Документ z0622-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.06.2017, підстава - z0621-17

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.04.2013  № 140


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 квітня 2013 р.
за № 622/23154

Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства екології та природних ресурсів України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
екології та природних ресурсів
№ 169 від 24.04.2017}

Відповідно до Указу Президента України від 30 травня 2012 року № 365 «Про відомчі заохочувальні відзнаки», Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 452, НАКАЗУЮ:

1. Встановити такі відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства екології та природних ресурсів України:

Почесна грамота Міністерства екології та природних ресурсів України;

нагрудний знак «Відзнака Міністерства екології та природних ресурсів України»;

нагрудний знак «Почесний працівник заповідної справи України».

{Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 169 від 24.04.2017}

2. Затвердити Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства екології та природних ресурсів України, що додається.

3. За успіхи в роботі та сумлінне виконання трудових обов’язків до працівників апарату Міністерства екології та природних ресурсів України можуть застосовуватись такі заходи заохочення, як дострокове присвоєння рангу, вручення цінного подарунка.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 169 від 24.04.2017}

4. Юридичному департаменту (Мурзановська О.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

5. Департаменту стратегічного та бюджетного планування (Ярова Є.В.), Управлінню майном, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення (Семесько В.М.), Управлінню роботи з персоналом (Лєбєдєва Т.А.) забезпечити відповідно до компетенції фінансування, виготовлення, видачу та зберігання відомчих заохочувальних відзнак Міністерства екології та природних ресурсів України і посвідчень до нагрудного знака.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Мормуля Д.Д.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

О.А. Проскуряков

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Первинної профспілкової організації
працівників апарату Міністерства екології
та природних ресурсів України

Голова Комісії
державних нагород та геральдики
Г.В. ОсовийО. МірошниченкоН.В. Кузьменко


С. Льовочкін


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
екології та природних
ресурсів України
02.04.2013  № 140
(у редакції наказу
Міністерства екології
та природних ресурсів України
24.04.2017 № 169)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 квітня 2013 р.
за № 622/23154

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства екології та природних ресурсів України

І. Загальні положення

1. Це Положення встановлює порядок відзначення відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства екології та природних ресурсів України (далі - відомчі відзнаки).

2. Відомчими відзнаками нагороджуються працівники Мінприроди, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінприроди, з метою заохочення та відзначення їх особистих трудових досягнень у професійній, службовій діяльності, за бездоганну службу та особливі заслуги під час виконання службових обов'язків, а також інші особи, визначені цим Положенням.

3. Відомчими відзнаками є:

Почесна грамота Міністерства екології та природних ресурсів України, ескіз та опис якої наведено у додатках 1, 2 до цього Положення;

нагрудний знак «Відзнака Міністерства екології та природних ресурсів України», ескіз та опис якого наведено у додатках 3, 4 до цього Положення. До нагрудного знака нагородженому видається посвідчення, ескіз та опис якого наведено у додатках 5, 6 до цього Положення;

нагрудний знак «Почесний працівник заповідної справи України», ескіз та опис якого наведено у додатках 7, 8 до цього Положення. До нагрудного знака нагородженому видається посвідчення, ескіз та опис якого наведено у додатках 9, 10 до цього Положення.

4. Відомчими відзнаками відзначаються:

Почесною грамотою Міністерства екології та природних ресурсів України - працівники Мінприроди, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України, підприємств, установ, організацій, що віднесені до сфери управління Мінприроди, інші працівники у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки;

нагрудним знаком «Відзнака Міністерства екології та природних ресурсів України» - працівники Мінприроди, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України, підприємств, установ, організацій, що віднесені до сфери управління Мінприроди, інші працівники у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки;

нагрудним знаком «Почесний працівник заповідної справи України» - працівники Мінприроди, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України, підприємств, установ, організацій, що віднесені до сфери управління Мінприроди, інші працівники у галузі організації, охорони та використання природно-заповідного фонду.

