даними локальних реєстрів здійснюється відповідними головними управліннями юстиції на підставі письмових запитів, поданих органами державної влади, юридичними та фізичними особами, протягом п’яти робочих днів з дня надходження таких запитів.

V. Забезпечення дотримання вимог Порядку

5.1. Секретар конкурсної комісії та відповідальний працівник центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги забезпечують достовірність та своєчасність надання відомостей головному управлінню юстиції для внесення їх до локальних реєстрів.

5.2. Відповідальний працівник головного управління юстиції забезпечує своєчасність внесення, повноту та відповідність даних локальних реєстрів відомостям та документам, наданим секретарем конкурсної комісії та відповідальним працівником центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

5.3. Відповідальний працівник Центру забезпечує своєчасність внесення, повноту та відповідність даних у Реєстрах адвокатів відомостям локальних реєстрів, наданим відповідальними працівниками головних управлінь юстиції.

Директор Центру правової
реформи і законопроектних
робіт при Міністерстві
юстиції УкраїниА. Вишневський
Додаток 1
до Порядку ведення Головними
управліннями юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та
Севастополі локальних реєстрів Реєстру
адвокатів, які надають безоплатну
вторинну правову допомогу на постійній
основі за контрактом, та Реєстру
адвокатів, які надають безоплатну
вторинну правову допомогу
на тимчасовій основі на підставі договору

РЕЄСТР
адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом


Додаток 2
до Порядку ведення Головними
управліннями юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та
Севастополі локальних реєстрів Реєстру
адвокатів, які надають безоплатну
вторинну правову допомогу на постійній
основі за контрактом, та Реєстру
адвокатів, які надають безоплатну
вторинну правову допомогу
на тимчасовій основі на підставі договору

РЕЄСТР
адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договорувгору