Документ z0631-17, действует, текущая редакция — Принятие от 20.04.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 09.06.2017. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.04.2017  № 151


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 травня 2017 р.
за № 631/30499

Про затвердження Порядку ведення обліку та здійснення аналізу причин катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод та пожеж на автомобільному та міському електричному транспорті (трамвай, тролейбус)

Відповідно до статті 16-2 Закону України «Про транспорт», абзацу сорок шостого підпункту 13 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення обліку та здійснення аналізу причин катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод та пожеж на автомобільному та міському електричному транспорті (трамвай, тролейбус), що додається.

2. Державній службі України з безпеки на транспорті забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лавренюка Ю.Ф.

Міністр

В. Омелян

ПОГОДЖЕНО:
Державний секретар
Міністерства внутрішніх справ України

Голова Національної поліції України

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Голова Державної служби України
з безпеки на транспортіО.В. Тахтай

С.М. Князєв


М. Чечоткін


М.В. НонякЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
20.04.2017  № 151


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 травня 2017 р.
за № 631/30499

ПОРЯДОК
ведення обліку та здійснення аналізу причин катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод та пожеж на автомобільному та міському електричному транспорті (трамвай, тролейбус)

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру ведення обліку та здійснення аналізу причин катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод (далі - ДТП) та пожеж на автомобільному транспорті загального користування (далі - автомобільний транспорт) та міському електричному транспорті (трамвай, тролейбус) (далі - Події) Укртрансбезпекою.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають такі значення:

облік - процес, який складається з операцій фіксації, аналізу, узагальнення та спостереження (реєстрації) фактів катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод та пожеж;

оперативний черговий - відповідальна особа апарату Укртрансбезпеки або її територіального органу, на яку покладаються обов’язки щодо збору та обробки оперативної інформації про Події та ведення обліку Подій на автомобільному та міському електричному транспорті (трамвай, тролейбус);

повідомлення про Подію - інформація про катастрофу, аварію, ДТП, пожежу, що містить обставини Події та надається з метою проведення повного аналізу аварійності.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Кодексі цивільного захисту України, Законах України «Про автомобільний транспорт», «Про міський електричний транспорт», Правилах дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306 (далі - Правила дорожнього руху), Порядку обліку пожеж та їх наслідків, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року № 2030, Правилах експлуатації трамвая та тролейбуса, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 10 грудня 1996 року № 103, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 березня 1997 року за № 66/1870 (далі - Правила експлуатації трамвая та тролейбуса), Порядку технічного розслідування дорожньо-транспортних пригод, катастроф, аварій на автомобільному та міському електричному (трамвай, тролейбус) транспорті, затвердженому наказом Міністерства інфраструктури України від 23 червня 2015 року № 231, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 09 липня 2015 року за № 818/27263 (далі - Порядок технічного розслідування ДТП).

ІІ. Збір інформації про події, що сталися за участю автомобільного та міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус)

1. Укртрансбезпека та її територіальні органи забезпечують цілодобове чергування з метою оперативного збору інформації про Події, оперативне реагування на них та ведення їх обліку.

2. Оперативне чергування здійснюється оперативними черговими апарату Укртрансбезпеки та її територіальних органів згідно з графіками, які складаються до 25 числа місяця, що передує звітному місяцю, за формами, що наводяться у додатках 1, 2 до цього Порядку.

Територіальні органи Укртрансбезпеки надсилають скан-копії графіків до оперативного чергового апарату Укртрансбезпеки засобами електронного зв’язку.

3. Оперативні чергові апарату та територіальних органів Укртрансбезпеки можуть використовувати інформацію про Події, яка отримана від:

структурних підрозділів Національної поліції;

структурних підрозділів ДСНС;

автомобільних перевізників;

підприємств міського електричного транспорту, що надають транспортні послуги;

водіїв, пасажирів та інших учасників дорожнього руху;

доступних джерел (мережа Інтернет, засоби масової інформації тощо).

4. Оперативний черговий територіального органу Укртрансбезпеки після отримання попередньої інформації про Подію передає її в телефонному режимі оперативному черговому апарату Укртрансбезпеки.

5. Оперативний черговий територіального органу Укртрансбезпеки з моменту отримання інформації про Подію негайно повідомляє оперативного чергового апарату Укртрансбезпеки про таку Подію за допомогою засобів електронного зв’язку за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку.

Скан-копія повідомлення про Подію з підписом оперативного чергового територіального органу Укртрансбезпеки направляється на офіційну електронну адресу апарату Укртрансбезпеки для подальшої реєстрації.

