Документ z0617-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.03.2018, підстава - z0224-18

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Центральне управління

НАКАЗ

25.03.2013  № 107


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 квітня 2013 р.
за № 617/23149

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Служби безпеки № 116 від 30.01.2018}

Про затвердження Інструкції про організацію оздоровлення та відпочинку в оздоровчих закладах Служби безпеки України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Служби безпеки
№ 120 від 19.03.2014
№ 169 від 12.04.2014
№ 567 від 01.09.2015
№ 240 від 20.05.2016}

Відповідно до статей 10 і 27 Закону України “Про Службу безпеки України”, статті 32 Основ законодавства України про охорону здоров’я, статті 11 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, статті 8 Закону України “Про оздоровлення та відпочинок дітей”, з метою визначення порядку організації оздоровлення та відпочинку співробітників-військовослужбовців, членів їх сімей та деяких інших категорій осіб в оздоровчих закладах Служби безпеки України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про організацію оздоровлення та відпочинку в оздоровчих закладах Служби безпеки України, що додається.

2. Начальнику Військово-медичного управління Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

О. Якименко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник
Міністра соціальної політики України

Голова Об'єднаного комітету профспілок
підрозділів Служби безпеки України
Л. Дроздова


В. Шатілов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального управління
Служби безпеки України
25.03.2013 № 107


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 квітня 2013 р.
за № 617/23149

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію оздоровлення та відпочинку в оздоровчих закладах Служби безпеки України

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок організації в Службі безпеки України (далі - СБУ) оздоровлення та відпочинку осіб, які мають право на оздоровлення та відпочинок в оздоровчих таборах та комплексах (далі - оздоровчий заклад).

1.2. Оздоровлення та відпочинок організовуються у таких оздоровчих закладах СБУ:

оздоровчому комплексі “Парус”;

оздоровчому таборі “Маяк”;

дитячому оздоровчому таборі “Вогник” об’єднаного санаторію “Євпаторія” (далі - оздоровчий табір “Вогник”);

позаміському закладу оздоровлення та відпочинку “Оздоровчий табір для дітей “Лісний” санаторію “Ворзель” СБУ (далі – оздоровчий табір “Лісний”).

бзац п’ятий пункту 1.2 розділу І в редакції Наказу Служби безпеки № 567 від 01.09.2015}

1.3. Відбір осіб на оздоровлення та відпочинок, оформлення та видачу їм путівок до оздоровчих закладів безоплатно або з пільговою оплатою їх вартості (далі - пільгова путівка), облік осіб, які отримали путівки до оздоровчих закладів, здійснюють санаторно-відбіркові комісії (далі - СВК) підрозділів Центрального управління, регіональних органів, органів військової контррозвідки, закладів, установ, організацій і підприємств СБУ, Штабу Антитерористичного центру при СБУ (далі ? органи, підрозділи, заклади СБУ).

СВК утворюються в порядку, встановленому Інструкцією про організацію санаторно-курортного забезпечення у Службі безпеки України, затвердженою наказом Центрального управління СБУ від 26 грудня 2011 року № 477, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 5 березня 2012 року за № 362/20675 (далі - Інструкція № 477).

1.4. Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, путівки надаються згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” та Порядком організації оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2013 року № 261.

ункт 1.4 розділу І в редакції Наказу Служби безпеки № 567 від 01.09.2015}

1.5. Особа забезпечується пільговою путівкою (безоплатною, з оплатою 25 або 50 відсотків її планової собівартості) не більше одного разу на рік незалежно від строку оздоровлення та відпочинку.

1.6. Працівники, які уклали трудовий договір із СБУ (далі - працівники СБУ), та члени їх сімей отримують путівки на оздоровлення та відпочинок на умовах, визначених колективним договором, укладеним між СБУ та Об’єднаним комітетом профспілки СБУ.

1.7. Особам, які не мають права на оздоровлення та відпочинок на пільгових умовах, путівки реалізуються:

за плановою собівартістю у випадках, зазначених у пункті 8.4 розділу VІІІ цієї Інструкції;

на підставі укладених договорів.

1.8. Особа направляється до оздоровчого закладу на оздоровлення та відпочинок при відсутності загальних медичних протипоказань для перебування в цьому закладі, що підтверджується довідкою з місця перебування особи на медичному обліку, складеною за формою, наведеною у додатку 1 до цієї Інструкції.