Особи, зазначені в абзацах другому-четвертому цього пункту, можуть бути відзначені відповідними відомчими відзнаками також після виходу на пенсію, крім інших працівників у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки та у галузі організації, охорони і використання природно-заповідного фонду.

5. До відзначення Почесною грамотою представляються особи, зазначені в абзаці другому пункту 4 цього розділу, за наявності у них стажу роботи не менше одного року.

Повторно до відзначення Почесною грамотою можуть бути представлені особи не раніше ніж через три роки після нагородження.

6. До відзначення нагрудним знаком «Відзнака Міністерства екології та природних ресурсів України» представляються особи, зазначені в абзаці третьому пункту 4 цього розділу, які раніше були нагороджені Почесною грамотою Мінприроди та мають стаж роботи не менше п’яти років.

7. До відзначення нагрудним знаком «Почесний працівник заповідної справи України» представляються особи, зазначені в абзаці четвертому пункту 4 цього розділу, які мають стаж роботи не менше п’яти років.

8. Особа може бути нагороджена нагрудними знаками один раз.

9. Протягом календарного року особа може бути представлена до відзначення лише однією відомчою відзнакою.

10. Гранична кількість відомчих відзнак, якими можуть бути відзначені протягом календарного року працівники, зазначені у пунктах 4-7 цього розділу, не може перевищувати:

Почесна грамота - 1101 шт.;

нагрудний знак «Відзнака Міністерства екології та природних ресурсів України» - 166 шт.;

нагрудний знак «Почесний працівник заповідної справи України» - 50 шт.

ІІ. Порядок представлення до відзначення, розгляд матеріалів та прийняття рішення про відзначення

1. Подання про відзначення відомчими відзнаками вноситься на ім’я Міністра екології та природних ресурсів України державним секретарем, заступниками Міністра, керівниками структурних підрозділів Мінприроди, керівниками центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України, керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінприроди, керівниками інших міністерств та органів виконавчої влади, керівниками підприємств, установ, організацій у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки та у галузі організації, охорони і використання природно-заповідного фонду не пізніше ніж за місяць до дня проведення нагородження.

2. До подання на відзначення осіб, визначених пунктом 4 розділу І цього Положення (крім працівників апарату Мінприроди), додається біографічна довідка за формою, наведеною у додатку 1 до Порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 22 березня 2016 року № 64, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2016 року за № 567/28697 (із змінами).

3. У поданні зазначаються прізвище, ім’я та по батькові особи, посада, подія, з нагоди якої пропонується відзначення, досягнення працівника, що стали підставою для внесення такого подання.

4. Рішення про нагородження відомчою відзнакою, що приймається Міністром екології та природних ресурсів України, оформлюється відповідним наказом.

ІІІ. Порядок вручення відомчих відзнак

1. Вручення відомчих відзнак проводиться в урочистій обстановці Міністром екології та природних ресурсів України або за його дорученням державним секретарем, заступниками Міністра, керівниками центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України, керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінприроди.

Вручення відомчих відзнак приурочується до загальнодержавних та галузевих професійних свят, ювілейних дат, чергових річниць оголошення територій (об’єктів) природно-заповідного фонду тощо.

2. Про вручення відомчої відзнаки складається протокол, який зберігається у службі управління персоналом Мінприроди.

3. Особі, відзначеній нагрудним знаком, видається посвідчення встановленого зразка за підписом Міністра екології та природних ресурсів України.

4. Витяг з наказу про нагородження відомчою відзнакою Мінприроди надсилається за основним місцем роботи особи, яку нагороджено.

5. В особовій справі та трудовій книжці особи, нагородженої відомчою відзнакою, службою управління персоналом здійснюється відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу про нагородження відомчою відзнакою.

6. Облік осіб, нагороджених відомчими відзнаками, веде служба управління персоналом Мінприроди.

ІV. Порядок носіння і зберігання нагрудних знаків

1. Нагрудний знак носиться з правого боку грудей і розміщується нижче знаків державних нагород України, іноземних державних нагород.

