Про затвердження Положення про воєнізовану охорону Державної прикордонної служби України
Адміністрація Держкордонслужби; Наказ, Положення від 21.02.2011110
Документ z0617-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.07.2015, підстава - z0709-15

                                                          
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.02.2011 N 110
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 травня 2011 р.
за N 617/19355
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 612 ( z0709-15 ) від 26.05.2015 }
Про затвердження Положення про воєнізовану
охорону Державної прикордонної
служби України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 29.03.2002 N 409 ( 409-2002-п ) "Про впорядкування охорони
об'єктів Державної прикордонної служби" та з метою подальшого
удосконалення організації охорони об'єктів Державної прикордонної
служби України підрозділами воєнізованої охорони Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про воєнізовану охорону Державної
прикордонної служби України (додається).
2. Наказ Державного комітету у справах охорони державного
кордону України від 13.05.2002 N 293 ( z0464-02, z0465-02 ) "Про
затвердження та введення в дію Положення про воєнізовану охорону
об'єктів Прикордонних військ України та Інструкції з організації
та несення служби воєнізованою охороною на об'єктах Прикордонних
військ України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України
30.05.2002 за N 464/6752, визнати таким, що втратив чинність.
3. Відділу організації повсякденної діяльності Департаменту
охорони державного кордону разом з управлінням правового
забезпечення Міжнародно-правового департаменту в установленому
порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
4. Наказ довести до відома особового складу Державної
прикордонної служби України в частині, що його стосується.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Голови Державної прикордонної служби України -
директора Департаменту охорони державного кордону.
Голова Державної
прикордонної служби України
генерал армії України М.М.Литвин
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Керівника
Спільного представницького
органу всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань
для ведення колективних переговорів
та соціального діалогу
на національному рівні Г.В.Осовий
Перший заступник Міністра
соціальної політики України В.Надрага
Голова Профспілки працівників
державних установ України Т.Нікітіна

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної прикордонної
служби України
21.02.2011 N 110
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 травня 2011 р.
за N 617/19355

ПОЛОЖЕННЯ
про воєнізовану охорону
Державної прикордонної служби України

I. Загальні положення
1.1. Цим Положенням визначаються засади організації,
керівництва та комплектування підрозділів воєнізованої охорони
органів Державної прикордонної служби України (далі -
Держприкордонслужба), основні права та обов'язки її працівників
(далі - працівники ВОХОР), порядок здійснення охорони і несення
служби та забезпечення пожежної безпеки об'єктів та іншого майна,
що перебувають під охороною підрозділів ВОХОР.
1.2. Підрозділи воєнізованої охорони Держприкордонслужби
(далі - ВОХОР) створюються для здійснення охорони та пожежної
безпеки особливо важливих і режимних об'єктів (складів зі зброєю
та боєприпасами, непорушного запасу, пально-мастильних матеріалів,
приміщень, призначених для цілодобового зберігання матеріальних
носіїв секретної інформації) під час перевезення військових
вантажів, несення внутрішньої служби в парках та забезпечення
пропускного режиму на територію органів Держприкордонслужби. ВОХОР Держприкордонслужби є системою окремих підрозділів, що
структурно входять до складу органів Держприкордонслужби. В органах Держприкордонслужби підрозділи ВОХОР утворюються
(ліквідуються) за рішенням Адміністрації Держприкордонслужби
України на підставі подання начальників органів
Держприкордонслужби.
1.3. У своїй діяльності підрозділи ВОХОР керуються
Конституцією та законами України, актами Верховної Ради України,
Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами
Адміністрації Держприкордонслужби України та цим Положенням.
1.4. Підрозділи ВОХОР забезпечуються спеціальними засобами
індивідуального захисту (металевими шоломами, бронежилетами) та
активної оборони (пристроями для відстрілу патронів споряджених
гумовими кулями чи аналогічними за своїми властивостями
метательними снарядами несмертельної дії, гумовими кийками,
засобами зв'язування, сльозоточивими речовинами тощо), а також
вогнепальною нарізною зброєю (далі - зброя) управлінням
інженерного і технічного забезпечення Інженерно-техничного
департаменту Адміністрації Держприкордонслужби України. Для виконання завдань з охорони та оборони об'єктів органу
Держприкордонслужби працівники ВОХОР, які входять до складу варти,
озброюються лише штатною зброєю та засобами активної оборони.
1.5. Основними завданнями підрозділів ВОХОР
Держприкордонслужби є: охорона об'єктів, адміністративних будівель, території
органів Держприкордонслужби; дотримання належного пропускного та внутрішньооб'єктового
режимів в органах Держприкордонслужби; здійснення контролю за майном, яке вивозиться (ввозиться),
виноситься (вноситься) з об'єктів, що охороняються; запобігання виникненню пожеж на об'єктах, що охороняються.
1.6. Керівники органів Держприкордонслужби відповідають за
організацію та забезпечення надійної охорони об'єктів, службову
діяльність підрозділів ВОХОР, стан пропускного режиму, стан
внутрішньооб'єктового режиму та обладнання інженерно-технічними
засобами охорони об'єктів, що охороняються.
II. Організація діяльності
та склад підрозділів ВОХОР
2.1. Загальне керівництво підрозділами ВОХОР здійснює перший
заступник Голови Державної прикордонної служби України - директор
Департаменту охорони державного кордону через відділ організації
повсякденної діяльності управління планування, оборонної,
мобілізаційної роботи та організації антитерористичної діяльності
Департаменту охорони державного кордону Адміністрації
Держприкордонслужби України. З питань пожежної безпеки методичне
керівництво підрозділами ВОХОР здійснює служба пожежної безпеки
Департаменту персоналу Адміністрації Держприкордонслужби України.
2.2. Основними завданнями відділу організації повсякденної
діяльності Департаменту охорони державного кордону з питань
керівництва воєнізованою охороною є: організація та здійснення загального керівництва підрозділами
ВОХОР, підготовка нормативно-правової бази з питань діяльності
підрозділів ВОХОР; здійснення профілактичних заходів, у тому числі проведення
раптових перевірок стану охорони, пожежної безпеки, пропускного
режиму; інформування керівництва Адміністрації Держприкордонслужби
України про стан охорони зброї та боєприпасів, матеріальних
цінностей, організації протипожежної охорони об'єктів і
пропускного режиму на територію органів Держприкордонслужби; своєчасне доведення наказів, розпоряджень Адміністрації
Держприкордонслужби України до відома начальників органів
Держприкордонслужби, а в окремих випадках і до начальників
підрозділів ВОХОР та здійснення контролю за їх виконанням.
2.3. Підрозділи ВОХОР підпорядковуються безпосередньо
начальникам органів Держприкордонслужби, загальне керівництво
підрозділом ВОХОР в органі Держприкордонслужби покладається на
перших заступників начальників органів Держприкордонслужби. Чисельність та перелік посад працівників ВОХОР, у тому числі
керівного складу, для кожного органу Держприкордонслужби
встановлюється (затверджується) Адміністрацією Держприкордонслужби
України відповідно до пропозицій органів Держприкордонслужби, які
складаються на підставі актів обстеження об'єктів, які перебувають
під охороною підрозділів ВОХОР (далі - акт), з урахуванням річної
планової норми робочого часу кожного працівника ВОХОР, який
безпосередньо здійснює охорону об'єкта.
2.4. З метою визначення організації, системи й способів
охорони об'єктів, чисельності особового складу підрозділів ВОХОР: для органів Держприкордонслужби наказом начальника
регіонального управління створюється комісія з питань організації
охорони об'єктів органу Держприкордонслужби (далі - комісія), до
складу якої обов'язково включаються офіцери регіонального
управління та органу Держприкордонслужби, які відповідають за
організацію повсякденної діяльності, начальник підрозділу ВОХОР
органу Держприкордонслужби; для органів Держприкордонслужби центрального підпорядкування
наказом Адміністрації Держприкордонслужби України створюється
комісія, до складу якої обов'язково залучається посадова
(службова) особа відділу організації повсякденної діяльності
управління планування, оборонної, мобілізаційної роботи та
організації антитерористичної діяльності Департаменту охорони
державного кордону та органу Держприкордонслужби, яка відповідає
за організацію повсякденної діяльності, начальник підрозділу ВОХОР
органу Держприкордонслужби. За результатами роботи комісії складається акт, який для
органів Держприкордонслужби затверджує начальник регіонального
управління, а для органів Держприкордонслужби центрального
підпорядкування - перший заступник Голови Державної прикордонної
служби України - директор Департаменту охорони державного кордону. В акті зазначаються: вид охорони, розміщення постів і маршрутів, кількість
контрольно-пропускних пунктів (далі - КПП) для забезпечення
пропускного режиму на територію органу та несення внутрішньої
служби в парках, відокремлених приміщень, що підлягають охороні та
обладнанню засобами охоронної сигналізації, службових і побутових
приміщень підрозділу ВОХОР; озброєння, види та засоби зв'язку, засоби індивідуального
захисту та спеціальні засоби самооборони; заходи з підготовки об'єктів та КПП до передавання під
охорону підрозділу ВОХОР і терміни здійснення. До акта додаються: схема розміщення постів; перелік особливо важливих і режимних об'єктів (складів зі
зброєю та боєприпасами, непорушного запасу, пально-мастильних
матеріалів, приміщень, призначених для цілодобового зберігання
матеріальних носіїв секретної інформації), що перебуватимуть під
охороною, місць для несення внутрішньої служби в парках та
забезпечення пропускного режиму на територію органів
Держприкордонслужби; розрахунок необхідної кількості інженерно-технічних засобів
охорони (далі - ІТЗО). Примірники акта зберігаються: перший примірник - у Адміністрації Держприкордонслужби
України; другий - у регіональному управлінні (за підпорядковані
органи); третій - безпосередньо в органі Держприкордонслужби. Робота комісії проводиться завчасно з урахуванням термінів,
необхідних для проектування і обладнання об'єктів, що
перебуватимуть під охороною, ІТЗО та виконання інших охоронних
заходів. Приймання об'єктів органу Держприкордонслужби під охорону
здійснюється комісією, до складу якої входить посадова (службова)
особа підрозділу з організації повсякденної діяльності органу та
регіонального управління або Адміністрації Держприкордонслужби
України і начальник підрозділу ВОХОР, після виконання заходів,
визначених в акті. Зменшення чисельності працівників ВОХОР у зв'язку з
впровадженням технічних засобів охорони або поліпшенням
організації служби без зменшення кількості об'єктів, що
охороняються, не допускається.