1.9. Строк оздоровлення та відпочинку в оздоровчому закладі зазначається у путівці.

Строки оздоровлення та відпочинку в оздоровчих закладах встановлені такі:

в оздоровчому комплексі “Парус”, оздоровчому таборі “Маяк” - 18 днів;

{Абзац третій пункту 1.9 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 120 від 19.03.2014}

в оздоровчих таборах “Вогник” та “Лісний” - 21 день.

{Абзац четвертий пункту 1.9 розділу I в редакції Наказу Служби безпеки № 120 від 19.03.2014}

1.10. За клопотанням СВК або особи, яка отримала путівку, строк оздоровлення та відпочинку змінюється за рішенням:

1.10.1. Начальника Військово-медичного управління СБУ (далі – ВМУ) або його заступника відповідно до розподілу функціональних (посадових) обов’язків – за пільговими путівками.

{Підпункт 1.10.1 пункту 1.10 розділу І в редакції Наказу Служби безпеки № 567 від 01.09.2015}

1.10.2. Начальника оздоровчого закладу:

за путівками, реалізованими на підставі укладених договорів;

за пільговими путівками у випадку, зазначеному у пункті 7.5 розділу VІІ цієї Інструкції.

1.11. Начальник оздоровчого закладу при організації оздоровлення та відпочинку забезпечує ефективне використання ліжкового фонду оздоровчого закладу.

II. Категорії осіб, які мають право на отримання пільгових путівок

2.1. Співробітники-військовослужбовці СБУ (далі - військовослужбовці) та члени їх сімей. До таких членів сімей належать:

дружина або чоловік;

неповнолітні діти;

діти - інваліди з дитинства (незалежно від їх віку).

2.2. Члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби. До таких членів сімей належать:

батьки;

дружина або чоловік;

неповнолітні діти;

діти - інваліди з дитинства (незалежно від їх віку).

2.3. Особи, звільнені з військової служби за віком, за станом здоров’я (через хворобу), за вислугою строку служби (за вислугою років).

{Пункт 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 120 від 19.03.2014}

2.4. Діти осіб з числа військовослужбовців та працівників СБУ:

1) одного з батьків яких визнано учасником бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

2) один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

3) один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;

4) зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.

{Розділ II доповнено новим пунктом 2.4 згідно з Наказом Служби безпеки № 240 від 20.05.2016}

III. Організація планування розподілу та видачі пільгових путівок

3.1. З метою планування розподілу путівок до 1 вересня поточного року до ВМУ подаються:

{Пункт 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 120 від 19.03.2014}

3.1.1. Оздоровчими закладами:

план використання штатної ліжкової місткості оздоровчого закладу;

пропозиції щодо квот розподілу путівок.

3.1.2. Управлінням роботи з особовим складом СБУ за запитом ВМУ - дані щодо фактичної чисельності військовослужбовців органу, підрозділу, закладу СБУ у процентному відношенні до загальної кількості військовослужбовців СБУ.

3.2. Кількість пільгових путівок для органів, підрозділів, закладів СБУ визначає ВМУ з урахуванням:

заявок СВК про виділення пільгових путівок для органу, підрозділу, закладу СБУ;

фактичної чисельності військовослужбовців органу, підрозділу, закладу СБУ у процентному відношенні до загальної кількості військовослужбовців СБУ;

кількості штатних ліжко-місць, що функціонують в оздоровчих закладах,  строків оздоровлення та відпочинку в них.

3.3. Кількість пільгових путівок для органів, підрозділів, закладів СБУ зазначається у плані розподілу путівок до санаторно-курортних та оздоровчих закладів СБУ, затвердженому в порядку, визначеному Інструкцією № 477.

3.4. Оздоровчі заклади до 1 жовтня надсилають до ВМУ бланки пронумерованих пільгових путівок, підписаних начальниками оздоровчих закладів і скріплених гербовою печаткою.

3.5. Бланки путівок обліковуються СВК відповідно до наказу Центрального управління СБУ.

3.6.. Органи, підрозділи, заклади СБУ до 10 числа першого місяця поточного кварталу подають до ВМУ відомості про використання пільгових путівок за минулий квартал.