2. У разі втрати відомчої відзнаки дублікат відзнаки не видається.

В.о. начальника Управління
роботи з персоналом


О.О. Вільчанська

{Положення в редакції Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 169 від 24.04.2017}
Додаток 1
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Міністерства екології
та природних ресурсів України
(пункт 3 розділу І)

ПОЧЕСНА ГРАМОТА
Міністерства екології та природних ресурсів України

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 169 від 24.04.2017}Додаток 2
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Міністерства екології
та природних ресурсів України
(пункт 3 розділу І)

ОПИС
відомчої відзнаки Міністерства екології та природних ресурсів України - Почесної грамоти Міністерства екології та природних ресурсів України

Почесна грамота Міністерства екології та природних ресурсів України має вигляд вертикального паперового бланка розміром 290 х 210 мм, площина якого вкрита захисною сіткою на синьо-жовтому тлі. По периметру бланк оформлено зеленою рамкою з рослинним орнаментом жовтого кольору.

У верхній частині бланка розміщено зображення емблеми Міністерства екології та природних ресурсів України, що накладена на стрічку кольорів Державного Прапора України.

Під емблемою у п'ять рядків розташовано написи:

«МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ»,

«ПОЧЕСНА ГРАМОТА», «НАГОРОДЖУЄТЬСЯ».

Нижче передбачено місце для написання прізвища, імені та по батькові нагородженого, де також можуть бути зазначені заслуги, за які здійснено нагородження, та місце для підпису Міністра, печатки Міністерства, дати та номера наказу про нагородження.

{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 169 від 24.04.2017}Додаток 3
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Міністерства екології
та природних ресурсів України
(пункт 3 розділу І)

НАГРУДНИЙ ЗНАК
«Відзнака Міністерства екології та природних ресурсів України»

{Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 169 від 24.04.2017}Додаток 4
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Міністерства екології
та природних ресурсів України
(пункт 3 розділу І)

ОПИС
відомчої відзнаки Міністерства екології та природних ресурсів України - нагрудного знака «Відзнака Міністерства екології та природних ресурсів України»

Нагрудний знак «Відзнака Міністерства екології та природних ресурсів України» виготовляється із жовтого металу і має форму рівностороннього опуклого хреста з радіальними кінцями.

Сторони хреста покриті зеленою емаллю, між ними розходяться рельєфні промені. Посередині хреста - круглий медальйон із зображенням емблеми Міністерства екології та природних ресурсів України.

Медальйон обрамлений двома обідками, між якими по колу, покритому зеленою емаллю, нанесено написи: «МІНПРИРОДИ УКРАЇНИ», «ВІДЗНАКА».

Обідки, написи, промені, дужка - позолочені.

На зворотному боці нагрудного знака є застібка для кріплення його до одягу.

Розмір нагрудного знака - 45 х 45 мм.

{Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 169 від 24.04.2017}Додаток 5
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Міністерства екології
та природних ресурсів України
(пункт 3 розділу І)


ПОСВІДЧЕННЯ
до нагрудного знака «Відзнака Міністерства екології та природних ресурсів України»

{Додаток 5 в редакції Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 169 від 24.04.2017}Додаток 6
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Міністерства екології
та природних ресурсів України
(пункт 3 розділу І)

ОПИС
посвідчення до відомчої відзнаки Міністерства екології та природних ресурсів України - нагрудного знака «Відзнака Міністерства екології та природних ресурсів України»

Посвідчення до відомчої відзнаки виготовляється із цупкого паперу та має вигляд книжки темно-коричневого кольору розміром в розгорнутому вигляді 160 х 110 мм, у складеному - 78 х 110 мм.

На зовнішньому боці посвідчення розташовано зображення малого Державного Герба України та напис «Посвідчення» золотистого кольору.

На внутрішньому боці посвідчення нанесено сітку блакитного кольору.

На лівому боці внутрішньої сторони у два рядки нанесено напис «МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ», нижче - кольорове зображення нагрудного знака.