2.5. Для виконання обов'язків з охорони об'єктів,
забезпечення пропускного режиму на територію органу та несення
внутрішньої служби в парках, підрозділи ВОХОР споряджають варту,
яка забезпечується зброєю, спеціальними засобами індивідуального
захисту (металевими шоломами, бронежилетами) та активної оборони. Чисельність працівників ВОХОР для супроводження вантажів
визначається начальником органу Держприкордонслужби, від якого
відряджається варта, з огляду на конкретні обставини, а у разі
супроводження вантажів, які є матеріальними носіями інформації,
віднесеної до державної таємниці, - за участю режимно-секретного
органу. Залежно від особливостей об'єкта, його вибухо- і
пожежонебезпеки, організаційно-штатної структури і чисельності
працівників ВОХОР в штаті підрозділу ВОХОР може передбачатися
необхідна кількість працівників керівного складу (у тому числі
заступник начальника команди).
III. Працівники воєнізованої охорони
3.1. Працівниками ВОХОР є особи, які на базі органу
Держприкордонслужби пройшли відповідну підготовку і на професійній
основі згідно з трудовими договорами виконують функції з
організації та здійснення заходів охорони і пожежної безпеки в
органі Держприкордонслужби. Особовий склад ВОХОР Держприкордонслужби залежно від посад
поділяється на середній і молодший начальницький та рядовий склад. До середнього начальницького складу належать начальник
команди, заступник начальника команди, які виконують функції з
керівництва та контролю за діяльністю підрозділу ВОХОР. До молодшого начальницького складу належать начальник групи
(відділення), який виконує функції з керівництва та контролю за
діяльністю підпорядкованої йому групи (відділення). До рядового складу належать: стрільці, які безпосередньо виконують функції з охорони
об'єктів; провідники (вожаті) службових собак, які забезпечують їхнє
використання в охоронній діяльності.
3.2. Для працівників ВОХОР встановлюються кваліфікаційні
вимоги згідно з нормами кваліфікаційних характеристик відповідних
професій. Для визначення службової відповідності працівників ВОХОР
проводиться щорічна оцінка та один раз на три роки атестація. Працівники ВОХОР проходять обов'язкове попереднє спеціальне
навчання з правил поводження зі зброєю та щорічну підготовку -
чотири години на місяць у робочий час згідно з програмою
підготовки особового складу воєнізованої охорони, що
затверджується наказом Адміністрації Держприкордонслужби України.
Працівники ВОХОР також проходять попереднє спеціальне навчання за
програмою пожежно-технічного мінімуму. Особовий склад ВОХОР, який не засвоїв програми, до несення
служби з охорони об'єктів не допускається.
3.3. На посади працівників ВОХОР приймаються громадяни
України, переважно, які перебувають у запасі Збройних Сил України,
або пройшли строкову службу у Збройних Силах України, інших
військових формуваннях, створених відповідно до законів України, у
віці: чоловіки - від 18 до 60 років, жінки - від 18 до 55 років,
які на базі органу Держприкордонслужби пройшли попереднє
спеціальне навчання та за моральними, діловими і психологічними
якостями, рівнем освіти, віком і станом здоров'я здатні успішно
виконувати покладені на них завдання та обов'язки, а також у межах
своєї компетенції впливати та протидіяти загрозам, які можуть
виникнути під час несення служби. На посади начальницького складу приймаються особи з повною
або базовою вищою освітою та, переважно, з досвідом військової
служби на керівних посадах не менше 5 років. Базова підготовка інструкторів службового собаківництва
здійснюється в Кінологічному навчальному центрі Державної
прикордонної служби України. Прийняття громадян на роботу до підрозділів ВОХОР
здійснюється відповідно до вимог Кодексу законів про працю України
та цього Положення. Укладаючи трудовий договір, громадянин зобов'язаний подати: письмову заяву; паспорт; військовий квиток (для чоловіків); трудову книжку; документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію); довідку про стан здоров'я; довідки щодо перебування на обліку в наркологічному
диспансері та у психіатра за місцем проживання. Проведення попереднього медичного огляду громадян під час
приймання на роботу до підрозділів ВОХОР органів
Держприкордонслужби здійснюється відповідно до вимог наказу
Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 N 246
( z0846-07 ) "Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів
працівників певних категорій", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 23.07.2007 за N 846/14113. Особи, які приймаються на роботу до підрозділів ВОХОР, можуть
подавати також додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду
роботи, професійного рівня. Кандидатура громадянина, який приймається на роботу,
розглядається на засіданні атестаційної комісії органу, про що
складається протокол з висновком стосовно придатності громадянина
для роботи в підрозділах ВОХОР, який затверджується начальником
органу Держприкордонслужби. На весь особовий склад підрозділів ВОХОР в органі
Держприкордонслужби заводяться облікові справи. Особовий склад підрозділів ВОХОР призначається на посади
(звільняється з посад) начальником органу Держприкордонслужби.
3.4. Не допускаються до виконання функцій з охорони об'єктів
працівники ВОХОР, які не пройшли спеціальної підготовки за
займаною посадою, попереднього спеціального навчання з питань
охорони праці, спеціального навчання за програмою
пожежно-технічного мінімуму, не склали підсумкової річної
перевірки з професійної підготовки, не пройшли щорічної перевірки
знань з питань охорони праці та пожежної безпеки або за станом
здоров'я не можуть виконувати функції з охорони об'єктів.
3.5. Відомості про кандидата на посаду працівника ВОХОР
збираються відповідно до законів.
3.6. На працівників ВОХОР поширюється дія законодавства про
працю і державне соціальне страхування. Особовий склад ВОХОР підлягає обов'язковому державному
страхуванню та щорічному поглибленому медичному обстеженню згідно
з вимогами наказів Адміністрації Держприкордонслужби України, щодо
проведення диспансеризації військовослужбовців
Держприкордонслужби.
3.7. У разі коли для виконання службових обов'язків
працівниками ВОХОР передбачається їх доступ до державної таємниці,
таким працівникам режимно-секретним органом органу
Держприкордонслужби оформляється допуск до державної таємниці
відповідної форми.
3.8. Керівники підрозділів ВОХОР органів Держприкордонслужби
відповідають за добір працівників та комплектацію підрозділів
ВОХОР.
3.9. Працівники ВОХОР під час виконання службових обов'язків
зобов'язані носити формений одяг і відповідні займаній посаді
знаки розрізнення. Особовий склад ВОХОР забезпечується форменим та постовим
одягом, спорядженням за нормами, установленими постановою Кабінету
Міністрів України від 20.08.2008 N 727 ( 727-2008-п, 727а-2008-п )
"Про речове забезпечення військовослужбовців Державної
прикордонної служби України".
3.10. Працівники ВОХОР виконують свої функції з охорони
об'єктів за затвердженими в установленому порядку графіками
чергувань, з урахуванням специфіки роботи на охоронюваних об'єктах
Держприкордонслужби.
3.11. У підрозділах ВОХОР ведеться щомісячний облік робочого
часу. Час, відведений працівникам ВОХОР для інструктажу
(проведення занять перед заступанням на варту), розвід, прямування
на пости, з постів, перебування у вартовому приміщенні в резерві
входить у розрахунок норми робочого часу. Приймання їжі проводиться у вільний від несення служби час.
Тривалість такої перерви обумовлюється в колективному трудовому
договорі, що укладається між начальником органу
Держприкордонслужби або уповноваженою ним особою та первинною
профспілковою організацією, а у разі її відсутності -
представниками, вільно обраними на загальних зборах працівників,
або уповноважених ними органів. Час, відведений для приймання їжі, у робочий час не
зараховується. Для приймання їжі працівникам ВОХОР надається: при 8-годинному графіку роботи - 1 година; при 12-годинному - 1 година 30 хвилин (2 рази за зміну); при 24-годинному - 2 години (3 рази за зміну). У підрозділах ВОХОР ведеться підсумований щомісячний облік
робочого часу, який не повинен перевищувати норми робочого часу на
місяць. Підсумований щомісячний облік робочого часу обов'язково
погоджується з первинною профспілковою організацією. Категорично забороняється залучати працівників ВОХОР під час
несення служби з охорони об'єктів до виконання завдань, не
пов'язаних з охороною об'єкта.
3.12. Працівникам ВОХОР зброя видається після проходження
ними на базі органу Держприкордонслужби відповідної підготовки. Працівникам ВОХОР, які не засвоїли матеріальної частини
вогнепальної зброї, правил її застосування або не виконали
навчальних стрільб, зброю видавати заборонено. Організація обліку зберігання і видачі зброї та боєприпасів
здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства, наказів
Адміністрації Держприкордонслужби України. Зброя та боєприпаси особовому складу ВОХОР з кімнати
зберігання зброї видаються тільки для несення служби у варті або
проведення занять (проведення чищення). При цьому видача зброї та
боєприпасів здійснюється за особистим підписом кожного в книзі
видачі зброї та боєприпасів. За облік, порядок видачі, організацію зберігання зброї та
боєприпасів, спеціальних засобів індивідуального захисту й
активної оборони, первинних засобів пожежогасіння, сигналізації,
зв'язку, а також за правильне їх використання відповідає начальник
органу Держприкордонслужби та начальник підрозділу ВОХОР. Списки працівників ВОХОР, допущених до несення служби зі
зброєю, додаються до наказу начальника органу Держприкордонслужби
про організацію повсякденної діяльності на відповідний календарний
рік.