3.7. На дітей осіб, зазначених у розділі ІІ цієї Інструкції, яким до дати заїзду до оздоровчого закладу виповнюється 18 років, путівки не оформлюються, крім дітей - інвалідів з дитинства.

3.8. Невикористані бланки пільгових путівок СВК повертають до ВМУ не пізніше ніж за 15 днів до дня заїзду, зазначеного у путівці.

IV. Документи, на підставі яких надаються путівки

4.1. Для отримання путівки до СВК подаються документи, що підтверджують належність особи та/або членів її сім’ї до категорії осіб, які мають право на забезпечення пільговою або іншою путівкою до відповідного  оздоровчого закладу.

Документи подаються військовослужбовцями та працівниками СБУ до СВК органів, підрозділів, закладів СБУ за місцем проходження служби (роботи), а особами, звільненими з військової служби, та членами сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, - до СВК закладів охорони здоров’я СБУ за місцеперебуванням на медичному обліку.

4.2. Для отримання путівки до СВК подаються:

рапорт або заява про виділення пільгової путівки та документ (документи), що підтверджує (підтверджують) розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців;

{Абзац другий пункту 4.2 розділу IV в редакції Наказу Служби безпеки № 169 від 12.04.2014}

копія довідки з підрозділу кадрового забезпечення, складеної за матеріалами особової справи військовослужбовця, про склад його сім’ї;

копія довідки з місця роботи працівника СБУ, що підтверджує належність особи до категорії працівників СБУ;

копія свідоцтва про народження або копія паспорта дитини, копія свідоцтва про шлюб у разі отримання путівки для членів сім’ї;

копія довідки з Пенсійного фонду України про отримання пенсії дитиною в разі втрати годувальника, батько або матір якої загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служби, - в разі, якщо дитина направляється на оздоровлення як член сім’ї військовослужбовця, який загинув (помер) або пропав безвісти під час проходження військової служби.

4.3. Для отримання путівки до оздоровчого комплексу “Парус”, оздоровчого табору “Маяк” до СВК, крім документів, зазначених у пункті 4.2 цього розділу, подаються:

довідка про відсутність загальних медичних протипоказань до перебування в оздоровчому закладі;

довідка про підстави звільнення з військової служби, надана відповідним органом, підрозділом, закладом СБУ за місцем перебування на обліку, або копія військового квитка офіцера запасу (1, 2, 8 сторінки) – для осіб, яких звільнено з військової служби за віком, за станом здоров’я (через хворобу), за вислугою строку служби (за вислугою років), і членів їхніх сімей;

{Абзац третій пункту 4.3 розділу ІV в редакції Наказу Служби безпеки № 567 від 01.09.2015}

довідка з навчального закладу про навчання члена сім’ї у навчальному закладі - в разі, якщо на оздоровлення та відпочинок направлятиметься повнолітня дитина військовослужбовця, яка перебуває на його утриманні та навчається за денною формою навчання у вищому навчальному закладі I - IV рівнів акредитації або професійно-технічному навчальному закладі, до досягнення нею 23 років.

4.4. Для отримання путівки до оздоровчих таборів “Вогник”, “Лісний” до СВК, крім документів, зазначених у пункті 4.2 цього розділу, подаються:

медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку за формою первинної облікової документації № 079/о, затвердженою наказом МОЗ України від 29 травня 2013 року № 435 “Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522 (далі - медична довідка за формою № 079/о);

{Абзац другий пункту 4.4 розділу IV в редакції Наказу Служби безпеки № 120 від 19.03.2014}

довідка лікаря-педіатра закладу охорони здоров’я СБУ про те, що дитина пройшла медичний огляд та за станом здоров’я може перебувати в оздоровчому закладі, складена за формою, наведеною у додатку 1 до цієї Інструкції, або довідка лікаря-педіатра закладу охорони здоров’я за місцем проживання.

