Документ z0631-97, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.10.2010, підстава - z0938-10

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 272 від 16.12.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
30 грудня 1997 р.
vd971216 vn272 за N 631/2435
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 1085 ( z0938-10 ) від 24.09.2010 }
Про бухгалтерський облік взаємозаліку
та реструктуризації заборгованості

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1997 р.
N 1154 ( 1154-97-п ) "Про стан розрахунків та механізм погашення
заборгованості за спожиті теплову, електричну енергію та природний
газ, водопостачання та водовідведення установами і організаціями,
що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, а також
населенням за житлово-комунальні послуги" передбачено проведення
взаємозаліків з погашення заборгованості установ і організацій, що
фінансуються з державного та місцевих бюджетів перед
енергопостачальними компаніями, підприємствами компанії "Укргаз" і
підприємством "Київгаз", а також підприємствами
житлово-комунального господарства в рахунок платежів, належних
державному та місцевим бюджетам від зазначених підприємств.
Залишок заборгованості за 1997 та попередні роки установ і
організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, а
також залишок заборгованості бюджетів за різницею в ціні на газ,
що споживається населенням, і комунальні послуги підлягає
реструктуризації (відстроченню) та погашенню шляхом запровадження
в обіг казначейських векселів та векселів місцевих державних
адміністрацій. У зв'язку з цим Н А К А З У Ю:
Зазначені вище підприємства взаємозалік та реструктуризацію
заборгованості установ і організацій, що фінансуються з державного
та місцевих бюджетів, за спожиті природний газ, теплову та
електричну енергію, водопостачання та водовідведення,
заборгованості бюджетів за різницею в цінах, пов'язаною з їх
державним регулюванням на природний газ та житлово-комунальні
послуги, надані населенню, в рахунок платежів, належних державному
та місцевим бюджетам відображають у бухгалтерському обліку у
такому порядку: 1. Оформлені документами у встановленому порядку результати
взаємозаліку з погашення заборгованості установ і організацій, що
фінансуються з державного і місцевих бюджетів, в рахунок платежів,
належних державному та місцевим бюджетам від підприємств
енергопостачальницьких компаній, підприємств компанії "Укргаз",
підприємства "Київгаз", а також підприємств житлово-комунального
господарства, відображаються по дебету рахунку 68 "Розрахунки з
бюджетом", субрахунок обліку відповідного податку, обов'язкового
платежу, і кредиту рахунків: 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками", 76 "Розрахунки з
різними дебіторами і кредиторами" - в частині заборгованості
установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих
бюджетів, вказаним підприємствам за спожиті природний газ, теплову
та електричну енергію, водопостачання та водовідведення; 96 "Цільове фінансування та цільові надходження" - в частині
заборгованості за різницею в цінах, пов'язаною з їх державним
регулюванням на природний газ та надані населенню
житлово-комунальні послуги (включаючи субсидії). Одночасно ця сума
відображається по дебету рахунку 96 у кореспонденції з кредитом
рахунку 80 "Прибутки і збитки" з включенням до рядку 011 Звіту про
фінансові результати (ф. N 2). 2. Одержання підприємствами, вказаними у пункті 1 цього
наказу, казначейських векселів і векселів місцевих державних
адміністрацій в погашення зобов'язань бюджетів та в погашення
реструктурованої заборгованості за відвантажену продукцію,
виконані роботи, надані послуги, а також передача цими
підприємствами казначейських векселів та векселів місцевих
державних адміністрацій в погашення заборгованості із платежів до
бюджету відображається в порядку, затвердженому наказом
Міністерства фінансів України від 10 липня 1996 р. N 140
( z0361-96 ). 3. Реструктурована відповідно до зазначеної постанови
Кабінету Міністрів України заборгованість до настання терміну
погашення відображається підприємствами у рядку 060 Балансу
підприємства (ф. N 1). У місяці, в якому згідно з графіком погашення установами та
організаціями, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів,
реструктурованої заборгованості, сума заборгованості, термін
погашення якої настав, відображається у рядку 170 Балансу
підприємства (ф. N 1).

Заступник Міністра С.М. Макацаріявгору