Документ z0617-99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.07.2004, підстава - z0808-04

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"
Н А К А З
N 209 від 09.08.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
13 вересня 1999 р.
за N 617/3910
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Національної
акціонерної компанії "Нафтогаз України"
N 326 ( z0808-04 ) від 09.06.2004 )
Про затвердження Тимчасового положення про облік
відтоків та притоків природного газу

З метою впорядкування обліку відтоків та притоків природного
газу, які виникають у підприємствах, що входять до НАК "Нафтогаз
України", та ВАТ з газопостачання та газифікації при
транспортуванні природного газу до споживачів, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Тимчасове положення про облік відтоків та
притоків природного газу (далі - Положення) та рівень граничних
розрахункових втрат газу для областей (міст) на 1999 рік
(додається). 2. Заступнику голови правління Корнікову Є.В., Департаменту
ресурсів нафти та газу (Гончарук М.І.), Юридичному управлінню
(Рева В.В.) у місячний термін погодити Положення з міністерствами
економіки і фінансів, Держкоменергозбереження та зареєструвати в
міністерстві юстиції. 3. Генеральному директору ДК "Торговий дім "Газ України"
Трофименку В.В. в місячний термін з дня набрання цим наказом
чинності привести у відповідність до цього Положення договори,
укладені з ДК "Укртрансгаз" та ВАТ з газопостачання та
газифікації, про транспортування природного газу, а також
передбачити в них фінансове стимулювання ВАТ за наявність притоків
газу за результатами роботи за рік. 4. Управлінню організації обліку газу, енергозбереження та
метрології (Панасюк В.Л.) у термін до 30.09.99 розробити Програму
заходів для зменшення втрат природного газу при його
транспортуванні, розподілі та споживанні й подати її на
затвердження до правління Компанії. 5. Вважати таким, що втратив чинність, лист Державної
акціонерної холдингової компанії "Укргаз" від 19.01.98
N 23/22-103. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
голови правління Корнікова Є.В.
Голова правління І.Бакай
Затверджено
Наказ НАК "Нафтогаз України"
09.08.99 N 209
Тимчасове положення
про облік відтоків та притоків природного газу
Положення встановлює методику бухгалтерського обліку відтоків
та притоків природного газу, які виникають при його
транспортуванні та споживанні населенням, і поширюється на
відповідні взаємовідносини між підприємствами, що транспортують та
постачають природний газ.
1. Терміни, що використовуються в цьому Положенні, мають таке
значення Власник газу - підприємство, яке здійснює постачання
природного газу населенню. ВАТ з газопостачання - підприємство (відкрите акціонерне
товариство) з газопостачання і газифікації. ГРС - газорозподільна станція. Середньорічні норми - норми споживання природного газу
населенням, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від
08.06.96 N 619 ( 619-96-п ). Відтоки газу - перевитрачання газу, яке може виникати
внаслідок перевищення фактично спожитих населенням обсягів газу в
осінньо-зимовий період порівняно з діючими середньорічними нормами
споживання газу. Притоки газу - недобір газу, який може виникати внаслідок
того, що в весняно-літній період фактично спожиті населенням
обсяги газу менші за діючі середньорічні норми споживання газу. Акт поставки газу - акт приймання - передавання природного
газу, який підписується щомісячно між ВАТ з газопостачання та
філією ДК "Укртрансгаз" при передаванні обсягів газу на ГРС. Акт реалізації газу - акт приймання-передавання природного
газу, який підписується щомісячно між ВАТ з газопостачання та
філією ДК "Торговий дім "Газ України" на підставі реєстрів
реалізації природного газу за всіма категоріями споживачів. Реєстр
складається в порядку й за формою, що затверджені наказом НАК
"Нафтогаз України" від 24.05.99 N 127. Акт обліку відтоків (притоків) - акт, про розмір відтоку або
притоку природного газу, який щомісячно складається ВАТ з
газопостачання на підставі актів поставки і актів реалізації
природного газу. Підсумкові втрати - різниця між сумами місячних відтоків та
місячних притоків природного газу ВАТ з газопостачання за звітний
рік.