{Абзац третій пункту 4.4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 120 від 19.03.2014}

4.5. Для отримання безоплатної путівки до оздоровчих таборів “Вогник”, “Лісний” до СВК, крім документів, зазначених у пунктах 4.2 і 4.4 цього розділу, подається копія одного з таких документів:

документа, що підтверджує статус дитини-сироти;

документа, що підтверджує статус дитини, позбавленої батьківського піклування;

посвідчення дитини-інваліда;

посвідчення дитини з багатодітної сім’ї;

довідки про призначення сім’ї державної соціальної допомоги;

посвідчення члена сім’ї загиблого або іншого документа, який підтверджує, що батько або матір дитини загинули під час виконання службових обов’язків;

{Абзац сьомий пункту 4.5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 240 від 20.05.2016}

довідки, що підтверджує перебування дитини на диспансерному обліку у закладі охорони здоров’я СБУ, складеної за формою згідно з додатком 2 до цієї Інструкції;

посвідчення учасника бойових дій одного із батьків;

{Пункт 4.5 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Служби безпеки № 240 від 20.05.2016}

довідки про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи.

{Пункт 4.5 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Служби безпеки № 240 від 20.05.2016}

V. Порядок оформлення та видачі путівок до оздоровчих закладів

5.1. За результатами всебічного та об’єктивного розгляду наданих документів СВК колегіально, більшістю голосів членів комісії, присутніх на її засіданні, приймає рішення про видачу або відмову у видачі путівки, яке оформлюється протоколом засідання СВК. Рішення комісії є правомочним у разі присутності на засіданні не менше половини її складу.

5.2. Протокол засідання підписується всіма членами СВК, присутніми на засіданні СВК.

Прийняте рішення доводиться особисто особі, яка звернулась з рапортом або заявою про видачу путівки, у тому числі засобами телефонного зв’язку або шляхом розміщення на дошці оголошень СВК.

5.3. На підставі рішення СВК про видачу путівки до оздоровчих закладів “Парус” або “Маяк” не пізніше ніж за 15 днів до дня заїзду до оздоровчого закладу путівка заповнюється секретарем СВК, бланк та корінець якої підписуються головою СВК та скріплюються печаткою СВК. Путівка видається особі, яка звернулась з рапортом або заявою про видачу путівки.

5.4. На підставі рішення СВК про видачу путівки до оздоровчих таборів “Вогник” або “Лісний” секретарем СВК складається список дітей, які направляються на оздоровлення та відпочинок, за формою згідно з додатком 3 до цієї Інструкції (далі - Список дітей) у двох примірниках. Список дітей підписується головою і секретарем СВК та затверджується керівником органу, підрозділу, закладу СБУ.

5.4.1. Один примірник Списку дітей з числа тих, які проживають у місті Києві та Київській області, надсилається до СВК ВМУ не пізніше ніж за 30 днів до визначеної дати заїзду. Другий примірник Списку дітей зберігається у номенклатурній справі, що ведеться у СВК.

На підставі Списку дітей, які направляються до оздоровчого табору “Лісний”, не пізніше ніж за 15 днів до визначеної дати заїзду ВМУ надсилає до СВК органу, підрозділу, закладу бланки путівок.

{Підпункт 5.4.1 пункту 5.4 розділу V доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Служби безпеки № 567 від 01.09.2015}

Секретар СВК на кожну дитину заповнює путівку, бланк та корінець якої підписуються головою СВК та скріплюються печаткою СВК.

{Підпункт 5.4.1 пункту 5.4 розділу V доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Служби безпеки № 567 від 01.09.2015}

ВМУ на підставі Списків дітей, отриманих від органів, підрозділів, закладів СБУ, дислокованих у місті Києві та Київській області, складає узагальнені Списки дітей, які направляються до оздоровчого табору “Вогник” та оздоровчого табору “Лісний”, у двох примірниках кожний. Узагальнені Списки дітей затверджуються начальником ВМУ. Один примірник Списку дітей видається особі, яка супроводжуватиме дітей до оздоровчого закладу. Другий примірник Списку дітей зберігається у номенклатурній справі, що ведеться у ВМУ.

{Абзац четвертий підпункту 5.4.1 пункту 5.4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 567 від 01.09.2015}

{Абзац п’ятий підпункту 5.4.1 пункту 5.4 розділу V виключено на підставі Наказу Служби безпеки № 567 від 01.09.2015}

5.4.2. Відбір дітей на оздоровлення та відпочинок, оформлення та видачу пільгових путівок здійснюють СВК органів, підрозділів, закладів СБУ.

