Документ z0626-15, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 13.12.2018, підстава - z0145-18

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

12.05.2015  № 258


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 травня 2015 р.
за № 626/27071

{Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 607 від 28.11.2017}

Про внесення змін до Порядку реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі

Відповідно до статті 18 та частини другої статті 32 Закону України «Про телекомунікації» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Порядку реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 11 серпня 2011 року № 393, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 вересня 2011 року за № 1046/19784, що додаються.

2. Департаменту правового забезпечення в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова НКРЗІ

О. Животовський

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови
Антимонопольного комітету України

Голова Державної
регуляторної служби УкраїниМ.Я. Бараш


К.М. ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку
та інформатизації
12.05.2015  № 258


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 травня 2015 р.
за № 626/27071

ЗМІНИ
до Порядку реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі

1. У пункті 1.3 розділу І слово та цифри «від 09.08.2005 № 720» замінити словами та цифрами «від 11 квітня 2012 року № 295».

2. У розділі ІІ:

1) друге речення пункту 2.1 після слів «персональним номером» доповнити словами «, перенесення абонентського номера»;

2) доповнити розділ новими пунктами такого змісту:

«2.6. При реєстрації абонента забороняється вимагати інші документи та дані, крім тих, що визначені пунктом 2.2 цього розділу.

2.7. Відмова оператора, провайдера телекомунікацій у реєстрації абонента при дотриманні вимог пункту 2.2 цього розділу не допускається.

2.8. Реєстрація абонента здійснюється безоплатно.

2.9. Під час реєстрації абонента в оператора, провайдера телекомунікацій забороняється без згоди абонента змінювати умови укладеного між ними договору про надання телекомунікаційних послуг, у тому числі змінювати умови надання телекомунікаційних послуг, скорочувати чи змінювати їх перелік, тарифи, тарифні плани на послуги, умови і порядок оплати послуг, перетворювати внесені на особовий рахунок абонента кошти в бонуси, бали тощо.».

Директор Департаменту
правового забезпечення


В. Володін
вгору