Документ z0622-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.05.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.06.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.05.2018  № 353


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 травня 2018 р.
за № 622/32074

Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в апараті Державної міграційної служби України

Відповідно до частини дев’ятої статті 48 Закону України «Про державну службу» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок стажування громадян з числа молоді в апараті Державної міграційної служби України (далі - Порядок), що додається.

2. Управлінню взаємодії з Державною міграційною службою України (Ковалевська І.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Державній міграційній службі України (Соколюк М.Ю.) забезпечити стажування громадян з числа молоді відповідно до Порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної міграційної служби України Соколюка М.Ю.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної міграційної служби УкраїниМ.Ю. СоколюкЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
02.05.2018  № 353


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 травня 2018 р.
за № 622/32074

ПОРЯДОК
стажування громадян з числа молоді в апараті Державної міграційної служби України

1. Цей Порядок визначає загальні положення щодо організації та проходження стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби в апараті ДМС відповідно до частини дев’ятої статті 48 Закону України «Про державну службу».

2. У цьому Порядку термін «молодь» означає громадян України віком до 35 років, які є студентами третього і вище курсів закладів вищої освіти або отримали вищу освіту та не перебувають на посадах державної служби.

3. Стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на державній службі, в апараті ДМС здійснюється строком до шести місяців з метою ознайомлення з функціонуванням в Державній міграційній службі України державної служби.

4. Допуск до стажування та визначення строку його проходження здійснюються на підставі заяви особи, яка має намір пройти стажування в апараті ДМС (далі - стажист), та оформлюються наказом ДМС. До заяви стажист може додавати мотиваційний лист у довільній формі.

База стажування (структурний підрозділ або структурні підрозділи апарату ДМС) визначається наказом ДМС з урахуванням побажань стажиста та згоди керівника відповідного структурного підрозділу. При цьому враховується організаційна можливість прийняти особу на стажування.

Стажування молоді в апараті ДМС може здійснюватися з ініціативи Голови, першого заступника Голови, заступника Голови ДМС, керівників самостійних структурних підрозділів апарату ДМС, керівників вищих навчальних закладів, молодіжних громадських формувань та інших осіб.

5. На період стажування в апараті ДМС за стажистом закріплюється керівник стажування з числа керівників структурних підрозділів апарату ДМС, в яких проводитиметься стажування.

6. Зміст стажування визначається індивідуальним планом стажування (додаток), що затверджується керівником стажування.

7. Керівник стажування:

1) складає та затверджує індивідуальний план стажування;

2) забезпечує умови, необхідні для проходження стажування;

3) забезпечує стажисту можливість ознайомлення з організацією роботи структурного підрозділу - бази стажування;

4) залучає стажиста до діяльності структурного підрозділу, підготовки проектів службових документів (крім документів, які містять інформацію з обмеженим доступом), нарад;

5) надає допомогу в набутті професійних умінь та навичок стажиста;

6) ініціює дострокове припинення стажування у разі порушення стажистом вимог цього Порядку.

8. Стажист:

1) зобов’язаний у повному обсязі та своєчасно виконувати завдання, передбачені індивідуальним планом стажування, вказівки та доручення керівника стажування;

2) може брати участь у роботі структурного підрозділу - бази стажування та бути присутнім на нарадах такого структурного підрозділу, готувати проекти службових документів;

3) зобов’язаний звітувати керівнику стажування про виконання поставлених завдань;

4) зобов’язаний дотримуватись етики, культури поведінки.

9. Керівник стажування після закінчення стажування на прохання стажиста складає, підписує та видає йому довідку або характеристику, яка містить стислу інформацію про результати стажування.

10. Стажист після закінчення стажування складає стислий звіт про стажування та засвідчує його своїм підписом.

11. Документи про проходження стажування передаються керівником стажування на зберігання до Управління персоналу ДМС.

12. ДМС не несе зобов’язань щодо відшкодування молоді, яка проходить стажування в апараті ДМС, витрат на оплату праці, на проїзд до місця стажування і назад, добових за час перебування в дорозі та найм житла тощо.

Начальник Управління
взаємодії з Державною
міграційною службою
України МВС
І.В. Ковалевська


Додаток
до Порядку стажування громадян
з числа молоді в апараті Державної
міграційної служби України
(пункт 6)

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН СТАЖУВАННЯвгору