ідпункт 5.4.2 пункту 5.4 розділу V в редакції Наказу Служби безпеки № 567 від 01.09.2015}

5.4.3. Заповнена СВК органу, підрозділу, закладу СБУ путівка до оздоровчого табору “Вогник” та оздоровчого табору “Лісний” видається батькам або іншим законним представникам дитини, а в разі, якщо дитина слідуватиме до оздоровчого закладу у складі групи дітей, – особі, яка супроводжуватиме дітей.

ідпункт 5.4.3 пункту 5.4 розділу V в редакції Наказу Служби безпеки № 567 від 01.09.2015}

VI. Порядок направлення дітей на оздоровлення та відпочинок

6.1. Оздоровлення та відпочинок дітей в оздоровчих закладах здійснюються відповідно до державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей.

6.2. Пільгові путівки надаються дітям, які є членами сімей осіб, зазначених у розділі ІІ цієї Інструкції, у віці:

від 7 до 18 років - до оздоровчих таборів “Вогник”, “Лісний”;

від 3 до 18 років - до оздоровчого комплексу “Парус”, оздоровчого табору “Маяк”.

Діти у віці до 3 років до оздоровчих закладів не приймаються.

{Пункт 6.2 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Наказом Служби безпеки № 567 від 01.09.2015}

6.3. До оздоровчих таборів “Вогник” та “Лісний” не направляються діти-інваліди, які мають медичні протипоказання для цього або неспроможні до самообслуговування.

6.4. Діти-інваліди, які неспроможні до самообслуговування, направляються до оздоровчого комплексу “Парус”, оздоровчого табору “Маяк” разом з батьками або іншими законними представниками дитини, які забезпечуватимуть догляд за нею протягом строку оздоровлення та відпочинку.

{Пункт 6.5 розділу VI виключено на підставі Наказу Служби безпеки № 567 від 01.09.2015}

6.5. Відправлення та супроводження груп дітей забезпечують:

дітей, які проживають у місті Києві та Київській області, - ВМУ;

дітей, які проживають поза межами міста Києва або Київської області, - військово-медичні служби органів, підрозділів, закладів СБУ.

6.6. До оздоровчих закладів діти прибувають разом з батьками, іншими законними представниками дитини, а до оздоровчих таборів “Вогник”, “Лісний” також у складі груп дітей разом з особами, які їх супроводжують.

6.7. Для супроводження дітей до кожного оздоровчого закладу та у зворотному напрямку відряджаються співробітник та медичний працівник:

ВМУ - в разі супроводження дітей, які проживають у місті Києві або Київській області;

органу, підрозділу, закладу СБУ - в разі супроводження дітей, які проживають поза межами міста Києва або Київської області.

6.8. Батьки або інші законні представники дитини не пізніше ніж за один день до дати її від’їзду до оздоровчого закладу у складі групи дітей передають особі, яка супроводжуватиме дітей:

копію свідоцтва про народження або копію паспорта дитини;

довідку із закладу охорони здоров’я (СБУ або за місцем проживання дитини) про те, що дитина протягом останніх трьох тижнів не мала контактів з інфекційними хворими;

оригінал довідки з Пенсійного фонду України про отримання пенсії дитиною в разі втрати годувальника, батько або матір якої загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служби, - якщо дитина направляється на оздоровлення як член сім’ї такого військовослужбовця;

один із документів, зазначених у пункті 4.5 розділу IV цієї Інструкції, - якщо на дитину оформлено безоплатну путівку;

медичну довідку за формою № 079/о.

{Пункт розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Наказом Служби безпеки № 120 від 19.03.2014}

6.9. Особи, які супроводжують дітей під час їх перевезення до місця оздоровлення та відпочинку, а також у зворотному напрямку, є персонально відповідальними за життя і здоров’я дітей до їх передачі за Списком дітей начальникам оздоровчих таборів “Вогник”, “Лісний”, батькам або іншим законним представникам дитини відповідно.

6.10. З особами, які супроводжуватимуть дітей під час їх перевезення, перед відправленням груп дітей до оздоровчих таборів “Вогник”, “Лісний” заступник начальника органу, підрозділу, закладу СБУ відповідно до розподілу функціональних обов’язків проводить інструктаж з правил техніки безпеки під час слідування до місця оздоровлення та відпочинку, а також у зворотному напрямку.

