Документ z0617-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.06.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.07.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.06.2019  № 443


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 червня 2019 р.
за № 617/33588

Про затвердження Змін до Положення про військові частини і підрозділи з охорони громадського порядку Національної гвардії України

Відповідно до статті 2, пункту 1 частини першої статті 13 Закону України «Про Національну гвардію України», підпункту 5 пункту 7 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Національну поліцію» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про військові частини і підрозділи з охорони громадського порядку Національної гвардії України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 16 червня 2014 року № 567, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 липня 2014 року за № 729/25506, що додаються.

2. Головному управлінню Національної гвардії України (Балан М.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ярового С.А.

Міністр

А.Б. АваковЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
05 червня 2019 року № 443


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 червня 2019 р.
за № 617/33588

ЗМІНИ
до Положення про військові частини і підрозділи з охорони громадського порядку Національної гвардії України

1. У розділі I:

у пункті 1.3 слова «Про міліцію» замінити словами «Про Національну поліцію»;

у пункті 1.4 слова «внутрішніх справ» замінити словами «(підрозділами) поліції».

2. У розділі II:

у пункті 2.2:

абзац третій викласти в такій редакції:

«припиненні масових заворушень;»;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

«виконанні завдань територіальної оборони;»;

доповнити новими абзацами такого змісту:

«припиненні групових протиправних дій осіб, узятих під варту, засуджених, а також ліквідації наслідків таких дій в установах попереднього ув’язнення, виконання покарань;

забезпеченні внесення відомостей до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та підтримання таких відомостей в актуальному стані в межах, визначених законодавством.»;

у пункті 2.3:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

«2) брати участь у забезпеченні громадської безпеки та охорони громадського порядку, у тому числі під час проведення зборів, мітингів, вуличних походів, демонстрацій, інших масових заходів, а також в охороні громадського порядку під час офіційних візитів та інших заходів за участю посадових осіб України та іноземних держав, щодо яких здійснюється державна охорона на території України;»;

у підпункті 9 слова «, що супроводжуються насильством над громадянами» виключити;

підпункт 34 виключити;

у підпункті 2 пункту 2.4 слова «внутрішніх справ» замінити словами «(підрозділів) поліції»;

пункт 2.5 викласти в такій редакції:

«2.5. У разі залучення до виконання завдань з охорони громадського порядку військовослужбовці Національної гвардії України мають право здійснювати превентивні та поліцейські заходи примусу відповідно до Закону України «Про Національну поліцію».».

3. Пункт 3.3 розділу III викласти в такій редакції:

«3.3. Командир військової частини призначається за погодженням з Міністром внутрішніх справ України та звільняється з посади командувачем Національної гвардії України. Заступники командира військової частини призначаються і звільняються з посад командувачем Національної гвардії України.».

4. Пункт 5.5 розділу V викласти в такій редакції:

«5.5. Матеріально-технічне забезпечення військових частин здійснюється головним органом військового управління Національної гвардії України та іншими органами виконавчої влади через відповідні військові частини Національної гвардії України в межах коштів, передбачених на зазначені цілі.».

Начальник Управління
взаємодії з Національною
гвардією України
Міністерства внутрішніх
справ України

В.В. Михайловськийвгору