2. Облік відтоків та притоків природного газу 2.1. Відтоки та притоки природного газу визначаються ВАТ з
газопостачання на підставі підписаних ними актів поставки і актів
реалізації газу та оформлюються окремими місячними актами обліку
відтоків (притоків) природного газу (форму акта наведено в додатку
1). Акти обліку відтоків (притоків) природного газу підписуються
головою та членами постійних комісій з обліку відтоків та притоків
газу, створених за наказами в кожному ВАТ з газопостачання, та
затверджуються їх головами правління. Грошова оцінка відтоків та
притоків газу визначається щомісячно за поточними цінами
реалізації. Один примірник акта не пізніше 10-го числа місяця, наступного
за звітним, передається до ДК "Торговий дім "Газ України". 2.2. ДК "Торговий дім "Газ України" щомісячно до 15-го числа
місяця, наступного за звітним, подає Департаменту ресурсів нафти
та газу НАК "Нафтогаз України" кількісно-вартісні дані про обсяги
відтоків та притоків газу за всіма ВАТ з газопостачання. 2.3. Оплата ДК "Укртрансгаз" за транспортування обсягів
відтоків газу за всіма ВАТ з газопостачання, де вони виникли,
здійснюється власником газу згідно з діючим тарифом та у
відповідності до порядку, встановленого постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики України від 18.03.99 N 337
( v0337227-99 ). 2.4. ВАТ з газопостачання та філії ДК "Торговий дім "Газ
України" не пізніше 5-го числа місяця, наступного за звітним,
підписують акти виконаних робіт з транспортування фактично
реалізованих обсягів природного газу за формою, що затверджена
наказом НАК "Нафтогаз України" від 24.05.99 N 127. 2.5. Щомісячно кожне ВАТ з газопостачання обчислює обсяги
виконаної роботи з транспортування природного газу для населення
на підставі відповідних актів реалізації газу та актів обліку
відтоків (притоків) природного газу. 2.6. Вартість відтоків і притоків газу, оформлена згідно з
пунктом 2.1 цього Положення, а також вартість транспортування
обсягів відтоків або притоків щомісячно відображається ВАТ з
газопостачання на окремих субрахунках рахунку 78
"Внутрішньовідомчі розрахунки за поточними операціями": 5 - "За вартістю відтоків та притоків газу"; 6 - "За вартістю транспортування обсягів відтоків та притоків
газу". На відповідних субрахунках рахунку 78 кожного ВАТ з
газопостачання за дебетом відображається вартість відтоків та
вартість відповідної роботи з їх транспортування, а за кредитом -
вартість притоків та вартість відповідної роботи з їх
транспортування. Сальдо субрахунку 5 рахунку 78 на вартість відтоків та
притоків газу ВАТ з газопостачання по завершенні календарного року
закривають у кореспонденції відповідно з дебетом рахунку 80
"Прибутки і збитки" або з кредитом рахунку 60 "Розрахунки з
постачальниками та підрядчиками" в залежності від результатів,
викладених у пунктах 2.9 - 2.10 цього Положення. Субрахунок 6 рахунку 78 щомісячно кореспондує з балансовим
рахунком 46 "Реалізація" на суму вартості транспортування відтоків
та притоків газу кожного ВАТ з газопостачання. 2.7. По закінченні календарного року в межах термінів
складання бухгалтерської звітності ВАТ з газопостачання
підсумовують результати відтоків і притоків газу та складають
зведений акт обліку відтоків (притоків) природного газу (форму
акта наведено в додатку 2), що є підставою для ВАТ з
газопостачання для закриття окремого субрахунку балансового
рахунку 78 вартості відтоків та притоків газу відповідно до
порядку, встановленого пунктами 2.9 - 2.10 цього Положення. 2.8. ДК "Торговий дім "Газ України" не пізніше 15-го січня
оформлює зведений реєстр відтоків (притоків) газу в цілому по
Україні за звітний рік та надає його Департаменту ресурсів нафти
та газу НАК "Нафтогаз України" (форму реєстру наведено в додатку
3). 2.9. Якщо за результатами року відтоки газу не компенсувалися
притоками, а розмір підсумкових втрат не перевищив рівня граничних
розрахункових втрат природного газу для областей (міст) на 1999
рік, затвердженого наказом НАК "Нафтогаз України" від 09.08.99
N 209 (далі - граничних втрат), то вартість цих втрат газу
компенсуються з прибутку власника газу. 2.10. Вартість підсумкових втрат газу ВАТ з газопостачання за
вирахуванням вартості робіт з транспортування цих втрат, яка
перевищує рівень граничних втрат, компенсується власнику газу за
рахунок прибутку цих ВАТ не пізніше 31-го березня року, наступного
за звітним. 2.11. Перевищення за звітний рік вартості притоків газу над
відтоками ДК "Торговий дім "Газ України" відображає на окремому
субрахунку рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами та
кредиторами". Після надходження коштів за це перевищення в
наступні звітні періоди, вони перераховуються ДК "Торговий дім
"Газ України" власнику газу, який включає їх до складу
позареалізаційних доходів.