6.11. Відповідальними за життя і здоров’я дітей, які передані за Списком дітей особами, які супроводжували їх до оздоровчих таборів “Вогник” і “Лісний”, є начальники цих закладів.

VII. Порядок розміщення та перебування осіб в оздоровчих закладах

7.1. При розміщенні в оздоровчому комплексі “Парус”, оздоровчому таборі “Маяк” особа, яка прибула для відпочинку, пред’являє документи, що посвідчують особу та/або належність її до членів сім’ї відповідної категорії осіб (паспорт, свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про шлюб), а також надає копії цих документів та оригінали документів, зазначених в абзацах п’ятому, шостому пункту 4.2 та абзаці третьому пункту 4.3 розділу ІV цієї Інструкції.

У разі якщо особа направляється на оздоровлення як член сім’ї військовослужбовця, який загинув (помер) або пропав безвісти під час проходження військової служби, до оздоровчого закладу також надається довідка з Пенсійного фонду України про отримання пенсії дитиною в разі втрати годувальника, батько або матір якої загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служби.

Особа, яка не надала до оздоровчого закладу документи, зазначені у цьому пункті, на відпочинок не приймається.

ункт 7.1 розділу VІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 567 від 01.09.2015}

7.2. При розміщенні дитини в оздоровчих таборах “Вогник”, “Лісний” її батьки або інші законні представники подають до оздоровчого закладу путівку, а також документи, зазначені у пункті 6.8 розділу VI цієї Інструкції.

{Абзац перший пункту 7.2 розділу VІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 240 від 20.05.2016}

У разі якщо діти прибули до оздоровчого закладу у складі групи, особа, яка супроводжувала дітей, подає до оздоровчого закладу Список дітей, а також путівку і документи, зазначені у пункті 6.8 розділу VI цієї Інструкції, щодо кожної дитини, яка прибула до оздоровчого закладу.

{Абзац другий пункту 7.2 розділу VІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 240 від 20.05.2016}

У разі ненадання до оздоровчого закладу документів, зазначених у цьому пункті, дитина до оздоровчого закладу не приймається.

7.3. Особа розміщується в оздоровчому закладі і вибуває з нього відповідно до зазначеного у путівці строку оздоровлення та відпочинку.

7.4. Особа, яка запізнилась до оздоровчого комплексу “Парус”, оздоровчого табору “Маяк” на строк, що не перевищує п’яти днів, не з причин, визначених у пункті 7.5 цього розділу, розміщується в оздоровчому закладі без відновлення зазначеного у путівці строку відпочинку. При цьому вона сплачує кошти за весь строк відпочинку, зазначений у путівці.

7.5. Особі, яка запізнилась до оздоровчого комплексу “Парус” або оздоровчого табору “Маяк” на строк, що не перевищує п’яти днів, з незалежних від неї причин (у зв’язку з виконанням службових обов’язків, хворобою або затриманням в дорозі, що підтверджується довідкою органу, підрозділу, закладу СБУ, інших державних закладів, установ), керівник закладу за заявою особи відновлює зазначений у путівці строк оздоровлення та відпочинку.

7.6. Особа, яка запізнилась до оздоровчого закладу більше ніж на 5 днів, на оздоровлення та відпочинок не приймається.

7.7. В оздоровчому закладі пільгові путівки обліковуються і зберігаються як звітні фінансові документи, підшиваються в окремі справи разом із документами, що підтверджують право особи на отримання пільгової путівки.

7.8. У разі раптового гострого захворювання під час перебування в оздоровчому закладі особа направляється до закладу охорони здоров’я.

7.9. Після завершення оздоровлення та відпочинку особа отримує в оздоровчому закладі оформлений корінець пільгової путівки.

Оформлений корінець пільгової путівки до оздоровчих таборів “Вогник” або “Лісний” та медична довідка за формою № 079/о видаються батькові або матері, іншому законному представнику дитини чи особі, яка супроводжуватиме дітей у складі групи під час повернення із оздоровчого закладу.

{Абзац другий пункту 7.9 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 120 від 19.03.2014}

Особа, яка отримала корінець путівки, передає його до СВК, що видала путівку, а медичну довідку за формою № 079/о - до закладу охорони здоров’я, в якому дитина перебуває на медичному обліку.