IV. Права та обов'язки ВОХОР
4.1. Працівники ВОХОР під час здійснення функцій з охорони
об'єктів мають право: перевіряти в осіб документи, пред'явлення яких є необхідним
за правилами пропускного режиму, у разі коли це покладено в
установленому порядку на підрозділ ВОХОР; вимагати від особового складу органу Держприкордонслужби
додержання встановлених правил пропускного та внутрішньооб'єктного
режимів, пожежної безпеки, а також громадського порядку; під час несення служби на КПП перевіряти відповідність
супровідних документів на майно, яке вивозиться (виноситься) за
межі території або ввозиться (вноситься) на територію об'єкта, і з
цією метою здійснювати огляд засобів, якими це майно
переміщається; вимагати припинення протиправних дій від осіб, які: порушують установлений внутрішньооб'єктовий і протипожежний
режими; створюють загрозу особистій безпеці осіб, які працюють на
об'єкті, працівникам ВОХОР та іншим особам; перешкоджають працівникам ВОХОР здійснювати функції з охорони
об'єкта або посадовим особам органів Держприкордонслужби
виконувати службові обов'язки; з метою припинення правопорушень, пов'язаних з посяганням на
охоронюваний об'єкт, інше майно, охорону об'єкта або порушення
вимог установленого пропускного режиму: вживають заходів відповідно до законодавства щодо затримання
осіб, які нападають на об'єкт, що охороняється, або на охорону
об'єкта, а також порушують установлений пропускний режим; доставляють таких осіб у службове приміщення ВОХОР (чергового
по органу Держприкордонслужби); застосовують зброю та спеціальні засоби активної оборони у
порядку та випадках, передбачених статтями 195-198, 202 Статуту
гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України ( 550-14 ) та
цим Положенням.
4.2. Працівники ВОХОР відповідно до покладених на них завдань
з питань охорони об'єктів зобов'язані: забезпечувати цілісність і схоронність об'єктів та майна,
прийнятих під охорону; припиняти будь-які посягання на об'єкт, що охороняється, інше
майно, осіб, які працюють на об'єктах, склад варти, порушення
режиму роботи об'єкта та/або спеціальної зони його охорони; негайно повідомляти чергового по органу Держприкордонслужби
про протиправні посягання на охоронювані об'єкти та інші
протиправні дії, вчинені як на охоронюваному об'єкті, так і на
прилеглій до нього території; забезпечувати охорону місця вчинення злочину до прибуття
представників правоохоронних органів; утримувати зброю, спеціальні засоби індивідуального захисту
та активної оборони і засоби зв'язку в постійній готовності для
негайного застосування та використання за призначенням; належним чином виконувати свої службові обов'язки з охорони
та оборони об'єкта (поста), не відволікатися, не залишати зброї та
спеціальних засобів і нікому їх не передавати, включаючи осіб,
яким вони підпорядковані; негайно доповідати начальнику варти (черговому по органу
Держприкордонслужби) про сигнали (несправність) технічних засобів
охорони, виявлення порушень цілісності огорожі об'єкта (на посту); терміново доповідати начальнику варти (черговому по органу
Держприкордонслужби) про виявлення пожежі на охоронюваному об'єкті
та, не послабляючи уваги до охорони, вживати заходів щодо її
гасіння; зберігати таємницю, що охороняється законом, а також
інформацію з обмеженим доступом, яка стала відома у процесі
виконання службових обов'язків; суворо дотримуватися правил особистої безпеки, вимог до
охорони праці та пожежної безпеки.
4.3. За невиконання або неналежне виконання покладених на
працівників ВОХОР обов'язків, перевищення наданих їм прав і
повноважень винні особи несуть дисциплінарну, адміністративну та
кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством
України.
4.4. Працівник ВОХОР під час виконання завдання з охорони
об'єктів керується вимогами законодавства України, наказів
Адміністрації Держприкордонслужби України та цим Положенням.
Ніхто, крім уповноважених наказами начальника органу
Держприкордонслужби посадових осіб, не має права втручатися в
діяльність підрозділу ВОХОР. Законні вимоги працівника ВОХОР під час виконання ним
службових обов'язків є обов'язковими для виконання іншими особами. Ніхто не має права принизити особисту гідність працівника
ВОХОР або примусити його здійснювати функції, не передбачені цим
Положенням.
V. Організація несення служби
підрозділом ВОХОР
5.1. З метою забезпечення охорони та оборони об'єктів, що
перебувають під охороною, несення служби на КПП, автопарках,
стоянках техніки від підрозділу ВОХОР відряджається варта. Варта - озброєний підрозділ, відряджений від підрозділу
ВОХОР, для виконання завдання з охорони та оборони об'єктів,
несення служби на КПП, автопарках, стоянках техніки. До складу варти входять: начальник варти - за відсутності штатної посади виконання
обов'язків покладається на начальника групи (командира
відділення); помічник начальника варти - призначається з найбільш
підготовлених стрільців; у разі використання у варті службових (сторожових) собак
призначається другий помічник начальника варти з осіб, зайнятих
їхнім обслуговуванням; вартові, контролери КПП (в автопарках та стоянках
автомобільної техніки) з стрільців. За наявності на об'єкті, що знаходиться під охороною,
охоронної та охоронно-пожежної сигналізації, засобів
відеоспостереження для їхнього технічного обслуговування зі складу
варти призначається черговий інженерно-технічних засобів охорони
підрозділу ВОХОР. Працівники ВОХОР, що входять до складу варти,
підпорядковуються начальнику варти та його помічнику. Варта під час виконання обов'язків підпорядковується
черговому по органу Держприкордонслужби та начальникові підрозділу
ВОХОР. Обов'язки працівників ВОХОР, що входять до складу варти,
визначаються цим Положенням, інструкціями та табелем постів, який
розробляється начальником підрозділу ВОХОР і затверджується
начальником органу Держприкордонслужби.
5.2. Вид охорони, розміщення постів та маршрутів, кількість
працівників, КПП, окремих приміщень, що підлягають охороні й
обладнанню засобами охоронної та пожежної сигналізації, службових
і побутових приміщень, засобів зв'язку, спеціальних засобів
індивідуального захисту та активної оборони, необхідних для
забезпечення діяльності працівників ВОХОР, визначаються відповідно
до акта. На основі цього акта складається розклад варт органу
Держприкордонслужби. У розкладі варт органу Держприкордонслужби зазначаються всі
дані щодо організації охорони об'єктів підрозділом ВОХОР. Розклад варт має гриф секретності "таємно", до розкладу варт
додаються: акт обстеження об'єктів, які перебувають під охороною
підрозділу ВОХОР; схема посилення постів органу Держприкордонслужби у разі
виникнення надзвичайних ситуацій та стихійного лиха; схеми розміщення постів із зазначенням маршрутів руху чатових
на них та маршрутів руху змін вартових; копії наказів начальника органу Держприкордонслужби, з
організації пропускного та внутрішньооб'єктового режиму, несення
вартової служби; копії інструкцій з протипожежної безпеки і техніки безпеки; акт обстеження готовності об'єктів органу Держприкордонслужби
до прийняття під охорону підрозділом ВОХОР; копія наказу про прийняття об'єктів органу
Держприкордонслужби під охорону підрозділом ВОХОР. Розклад варт затверджується начальником регіонального
управління, а для органів Держприкордонслужби центрального
підпорядкування - першим заступником Голови Державної прикордонної
служби України - директором Департаменту охорони державного
кордону. Приймання об'єкта під охорону підрозділом ВОХОР здійснюється
після проведення на ньому комплексу заходів щодо обладнання
окремих приміщень засобами охоронної і пожежної сигналізації та
автоматичними установками пожежогасіння відповідно до нормативів
охорони об'єктів технічними засобами й інших заходів, визначених
згідно з актом обстеження об'єкта. У разі зміни кількості об'єктів, що підлягають охороні, або
організації охорони об'єктів до відповідного акта вносяться зміни
і визначаються нові умови охорони, а розклад варт підлягає
перезатвердженню.
5.3. За організацію будівництва, капітального і поточного
ремонту службових і побутових приміщень підрозділів ВОХОР, КПП,
охоронної зони об'єкта, обладнання технічними засобами охорони, у
тому числі засобами охоронної і пожежної сигналізації,
автоматичними установками пожежогасіння, а також забезпечення
працівників охорони засобами зв'язку, службовим транспортом
відповідає начальник органу Держприкордонслужби. Технічне обслуговування та ремонт засобів охоронної і
пожежної сигналізації та автоматичних установок пожежогасіння на
об'єкті охорони здійснюються фахівцями органу Держприкордонслужби
або спеціалізованими організаціями за договором. Забезпечення діяльності підрозділів ВОХОР щодо охорони
об'єкта, дотримання внутрішньооб'єктового режиму, правил пожежної
безпеки, а також обладнання відокремлених приміщень засобами
охоронної та пожежної сигналізації здійснює орган
Держприкордонслужби, до структури якого належить підрозділ ВОХОР.
5.4. Для безпосередньої охорони і оборони охоронюваних
об'єктів із складу варти виставляються чатові. Чатовий - озброєний вартовий, який виконує завдання щодо
охорони та оборони дорученого йому поста. Охорона об'єктів залежно від їх розташування, обладнання
технічними засобами охорони та інших особливостей забезпечується
шляхом установлення постів у поєднанні із застосуванням охоронної
і пожежної сигналізації. Пост - все доручене під охорону та оборону чатовому, а також
місце або ділянка місцевості, на якій він виконує свої обов'язки. Пости встановлюються: на КПП; в автопарках та стоянках автомобільної техніки; на охоронюваних об'єктах; на особливо важливих ділянках; по периметру огорожі території об'єкта органу
Держприкордонслужби. Крім того, пости можуть установлюватися безпосередньо в
приміщенні охоронюваного об'єкта. До постів також належать об'єкти та ділянки місцевості, які
охороняє варта та на яких встановлено технічні засоби охорони або
є вартові собаки. Для забезпечення охорони та протипожежного захисту під час
виконання вогненебезпечних робіт може виставлятися окремий
(тимчасовий) пост.
