Документ z0623-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.05.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.06.2015. Подивитися в історії? )

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.05.2015  № 98


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 травня 2015 р.
за № 623/27068

Про затвердження Порядку надання державної фінансової підтримки друкованим засобам масової інформації

Відповідно до статті 3 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» та Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 року № 341, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання державної фінансової підтримки друкованим засобам масової інформації, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету телебачення та радіомовлення України від 17 липня 2009 року № 254 «Про затвердження Порядку надання державної фінансової підтримки друкованим засобам масової інформації», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 серпня 2009 року за № 734/16750.

3. Управлінню видавничої справи і преси (Кононенко О.А.) разом з управлінням розвитку інформаційної сфери та європейської інтеграції (Радзієвський І.А.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державного комітету
телебачення і радіомовлення
УкраїниО.І. Наливайко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби УкраїниК. ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
телебачення і радіомовлення
України
13.05.2015  № 98


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 травня 2015 р.
за № 623/27068

ПОРЯДОК
надання державної фінансової підтримки друкованим засобам масової інформації

I. Загальні положення

1. Фінансова допомога є однією з форм державної підтримки друкованих засобів масової інформації (далі - друковані ЗМІ).

2. Джерелом державної фінансової підтримки друкованих ЗМІ є асигнування, передбачені Держкомтелерадіо у Державному бюджеті України на відповідний рік.

3. Право на отримання державної фінансової підтримки мають лише друковані ЗМІ загальнодержавної та регіональної сфер розповсюдження, які зазначені в статті 3 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів».

4. Державна фінансова підтримка, визначена цим Порядком, не може бути надана друкованим ЗМІ, що зазначені в частині третій статті 2 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів».

5. Державна фінансова підтримка друкованим ЗМІ, зазначеним у статті 3 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», надається виключно на поліграфічні послуги та закупівлю паперу як найбільш витратні складові частини виробничого процесу.

6. Підставами для надання державної фінансової підтримки друкованим ЗМІ є їх економічне становище, підтверджене відповідними документами, перелік яких визначено пунктом 1 розділу ІІ цього Порядку.

II. Розгляд питання про надання державної фінансової підтримки друкованим засобам масової інформації

1. Для одержання державної фінансової підтримки редакції періодичних друкованих видань (далі - заявники) подають Держкомтелерадіо:

заяву, у якій зазначають підстави для отримання такої підтримки, а також мету її використання;

план перспективного розвитку друкованого ЗМІ на наступний рік;

банківські реквізити заявника;

документальне підтвердження підстав, необхідних для надання підтримки (розгорнутий кошторис доходів і видатків за звітний рік, звіт про фінансові результати, довідку банківської установи про наявність коштів на рахунку заявника на момент звернення);

копію свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ;

документи, що підтверджують право на видання друкованого ЗМІ (угоду між співзасновниками, договір між видавцем (редакцією) і засновником).

2. Розгляд заяви про надання державної фінансової підтримки та наданих заявником документів, а також підготовку матеріалів на розгляд колегії Держкомтелерадіо здійснюють уповноважені представники відповідних структурних підрозділів протягом тридцяти календарних днів.

3. Рішення про надання чи про відмову в наданні заявнику державної фінансової підтримки ухвалюється колегією Держкомтелерадіо та вводиться в дію його наказом. У випадку, якщо заявник отримує відмову у наданні такої підтримки, йому повідомляється про це у п’ятиденний строк.

4. Розмір державної фінансової підтримки визначається наказом Держкомтелерадіо в межах коштів, виділених Держкомтелерадіо в Державному бюджеті України на відповідний рік.

5. Надані кошти перераховуються на рахунок заявника, щодо якого прийнято рішення про надання державної фінансової підтримки, протягом п’яти робочих днів з дати надходження цих коштів з Державного бюджету України.

6. Використання отриманих бюджетних коштів відображається в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності відповідно до чинного законодавства.

7. Звіт про використання отриманих коштів заявник подає Держкомтелерадіо відповідно до форм і строків, визначених Державним казначейством України.

8. За нецільове використання бюджетних коштів державної фінансової підтримки відповідають одержувачі таких коштів відповідно до чинного законодавства.

Заступник начальника
управління
видавничої справи і пресиТ.Р. Білоусвгору