{Абзац третій пункту 7.9 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 120 від 19.03.2014}

VIII. Порядок забезпечення путівками та їх оплати

8.1. Безоплатною путівкою до оздоровчих таборів “Вогник” або “Лісний” забезпечується дитина:

1) військовослужбовця, особи, звільненої з військової служби за віком, за станом здоров’я або за вислугою років, або військовослужбовця, який загинув (помер) або пропав безвісти під час проходження військової служби, яка є:

дитиною-сиротою;

дитиною, позбавленою батьківського піклування;

дитиною-інвалідом;

дитиною з багатодітної сім’ї;

дитиною з малозабезпеченої сім’ї;

дитиною, батько або матір якої загинули під час виконання службових обов’язків;

дитиною, яка перебуває на диспансерному обліку у закладі охорони здоров’я СБУ;

2) особи з числа військовослужбовців та працівників СБУ:

одного з батьків якої визнано учасником бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

один з батьків якої загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

один з батьків якої загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;

зареєстрована як внутрішньо переміщена особа.

{Пункт 8.1 розділу VIII в редакції Наказу Служби безпеки № 240 від 20.05.2016}

8.2. Путівками до оздоровчого комплексу “Парус”, оздоровчого табору “Маяк” з оплатою 25 відсотків їх планової собівартості забезпечуються:

{Абзац перший пункту 8.2 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 120 від 19.03.2014}

військовослужбовці;

особи, звільнені з військової служби за віком, станом здоров’я (через хворобу) або за вислугою років (за вислугою строку служби).

{Абзац третій пункту 8.2 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 120 від 19.03.2014}

8.3. Путівками до оздоровчого комплексу “Парус”, оздоровчого табору “Маяк”, оздоровчих таборів “Вогник” та “Лісний” з оплатою 50 відсотків їх планової собівартості забезпечуються члени сімей військовослужбовців, крім неповнолітніх дітей, які отримують безоплатні путівки до оздоровчих таборів “Вогник” та “Лісний”, та повнолітніх дітей військовослужбовців, які перебувають на їх утриманні та навчаються за денною формою навчання у вищому навчальному закладі I - IV рівнів акредитації або професійно-технічному навчальному закладі, до досягнення 23 років та отримують путівки з оплатою їх планової собівартості.

{Пункт 8.3 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 120 від 19.03.2014}

8.4. Військовослужбовці та члени їх сімей забезпечуються пільговою путівкою за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує трьох прожиткових мінімумів.

{Розділ VIII доповнено пунктом 8.4 згідно з Наказом Служби безпеки № 169 від 12.04.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 240 від 20.05.2016}

8.5. Путівки з оплатою їх планової собівартості надаються:

військовослужбовцям та членам їх сімей, розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї яких у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує три прожиткових мінімуми;

{Пункт 8.5 розділу VIII доповнено абзацом другим згідно з Наказом Служби безпеки № 169 від 12.04.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 240 від 20.05.2016}

особам, які перебувають на медичному обліку у закладах охорони здоров’я СБУ і не мають права на отримання пільгової путівки;

особам, які вже використали у поточному році пільгову путівку на оздоровлення та відпочинок;

повнолітнім дітям військовослужбовців, які перебувають на їх утриманні та навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації або професійно-технічних навчальних закладах, до закінчення цих навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років - незалежно від їх перебування на медичному обліку у закладах охорони здоров’я СБУ;

батькам військовослужбовців, які не мають права на отримання пільгових путівок;

членам сімей осіб, звільнених з військової служби за віком, станом здоров’я (через хворобу) або вислугою строку служби (за вислугою років), крім неповнолітніх дітей, які отримують безоплатні путівки до оздоровчих таборів “Вогник” та “Лісний”.

{Абзац пункту розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 120 від 19.03.2014}

8.6. Вартість путівок сплачується особою, яка прибула на оздоровлення та відпочинок, до каси оздоровчого закладу.

Вартість путівок до оздоровчого табору “Лісний” сплачується до каси санаторію “Ворзель”, до оздоровчого табору “Вогник” – до каси об’єднаного санаторію “Євпаторія” батьками, іншими законними представниками дітей, особами, які супроводжуватимуть дітей, або кошти перераховуються на розрахункові рахунки санаторіїв.