VI. Порядок застосування вогнепальної зброї,
фізичної сили, спеціальних засобів
активної оборони та службових собак
6.1. Застосуванню фізичної сили, спеціальних засобів активної
оборони, службових собак та вогнепальної зброї має передувати
попередження про намір їх використання. Без попередження фізична сила, спеціальні засоби активної
оборони, службові собаки та вогнепальна зброя можуть
застосовуватися у разі виникнення загрози життю або здоров'ю
особового складу варти, нападу на чатового, контролера КПП
(автопарку), охоронювані об'єкти, вартове приміщення або зміну,
яка вирушає до постів (із постів). За неможливості уникнення застосування сили вона не повинна
перевищувати міру, необхідну для виконання покладених на чатових,
контролерів КПП (автопарку) обов'язків, і має зводити до мінімуму
можливість завдання шкоди здоров'ю. У разі заподіяння особі шкоди,
особовий склад варти повинен забезпечити в найкоротший термін
надання необхідної медичної допомоги потерпілому. Заборонено застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби
активної оборони, службових собак та вогнепальну зброю до жінок з
явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з явно
вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків
вчинення ними групового нападу, який загрожує життю і здоров'ю
особового складу варти чи захисту об'єкта, що охороняється, або
збройного нападу чи збройного опору з їх боку. Про застосування фізичної сили, спеціальних засобів активної
оборони, службових собак та вогнепальної зброї чатовий, контролер
КПП (автопарку) доповідає начальникові варти, начальник варти -
начальникові підрозділу ВОХОР та черговому по органу
Держприкордонслужби.
6.2. Застосування спеціальних засобів активної оборони. До спеціальних засобів активної оборони належать - гумові
кийки, металеві браслети, електрошокові пристрої, пристрої для
відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями чи аналогічними за
своїми властивостями метательними снарядами несмертельної дії,
газові балончики. Спеціальні засоби активної оборони застосовуються для
відбиття нападу на працівників ВОХОР, об'єкт, який вони
охороняють, а також з метою припинення протиправних дій,
правопорушень, подолання протидії законним вимогам працівників
ВОХОР, яка здійснюється із застосуванням сили щодо працівників
ВОХОР, або осіб, які перебувають на території об'єкта, що
охороняється, якщо інші способи були застосовані та виявилися не
дієвими. Перед застосуванням спеціальних засобів активної оборони
повинно бути зроблене попередження про застосування спеціальних
засобів активної оборони. Якщо порушник після попередження не
виконує вимог постового, проти нього застосовуються спеціальні
засоби активної оборони. Працівники ВОХОР застосовують спеціальні засоби активної
оборони без попередження у разі відбиття раптового нападу на них.
Під час застосування спеціальних засобів активної оборони
працівники ВОХОР зобов'язані: не допускати завдання ударів гумовим кийком по голові, шиї,
ключичній ділянці, животу, статевих органах; при застосуванні пристроїв для відстрілу патронів споряджених
гумовими кулями чи аналогічними за своїми властивостями
метательними снарядами несмертельної дії, газових балончиків
керуватися обмеженнями щодо мінімальної відстані застосування, які
визначаються технічними характеристиками для конкретного виду
спеціального засобу; у разі застосування наручників здійснювати періодичну (не
менше як через 2 години) перевірку стану фіксації замків. Рішення про застосування гумових кийків, газових балончиків,
пристрою для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями чи
аналогічними за своїми властивостями метательними снарядами
несмертельної дії, приймається кожним працівником ВОХОР
самостійно, зважаючи на оцінку обстановки, що склалася. Забороняється застосовувати спеціальні засоби активної
оборони у випадках, коли при застосуванні спеціальних засобів
активної оборони можуть бути травмовані інші особи.
6.3. Застосування службових собак. Працівниками ВОХОР службові собаки застосовуються для: захисту громадян і самозахисту працівників ВОХОР при нападі
та інших діях, що створюють загрозу їх життю або здоров'ю; відбиття нападу на об'єкти, що охороняються; затримання та доставлення у вартове приміщення або до
чергового по органу Держприкордонслужби осіб, які підозрюються в
скоєнні злочину, правопорушення; припинення опору працівникам ВОХОР, що охороняють об'єкти. У всіх випадках, крім відбиття раптового нападу на
працівників ВОХОР, перед застосуванням собаки повинно бути
зроблене попередження не менше як 2 рази: "Стій! Пускаю собаку!" Забороняється застосовувати службових собак у випадках, коли
при затриманні порушника собакою можуть бути травмовані інші
особи. У випадку нанесення собакою покусів затриманому обов'язково
надається первинна медична допомога і викликаються медичні
працівники. При супроводженні затриманого в службове приміщення охорони,
вожатий з собакою йде на відстані 2-3 м збоку чи ззаду, при цьому
собака знаходиться на поводі з лівого боку від провідника
(вожатого) службових собак.
6.4. Застосування вогнепальної зброї. Чатовий застосовує зброю без попередження у разі явного
нападу на нього або на об'єкт, який він охороняє. Усіх осіб, які наближаються до поста або забороненої зони,
позначеної покажчиками, крім начальника варти, помічника
начальника варти та осіб, яких вони супроводжують, чатовий зупиняє
вигуком: "Стій, назад!" або "Стій, обійти справа (зліва)". У разі невиконання особою, яка наближається до поста або
забороненої зони, цієї вимоги чатовий попереджує порушника
вигуком: "Стій, стрілятиму" і негайно викликає начальника варти
або його помічника. Якщо порушник не виконує цієї вимоги, чатовий
досилає патрон у патронник і робить попереджувальний постріл
угору. Якщо порушник не виконує вимоги і після цього намагається
проникнути на пост чи до об'єкта, який охороняють (перетнути
заборонену зону), чатовий застосовує зброю. В умовах поганої видимості, коли з відстані, що вказують у
табелі постів, не можна розгледіти осіб, які наближаються до поста
або забороненої зони, чатовий зупиняє їх вигуком: "Стій, хто
йде?". Якщо відповіді немає, то чатовий попереджає: "Стій,
стрілятиму!" і затримує порушників або діє в порядку, визначеному
в абзацах третьому та четвертому цього пункту. Про затримання порушника чатовий повідомляє у вартове
приміщення, не послабляючи уваги, продовжує охороняти об'єкт, який
йому доручено, та стежить за поведінкою порушника. Якщо на вигук чатового надійде відповідь: "Іде начальник
варти (помічник начальника варти)", чатовий наказує: "Начальник
варти (помічник начальника варти) до мене, решта - на місці". За
необхідності чатовий вимагає, щоб особа, яка наближається до
нього, освітила своє обличчя. Переконавшись, що той, хто назвався,
справді начальник варти (помічник начальника варти), чатовий
допускає до себе всіх осіб, які прибули. Якщо той, хто назвався начальником варти (помічником
начальники варти), виявиться невідомим або якщо особи, які
перебувають з ним, не виконають вимогу чатового залишатися на
місці, чатовий попереджає порушників вигуком: "Стій, стрілятиму!".
У разі невиконання порушниками цієї вимоги чатовий застосовує до
них зброю без попереджувального пострілу вгору. У крайніх, невідкладних випадках або за несправності засобів
зв'язку чи сигналізації чатовий може викликати на пост начальника
варти пострілом угору. Чатові інших постів, почувши постріл або стрілянину,
зобов'язані повідомити про це за допомогою засобів зв'язку
начальника варти і посилити пильність, а при можливості - надати
вогневу підтримку. Начальник варти має право застосовувати зброю без
попередження сам і складом варти у разі явного нападу на об'єкти,
які охороняють, на чатових, вартове приміщення, зміну, що прямує
до постів (з постів). У цих випадках до застосування зброї він
повинен голосом або пострілом угору попередити осіб, проти яких
буде застосовано зброю.
VII. Обов'язки особового складу
підрозділу ВОХОР
Начальник підрозділу ВОХОР
7.1. Начальник підрозділу ВОХОР є прямим начальником усього
особового складу команди. Він підпорядковується начальникові органу
Держприкордонслужби, а з питань організації охорони, забезпечення
пропускного та внутрішньооб'єктового режимів, пожежної безпеки на
охоронюваних об'єктах - першому заступнику начальника органу
Держприкордонслужби.
7.2. Начальник підрозділу ВОХОР відповідає за: постійну готовність до дій особового складу команди та
первинних засобів пожежогасіння, які є на озброєнні підрозділу; організацію надійної охорони і забезпечення пожежної безпеки
охоронюваних об'єктів органу відповідно до цього Положення, інших
нормативно-правових актів Адміністрації Держприкордонслужби
України; забезпечення пропускного та внутрішньооб'єктового режимів на
об'єктах органу; контроль та облік вивезення (ввезення) і винесення (внесення)
матеріальних цінностей на (з) територію (ї) охоронюваного об'єкта; зберігання матеріальних цінностей, прийнятих під охорону, в
опечатаних або опломбованих приміщеннях; морально-психологічний стан і трудову дисципліну особового
складу; забезпечення надійного і правильного зберігання зброї,
боєприпасів, засобів активної оборони та майна підрозділу ВОХОР; здійснення постійного контролю за несенням служби особовим
складом підрозділу ВОХОР, повним і раціональним використанням
робочого часу кожним працівником ВОХОР; професійну підготовку особового складу підрозділу ВОХОР; організацію добору кадрів, їх навчання; правильне використання технічних засобів охорони та
здійснення контролю за їх справністю; виконання заходів охорони праці під час несення служби; дотримання особовим складом ВОХОР правил носіння встановленої
форми одягу.
