Про затвердження Положення про Всеукраїнську акцію «Герой-рятувальник року»
МВС України; Наказ, Положення, Форма типового документа від 03.05.2018365
Документ z0630-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.05.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.06.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.05.2018  № 365


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 травня 2018 р.
за № 630/32082

Про затвердження Положення про Всеукраїнську акцію «Герой-рятувальник року»

Відповідно до підпункту 54 пункту 4 Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1052, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнську акцію «Герой-рятувальник року», що додається.

2. Управлінню взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій МВС (Скакун В.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби України з надзвичайних ситуацій Чечоткіна М.О.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Міністр соціальної політики України
М.О. Чечоткін

А. РеваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
03.05.2018  № 365


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 травня 2018 р.
за № 630/32082

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнську акцію «Герой-рятувальник року»

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок та умови проведення Всеукраїнської акції «Герой-рятувальник року» (далі - Акція).

2. Основними завданнями Акції є:

сприяння формуванню у населення довіри до Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та поваги до професії рятувальника;

виховання у молодого покоління громадянських і патріотичних почуттів;

популяризація цінностей, ідей, спрямованих на милосердя, співчуття, допомогу ближньому.

3. Акція проводиться щороку на добровільних засадах та безоплатній основі для осіб, які проявили мужність та героїзм під час рятування людей, майна, ліквідації пожеж, аварій, надзвичайних ситуацій, стихійного лиха.

4. Організаційне забезпечення проведення Акції та підбиття її підсумків здійснюються Державною службою України з надзвичайних ситуацій (далі - Організатор).

Для проведення Акції Організатор:

залучає партнерів та спонсорів;

утворює організаційний комітет з підготовки та проведення Акції із представників центральних органів виконавчої влади, громадських об’єднань, засобів масової інформації та інших заінтересованих сторін (за згодою), що затверджується відповідним наказом.

5. Під час проведення Акції персональні дані її учасників обробляються та захищаються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

6. Для ефективної підготовки Акції територіальні органи Організатора:

вносять заходи з проведення Акції до річного плану роботи;

готують наказ про проведення Акції та робочий план заходів;

взаємодіють з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, громадськими об’єднаннями, засобами масової інформації, учасниками та їх батьками, вчителями;

залучають партнерів та спонсорів, утворюють координаційні ради.

7. На офіційному веб-сайті Організатора та його територіальних органів щороку відкривається тематичний розділ «Акція «Герой-рятувальник року»», у якому розміщуються такі матеріали:

наказ про проведення Акції;

склад організаційного комітету з підготовки та проведення Акції;

план проведення Акції;

запрошення долучитися до проведення Акції;

статті, фоторепортажі, хроніка тощо;

перелік партнерських організацій і спонсорів, залучених до організації та проведення Акції;

підсумки та результати проведення Акції.

ІІ. Умови проведення та учасники Акції

1. Акція проводиться у два етапи:

I етап - регіональний - з 26 серпня поточного року до 25 серпня наступного року (здійснюється відбір учасників для участі в Акції);

II етап - Всеукраїнський - протягом вересня року, в якому закінчився I етап конкурсу (визначаються лауреати Акції, оголошуються результати її проведення).

2. Учасниками Акції можуть бути:

особи, які проявили мужність та героїзм під час рятування людей, майна, ліквідації пожеж, аварій, надзвичайних ситуацій, стихійного лиха;

особи рядового і начальницького складу, державні службовці, працівники органів та підрозділів ДСНС, які в позаробочий час відзначилися високою професійною майстерністю, завдяки якій врятовано життя людини.

3. Структурні підрозділи взаємодії із засобами масової інформації та комунікацій з громадськістю ДСНС відслідковують інформацію в засобах масової інформації про героїчні вчинки осіб, які відповідають вимогам до учасників Акції, та запрошують таких осіб для участі в Акції.

Для участі в Акції особи, які відповідають вимогам до учасників Акції, визначеним цим Положенням, подають Організатору або його територіальним органам (поштовим зв’язком або особисто):

заяву щодо участі в Акції у довільній формі, у якій стисло викладаються обставини героїчного вчинку;

письмову згоду на участь в Акції (у випадку участі в Акції за запрошенням підрозділу взаємодії із засобами масової інформації та комунікацій з громадськістю ДСНС);

письмову згоду батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників на участь в Акції неповнолітніх осіб;

згоду на оброблення та використання персональних даних.

4. До завершення I етапу Акції структурні підрозділи взаємодії із засобами масової інформації та комунікацій з громадськістю у територіальних органах ДСНС розглядають подані учасниками на участь в Акції матеріали, забезпечують підготовку та направлення до Організатора подання для участі у Всеукраїнській акції «Герой-рятувальник року» на кожного учасника за формою згідно з додатком до цього Положення.

ІII. Організаційний комітет з підготовки та проведення Акції

1. Для забезпечення проведення ІІ етапу Акції наказом ДСНС не пізніше ніж за три тижні до початку її проведення утворюється організаційний комітет з підготовки та проведення Акції (далі - організаційний комітет) та затверджується його персональний склад (члени організаційного комітету, голова та секретар).

2. До складу організаційного комітету входять представники Організатора, партнери та спонсори Акції (за згодою).

3. Очолює організаційний комітет голова, який визначає та розподіляє повноваження між членами організаційного комітету, координує роботу з організації та проведення Акції.

4. Секретар організаційного комітету веде документацію щодо проведення Акції та забезпечує висвітлення її результатів на офіційному веб-сайті Організатора та у засобах масової інформації.

5. Секретар організаційного комітету:

скликає засідання організаційного комітету;

бере участь у засіданні організаційного комітету без права голосу;

веде документацію організаційного комітету і забезпечує її збереженість.

6. Основною формою роботи організаційного комітету є засідання, що проводяться головою організаційного комітету або за дорученням його заступниками.

7. Кількісний склад організаційного комітету становить не більше п’ятнадцяти осіб.

8. Засідання організаційного комітету є правоможним, якщо на ньому присутні не менше половини його членів.

IV. Визначення і відзначення переможців Акції

1. За результатами проведення I етапу Акції відкритим голосуванням організаційний комітет визначає 10 лауреатів Всеукраїнського етапу з числа осіб, які проявили мужність та героїзм під час рятування людей, майна, ліквідації пожеж, аварій, надзвичайних ситуацій, стихійного лиха.

2. Рішення організаційного комітету про визначення лауреатів приймається простою більшістю голосів присутніх членів організаційного комітету.

3. Рішення організаційного комітету є остаточним.

4. Організатор інформує про результати проведення Акції та час і місце офіційного оголошення переможців Акції.

5. Підсумки та переможців Акції оголошує Голова ДСНС, інформація оприлюднюється на офіційному веб-сайті ДСНС.

Начальник Управління
взаємодії з Державною
службою України
з надзвичайних ситуацій
В.О. СкакунДодаток
до Положення про Всеукраїнську
акцію «Герой-рятувальник року»
(пункт 4 розділу ІІ)

ПОДАННЯ
для участі у Всеукраїнській акції «Герой-рятувальник року»

1. Прізвище, ім’я, по батькові


2. Місце роботи (місце навчання)


3. Дата та місце народження


4. Адреса місця проживання


5. Стислі обставини героїчного вчинку


6. Контактний номер телефону (електронна адреса)

вгору