{Абзац другий пункту 8.6 розділу VIII в редакції Наказу Служби безпеки № 567 від 01.09.2015}

{Абзац третій пункту 8.6 розділу VIII виключено на підставі Наказу Служби безпеки № 567 від 01.09.2015}

8.7. При розміщенні особи за її бажанням у номері з підвищеною комфортністю вона вносить додаткову плату. Розмір оплати за проживання в номерах з підвищеною комфортністю в оздоровчих закладах СБУ встановлюється відповідно до наказу Центрального управління СБУ.

Компенсація додаткової плати, внесеної особою за проживання в номері з підвищеною комфортністю, не здійснюється.

8.8. Особі, яка перебувала на оздоровленні та відпочинку за пільговою путівкою, у разі дострокового вибуття з оздоровчого закладу за заявою або рапортом повертаються кошти за невикористані дні оздоровлення, а при розміщенні особи у номері з підвищеною комфортністю - за внесену додаткову плату за ці дні у випадках:

{Абзац перший пункту розділу VIII в редакції Наказу Служби безпеки № 120 від 19.03.2014}

відкликання з відпустки за рішенням Голови СБУ або його заступників;

раптового тяжкого захворювання або смерті близьких родичів: дружини, чоловіка, дітей або батьків - на підставі копії документа, завіреної у встановленому законодавством порядку;

направлення для лікування до закладу охорони здоров’я;

виявлення під час оздоровлення та відпочинку протипоказань для перебування в оздоровчому закладі за висновком закладу охорони здоров’я, в якому особа пройшла медичне обстеження.

8.9. Особи, які перебували на оздоровленні та відпочинку та достроково вибули із оздоровчого закладу у випадках, зазначених у пункті 8.7 цього розділу, за рішенням СВК можуть бути повторно направлені до того самого закладу на строк, який дорівнює кількості невикористаних днів оздоровлення та відпочинку, на підставі документа, що підтверджує причину дострокового вибуття з оздоровчого закладу. Таке рішення СВК приймає, оформлює та реалізовує у порядку, визначеному у розділі V цієї Інструкції. У такому разі на путівці робиться відмітка: “Невикористані дні оздоровлення (відпочинку) за путівкою №____”.

8.10. Перебування в оздоровчому закладі через відсутність транспорту, проїзного квитка та з інших поважних причин понад строк, зазначений у пільговій путівці, але не більше двох діб, оплачується особою додатково, виходячи з кількості днів затримки та планової собівартості путівки.

8.11. Вартість самостійно придбаної особою путівки на оздоровлення та відпочинок до оздоровчого закладу, який не є оздоровчим закладом СБУ, за рахунок бюджетних коштів, виділених СБУ, не відшкодовується.

Начальник
Військово-медичного
управлінняІ. Лурін
Додаток 1
до Інструкції про організацію
оздоровлення та відпочинку в оздоровчих
закладах Служби безпеки України

ДОВІДКА


Додаток 2
до Інструкції про організацію
оздоровлення та відпочинку в оздоровчих
закладах Служби безпеки України

ДОВІДКАДодаток 3
до Інструкції про організацію
оздоровлення та відпочинку в оздоровчих
закладах Служби безпеки України


ЗАТВЕРДЖУЮ
___________________________
         (найменування посади)

_______    _____________________
(підпис)        (ініціал імені та прізвище)

____ _______________ 20___ р.

СПИСОК
дітей, які направляються на оздоровлення та відпочинок у 20___ році

______________________________________________________________
(орган, підрозділ, заклад СБУ)

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата народження

Адреса місця проживання, номер телефону

Батьки (або особи, які їх замінюють), прізвище, ім’я та по батькові

Пільга щодо оплати путівки

Найменування оздоровчого закладу

Відпочинкова зміна (1, 2, 3, 4)

Відмітка про те, що дитина не користувалась пільговим санаторно-курортним лікуванням та відпочинком у поточному році


Голова СВК

______________
(підпис)

_____________________________
(ініціал імені та прізвище)

Секретар СВК

______________
(підпис)

_____________________________
(ініціал імені та прізвище)вгору