Документ z0630-03, перша редакція — Прийняття від 08.07.2003
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
08.07.2003 N 223
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 липня 2003 р.
за N 630/7951

Про затвердження Правил експертного визначення
якості насіння і садивного матеріалу та порядку
оформлення заяв

На виконання статті 29 Закону України "Про насіння і садивний
матеріал" ( 411-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила експертного визначення якості насіння і
садивного матеріалу та порядок оформлення заяв, що додається.
2. Департаменту ринків продукції рослинництва та розвитку
насінництва (Сорока В.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України.
3. Українській державній насіннєвій інспекції
(Маласай В.М.), Українській державній помологічно-ампелографічній
інспекції (Гудзій Ю.Б.) довести Правила експертного визначення
якості насіння і садивного матеріалу та порядок оформлення заяв до
відома зацікавлених установ.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Державного секретаря Яковенка В.П.
Міністр С.Рижук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
08.07.2003 N 223
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 липня 2003 р.
за N 630/7951

ПРАВИЛА
експертного визначення якості насіння і садивного
матеріалу та порядок оформлення заяв

1. Загальні положення
1.1. Правила розроблено на виконання Закону України "Про
насіння і садивний матеріал" ( 411-15 ).
1.2. Експертне визначення якості насіння і садивного
матеріалу та порядок оформлення заяв є офіційною процедурою, яка
регулює питання: установлення відповідності сортової та насіннєвої
документації на партію насіння та (або) садивного матеріалу до
вимог нормативних документів; визначення відповідності показників сортових і посівних
якостей партії насіння та (або) садивного матеріалу до даних,
зазначених у відповідних документах на партію; визначення генетичного походження насіння та (або) садивного
матеріалу.
1.3. Експертне визначення якості насіння та (або) садивного
матеріалу проводиться на вимогу споживачів у разі, якщо споживач
не впевнений у якості, інформації, що зазначена у відповідних
документах на придбане насіння та (або) садивний матеріал.
1.4. Експертне визначення якості насіння і садивного
матеріалу проводиться Українською державною насіннєвою інспекцією,
Українською державною помологічно-ампелографічною інспекцією (далі
- державні інспекції) відповідно до їх компетенції.
2. Порядок оформлення заяв на проведення експертизи
2.1. Процедура експертного визначення якості насіння і
садивного матеріалу починається з подачі споживачем заяви до
державних інспекцій відповідно до їх компетенції.
2.2. Заява на експертне визначення якості насіння та (або)
садивного матеріалу повинна стосуватися тільки одного конкретного
сорту і містити: юридичну адресу заявника; назву породи, сорту, підщепи (для щеплених саджанців); обсяг придбаної партії насіння та (або) садивного матеріалу; місце (природна зона) виробництва насіння та (або) садивного
матеріалу.
2.3. Разом із заявою до державних інспекцій подаються: завірена копія документа, що засвідчує якість партії насіння
та (або) садивного матеріалу; проба насіння та (або) садивного матеріалу, відібрана
державним інспектором з насінництва або розсадництва, яка повинна
бути опломбована печаткою державних інспекцій відповідно до їх
компетенції.
2.4. Заява розглядається державними інспекціями в триденний
термін з дня її отримання, після чого проба насіння та (або)
садивного матеріалу направляється до відповідної лабораторії для
проведення експертизи або надається обґрунтована відмова в
проведенні експертизи споживачу.
2.5. Відмова в проведенні експертизи може бути надана в разі
недодержання споживачем методичних та технологічних вимог при
зберіганні насіння та (або) садивного матеріалу.
3. Порядок здійснення експертного визначення
якості насіння та садивного матеріалу
3.1. Експертне визначення якості насіння та (або) садивного
матеріалу проводиться методом апробації, ґрунтового і
лабораторного сортового контролю та методом аналізу проб
відібраних від партії насіння та (або) садивного матеріалу.
3.2. Об'єктом експертного визначення якості насіння та (або)
садивного матеріалу є партія насіння або садивного матеріалу, яка
потребує проведення експертизи у відповідних лабораторіях.
3.3. Державні інспекції відповідно до їх компетенції після
розгляду заяви на експертне визначення якості насіння та (або)
садивного матеріалу призначають лабораторію, яка проводитиме
експертне визначення посівних або сортових якостей насіння та
(або) садивного матеріалу.
3.4. У разі необхідності державні інспекції можуть залучати
компетентні установи для проведення експертного визначення якості
насіння та (або) садивного матеріалу (за їх згодою).
3.5. Термін проведення експертизи лабораторіями здійснюється
відповідно до вимог діючих нормативних документів.
3.6. Обсяги проби для проведення експертизи насіння та (або)
садивного матеріалу визначаються вимогами відповідних нормативних
документів.
3.7. Витрати, пов'язані з проведенням експертної оцінки проб
насіння та (або) садивного матеріалу, покладаються на споживача.
3.8. За результатами проведення експертизи (лабораторних
аналізів, визначень тощо) видається експертний висновок
(додається) про відповідність або невідповідність якості отриманої
проби насіння та (або) садивного матеріалу, зазначеної у
відповідних документах на партію, який підписується начальником та
завіряється печаткою державної інспекції відповідно до їх
компетенції.
Заступник начальника Департаменту
ринків продукції рослинництва
та розвитку насінництва Т.Т.Сідоров

Додаток
до Правил експертного
визначення якості насіння і
садивного матеріалу та
порядку оформлення заяв

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
_________________________________________________________________
(державна інспекція) провела експертизу _______________________________________________
(документації; сортових чи посівних якостей; __________________________________________________________________
генетичного походження) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
методом __________________________________________________________
(указати метод) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Експертиза засвідчила, що проба насіння чи садивного матеріалу __________________________________________________________________
(відповідає, не відповідає) якості, зазначеній у _____________________________________________
(вид документа) __________________________________________________________________
______________________________ _____________
(посада, П.І.Б.) (підпис)
М.П.
Заступник начальника Департаменту
ринків продукції рослинництва
та розвитку насінництва Т.Т.Сідороввгору