Інформація про Подію може уточнюватись, про що обов’язково сповіщається оперативний черговий апарату Укртрансбезпеки.

6. Оперативний черговий територіального органу Укртрансбезпеки заносить інформацію про Події до журналу обліку катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод та пожеж на автомобільному та міському електричному транспорті (трамвай, тролейбус) (далі - журнал обліку), що оформлюється в паперовій формі згідно з додатком 4 до цього Порядку.

7. Сторінки журналу обліку повинні бути пронумеровані, прошнуровані, засвідчені підписом Голови Укртрансбезпеки та скріплені печаткою Укртрансбезпеки.

Журнал обліку підлягає постійному зберіганню.

8. Оперативний черговий апарату Укртрансбезпеки інформує про Події керівництво Укртрансбезпеки та оперативного чергового Мінінфраструктури у порядку та в строки, визначені Інструкцією про порядок надання інформації в Міністерстві інфраструктури при виникненні надзвичайних ситуацій у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури, затвердженою наказом Міністерства інфраструктури України від 26 березня 2012 року № 186, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2012 року за № 541/20854, та реєструє отриману від територіального органу Укртрансбезпеки інформацію в журналі обліку катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод та пожеж на автомобільному та міському електричному транспорті (трамвай, тролейбус), ведення якого здійснюється в електронній формі.

9. Оперативний черговий апарату Укртрансбезпеки координує роботу оперативного чергового територіального органу щодо отримання уточненої інформації про обставини, учасників та наслідки Події.

10. Оперативний черговий апарату Укртрансбезпеки передає оперативному черговому територіального органу Укртрансбезпеки доручення керівництва Укртрансбезпеки з питань оперативного реагування на Подію.

ІІІ. Облік та аналіз подій, що сталися за участю автомобільного та міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус)

1. Територіальні органи Укртрансбезпеки щомісяця, до 05 числа місяця, що настає за звітним:

1) проводять спільно із структурними підрозділами Національної поліції звірку інформації про Події, зазначеної у журналі обліку.

За результатами такої звірки інформація про Події може підлягати коригуванню;

2) на підставі записів у журналі обліку та звіреної інформації формують перелік Подій, що сталися за участю автомобільного та міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус), відповідно до розділу IV цього Порядку, оригінал якого зберігається у відповідному територіальному органі, а скан-копія в електронній формі надсилається до структурного підрозділу апарату Укртрансбезпеки, до функцій якого належить ведення обліку й аналізу Подій.

2. Не підлягають обліку Події, які сталися за участю автомобільного транспорту, що належить:

фізичним або юридичним особам, які не мають ліцензії на право провадження діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом та/або з міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

автомобільним перевізникам - нерезидентам України.

3. Структурний підрозділ апарату Укртрансбезпеки, до функцій якого належить ведення обліку й аналізу Подій, на підставі інформації з переліку Подій, що сталися за участю автомобільного та міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус):

аналізує протягом місяця, що настає за звітним кварталом, інформацію про Події, їх обставини, причини і наслідки;

готує та подає до Мінінфраструктури до 10 числа місяця, що настає за звітним місяцем, оперативну (узагальнену) інформацію про стан аварійності разом з інформацією про вжиті заходи щодо її запобігання.

4. Інформація про Події, а також про заходи, вжиті з метою їх запобігання, може розміщуватися на офіційному веб-сайті Укртрансбезпеки та у засобах масової інформації.

5. Аналіз причин настання Подій проводиться за:

1) передумовами виникнення Події:

порушення правил маневрування;

порушення правил проїзду перехресть;

перевищення швидкості руху;

порушення правил обгону та/або виїзду на смугу зустрічного руху;

недотримання дистанції та інтервалу руху;

експлуатація технічно несправних транспортних засобів;

сон за кермом;

порушення правил проїзду зупинок громадського транспорту;

порушення правил проїзду залізничних переїздів;

керування у нетверезому стані;

падіння струмоприймачів (для міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус);

2) автомобільними маршрутами (для автомобільного транспорту):

під час виконання перевезення пасажирів чи вантажів на міських маршрутах;

під час виконання перевезення пасажирів чи вантажів на внутрішньообласних маршрутах;

під час виконання перевезення пасажирів чи вантажів на міжобласних маршрутах;

під час виконання перевезення пасажирів чи вантажів на міжнародних маршрутах;

3) видами Подій:

попутні зіткнення;

зустрічні зіткнення;

бокові зіткнення;

перекидання;

