Документ z0622-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.03.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.05.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.03.2016  № 223


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 квітня 2016 р.
за № 622/28752

Про затвердження Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції

Відповідно до статті 62 Закону України «Про Національну поліцію», постанов Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878 «Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України», від 28 жовтня 2015 року № 877 «Про затвердження Положення про Національну поліцію» та з метою визначення умов та порядку придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції, що додається.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови
Національної поліції України -
керівник патрульної поліції
О.Ю. ФацевичЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
29.03.2016  № 223


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 квітня 2016 р.
за № 622/28752

ІНСТРУКЦІЯ
про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії (далі - пристрої), та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції відповідно до пунктів 1-4, 7, 8 частини першої статті 77 Закону України «Про Національну поліцію», або колишніми працівниками міліції, звільненими зі служби в органах внутрішніх справ за віком, хворобою або вислугою років (далі - поліцейські, а також особи, звільнені зі служби).

2. Правовою основою для використання та застосування пристроїв поліцейськими, а також особами, звільненими зі служби, є Закон України «Про Національну поліцію» (далі - Закон).

3. Поліцейські, а також особи, звільнені зі служби, для забезпечення власної безпеки мають право придбавати у власність пристрої.

4. Виключні підстави використання пристроїв поліцейськими, а також особами, звільненими зі служби, визначено Законом.

ІІ. Умови та порядок придбання пристроїв поліцейськими, а також особами, звільненими зі служби, отримання дозволів на їх зберігання і носіння

1. Видача дозволів на придбання, зберігання та носіння пристроїв здійснюється відповідними підрозділами головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях і м. Києві (далі - територіальні підрозділи).

2. Для одержання дозволу на придбання пристроїв до територіальних підрозділів за місцем проживання (реєстрації), який видається строком до 3 місяців, необхідно подати:

1) поліцейському:

рапорт на ім'я начальника підрозділу про видачу дозволу;

заповнену картку-заяву, форму якої наведено у додатку 1 до цієї Інструкції;

довідку з місця служби;

платіжний документ (платіжне доручення, квитанцію) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги (далі - квитанція про оплату послуг);

2) особі, звільненій зі служби:

заяву на ім'я начальника територіального підрозділу за місцем проживання (реєстрації) про видачу дозволу на придбання пристроїв;

заповнену картку-заяву;

довідку або інший документ, передбачений законодавством, який підтверджує, що особа була звільнена зі служби в поліції відповідно до пунктів 1-4, 7, 8 частини першої статті 77 Закону або звільнена зі служби в органах внутрішніх справ за віком, хворобою або вислугою років;

медичну довідку для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи за формою 127/о, визначеною додатком 1 до пункту 1 Порядку видачі медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 20 жовтня 1999 року № 252, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 листопада 1999 року за № 768/4061 (далі - медична довідка);

довідку про проходження навчання та складання заліків з вивчення матеріальної частини пристроїв, правил застосування та заходів безпеки;

квитанцію про оплату послуг.

3. Придбані пристрої протягом 5 робочих днів з дня придбання мають бути зареєстровані за місцем отримання дозволу на придбання.

4. Для одержання дозволу на зберігання і носіння пристрою до територіальних підрозділів за місцем проживання (реєстрації) поліцейські, а також особи, звільнені зі служби, подають:

рапорт (заяву) на ім'я начальника підрозділу щодо реєстрації придбаного пристрою;

2 фотокартки розміром 3 x 4 см;

дублікат дозволу на придбання пристрою з відміткою магазину про реалізацію пристрою або інший документ, що засвідчує джерело надходження та належність пристрою;

квитанцію про оплату послуг.

5. Дозвіл на зберігання й носіння пристрою видається строком на 3 роки.

6. Для перереєстрації пристроїв (продовження терміну дії дозволу на їх зберігання та носіння), які придбані відповідно до законодавства, до територіальних підрозділів за місцем проживання (реєстрації) необхідно подати:

1) поліцейському:

рапорт на ім'я начальника підрозділу про продовження терміну дії дозволу;

довідку з місця служби;

квитанцію про оплату послуг;

2) особі, звільненій зі служби:

заяву про продовження терміну дії дозволу на зберігання і носіння пристрою;

медичну довідку;

квитанцію про оплату послуг.

7. Поліцейські, а також особи, звільнені зі служби, зобов'язані забезпечити належне зберігання пристрою. Пристрій має зберігатися у металевих ящиках, сейфах за місцем постійного проживання або тимчасового перебування власників (у дачних будинках тощо) у період проживання.

8. Порядок застосування спеціальних засобів поліцейськими, а також особами, звільненими зі служби, визначається пунктом 10 частини третьої статті 45 Закону.

ІІІ. Облік пристроїв та їх власників

1. Облік пристроїв та їх власників здійснюється відповідними підрозділами головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях та м. Києві.

2. Для ведення обліку використовується відповідна книга обліку (додаток 2).

3. Відомості про пристрої та їх власників заносяться також до єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України.

Директор Департаменту
формування політики
щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу МВС

В.Є. Боднар


Додаток 1
до Інструкції про умови та порядок
придбання, зберігання, обліку,
використання та застосування пристроїв
для відстрілу патронів, споряджених
гумовими чи аналогічними
за своїми властивостями метальними
снарядами несмертельної дії,
та зазначених патронів поліцейськими,
особами, звільненими зі служби в поліції,
а також колишніми працівниками міліції
(підпункт 1 пункту 2 розділу ІІ)

КАРТКА-ЗАЯВАДодаток 2
до Інструкції про умови та порядок
придбання, зберігання, обліку,
використання та застосування пристроїв
для відстрілу патронів, споряджених
гумовими чи аналогічними
за своїми властивостями метальними
снарядами несмертельної дії,
та зазначених патронів поліцейськими,
особами, звільненими зі служби в поліції,
а також колишніми працівниками міліції
(пункт 2 розділу ІІI)

КНИГА ОБЛІКУ
пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії

__________________________________________________________
(найменування підрозділу Національної поліції)

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Адреса місця проживання

Марка, калібр, заводський номер пристрою (кожної одиниці)

№, дата видачі (продовження) дозволу на зберігання й носіння пристрою

Термін дії дозволу на зберігання й носіння пристрою

Дата перевірки стану зберігання пристрою за місцем проживання власника

Відмітка про зняття з обліку або вилучення пристрою (дата зняття з обліку, адреса, вибуття власника, дата і підстави вилучення)

1

2

3

4

5

6

7

8
вгору