7.3. Начальник підрозділу ВОХОР зобов'язаний: розробляти документацію з питань організації служби ВОХОР; організовувати охорону та оборону об'єкта відповідно до
рішення начальника органу Держприкордонслужби і вимог цього
Положення; здійснювати керівництво вартою, організовувати роботу КПП та
несення служби в автопарках (на стоянках автомобільної техніки),
контролювати дотримання встановленого пропускного і
внутрішньооб'єктового режиму в органі Держприкордонслужби; керувати особовим складом команди, а саме: стежити за точним
виконанням вимог наказів, розпоряджень Адміністрації
Держприкордонслужби України та начальника органу
Держприкордонслужби, табеля постів у частині, що їх стосується; подавати пропозиції до проектів наказів начальника органу
Держприкордонслужби з питань пропускного та внутрішньооб'єктового
режимів на об'єктах органу Держприкордонслужби, а також брати
участь у розробленні табеля постів і схеми охорони об'єктів; контролювати виконання вимог наказів начальника органу
Держприкордонслужби з питань загальної охорони пропускного і
внутрішньооб'єктового режимів, здійснювати контроль за веденням
необхідної службової документації; планувати службову діяльність підрозділу ВОХОР, узгоджувати
загальні заходи з охорони з начальниками структурних підрозділів
органу Держприкордонслужби, затверджувати їх у начальника органу
Держприкордонслужби; щодня ставити завдання варті на охорону об'єкта, аналізувати
результати несення служби і доповідати першому заступнику
начальника органу Держприкордонслужби про її результати та
технічний стан інженерно-технічних засобів захисту; організовувати контроль за несенням служби особовим складом
ВОХОР, особисто перевіряти несення служби не менше двох разів на
тиждень (з них один раз уночі); у разі виявлення або отримання відомостей про порушення,
допущені працівниками ВОХОР, доповідати про це черговому та
першому заступнику начальника органу Держприкордонслужби і вживати
заходів щодо їх припинення; здійснювати підготовку особового складу варти до несення
служби та проводити її інструктаж; особисто бути присутнім під час (проведення занять) зміни
варти і видавання (здавання) зброї та інших засобів особовим
складом ВОХОР; не рідше одного разу на місяць особисто перевіряти наявність
і стан зброї та боєприпасів підрозділу ВОХОР, про що робити запис
у книзі огляду, перевірки наявності, стану зберігання зброї та
боєприпасів. Забезпечувати надійність їх зберігання та
боєздатність, стежити за справністю технічних засобів охорони і
засобів пожежної сигналізації, а також правильністю їх
експлуатації; негайно доповідати черговому по органу Держприкордонслужби
про пожежі, розкрадання, порушення протипожежного та
внутрішньооб'єктового режиму; у разі проведення поблизу охоронюваних об'єктів
пожежонебезпечних робіт з порушенням правил пожежної безпеки, які
можуть спричинити виникнення пожежі на об'єктах органу
Держприкордонслужби, негайно повідомляти про це чергового по
органу Держприкордонслужби; вживати заходів для припинення розкрадань та інших
правопорушень, пов'язаних з посяганням на охоронювані об'єкти і
затримання правопорушників; вживати заходів щодо ліквідації пожеж на території
охоронюваних об'єктів органу Держприкордонслужби; вести роз'яснювальну роботу серед особового складу органу
Держприкордонслужби щодо дотримання ними пропускного та
внутрішньооб'єктового режимів, а також правил пожежної безпеки; організовувати та проводити з особовим складом заняття згідно
із програмою підготовки працівників підрозділів воєнізованої
охорони органів Держприкордонслужби; знати ділові та морально-психологічні якості всього особового
складу команди; разом з фахівцями кадрових підрозділів та підрозділів по
роботі з особовим складом органу Держприкордонслужби забезпечувати
якісний добір особового складу для команди ВОХОР і вносити
пропозиції стосовно його просування по службі або звільнення; подавати першому заступнику начальника органу
Держприкордонслужби пропозиції для заохочення, накладення стягнень
на підлеглих працівників; подавати пропозиції першому заступнику начальника органу
Держприкордонслужби щодо поліпшення стану трудової дисципліни,
створення умов для роботи та несення вартової (патрульної) служби,
удосконалення охорони об'єкта, застосування технічних засобів
охорони та засобів пожежної сигналізації, поліпшення пропускного
режиму та вирішення інших питань службової та повсякденної
життєдіяльності підрозділу ВОХОР; піклуватися про матеріально-побутове забезпечення особового
складу ВОХОР. перевіряти готовність технічних засобів охоронної і пожежної
сигналізації, зв'язку, засобів пожежогасіння та систем
водопостачання. У разі виявлення неполадок негайно доповідати
черговому по органу Держприкордонслужби та вживати заходів для їх
усунення; складати і своєчасно подавати першому заступнику начальника
органу Держприкордонслужби в установленому порядку заявки на
зброю, боєприпаси, речі, майно, спецодяг, транспортні засоби та
пально-мастильні матеріали; стежити за утриманням та правильною експлуатацією
службово-побутових приміщень підрозділу; організовувати підбиття підсумків несення служби: щодоби - особисто або особою, яка заміщає; щомісяця - на загальних зборах команди за участю першого
заступника начальника органу Держприкордонслужби; вести книгу обліку особового складу підрозділу ВОХОР.
7.4. Начальник підрозділу ВОХОР має право: подавати пропозиції першому заступнику начальника органу
Держприкордонслужби про приймання, звільнення, переміщення,
заохочення або накладання стягнення на працівників ВОХОР; припиняти проведення робіт на території охоронюваного об'єкта
органу Держприкордонслужби, якщо вони ведуться з порушенням правил
пожежної безпеки або можуть спричинити виникнення пожеж, вибухів,
аварій та доповідати про це черговому по органу
Держприкордонслужби; при вчиненні правопорушень, пов'язаних з посяганням на
охоронювані об'єкти, інше майно, охорону об'єкта або порушення
вимог установленого пропускного режиму віддавати розпорядження про
доставлення порушника в міліцію.
Заступник начальника підрозділу ВОХОР
7.5. Заступник начальника підрозділу ВОХОР є прямим
начальником для усього особового складу підрозділу ВОХОР і
підпорядкований безпосередньо начальнику ВОХОР. За відсутності
начальника підрозділу ВОХОР виконує його обов'язки. Заступник начальника підрозділу ВОХОР відповідає за
планування та організацію вартової служби, облік особового складу,
зброї, боєприпасів та іншого майна підрозділу.
7.6.Заступник начальника підрозділу ВОХОР зобов'язаний: брати участь у розробленні службових документів з питань
організації служби ВОХОР; здійснювати керівництво вартою, організовувати роботу КПП та
несення служби в автопарках (на стоянках автомобільної техніки),
контролювати дотримання установленого пропускного і
внутрішньооб'єктового режиму в органі Держприкордонслужби; постійно знати стан та аналізувати результати службової
діяльності підрозділу ВОХОР і розробляти пропозиції щодо
поліпшення та удосконалення охорони об'єктів органу; розробляти тематичний розрахунок годин з предметів навчання
на навчальний рік, особисто організовувати і проводити заняття з
професійної підготовки з особовим складом, а також розробляти
плани занять, здійснювати контроль за ходом навчання, вести журнал
обліку занять; вести роз'яснювальну роботу серед особового складу органу
Держприкордонслужби щодо дотримання ними пропускного та
внутрішньооб'єктового режимів, а також правил пожежної безпеки; не рідше одного разу на місяць особисто перевіряти наявність
і стан зброї та боєприпасів підрозділу ВОХОР, про що робити запис
у книзі огляду, перевірки наявності, стану зберігання зброї та
боєприпасів. Забезпечувати надійність їх зберігання та
боєздатність, стежити за справністю технічних засобів охорони та
засобів пожежної сигналізації, а також правильністю їх
експлуатації; перевіряти підготовку особового складу варти до несення
служби та проводити її інструктаж. Не менш як двічі на тиждень (з
них один раз уночі) перевіряти несення служби вартою; бути присутнім під час зміни варт, а також видавання
(здавання) зброї особовому складу ВОХОР; у разі виявлення порушень, допущених працівниками ВОХОР,
доповідати про це начальникові підрозділу ВОХОР; за відсутності начальника підрозділу ВОХОР виконувати його
обов'язки і відповідати за організацію службової діяльності
підрозділу ВОХОР, стан охорони визначених об'єктів органу
Держприкордонслужби.
7.7. Заступник начальника підрозділу ВОХОР має право: надавати пропозиції начальнику підрозділу ВОХОР щодо
приймання, звільнення, переміщення, заохочення або накладення
стягнення на працівників підрозділу ВОХОР; вимагати від начальників структурних підрозділів органу
Держприкордонслужби, об'єкти яких охороняються, дотримання
встановленого внутрішньооб'єктового і протипожежного режимів; при вчиненні правопорушень, пов'язаних з посяганням на
охоронювані об'єкти, інше майно, охорону об'єкта, або порушення
вимог установленого пропускного режиму віддавати розпорядження про
доставлення порушника в міліцію.
Провідник (вожатий) службових собак
7.8. Провідник (вожатий) службових собак підпорядковується
начальникові ВОХОР та його заступнику. Він відповідає за догляд, підготовку та використання собак
для охорони об'єктів, забезпечення вчасного проведення
господарських і зооветеринарних заходів із збереження та утримання
службових собак, належне тримання блокпостів вартових собак і
справність їхнього спорядження. Його базова підготовка здійснюється в Кінологічному
навчальному центрі Державної прикордонної служби України.
