Документ z0631-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.02.2017, підстава - z0037-17

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.05.2011 N 185
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 травня 2011 р.
за N 631/19369
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 1330 ( z0037-17 ) від 21.12.2016 }
Про внесення змін до Інструкції з оформлення
працівниками Державтоінспекції МВС матеріалів
про адміністративні порушення у сфері
забезпечення безпеки дорожнього руху,
затвердженої наказом МВС від 26.02.2009 N 77

Відповідно до Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ), Закону України від
24 вересня 2008 року N 586-VI ( 586-17 ) "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання
відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху", з метою
уніфікації серії протоколу про адміністративне правопорушення і
постанови у справі про адміністративне правопорушення
Н А К А З У Ю:
1. Унести до Інструкції з оформлення працівниками
Державтоінспекції МВС матеріалів про адміністративні порушення у
сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, затвердженої наказом
МВС від 26.02.2009 N 77 ( z0374-09 ), зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 24.04.2009 за N 374/16390
(далі - Інструкція), такі зміни:
1.1. У розділі II: у пункті 2.21: перше речення абзацу першого викласти у такій редакції:
"Винесення постанови за вчинення правопорушення, передбаченого
частинами першою, другою, четвертою та п'ятою статті 121, може
здійснюватися за місцем скоєння правопорушення за наявності
відомостей про те, що це порушення не є повторним протягом року". друге речення абзацу першого виключити.
1.2. У розділі XI Інструкції ( z0374-09 ): в абзаці другому пункту 11.1 слова, абревіатуру і цифри
"відповідно до літеросполук, що означають
адміністративно-територіальну належність, затверджених
ДСТУ 4278:2004" замінити словами "яка складається із серії, що
містить літери і цифру"; у пункті 11.9 слова і цифри "Журналі обліку матеріалів
фіксації порушень правил дорожнього руху, зафіксованих за
допомогою працюючих в автоматичному режимі спеціальних технічних
засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи
засобів фото- і кінозйомки, відеозапису (додаток 21)" замінити
словами "Журналі обліку матеріалів про порушення правил, норм і
стандартів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху".
1.3. Пункт 12.2 розділу XII Інструкції ( z0374-09 )
виключити. У зв'язку з цим пункти 12.3-12.12 вважати
пунктами 12.2-12.11.
1.4. У пункті 3 Технічного опису бланка постанови у справі
про адміністративне правопорушення ( z0374-09 ) додатка 18 слова,
абревіатуру і цифри "Серія постанов зазначається відповідно до
літеросполук, що означають адміністративно-територіальну
належність, затверджених ДСТУ 4278:2004" замінити словами "Серія
постанов складається із літеросполук і цифри".
1.5. У пункті 3 Технічного опису бланка протоколу про
адміністративне правопорушення ( z0374-09 ) додатка 19 слова,
абревіатуру і цифри "Серія протоколів зазначається відповідно до
літеросполук, що означають адміністративно-територіальну
належність, затверджених ДСТУ 4278:2004" замінити словами "Серія
протоколів складається із літеросполук і цифри".
1.6. Додаток 21 до Інструкції ( z0374-09 ) виключити. У зв'язку з цим додаток 22 вважати додатком 21.
2. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
забезпечити виконання цього наказу територіальними підрозділами
Державтоінспекції МВС.
3. Управлінню Державтоінспекції МВС (Лозовий В.М.)
забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра внутрішніх справ України відповідно до розподілу
функціональних обов'язків.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр
генерал-лейтенант міліції А.В.Могильоввгору