Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі
Мінекономіки (з 2005 р.); Наказ, Порядок від 26.07.2010921
Документ z0623-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.08.2016, підстава - z0448-16

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.07.2010  № 921


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 серпня 2010 р.
за № 623/17918

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 454 від 17.03.2016}

Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки
№ 1595 від 21.12.2010
Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі
№ 177 від 25.02.2011
№ 379 від 26.04.2011
№ 409 від 04.05.2011
№ 325 від 12.12.2011
№ 729 від 21.06.2012
№ 1449 від 19.12.2012
№ 246 від 14.03.2013
№ 1489 від 16.12.2013
№ 1112 від 16.09.2014
№ 569 від 04.06.2015
№ 1474 від 19.11.2015
№ 1782 від 28.12.2015}

Відповідно до підпункту 24 частини першої статті 1 та абзацу п'ятого підпункту 19 частини першої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок визначення предмета закупівлі, що додається.

2. Департаменту державних закупівель та державного замовлення:

забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднити цей наказ на веб-сайті Міністерства економіки України та в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель".

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економіки України Сухомлина О.А.

4. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Міністр

В.П. Цушко

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державного комітету України
з питань регуляторної політики та підприємництва
С. Третьяков


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
26.07.2010 № 921


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 серпня 2010 р.
за № 623/17918

ПОРЯДОК
визначення предмета закупівлі

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок встановлює спосіб визначення замовником предмета закупівлі відповідно до положень Закону України "Про здійснення державних закупівель".

1.2. Терміни "замовник", "учасник процедури закупівлі (учасник)", "товари", "роботи", "послуги", "частина предмета закупівлі (лот)" застосовуються у значеннях, визначених Законом України "Про здійснення державних закупівель".

{Пункт 1.2 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1112 від 16.09.2014}

II. Визначення предмета закупівлі товарів і послуг

2.1. Предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктами 20 і 27 частини першої статті 1 Закону України “Про здійснення державних закупівель” та на основі Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457, за показником п'ятого знака із зазначенням у дужках предмета закупівлі відповідно до показників третьої - п'ятої цифр основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749, а також конкретної назви товару чи послуги.

Предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктами 20 і 27 частини першої статті 1 Закону України “Про здійснення державних закупівель” та на основі національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749, за показниками третьої - п'ятої цифр основного словника із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги.

При цьому замовник може визначити окремі частини предмета закупівлі (лоти) за показниками шостого - десятого знаків Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457, із зазначенням у дужках предмета закупівлі відповідно до показників шостої - восьмої цифр основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749, а також за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів, виконання робіт або надання послуг.

При цьому замовник може визначити окремі частини предмета закупівлі (лоти) за показниками шостої - восьмої цифр основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749, а також за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів, виконання робіт або надання послуг.

Під час здійснення закупівлі будівель виробничого та невиробничого призначення та інженерних споруд різного функціонального призначення предмет закупівлі визначається на основі Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 17 серпня 2000 року № 507, за показником другого знака із зазначенням у дужках конкретної назви будівлі або інженерної споруди.

{Пункт 2.1 розділу II в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1782 від 28.12.2015}

{Положення абзаців першого і третього пункту 2.1 застосовуються з 01 січня 2016 року до 31 грудня 2016 року;  положення абзаців другого і четвертого пункту 2.1 Порядку застосовуються з 01 січня 2017 року}

2.2. Під час здійснення закупівлі послуг з поточного ремонту предмет закупівлі визначається за кожним окремим будинком, будівлею, спорудою, лінійним об’єктом інженерно-транспортної інфраструктури згідно з термінологією державних будівельних норм ДБН А.2.2-3:2014 "Склад та зміст проектної документації на будівництво", затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 04 червня 2014 року № 163, та/або галузевих будівельних норм ГБН Г.1-218-182:2011 "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт", затверджених наказом Державної служби автомобільних доріг України від 23 серпня 2011 року № 301.