наїзд на транспортний засіб, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

наїзд на веломототранспорт;

наїзд на гужовий транспорт;

наїзд на тварин;

падіння пасажира;

падіння вантажу, що перевозиться;

зіткнення із залізничним транспортом;

4) наслідками Подій:

без постраждалих осіб;

загинули від 1 до 3 осіб та/або від 1 до 10 осіб отримали травми;

загинули від 3 до 5 осіб та/або від 10 до 15 осіб отримали травми;

загинули 5 і більше осіб та/або 15 і більше осіб отримали травми;

5) порою доби:

ранкова (з 05:00 до 10:00);

денна (з 10:00 до 17:00);

вечірня (з 17:00 до 22:00);

нічна (з 22:00 до 05:00);

6) віком водіїв:

до 21 року;

від 21 до 35 років;

від 35 до 50 років;

50 і більше років;

7) тривалістю роботи водіїв:

до 2 годин;

від 2 до 6 годин з усіма передбаченими відпочинками;

від 2 до 6 годин без передбачених відпочинків;

від 6 до 12 з усіма передбаченими відпочинками;

від 6 до 12 годин без передбачених відпочинків;

понад 12 годин;

8) маркою, моделлю транспортних засобів;

9) періодом експлуатації транспортних засобів:

до 1 року;

від 1 до 5 років;

від 5 до 10 років;

від 10 до 20 років;

понад 20 років.

IV. Порядок формування переліку подій, що сталися за участю автомобільного та міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус)

1. Перелік подій, що сталися за участю автомобільного та міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) (далі - Перелік), формується у вигляді таблиці в електронній формі згідно із зразком, що наведений у додатку 5 до цього Порядку.

2. До Переліку включаються Події, які сталися на території відповідної адміністративної одиниці протягом звітного місяця та обліковані в оперативному режимі або за результатами звірки.

3. У графі «Дата і час настання події» зазначаються фактична дата і час настання Події у такій послідовності:

«**.**.**** **:**».
(число, місяць, рік, години, хвилини)

4. У графі «Місце настання події» зазначаються:

у разі якщо Подія сталася у населеному пункті - назва, район, вулиця, прив’язка до місця настання Події;

у разі якщо Подія сталася на автодорозі, у тому числі тій, що проходить через населені пункти і не перебуває у комунальній власності, - індекс та номер дороги, її повна назва, прив’язка до місця настання Події, що вказується з точністю до кілометра і метра. Наприклад, автодорога М-05 Київ - Одеса 435 км + 750 м, Одеська область.

5. У графі «Причини та короткі обставини події» зазначається текстова інформація в оповідальній формі, яка містить запропоновані словосполучення, що описують причини та обставини Події:

спрощена класифікація колісного транспортного засобу (легковий автомобіль, мікроавтобус, автобус, тролейбус, автомобіль-таксі, зчленований автобус (тролейбус), вантажний автомобіль, що перевозить небезпечні вантажі, вантажний автомобіль) або трамвай;

марка, модель колісного транспортного засобу або трамвая;

номерний знак колісного транспортного засобу або інвентарний номер трамвая (тролейбуса);

повне найменування суб’єкта господарювання, що здійснює перевезення пасажирів та/або вантажів на комерційній основі;

адміністративно-територіальна одиниця, в якій зареєстровано суб’єкта господарювання, наприклад: (Харківська область), (м. Київ);

для пасажирських перевезень автобусами: перевезення за режимом (регулярні, нерегулярні, регулярні спеціальні), вид сполучення (міжнародне, міжобласне, внутрішньообласне, приміське, міське);

найменування маршруту, наприклад: «Нікополь - Дніпро»;

кількість пасажирів у салоні транспортного засобу;

вид пригоди для автомобільного транспорту та міського електричного транспорту (тролейбуса, трамвая) - відповідно до найменування кодів видів пригоди, наведених в додатку до Інструкції із заповнення картки обліку дорожньо-транспортної пригоди, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 28 грудня 2005 року № 1242, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 березня 2006 року за № 267/12141; а додатково для міського електричного транспорту (трамвая) - сходження трамвайного вагона з рейок у значенні, наведеному в Порядку технічного розслідування ДТП;

найменування порушень Правил дорожнього руху для автомобільного транспорту та міського електричного транспорту (тролейбуса, трамвая) - відповідно до довідника кодів порушень ПДР, наведеного в додатку до Інструкції із заповнення картки обліку дорожньо-транспортної пригоди, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 28 грудня 2005 року № 1242, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 березня 2006 року за № 267/12141, а додатково для міського електричного транспорту (тролейбуса та трамвая) - порушення бокового інтервалу, відволікання від приладів управління, порушення правил технічної зупинки, рух з відчиненими дверима, посадка/висадка пасажирів поза зупинкою, порушення правил залишення транспортного засобу, порушення правил проїзду спецчастин, робота на неекіпірованому транспортному засобі.

