Документ z0631-01, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 29.08.2006, підстава - z0989-06

                                                          
ГОЛОВА ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ У СПРАВАХ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ - КОМАНДУВАЧ ПРИКОРДОННИХ ВІЙСЬК УКРАЇНИ
N 380 від 09.07.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 липня 2001 р.
за N 631/5822

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Голови Державного комітету у
справах охорони державного кордону
України - Командувача Прикордонних
військ України
09.07.01 N 380 ( z0630-01 )
{ Ставки втратили чинність на підставі Наказу Адміністрації
Державної прикордонної служби
N 594 ( z0989-06 ) від 07.08.2006 }
Ставки
погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки
за проведення навчальних занять

----------------------------------------------------------------- | | Ставки погодинної оплати, гривень | | |-----------------------------------| | Контингент |Професор|Доктор | Доцент | Особи, | | | |наук | або | які не | | | | |кандидат| мають | | | | | наук |наукового| | | | | |ступеня | |---------------------------+--------+-------+--------+---------| |Учні шкіл, професійно-| 6,13 | 4,85 | 4,15 | 3,46 | |технічних навчальних| | | | | |закладів, гімназій, ліцеїв,| | | | | |студенти вищих навчальних| | | | | |закладів I та II рівнів| | | | | |акредитації та інші| | | | | |аналогічні категорії учнів,| | | | | |робітники, працівники,| | | | | |слухачі курсів, які| | | | | |займають посади, що| | | | | |вимагають освітньо -| | | | | |кваліфікаційного рівня| | | | | |молодшого спеціаліста,| | | | | |бакалавра; перепідготовка| | | | | |кадрів з видачею диплома| | | | | |молодшого спеціаліста,| | | | | |бакалавра | | | | | |---------------------------+--------+-------+--------+---------| |Студенти вищих навчальних| 11,38 | 9,0 | 6,93 | 5,54 | |закладів III та IV рівнів| | | | | |акредитації | | | | | |---------------------------+--------+-------+--------+---------| |Аспіранти, слухачі курсів,| 13,13 |10,39 | 8,31 | 6,93 | |які займають посади, що| | | | | |вимагають освітньо-| | | | | |кваліфікаційного рівня| | | | | |спеціаліста, магістра;| | | | | |перепідготовка кадрів з| | | | | |видачею диплома| | | | | |спеціаліста, магістра | | | | | -----------------------------------------------------------------
Примітки:
1. Ставки погодинної оплати включають оплату за дні
відпустки. 2. Оплата праці членів журі конкурсів та оглядів, а також
рецензентів конкурсних робіт здійснюється за ставками погодинної
оплати праці, передбаченими для осіб, які проводять навчальні
заняття із студентами вищих навчальних закладів III та IV рівнів
акредитації.
Ставки погодинної оплати праці працівників, які
залучаються закладами та організаціями для
проведення консультацій
--------------------------------------------------------------- |Науковий ступінь, вчене звання | Ставки погодинної оплати,| | | гривень | |---------------------------------+---------------------------| |Професор, доктор медичних наук | 13,16 | |---------------------------------+---------------------------| |Доцент, кандидат медичних наук | 11,08 | |---------------------------------+---------------------------| |Особи, які не мають наукового | | |ступеня, зі стажем роботи не | 9,70 | |менше 5 років | | ---------------------------------------------------------------
Примітки:
1. Ставки погодинної оплати праці академіка та
членакореспондента підвищуються на 25 відсотків від ставок
погодинної оплати праці професора та доктора медичних наук. 2. До ставки погодинної оплати праці консультантів включено
оплату за дні відпустки. 3. Разова консультація тривалістю менше однієї години
оплачується як за одну годину. 4. Лікарям-консультантам оплата за час, витрачений на
перебування в дорозі, проводиться виходячи з посадового окладу
лікаря відповідно до спеціальності за фактичний час перебування в
дорозі.
Помічник Голови Державного комітету - М.Л.Шубін
начальник фінансово-економічного управліннявгору