Начальник Департаменту ресурсів
нафти та газу, член правління М.І.Гончарук
Додаток 1
до Тимчасового положення про облік
відтоків та притоків природного
газу
Затверджую
Голова правління ВАТ "___________" _________________________ (П.І.Б.)
М.П. "___" _______________ 1999 р.
Акт
обліку відтоків (притоків) природного газу
за _________________ місяць 1999 р.
м. _______________ "___" __________ 1999 р.
Ми, комісія у складі представників ВАТ "__________", зокрема
заступник голови правління з газу _______________ - голова комісії
(П.І.Б.) та її члени: ____________________________________________________,
(посада, П.І.Б.) на основі приведених розрахунків (які додаються) підтверджуємо цим
актом те, що в ______________________ місяці 1999 року:
відтоки природного газу склали ___________ тис.куб.м на суму _______________ грн.
притоки природного газу склали _______________ тис.куб.м на суму _______________ грн.
(У разі незаповнення рядка через відсутність інформації рядок
прокреслюється) Цей акт складено у двох примірниках. Усі примірники ідентичні
та мають однакову юридичну силу.
Додатки: __________________________________
Заступник голови правління з ______________________ (П.І.Б.)
газу - голова комісії
Члени комісії ______________________ (П.І.Б.)
"___" ___________ 1999 р.
Додаток 2
до Тимчасового положення про облік
відтоків та притоків природного
газу
Затверджую
Голова правління ВАТ "___________" _________________________ (П.І.Б.)
М.П. "___" _______________ 2000 р.
Зведений акт
обліку відтоків (притоків) природного газу за 1999 р.
м. _______________ "___" ___________ 2000 р.
Ми, комісія у складі представників ВАТ "__________", зокрема
заступник голови правління з газу _______________ - голова комісії
(П.І.Б.) та її члени: ____________________________________________________,
(посада, П.І.Б.) на основі місячних актів обліку відтоків (притоків) природного
газу підтверджуємо цим актом те, що в 1999 році:
відтоки природного газу склали________________ тис.куб.м на суму _______________ грн.
притоки природного газу склали _______________ тис.куб.м на суму _______________ грн.
(У разі незаповнення рядка через відсутність інформації рядок
прокреслюється) Цей акт складено у двох примірниках. Усі примірники ідентичні
та мають однакову юридичну силу.
Заступник голови правління з ________________________ (П.І.Б.)
газу - голова комісії
Члени комісії ________________________ (П.І.Б.)
"___" __________ 2000 р.
Додаток 3
до Тимчасового положення про облік
відтоків та притоків природного
газу
Реєстр
обліку відтоків (притоків) природного газу в 1999 р.
