Документ z0625-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.07.2012, підстава - z0981-12

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
04.07.2003 N 435
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 липня 2003 р.
за N 625/7946
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів
N 615 ( z0981-12 ) від 28.05.2012 }
Про затвердження форми Акта
про проведення огляду територій і приміщень
складів тимчасового зберігання, митних
ліцензійних складів, спеціальних митних
зон, магазинів безмитної торгівлі та інших
місць, де перебувають або можуть перебувати
товари й транспортні засоби, що підлягають
митному контролю, чи провадиться діяльність,
контроль за якою покладено законом на митні органи

Відповідно до статті 61 Митного кодексу України ( 92-15 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму Акта про проведення огляду територій і
приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних
складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та
інших місць, де перебувають або можуть перебувати товари й
транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться
діяльність, контроль за якою покладено законом на митні органи, що
додається.
2. Управлінню технологій митного контролю (Сьомка С.М.) і
Управлінню правової роботи (Мельник М.В.) забезпечити подання
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
3. Управлінню справами (Карпенко В.П.) забезпечити
тиражування та розсилку цього наказу в митні органи після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Служби Іванюка М.М.
Наказ набирає чинності з 01.01.2004.
В.о. Голови Служби О.Б.Єгоров

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
04.07.2003 N 435

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
_____________________________
(назва митного органу)
__________ 20__ р. місто (село) __________
АКТ N___
про проведення огляду територій і приміщень складів
тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів,
спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі
та інших місць, де перебувають або можуть перебувати
товари й транспортні засоби, що підлягають митному
контролю, чи провадиться діяльність, контроль
за якою покладено законом на митні органи
Об'єкт огляду - _____________________________________________ __________________________________________________________________
розташовано за адресою:___________________________________________
Назва об'єкта огляду та його адреса: __________________________________________________________________
Комісією в складі:___________________________________________ __________________________________________________________________
(посади, прізвища, ініціали посадових осіб митного органу) __________________________________________________________________
за участю керівника (власника) територій і приміщень,
спеціалістів, експертів: __________________________________________________________________
(посади, прізвища, ініціали) __________________________________________________________________
проведено огляд з метою визначення (потрібне відмітити символом
"X"):
------- а) законності ввезення на митну територію України | | товарів і транспортних засобів; дотримання порядку їх | | увезення; правильності та повноти сплати податків і ------- зборів;
------- б) відповідності фактичної кількості ввезених товарів і | | транспортних засобів відомостям, заявленим у митній | | декларації; ------- ------- в) дотримання встановлених Митним кодексом та іншими | | законами України правил провадження діяльності, контроль | | за якою покладено на митні органи; ------- ------- г) інше: _______________________________________________ | | _______________________________________________________, | | ------- про що складено цей акт.
У результаті проведеного огляду встановлено:
1. Законність увезення на митну територію України товарів і
транспортних засобів підтверджено, не підтверджено, не
перевірялася (непотрібне закреслити).
2. Правильність і повноту сплати податків і зборів при
ввезені товарів підтверджено, не підтверджено, не перевірялися
(непотрібне закреслити).
3. Фактична кількість товарів, що перебувають на території
об'єкта обстеження, даним документів про цей товар відповідає, не
відповідає, відповідність не перевірялася (непотрібне закреслити).
4. Правила провадження підприємством діяльності, контроль за
якою покладено на митні органи, дотримуються, порушуються,
дотримання правил не перевірялося (непотрібне закреслити).
5. Інше: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
6. Вид і номер накладених забезпечень: __________________________________________________________________
7. Додаток 1 на ______ аркушах.
8. Додаток 2 на ______ аркушах.
9. Додаток 3 на ______ аркушах.
Акт складено:________________________________________________ __________________________________________________________________
(посади, підписи, ініціали та прізвища посадових осіб митниці) __________________________________________________________________
Були присутні при здійсненні огляду: __________________________________________________________________
(посади, підписи, ініціали та прізвища) __________________________________________________________________
Копію акта з додатками на __ аркушах отримав ________________ ____________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
Примітки: при здійсненні огляду згідно з пунктом "а" заповнюються
тільки додатки 1 і 2 до цього акта; при здійсненні огляду згідно з пунктом "б" заповнюється
тільки додаток 2 до цього акта; при здійсненні огляду згідно з пунктом "в" заповнюється
тільки додаток 3 до цього акта.

