Документ z0625-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.04.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.05.2016. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

12.04.2016  № 75


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 квітня 2016 р.
за № 625/28755

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Головного управління державної служби України та Національного агентства України з питань державної служби

Відповідно до пункту 9 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства України, НАКАЗУЮ:

1. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Головного управління державної служби України від 31 жовтня 2003 року № 122 «Про затвердження Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2003 року за № 1063/8384 (зі змінами);

наказ Головного управління державної служби України від 07 липня 2009 року № 182 «Про затвердження Порядку інформування Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України про досягнення граничного віку перебування на державній службі або закінчення терміну попереднього його продовження державними службовцями, яких призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку Верховна Рада України, Президент України або Кабінет Міністрів України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 липня 2009 року за № 705/16721;

наказ Головного управління державної служби України від 21 червня 2011 року № 148 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» у Головному управлінні державної служби України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 липня 2011 року за № 833/19571;

2. Скасувати такі, що не набрали чинності:

наказ Національного агентства України з питань державної служби від 05 березня 2012 року № 43 «Про затвердження Типового порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 709/21022 (зі змінами);

наказ Національного агентства України з питань державної служби від 05 березня 2012 року № 44 «Про затвердження Порядку ведення, обліку та зберігання особових справ державних службовців», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2012 року за № 651/20964 (зі змінами);

наказ Національного агентства України з питань державної служби від 05 березня 2012 року № 45 «Про затвердження Типового положення про службу персоналу державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 699/21012;

наказ Національного агентства України з питань державної служби від 05 березня 2012 року № 46 «Про затвердження Типового порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 710/21023 (зі змінами);

наказ Національного агентства України з питань державної служби від 30 березня 2012 року № 62 «Про затвердження Типових правил внутрішнього службового розпорядку», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 квітня 2012 року за № 632/20945;

наказ Національного агентства України з питань державної служби від 03 квітня 2012 року № 61 «Про затвердження Порядку стажування державних службовців», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2012 року за № 580/20893;

наказ Національного агентства України з питань державної служби від 06 квітня 2012 року № 65 «Про затвердження Порядку підвищення рівня професійної компетентності державних службовців», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 травня 2012 року за № 713/21026 (зі змінами);

наказ Національного агентства України з питань державної служби від 16 травня 2012 року № 91 «Про затвердження Типового профілю професійної компетентності посади керівника апарату та мінімальних вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття цієї посади», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 травня 2012 року за № 872/21184;

наказ Національного агентства України з питань державної служби від 16 травня 2012 року № 92 «Про затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до досвіду роботи, вимог до напряму підготовки (отриманої особою спеціальності) та інших вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби груп II, III, IV і V», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 травня 2012 року за № 873/21185;

наказ Національного агентства України з питань державної служби від 29 листопада 2012 року № 226 «Про встановлення критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та їх апарату, які виконують функції з обслуговування», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2012 року за № 2121/22433.

3. Департаменту нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення Нацдержслужби в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

5. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу», але не раніше дня його офіційного опублікування.

Голова

К.О. Ващенковгору