6. У графі «Наслідки події» зазначається інформація про кількість загиблих та травмованих осіб в результаті настання Події. Наприклад: «Водій автобуса та 2 пасажири автобуса отримали травми та були доставлені в лікарню», «Водій автобуса від отриманих травм загинув, 1 пасажир від отриманих травм загинув, 2 пасажири автобуса доставлені в лікарню», «3 пасажири автобуса доставлені в лікарню, пішохід від отриманих травм загинув», «Водій автобуса та 2 пасажири автобуса від отриманих травм загинули, 3 пасажири автобуса отримали травми, пішохід від отриманих травм загинув».

7. У графі «Формула події» зазначається інформація про наслідки Події у такій послідовності:

*-*-*
(кількість подій - кількість загиблих - кількість травмованих)

додатково зазначається попередня вина: «З вини», «Не з вини», «Загоряння», «Не ліцензований», «Незаконне втручання», «Нерезидент», «Шкільний автобус».

У разі якщо Подія облікована за результатами звірки, здійснюється такий запис: «Подія встановлена за звіркою».

Начальник
Управління безпеки
на транспорті та технічного
регулювання
А.В. Щелкунов


Додаток 1
до Порядку ведення обліку та здійснення
аналізу причин катастроф, аварій,
дорожньо-транспортних пригод
та пожеж на автомобільному
та міському електричному транспорті
(трамвай, тролейбус)
(пункт 2 розділу ІІ)

ГРАФІК ЧЕРГУВАННЯ
оперативних чергових


Додаток 2
до Порядку ведення обліку та здійснення
аналізу причин катастроф, аварій,
дорожньо-транспортних пригод
та пожеж на автомобільному
та міському електричному транспорті
(трамвай, тролейбус)
(пункт 2 розділу ІІ)

ГРАФІК ЧЕРГУВАННЯ
працівників Управління Укртрансбезпеки


Додаток 3
до Порядку ведення обліку та здійснення
аналізу причин катастроф, аварій,
дорожньо-транспортних пригод
та пожеж на автомобільному
та міському електричному транспорті
(трамвай, тролейбус)
(пункт 5 розділу ІІ)

ПОВІДОМЛЕННЯДодаток 4
до Порядку ведення обліку та здійснення
аналізу причин катастроф, аварій,
дорожньо-транспортних пригод
та пожеж на автомобільному
та міському електричному транспорті
(трамвай, тролейбус)
(пункт 6 розділу ІІ)

ЖУРНАЛ
обліку катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод, пожеж на автомобільному та міському електричному транспорті (трамвай, тролейбус) Управління Укртрансбезпеки
у (в) ____________________________

№ з/п

Дата і час

Місце настання події

Короткий опис обставин та причин події

Наслідки події

Формула події

настання події

надходження інформації про подію

1

2

3

3

4

5

6


Додаток 5
до Порядку ведення обліку та здійснення
аналізу причин катастроф, аварій,
дорожньо-транспортних пригод
та пожеж на автомобільному
та міському електричному транспорті
(трамвай, тролейбус)
(пункту 1 розділу ІV)

ПЕРЕЛІК
подій, що сталися за участю автомобільного та міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус)

Дата і час настання події

Місце настання події

Причини та короткі обставини події

Наслідки події

Формула події

01.01.2014 8:00

вул. Жилянська в м. Києві

або

автодорога М-05 Київ - Одеса 435 км + 750, Одеська область

Водій автобуса БАЗ-А079.23, номерний знак АЕ****АВ, належить ТОВ «**************», (Дніпропетровська область), яке має ліцензію серії АГ № *******, термін дії необмежений, здійснюючи перевезення 17 пасажирів за регулярним внутрішньообласним маршрутом «Нікополь - Дніпро», порушив правила маневрування, у наслідок чого відбулося зіткнення з тролейбусом ЗиУ-682, інвентарний номер ****, що належить КП «*************», який перевозив 40 пасажирів за міським маршрутом № 20

Водій автобуса та 2 пасажири автобуса від отриманих травм загинули, 3 пасажири автобуса отримали травми 20 пасажирів тролейбуса отримали травми

1-3-23
З вини

вверх