(у млн.куб.м)
Таблиця ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Назва | Січень | Лютий | Березень | I квартал | Квітень | Травень | Червень | II квартал | |підприємства з | | | | | | | | | |газопостачання |---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | |при-|від-|вар- |при-|від-|вар- |при-|від-|вар- |при-|від-|вар- |при-|від-|вар- |при-|від-|вар- |при-|від-|вар- |при-|від-|вар- | | |токи|токи|тість|токи|токи|тість|токи|токи|тість|токи|токи|тість|токи|токи|тість|токи|токи|тість|токи|токи|тість|токи|токи|тість| |---------------+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----| |Усього по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Україні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----| |у тому числі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----| |---------------+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----| |---------------+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----| |---------------+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Генеральний директор ДК "Торговий дім "Газ України"
(підпис керівника)
(продовження таблиці) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Липень | Серпень | Вересень | III квартал | Жовтень | Листопад | Грудень | IV квартал | За 1999 рік | |---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------| |при-|від-|вар- |при-|від-|вар- |при-|від-|вар- |при-|від-|вар- |при-|від-|вар- |при-|від-|вар- |при-|від-|вар- |при-|від-|вар- |при-|від-|вар- | |токи|токи|тість|токи|токи|тість|токи|токи|тість|токи|токи|тість|токи|токи|тість|токи|токи|тість|токи|токи|тість|токи|токи|тість|токи|токи|тість| |----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----| |----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----| |----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----| |----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----+----+----+-----| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Затверджено
Наказ НАК "Нафтогаз України"
09.08.99 N 209
Рівень
граничних розрахункових втрат природного газу для
областей (міст) на 1999 р.
------------------------------------------------------------------ | N | Найменування | Рівень граничних втрат в % від | | з/п | областей (міст) | загального | | | |обсягу газу, прийнятого ВАТ від | | | | постачальників | | | | на ГРС у 1999 році | |-------+---------------------+----------------------------------| | 1 | 2 | 3 | |-------+---------------------+----------------------------------| | 1 |Усього по Україні | | |-------+---------------------+----------------------------------| | 2 |у тому числі: | | |-------+---------------------+----------------------------------| | 3 |Автономна Республіка | 0,2 | | |Крим | | |-------+---------------------+----------------------------------| | 4 |м.Севастополь | 0,2 | |-------+---------------------+----------------------------------| | 5 |Вінницька | 0,2 | |-------+---------------------+----------------------------------| | 6 |Волинська | 0,2 | |-------+---------------------+----------------------------------| | 7 |Дніпропетровська | 0,2 | |-------+---------------------+----------------------------------| | 8 |м.Дніпропетровськ | 0,2 | |-------+---------------------+----------------------------------| | 9 |м.Кривий Ріг | 0,2 | |-------+---------------------+----------------------------------| | 10 |Донецька | 0,5 | |-------+---------------------+----------------------------------| | 11 |м.Донецьк | 0,5 | |-------+---------------------+----------------------------------| | 12 |м.Макіївка | 0,5 | |-------+---------------------+----------------------------------| | 13 |м.Маріуполь | 0,2 | |-------+---------------------+----------------------------------| | 14 |Житомирська | 0,5 | |-------+---------------------+----------------------------------| | 15 |Закарпатська | 1,5 | |-------+---------------------+----------------------------------| | 16 |Запорізька | 0,5 | |-------+---------------------+----------------------------------| | 17 |Івано-Франківська | 1,5 | |-------+---------------------+----------------------------------| | 18 |Київська | 0,5 | |-------+---------------------+----------------------------------| | 19 |м.Київ | 0,2 | |-------+---------------------+----------------------------------| | 20 |Кіровоградська | 0,5 | |-------+---------------------+----------------------------------| | 21 |Луганська | 0,5 | |-------+---------------------+----------------------------------| | 22 |Львівська | 1,5 | |-------+---------------------+----------------------------------| | 23 |Миколаївська | 1,5 | |-------+---------------------+----------------------------------| | 24 |Одеська | 0,2 | |-------+---------------------+----------------------------------| | 25 |Полтавська | 0,5 | |-------+---------------------+----------------------------------| | 26 |Рівненська | 0,2 | |-------+---------------------+----------------------------------| | 27 |Сумська | 0,5 | |-------+---------------------+----------------------------------| | 28 |Тернопільська | 1,5 | |-------+---------------------+----------------------------------| | 29 |Харківська | 0,5 | |-------+---------------------+----------------------------------| | 30 |м.Харків | 0,5 | |-------+---------------------+----------------------------------| | 31 |Херсонська | 0,5 | |-------+---------------------+----------------------------------| | 32 |Хмельницька | 0,2 | |-------+---------------------+----------------------------------| | 33 |Черкаська | 0,2 | |-------+---------------------+----------------------------------| | 34 |Чернігівська | 0,5 | |-------+---------------------+----------------------------------| | 35 |Чернівецька | 1,5 | ------------------------------------------------------------------вгору