На правому боці внутрішньої сторони - три лінії для написання прізвища, імені, по батькові нагородженої особи, нижче у три рядки розміщено напис «Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від «___»_______ 20___ року №________», під ним у три рядки - напис «НАГОРОДЖЕНИЙ НАГРУДНИМ ЗНАКОМ «ВІДЗНАКА МІНПРИРОДИ УКРАЇНИ».


У нижній частині - написи

«Міністр ________»
М.П.

- для розміщення підпису Міністра і печатки.

{Додаток 6 в редакції Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 169 від 24.04.2017}Додаток 7
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Міністерства екології
та природних ресурсів України
(пункт 3 розділу І)

НАГРУДНИЙ ЗНАК
«Почесний працівник заповідної справи України»

{Додаток 7 в редакції Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 169 від 24.04.2017}Додаток 8
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Міністерства екології
та природних ресурсів України
(пункт 3 розділу І)

ОПИС
відомчої відзнаки Міністерства екології та природних ресурсів України - нагрудного знака «Почесний працівник заповідної справи України»

Нагрудний знак «Почесний працівник заповідної справи України» виготовляється із жовтого металу і має форму овального медальйона, у центрі якого розміщено стилізовану земну кулю із схематичним зображенням території України із синьої емалі. Поле медальйона розділено на чотири частини, у яких розміщено зображення: у верхній лівій частині - сірої чаплі та білої лілеї на зеленому і блакитному тлі; у правій верхній частині - гір, ялинок та ведмедя з жовтого металу; у лівій нижній частині - сірого дельфіна на синьому тлі із золотими хвилями; у правій нижній частині - скіфської баби і ковили з жовтого металу на блакитному тлі.

У верхній частині нагрудного знака розміщено зображення Державного Герба України на тлі стрічки кольорів Державного Прапора України, у нижній частині - біла емалева стрічка з написом «ПОЧЕСНИЙ ПРАЦІВНИК ЗАПОВІДНОЇ СПРАВИ УКРАЇНИ». Медальйон обрамлено вінком із лаврового і дубового листя.

Усі зображення рельєфні, напис - із жовтого металу.

Розмір нагрудного знака: висота - 43 мм, ширина - 38 мм.

На зворотному боці нагрудного знака є застібка для кріплення його до одягу.

{Додаток 8 в редакції Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 169 від 24.04.2017}Додаток 9
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Міністерства екології
та природних ресурсів України
(пункт 3 розділу І)

ПОСВІДЧЕННЯ
до нагрудного знака «Почесний працівник заповідної справи України»

{Додаток 9 в редакції Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 169 від 24.04.2017}


Додаток 10
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Міністерства екології
та природних ресурсів України
(пункт 3 розділу І)

ОПИС
посвідчення до відомчої відзнаки Міністерства екології та природних ресурсів України - нагрудного знака «Почесний працівник заповідної справи України»

Посвідчення до відомчої відзнаки виготовляється із цупкого паперу та має вигляд книжки кольору зеленого граніту розміром в розгорнутому вигляді 160 х 110 мм, у складеному - 78 х 110 мм.

На зовнішньому боці посвідчення розташовано зображення малого Державного Герба України та напис «Посвідчення» золотистого кольору.

На внутрішньому боці посвідчення нанесено сітку блакитного кольору.

На лівому боці внутрішньої сторони у два рядки нанесено напис «МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ», нижче - кольорове зображення нагрудного знака.

На правому боці внутрішньої сторони - три лінії для написання прізвища, імені, по батькові нагородженої особи, нижче у три рядки розміщено напис «Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від «___»_______ 20___ року №_______», під ним у чотири рядки - напис «НАГОРОДЖЕНИЙ НАГРУДНИМ ЗНАКОМ «ПОЧЕСНИЙ ПРАЦІВНИК ЗАПОВІДНОЇ СПРАВИ УКРАЇНИ».


У нижній частині - написи

«Міністр ________»
М.П.

- для розміщення підпису Міністра і печатки.

{Додаток 10 в редакції Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 169 від 24.04.2017}вгору