{Пункт 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 325 від 12.12.2011, № 1489 від 16.12.2013; в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1474 від 19.11.2015}

2.3. Під час здійснення закупівлі послуг з виконання науково-технічних робіт предмет закупівлі визначається на основі Державного класифікатора видів науково-технічної діяльності ДК 015-97, затвердженого наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 30 грудня 1997 року № 822, за показником четвертої цифри із зазначенням у дужках предмета закупівлі відповідно до показників третьої - п'ятої цифр основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749, а також конкретної назви науково-технічної роботи.

{Пункт 2.3 розділу II в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1782 від 28.12.2015}

2.4. У разі здійснення закупівлі послуг з виконання науково-технічних робіт за різними темами, які належать до одного виду науково-технічних робіт згідно з цим Класифікатором, для їх замовлення замовник оголошує процедуру закупівлі та визначає різні теми науково-технічних робіт як окремі лоти.

2.5. У разі якщо при здійсненні замовником закупівлі товарів передбачається також закупівля послуги (послуг), пов'язаної з поставкою товару (зокрема послуги з транспортування, установки, монтажу, наладки, інсталяції програмного забезпечення, навчання персоналу тощо), предметом закупівлі в такому разі є товари за умови, що вартість такої послуги (таких послуг) не перевищує вартості самих товарів.

2.6. Визначення предмета закупівлі послуг з професійної підготовки або перепідготовки, підвищення кваліфікації для безробітних громадян, які надаються за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, здійснюється за окремими професіями (спеціальностями, напрямами або галузями знань), які визначаються відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 № 327.

{Розділ II доповнено новим пунктом 2.6 згідно з Наказом Міністерства економіки № 1595 від 21.12.2010}

2.7. Визначення предмета закупівлі товарів і послуг, необхідних для проведення навчально-тренувальних зборів збірних команд України з видів спорту, спортивних змагань і заходів з фізичної культури і спорту всеукраїнського та міжнародного рівня, в тому числі заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, забезпечення участі національних збірних команд України в міжнародних спортивних змаганнях, здійснюється за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів або надання послуг окремо для кожного спортивного заходу (або забезпечення участі в ньому), якщо такий захід включено до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України.

{Розділ II доповнено новим пунктом 2.7 згідно з Наказом Міністерства економіки № 1595 від 21.12.2010}

2.8. Визначення предмета закупівлі протезних виробів (включаючи протезно-ортопедичні вироби, ортопедичне взуття), спеціальних засобів для самообслуговування та догляду, засобів пересування, що виготовляються за індивідуальним замовленням відповідно до номенклатури та в межах граничних цін, і послуг з післягарантійного ремонту технічних та інших засобів реабілітації здійснюється окремо для кожного інваліда та кожної особи з числа пільгових категорій населення у відповідності з їх індивідуальним замовленням.

{Розділ II доповнено новим пунктом 2.8 згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 177 від 25.02.2011}

2.9. Визначення предмета закупівлі послуг з оцінки майна під час приватизації здійснюється окремо для кожного об'єкта приватизації.

{Розділ II доповнено новим пунктом 2.9 згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 379 від 26.04.2011}

{Пункт 2.10 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1449 від 19.12.2012}

2.10. Визначення предмета закупівлі послуг, необхідних для проведення заходів Всеукраїнською громадською організацією щодо забезпечення прав інвалідів, передбачених Конвенцією ООН про права інвалідів, здійснюється за обсягом, номенклатурою та місцем надання послуг окремо для кожного заходу.

{Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 409 від 04.05.2011}

{Пункт 2.11 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1449 від 19.12.2012}

2.11. Визначення предмета закупівлі товарів і послуг, необхідних для проведення заходів і офіційних прийомів за участю Президента України, Голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України, здійснюється за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів або надання послуг окремо для кожного заходу чи офіційного прийому.

{Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 729 від 21.06.2012}

2.12. При визначенні предмета закупівлі слід ураховувати, що відповідно до пункту 20 частини першої статті 1 Закону України "Про здійснення державних закупівель" закупівлею послуг вважається будь-який предмет закупівлі (крім товарів і робіт), зокрема транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, науково-дослідні або дослідно-конструкторські розробки, медичне та побутове обслуговування, лізинг, найм (оренду), а також фінансові та консультаційні послуги, поточний ремонт.

{Пункт розділу II в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 325 від 12.12.2011; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1112 від 16.09.2014}

2.13. Визначення предмета закупівлі товарів і послуг, необхідних для проведення інспекційної діяльності представниками інших держав за міжнародними договорами та угодами в галузі контролю над озброєнням на території України, здійснюється за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів або надання послуг окремо для кожного заходу з контролю над озброєнням.

{Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1449 від 19.12.2012}

2.14. Визначення предмета закупівлі товарів і послуг, необхідних для забезпечення реалізації пункту 17 Завдань і заходів з виконання Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки, що є додатком до Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 1002, здійснюється комплексно за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів та надання послуг.

{Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1449 від 19.12.2012}

2.15. Визначення предмета закупівлі послуг безоплатної вторинної правової допомоги здійснюється за обсягом, часом та місцем надання послуг окремо для кожного суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу.

{Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 246 від 14.03.2013}

2.16. Визначення предмета закупівлі робіт і послуг з придбання (викупу або примусового відчуження) земельних ділянок (їх частин) для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності - для будівництва, капітального ремонту, реконструкції та обслуговування об’єктів енергетичної інфраструктури (ліній електропередачі, електричних станцій і підстанцій) та об’єктів, необхідних для їх експлуатації, здійснюється щодо кожної земельної ділянки окремо.

{Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 569 від 04.06.2015}

2.17. Визначення предмета закупівлі товарів і послуг, необхідних для проведення культурно-мистецьких заходів (створення нових постановок, концертів, виготовлення (створення) вихідних фільмових матеріалів, аудіовізуальних творів), здійснюється за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів або надання послуг окремо для кожного культурно-мистецького заходу, якщо такий захід включено до плану роботи Міністерства культури України на відповідний період.

{Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 569 від 04.06.2015}

2.18. Визначення предмета закупівлі в разі придбання м’яса для хижих циркових тварин, які безпосередньо закуповуються для організації та проведення гастрольних заходів, здійснюється за обсягом, номенклатурою та місцем поставки окремо для кожного заходу (або забезпечення участі в ньому) з розрахунку на кожну тварину відповідно до індивідуальних норм харчування.

{Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 569 від 04.06.2015}

2.19. Визначення предмета закупівлі товарів і послуг для реалізації заходів Міністерством інформаційної політики України у сфері захисту національного інформаційного простору здійснюється за обсягом та номенклатурою окремо для кожного заходу.

{Розділ II доповнено пунктом 2.19 згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1474 від 19.11.2015 - застосовується до 31.12.2015}

III. Визначення предмета закупівлі робіт

Визначення предмета закупівлі робіт здійснюється замовником згідно з пунктом 23 частини першої статті 1 Закону України “Про здійснення державних закупівель” за об'єктами будівництва та з урахуванням ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 “Правила визначення вартості будівництва”, прийнятих наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 липня 2013 року № 293, а також ГБН Г.1-218-182:2011 “Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт”, затверджених наказом Державної служби автомобільних доріг України від 23 серпня 2011 року № 301, із зазначенням у дужках предмета закупівлі відповідно до показників другої - п'ятої цифр основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749.

{Розділ III із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1449 від 19.12.2012, № 1489 від 16.12.2013, № 1112 від 16.09.2014, № 1474 від 19.11.2015; в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1782 від 28.12.2015}

Заступник директора
департаменту державних
закупівель та державного
замовлення
С.С. Пересуньковгору