7.9. Провідник (вожатий) службових собак зобов'язаний: особисто працювати із собаками підрозділу ВОХОР; постійно підвищувати робочі якості службових собак
підрозділу; особисто здійснювати виставлення собак в нічний час на
блокпости; постійно підвищувати свою професійну майстерність, вивчати
поведінку закріплених за підрозділом собак та оцінювати їх
готовність до несення служби; виконувати заходи протипожежної безпеки в приміщеннях, у яких
утримуються службові собаки; виконувати правила утримання та догляду за службовими
собаками і вказівки ветеринарного лікаря (фельдшера); підтримувати санітарний стан приміщень, у яких утримуються
службові собаки; своєчасно готувати пропозиції начальнику підрозділу ВОХОР
щодо забезпечення спорядженням для собак і предметами догляду за
ними; постійно вивчати теорію дресирування і правила застосування
службових собак, впроваджувати нові методики дресирування,
тренування та застосування службових собак; знати найбільш поширені хвороби та ознаки захворювання собак,
а також методи надання їм первинної медичної допомоги; здійснювати отримання, зберігання та облік виданих продуктів
для приготування кормів і годівлі собак; вчасно годувати службових собак і забезпечувати зберігання та
ремонт їх спорядження; проводити вигул службових собак, а також їх догляд; брати постійну участь у проведенні профілактичних, оздоровчих
і лікувальних заходів; безпосередньо працювати із закріпленими за підрозділом
службовими собаками; проводити тренувальні заняття із службовими собаками
підрозділу; вживати невідкладних заходів для надання первинної медичної
допомоги службовим собакам при травмах або захворюваннях; перед розстановкою вартових собак на пости перевіряти
справність спорядження вартових собак; вживати заходів до негайного усунення виявлених на постах
несправностей (обрив троса або ланцюга, заплутування собаки); своєчасно розставляти (знімати) собак на блокпости; знати чисельність і точне розміщення блокпостів вартових
собак, умови несення служби на них та поведінку собак на постах; вести облік і звітність щодо використання службових собак,
аналізувати результати, розробляти та здійснювати заходи для
підвищення ефективності використання службових собак; знати організаційні вимоги до охорони об'єктів і роботи КПП;
службові інструкції, що встановлюють порядок охорони об'єкта,
доступу та допуску осіб до матеріальних та інших цінностей;
тактико-технічні характеристики та правила використання охоронної
та охоронно-пожежної сигналізації, засобів зв'язку, інших засобів
охорони, контрольно-спостережних приладів, освітлення,
повідомлення та сповіщення; територію об'єкта, особливості
периметрової огорожі та інші типи подібного захисту об'єкта, що
охороняється; порядок дресирування та тренування службового
собаки, застосування службового собаки, використання та
застосування вогнепальної зброї, спеціальних засобів
індивідуального захисту та активної оборони; правила та норми з
охорони праці, екологічної та пожежної безпеки, порядок надання
першої медичної допомоги; місця розташування правоохоронних
органів, сусідніх нарядів охорони, порядок і способи встановлення
зв'язку з ними.
Начальник варти
7.10. Начальник варти є прямим начальником для всього
особового складу варти і підпорядкований безпосередньо
начальникові підрозділу ВОХОР, його заступнику та черговому по
органу Держприкордонслужби.
7.11. Начальник варти відповідає за: своєчасне прибуття складу варти на заняття та розвід; організацію несення служби особовим складом варти; надійність охорони доручених йому об'єктів, матеріальних
цінностей та дотримання вимог пожежної безпеки на охоронюваних
об'єктах; дотримання вимог пропускного та об'єктового режимів на
охоронюваних об'єктах; дотримання встановленого порядку вивезення (ввезення),
винесення (внесення) військового майна, матеріальних цінностей з
охоронюваних об'єктів через місця, де встановлено відповідний
контроль; правильне використання та зберігання зброї, боєприпасів,
обладнання, технічних засобів охоронної і пожежної сигналізації,
зв'язку та речового майна; навчання, виховання, дисципліну, зовнішній вигляд та
професійну підготовку особового складу варти.
7.12. Начальник варти під час несення служби зобов'язаний: керуватися цим Положенням, наказами Адміністрації
Держприкордонслужби України, начальника органу
Держприкордонслужби; знати завдання варти, інструкцію начальника варти, обов'язки
всіх посадових осіб варти, порядок застосування та використання
зброї, засобів активної оборони та службових собак, а також
правила експлуатації наявних технічних засобів охорони і пожежної
безпеки; вимагати від особового складу варти знання і неухильне
виконання ними їхніх обов'язків; знати розташування охоронюваних об'єктів, територію органу,
найбільш небезпечні ділянки охорони, кількість технічних засобів
охоронної і пожежної сигналізації, кількість та місця розташування
точок зв'язку, системи водопостачання і розташування блокпостів,
що охороняються вартовими собаками; перевіряти зовнішнім оглядом особисто разом із начальником
попередньої варти стан зазначених об'єктів, справність освітлення,
стан огорожі та окопів; організовувати вивчення та роз'яснення особовому складу
службових завдань з охорони об'єкта, звертаючи увагу на чітке
знання, правильне розуміння і точне виконання ними своїх
обов'язків, виконання вимог цього Положення та на необхідність
постійної бойової готовності, пильності й ініціативи під час
виконання службових обов'язків, а також виконання вимог інструкції
з охорони праці; заступаючи на службу, прийняти за описом документи, зброю,
боєприпаси, опечатані сейфи та ящики із зброєю і боєприпасами,
ключі від них, обладнання й засоби зв'язку і переконатися у
справності охоронної та пожежної сигналізації; робити записи в постовій відомості про всі виявлені неполадки
на постах і доповідати начальнику ВОХОР та черговому по органу
Держприкордонслужби; організовувати несення служби з охорони об'єктів органу з
урахуванням обставин, що склалися, часу доби, погоди, стану
засобів охоронної і пожежної сигналізації згідно з вказівками
начальника підрозділу ВОХОР, за необхідності вживати заходів для
посилення охорони об'єктів; направляти у визначений час зміни на пости, перевіряти знання
вартовими своїх обов'язків і нагадувати їм про особливості несення
служби на кожному посту; ретельно перевіряти під час прийняття під охорону цілісність
печаток (пломб) на сховищах, складах, боксах та інших приміщеннях,
звіряючи відбитки печаток, пломб із зразками, які є у вартовому
приміщенні; призначати резервні групи з особового складу варти на добу; складати та кожного разу після прибуття зміни з поста
проводити бойовий розрахунок особового складу на резервні групи й
ставити перед ними завдання на випадок нападу, пожежі, стихійного
лиха; стежити за постійною бойовою готовністю резервних груп,
справністю транспортних засобів, технічних засобів охорони,
засобів зв'язку, утриманням зброї та боєприпасів особовим складом
варти, за додержанням правил заряджання і розряджання зброї та
заходів безпеки при цьому, а також за тим, щоб усі особи варти,
які прямують на пости, залишали у вартовому приміщенні курильні та
запалювальні речі, засоби мобільного зв'язку тощо; у разі виникнення надзвичайних ситуацій у варті (напад,
пожежа, стихійне лихо) діяти відповідно до бойового розрахунку
варти і залежно від обстановки вживати відповідних заходів; здійснювати приймання об'єктів під охорону в присутності
чатового та матеріально відповідальної особи, яка здає їх під
охорону; особисто проводити перевірки з метою забезпечення пильності
під час несення служби чатовим, особливо у нічний час, вихідні й
святкові дні та в непогоду, шляхом перевірки всього маршруту, а
також стану технічних засобів охорони і наявності засобів
пожежогасіння, роблячи про результати перевірок відповідний запис
у постовій відомості; постійно мати при собі споряджену зброю; вимагати від особового складу варти точного виконання своїх
обов'язків; забезпечувати охорону об'єкта шляхом виставлення додаткових
постів у разі несправності засобів охоронної сигналізації та до
відновлення її роботоздатності; стежити за зберіганням та справністю зброї, боєприпасів,
обладнання, інвентарю, а також за додержанням установленого
порядку та чистоти у вартовому приміщенні; про кожний випадок застосування зброї особовим складом варти
негайно доповідати черговому по органу Держприкордонслужби
(начальникові підрозділу ВОХОР); у зимовий час вживати заходів щодо запобігання обморожуванню,
а у літній період від перегріву особового складу варти; своєчасно та правильно вести службову документацію; перед закінченням робочого дня перевіряти протипожежний стан
складів, боксів, інших приміщень та приймати їх під охорону після
усунення виявлених недоліків; у разі порушення особовим складом варти своїх обов'язків
терміново вжити всіх необхідних заходів для усунення недоліків,
включаючи усунення порушника від виконання службових обов'язків,
про що негайно повідомляти чергового по органу Держприкордонслужби
(начальника підрозділу ВОХОР); у разі повідомлення чатовим про порушення на посту негайно
направляти на пост свого помічника та вартового або прямувати на
пост особисто; вимагати від підлеглих точного дотримання правил безпеки; у разі необхідності з дозволу чергового по органу
Держприкордонслужби організовувати відправку вартових до закладу
охорони здоров'я; не допускати у вартове приміщення сторонніх осіб; у разі вчинення розкрадань чи інших правопорушень, пов'язаних
з посяганням на охоронювані об'єкти, вживати заходів для їх
припинення, затримання правопорушників, про що негайно повідомляти
начальнику підрозділу ВОХОР та черговому по органу
Держприкордонслужби; вживати заходів щодо ліквідації пожеж на території об'єктів,
що охороняються, керувати гасінням пожежі до прибуття чергового по
органу Держприкордонслужби (начальника підрозділу ВОХОР або
підрозділу державної пожежної охорони МНС); піднімати особовий склад варти "До зброї" у разі: нападу на
охоронюваний об'єкт або чатового; нападу на вартове приміщення;
виникнення пожежі, а також у випадках стихійного лиха або інших
подій на об'єкті, що охороняється; наказу осіб, які перевіряють
варту; допускати до відкриття сховища (складів), інших приміщень
посадових та службових осіб органу Держприкордонслужби, визначених
наказом начальника органу Держприкордонслужби, після ретельної
перевірки документів, що посвідчують їх особу, та порівняння
пред'явленого допуску зі зразком, який є у вартовому приміщенні.