Заступник начальника Управління
технологій митного контролю А.І.Сербайло

Додаток 1
до акта N ____
про проведення огляду
від ______________ 20__ р.

------------------------------------------------------------------------------- | N | Номер |Комерційна|Код товару|Дотримання | Країна |Правильність та | |з/п| митної | назва |за УКТЗЕД |заходів |походження|повнота сплати | | |декларації| товару | |нетарифного| товару | податків і | | |або іншого| | |регулювання| | зборів, грн. | | |документа,| | | | |-----------------| | |що містить| | | | |фактично|підлягає| | |відомості | | | | |сплачено|сплаті | | |про товар | | | | | | | |---+----------+----------+----------+-----------+----------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | -------------------------------------------------------------------------------
Примітки: ___________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________
Прізвища, ініціали, підписи Прізвища, ініціали, підписи інших осіб, членів комісії присутніх при проведенні огляду 1. _________________________________ 1. ___________________________________ 2. _________________________________ 2. ___________________________________ 3. _________________________________ 3. ___________________________________

Додаток 2
до акта N _____
про проведення огляду
від _________ 20__ р.
------------------------------------------------------------------------------- | N | Номер |Комерційна| Заявлені | Фактично | Різниця | |з/п| митної | назва | відомості | | | | |декларації | товару |----------------+----------------+----------------| | |або іншого | | кіль- | вага | кіль- | вага | кіль- | вага | | |документа, | | кість |брутто,| кість |брутто,| кість |брутто,| | |що містить | | товару | кг | товару | кг | товару | кг | | |відомості | | | | | | | | | |про товар | | | | | | | | |---+-----------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -------------------------------------------------------------------------------
Примітки: ___________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________
Прізвища, ініціали, підписи Прізвища, ініціали, підписи інших осіб, членів комісії присутніх при проведенні огляду 1. _________________________________ 1. ___________________________________ 2. _________________________________ 2. ___________________________________ 3. _________________________________ 3. ___________________________________

Додаток 3
до акта N _____
про проведення огляду
від __________ 20__ р.

1. Об'єкт огляду: склад тимчасового зберігання; митний
ліцензійний склад; спеціальна митна зона; магазин безмитної
торгівлі; інше (непотрібне закреслити)
2. Площа об'єкта огляду _____________ кв.м
3. Кількість місць пломбування _________
4. Опис об'єкта огляду: _____________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
5. Відомості про засоби протипожежної сигналізації: _________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
6. Відомості про засоби охоронної сигналізації: _____________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
7. Відомості про навантажувально-розвантажувальні машини та
механізми: _______________________________________________________ __________________________________________________________________
8. Відомості про складське устаткування та обладнання: ______ __________________________________________________________________
9. Відомості про наявні канали та засоби зв'язку: ___________ __________________________________________________________________
10. Відомості про наявні меблі та оргтехніку: _______________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
11. Відомості про наявні засоби контролю та вимірювання
(ваги, лічильники тощо): _________________________________________ __________________________________________________________________
12. Примітки, інші відомості: _______________________________ __________________________________________________________________
13. Виявлені порушення вимог законодавства: _________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Прізвища, ініціали, підписи Прізвища, ініціали, підписи
членів комісії інших осіб, присутніх при
проведенні огляду
1. ___________________________ 1. ____________________________
2. ___________________________ 2. ____________________________
3. ___________________________ 3. ____________________________вгору