Якщо виявлено порушення в оформленні пред'явлених документів, їх
невідповідність зразкам, то начальник варти затримує посадову чи
службову особу, доповідає про це черговому по органу
Держприкордонслужби (начальникові підрозділу ВОХОР) і діє за його
вказівками. Про затримання робиться запис у постовій відомості; робити відповідний запис у постовій відомості про зняття
чатового на час розкриття сховища (складу), приміщення та про
виставлення його на пост; реєструвати у постовій відомості час та обставини
санкціонованих і несанкціонованих спрацювань охоронної та пожежної
сигналізації, час їх надходження і причини, час виходу з ладу
автоматичних засобів та усунення недоліків, доповіді з постів про
результати служби; робити відповідний запис у постовій відомості про результати
перевірки варти; доповідати черговому по органу Держприкордонслужби про
проведення зміни варти; на період відлучення у справах служби (перевірка постів,
вибуття за сигналом тривоги тощо) залишати замість себе помічника; прибути на пост особисто чи негайно направити помічника та
вартового у разі виклику (сигналу) чатовим або ненадходження від
нього у визначений час доповіді (сигналу); під час прибуття старших начальників та осіб, уповноважених
здійснювати перевірку варти, доповідати про обстановку на
охоронюваних об'єктах та особисто супроводжувати їх; безперешкодно допускати у вартове приміщення для перевірки
служби як у робочий, так і в неробочий час, вихідні та неробочі
дні посадових осіб, яким підпорядкована варта; під час зміни варт нікого не допускати до вартового
приміщення й до об'єктів, які охороняються, за винятком осіб, що
прибули для перевірки варти; зберігати таємницю, що охороняється законом, а також
інформацію з обмеженим доступом, яка стала відома у процесі
виконання службових обов'язків.
7.13. Начальнику варти під час несення служби забороняється: самостійно зменшувати або збільшувати кількість постів; залишати без дозволу чергового по органу Держприкордонслужби
вартове приміщення, крім випадків, пов'язаних зі службою (для
зміни постів, перевірок несення служби або у разі виникнення
надзвичайних ситуацій у районі охоронюваного об'єкта); дозволяти самостійне заряджання і розряджання зброї
вартовими, знімати зброю та спорядження; допускати до вартового приміщення сторонніх осіб або давати
про це усні вказівки; передавати будь-кому або залишати без нагляду ключі від
кімнати зберігання зброї та боєприпасів; давати розпорядження про видачу перепусток для входу та
виходу з охоронюваного об'єкта, на вивезення (ввезення), винесення
(внесення) матеріальних цінностей за усними вказівками
(розпорядженнями) осіб незалежно від посади; змінювати без дозволу чергового по органу Держприкордонслужби
порядок зміни чатових, передбачених табелем постів; використовувати не за призначенням транспортні засоби,
виділені для варти; відключати прилади охоронної і пожежної сигналізації,
вимикати сигнали тривоги на приладах охоронної і пожежної
сигналізації без попереднього встановлення або перевірки причин їх
надходження; використовувати особовий склад варти для виконання завдань,
не пов'язаних з несенням вартової служби.
Помічник начальника варти (розвідний)
7.14. Помічник начальника варти (розвідний) (далі - помічник
начальника варти) підпорядковується начальникові варти і виконує
лише його накази та розпорядження. Він відповідає за правильне несення служби підлеглими йому
чатовими, вчасну зміну й виставлення їх на пости, правильне
здавання та приймання чатовими постів. Помічник начальника варти має право застосовувати зброю
особисто і складом зміни вартових для відбиття нападу на чатового,
на зміну вартових та на об'єкт, який охороняють. У разі захворювання (поранення) або загибелі начальника варти
помічник начальника варти бере на себе виконання його обов'язків і
доповідає про це черговому по органу Держприкордонслужби.
7.15. Помічник начальника варти зобов'язаний: знати характеристику, розміщення і межі своїх постів,
маршрути до них, умови охорони та оборони й особливі обов'язки
чатових на кожному посту; прийняти від помічника начальника попередньої варти зліпки з
печаток (відбитки пломб) і ліхтарі, а під час виставлення чатових
на пости - об'єкти, що перебувають під охороною, згідно з табелем
постів; нагадувати перед відправленням вартових на пости про їх
особливі обов'язки; стежити, щоб вартові, йдучи на пости, залишали курильні та
запалювальні речі, мобільні телефони у вартовому приміщенні; стежити за правильністю заряджання і розряджання зброї
вартовими перед прямуванням до постів та після повернення з них; доповідати начальникові варти про проведення зміни і стан
постів; перевіряти за наказом начальника варти несення служби
підлеглими чатовими.
7.16. Помічник начальника варти під час виставлення чатових
на пости або їх зміни зобов'язаний: опитати чатового про все помічене ним під час перебування на
посту; перевірити зовнішнім оглядом разом із помічником начальника
попередньої варти стан об'єктів, що перебувають під охороною, справність освітлення, огорожі й окопів; стежити за тим, щоб чатовий та вартовий, який заступає на
пост, правильно провели здавання та приймання поста; особисто перевірити наявність і стан замків, печаток (пломб),
шнурів, вікон, ґрат, дверей і стін сховищ, кількість техніки, що
перебуває під охороною, а також наявність і стан засобів зв'язку,
освітлення, сигналізації, пожежогасіння та постового одягу; порівняти печатки зі зліпками та пломби з відбитками; нагадати чатовому, який заступив на пост, про особливості
несення служби на цьому посту, межі його на місцевості,
найнебезпечніші підступи до об'єкта, розміщення сусідніх постів,
засоби зв'язку і сигналізації, перевірити, чи знає чатовий, що він
повинен робити під час нападу на нього, на об'єкт, який
охороняють, або на сусідній пост, а також у разі пожежі й за
тривогою; перевірити знання чатовим сигналів, установлених для зв'язку
з вартовим приміщенням. За невідповідності печатки (пломби) зліпкові (відбиткові) або
зміни кількості машин (іншої техніки), що перебуває під охороною,
щодо кількості, зазначеної у табелі постів, а також за виявлення
будь-яких неполадок під час приймання (здавання) постів викликати
начальника варти. За необхідності розпечатування сховища (складу, стоянки,
парку) помічник начальника варти прибуває на пост із зліпками з
печаток (відбитками пломб) і разом з особою, що прибула для
розпечатування, оглядає сховище (склад, стоянку, парк). Якщо чатовий згідно з табелем постів має залишитися на посту,
то помічник начальника варти нагадує йому про обов'язки на цей
час. Під час зміни чатового біля розпечатаного сховища (складу,
стоянки, парку) помічник начальника варти повідомляє чатовому,
який заступає на пост, хто розпечатав сховище (склад, стоянку,
парк) і хто допущений до роботи в ньому. Для приймання сховища (складу, стоянки, парку) під охорону
помічник начальника варти прибуває на пост із зліпками з печаток
(відбитками пломб) й особисто в присутності чатового та особи, яка
здає сховище (склад, стоянку, парк) під охорону, перевіряє печатки
(пломби), стан вікон, грат, дверей, стін. Під час приймання під охорону машин (іншої техніки) перевіряє
їх кількість, а за наявності на них печаток (пломб) звіряє їх із
зліпками (відбитками).
Працівник ВОХОР під час виконання обов'язків чатового
7.17. Під час виконання обов'язків чатового працівник ВОХОР
підпорядковується начальнику варти та помічнику начальника варти.
Він є недоторканною особою. Недоторканність чатового полягає в: підпорядкуванні його лише певним особам - начальникові варти
та помічникові начальника варти; обов'язку всіх осіб неухильно виконувати вимоги чатового, які
визначені його службою; наданні йому права застосовувати зброю у випадках, визначених
чинним законодавством України. Чатового мають право змінити або зняти з поста лише начальник
варти або помічник начальника варти, яким підпорядкований чатовий. У виняткових випадках зняти або змінити чатового може
черговий по органу Держприкордонслужби в присутності начальника
підрозділу ВОХОР. Заступаючи на пост, чатовий повинен в присутності помічника
начальника варти (начальника варти), чатового, якого змінює,
особисто оглянути й перевірити наявність і цілість усього, що
належить взяти під охорону згідно з табелем постів.
7.18. Чатовий зобов'язаний: пильно охороняти та стійко обороняти свій пост, не
відволікатися, не випускати з рук зброю й нікому не віддавати її,
включаючи осіб, яким він підпорядкований; під час виконання завдання на посту тримати зброю зарядженою,
завжди готовою до застосування (при цьому патрон у патронник не
досилати); рухаючись визначеним маршрутом, уважно оглядати підступи до
поста й огорожу та доповідати через засоби зв'язку про хід несення
служби у визначені табелем постів строки; не залишати поста, доки його не буде змінено або знято; не допускати до поста ближче ніж на відстань, визначену в
табелі постів, та покажчиками на місцевості нікого, крім
начальника варти, помічника начальника варти та осіб, яких вони
супроводжують, а також чергового по органу Держприкордонслужби у
супроводі начальника підрозділу ВОХОР; уміти застосовувати засоби пожежогасіння, що є на посту; викликати начальника (помічника начальника) варти у разі
виявлення порушення цілісності в огорожі об'єкта (на посту),
печаток чи замків, а також правил пожежної безпеки; почувши сигнал технічних засобів охорони або гавкання
вартового собаки, негайно доповісти про це до вартового
приміщення. Чатовий на посту повинен тримати зброю із примкнутим
багнетом: уночі - у положенні приготування до стрільби стоячи; удень - у положенні "на ремінь". Клапан сумки із спорядженими магазинами (обоймами) тримати
постійно застебнутим. Під час гасіння пожежі або боротьби із стихійним лихом
чатовому дозволено тримати зброю в положенні "за спину".
7.19. Чатовий біля вогненебезпечного сховища зобов'язаний: не допускати куріння, розведення вогню, стрільби, а також
користування біля об'єкта охорони освітлювальними приладами, не
передбаченими табелем постів, ближче від зазначеної в ньому
відстані; не допускати до сховища (складу) осіб у взутті та з
ліхтарями, не передбаченими табелем постів, а також із холодною та
вогнепальною зброєю. Чатовий біля розпечатаного сховища (складу) чи під час
проведення робіт на місці стоянки машин (іншої техніки) виконує
обов'язки, зазначені в табелі постів. У разі виникнення пожежі на посту чатовий негайно доповідає
до вартового приміщення і, не припиняючи спостереження за
об'єктом, який охороняється, вживає заходів щодо гасіння пожежі. У разі пожежі на технічній території об'єкта, який
охороняють, або на об'єкті, що має зовнішню та внутрішню огорожі,
а також порушень поблизу поста він передає повідомлення про це до
вартового приміщення і далі несе службу на посту. У разі раптового захворювання (поранення) чатовий повідомляє
про це до вартового приміщення й далі несе службу на посту.
7.20.Чатовому забороняється: відхилятися від маршруту та залишати пост без дозволу
начальника варти; сидіти, притулятися до будь-чого, спати, розмовляти, курити,
їсти, пити, читати, писати, справляти природні потреби, передавати
й приймати будь-які предмети, досилати без потреби патрон у
патронник, заходити у зону роботи технічних засобів охорони та
відволікатися від служби іншими сторонніми справами. Чатовий повинен відповідати на запитання лише начальника
варти, його помічника й осіб, які прибули з ними для перевірки.
Працівники ВОХОР під час несення служби на КПП
7.21. Для організації пропускного режиму на територію органу
Держприкордонслужби та здійснення контролю за входом (виходом),
вивезенням (ввезенням) будь-якого майна на КПП зі складу варти
підрозділу ВОХОР призначаються контролери КПП. Контролери КПП відповідають за правильність пропуску осіб,
транспортних засобів, які прибувають до органу
Держприкордонслужби, винесення (внесення) чи вивезення (ввезення)
будь-якого майна. Для несення служби на КПП призначаються
дисципліновані та вимогливі працівники, здатні забезпечити чітку
роботу КПП. Вони підпорядковуються начальнику варти. У разі вчинення правопорушень, контролери КПП мають право
здійснити затримання осіб, які вчинили правопорушення, та
викликати начальника варти для їх конвоювання до службового
приміщення ВОХОР. Контролери КПП мають право застосовувати фізичну силу та
засоби активної оборони для відбиття нападу на них, об'єкт, на
якому вони несуть службу (КПП), а також з метою припинення
протиправних дій та правопорушень, якщо інші способи були
застосовані та виявилися недієвими.
7.22. Контролери на КПП зобов'язані: виявляти високу пильність, твердо знати інструкцію контролера
КПП, зразки діючих документів, перепусток і умовні знаки (цифри),
що проставляються на них, вміло працювати з технічними засобами
пропуску; після розводу прийняти за описом документацію, обладнання та
інвентар; керуватися інструкцією контролера на КПП, яка розробляється
першим заступником начальника органу Держприкордонслужби та
затверджується начальником органу Держприкордонслужби; ретельно перевіряти документи, які посвідчують особу, що
прибула до органу Держприкордонслужби, у встановленому порядку
видавати одноразові перепустки; стежити, щоб документи та постійні перепустки не були
прострочені, фотокартки відповідали їх пред'явникам, а на
одноразовій перепустці під час виходу була відмітка особи, для
відвідування якої вона видавалася; повідомляти черговому по органу Держприкордонслужби
(начальнику варти) або їх помічникам про відвідувачів, що прибули,
транспортні засоби, а також про всі сумніви, які виникли під час
пропуску осіб, транспортних засобів та майна, і діяти за їх
вказівкою; не пропускати на територію органу Держприкордонслужби осіб,
транспортні засоби, у яких відсутні підстави для пропуску, осіб,
які мають явні ознаки вживання спиртних напоїв або розумового
розладу; перевіряти за перепусткою (дорожнім листом, накладною) майно
та засоби, якими воно переміщається через КПП; негайно доповідати начальнику варти (черговому по органу
Держприкордонслужби) про осіб, у яких виявлено перепустки з
простроченим терміном дії, та осіб, у правильності оформлення
документів яких вони не впевнені; з прибуттям прямих начальників або осіб, які здійснюють
перевірку служби, відрекомендовуватися, наприклад: "Товаришу
полковнику, контролер КПП службовець Ткаченко" та негайно
доповісти про них начальнику варти (черговому по органу
Держприкордонслужби); у разі тривоги на об'єкті негайно перекрити пропуск через
КПП, режим пропуску здійснювати тільки з дозволу начальника варти
(чергового по органу Держприкордонслужби); у разі виникнення пожежі організувати пропуск пожежних машин,
направити їх до місця пожежі та повідомити про найближчі джерела
пожежного водопостачання; вміти застосовувати засоби активної оборони та пожежогасіння,
які є на КПП; постійно перебувати на КПП, залишаючи КПП у справах служби з
дозволу начальника варти, повідомляти про це чергового по органу
Держприкордонслужби; про здавання і приймання чергування по КПП доповідати
начальнику варти.
Працівник ВОХОР під час несення служби в автопарках та
стоянках автомобільної техніки
7.23. Для несення служби в автопарках та стоянках
автомобільної техніки, забезпечення збереження зданих під охорону
варти сховищ, майна, техніки на відкритих майданчиках зі складу
варти підрозділу ВОХОР можуть призначатися контролери автопарку. Парки приймаються начальником варти (помічником начальника
варти) разом з контролерами автопарку, які заступають на службу
шляхом обходу паркових приміщень, перевірки опечатаних приміщень
та сховищ, а також бойової та іншої техніки, обладнання, що
перебуває на відкритих майданчиках і під навісами. Для несення служби в парках призначаються дисципліновані та
вимогливі працівники, здатні забезпечити чітку роботу парку. Вони
підпорядковуються начальнику підрозділу ВОХОР та начальнику варти. У разі вчинення правопорушень, контролери автопарку мають
право здійснити затримання осіб, які вчинили правопорушення, та
викликати начальника варти для їх конвоювання до службового
приміщення ВОХОР. Контролери автопарку мають право застосовувати фізичну силу
та засоби активної оборони для відбиття нападу на них, об'єкт,
який вони охороняють, а також з метою припинення протиправних дій
та правопорушень, якщо інші способи були застосовані та виявилися
не дієвими.
7.24. Контролер автопарку під час несення служби в автопарках
та стоянках автомобільної техніки зобов'язаний: перебувати у виділеному для нього приміщенні, залишати у
службових справах територію парку тільки з дозволу начальника
варти, а після закриття парку нести службу шляхом патрулювання,
рухаючись визначеним маршрутом, уважно оглядати підступи до парку
й огорожу та доповідати через засоби зв'язку про хід несення
служби у визначені табелем постів строки; допускати до розпечатування паркових приміщень і сховищ осіб,
призначених наказом начальника органу Держприкордонслужби; давати дозвіл на вихід машин з парку й пересування їх у межах
парку; вести за встановленою формою журнал виходу й повернення
машин; стежити за своєчасним поверненням машин з рейсів до парку, а
у разі їх запізнення доповідати про це начальнику варти (черговому
по органу Держприкордонслужби); контролювати вивезення (ввезення) майна з паку (до парку)
відповідно до запису в дорожньому листі, а також не допускати на
територію парку сторонніх осіб; не дозволяти виконання на території парку робіт, не
пов'язаних з обслуговуванням і ремонтом машин та іншої техніки чи
обладнання парку, розведення вогнищ та паління у не відведених для
цього місцях; постійно тримати на контролі випуск техніки; підтримувати внутрішній порядок у місці несення служби; стежити за виконанням правил пожежної безпеки, наявністю та
станом засобів пожежогасіння, а також пожежної сигналізації; здійснювати контроль за тим, щоб машини заправлялися пальним
лише у пункті заправлення з дотриманням установлених правил; стежити, щоб увечері після закінчення всіх робіт у парку було
вимкнено освітлення, крім чергового освітлення та зовнішніх
світлових приладів; перевіряти наявність і справність замків, пломб, і печаток на
дверях приміщень (огороджених майданчиків), сховищ, майна, техніки
на відкритих майданчиках, які здані йому під охорону. Обов'язки контролера автопарку під час здійснення
патрулювання визначаються табелем постів.
VIII. Фінансове та матеріально-технічне
забезпечення
8.1. Забезпечення ВОХОР спеціальною технікою і обладнанням,
спецодягом, засобами зв'язку, вогнепальною зброєю, спеціальними
засобами індивідуального захисту та активної оборони здійснюється
в порядку, установленому чинним законодавством України. Матеріально-технічне забезпечення особового складу ВОХОР
здійснюється за рахунок органу Держприкордонслужби.
8.2. Зброя, боєприпаси до неї, окремі категорії спеціальних
засобів активної оборони надаються підрозділу ВОХОР для
забезпечення працівників ВОХОР згідно з наказами Адміністрації
Держприкордонслужби. Зберігання зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів
індивідуального захисту та активної оборони в підрозділах ВОХОР
здійснюється згідно з наказами Адміністрації Держприкордонслужби.
8.3. До матеріально-технічної бази підрозділу ВОХОР належать: вартові, робочі та підсобні приміщення; приміщення для зберігання зброї та спецзасобів; приміщення для зберігання автотранспорту, здійснення
управлінської діяльності, пов'язаної з охороною; спеціальні та допоміжні автомобілі, техніка та обладнання; вартові містечка; класи (місця) підготовки варти.
8.4. Приміщення для встановлення апаратури охоронної і
пожежної сигналізації для підрозділів ВОХОР надаються начальником
органу Держприкордонслужби.
8.5. На особовий склад ВОХОР поширюється законодавство про
працю і державне соціальне страхування, а також відомчі нормативні
акти з цих питань.
IX. Соціальний захист працівників ВОХОР
9.1. Соціальний захист працівників ВОХОР здійснюється згідно
з чинним законодавством України.
9.2. Працівникам ВОХОР надаються щорічні та додаткові
відпустки згідно із Законом України "Про відпустки" ( 504/96-ВР )
і колективним договором.
9.3. Регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних
відносин, умов матеріального забезпечення визначається в
колективному договорі. Працівники ВОХОР за вчинення правопорушень чи злочинів несуть
відповідальність згідно із чинним законодавством України.
9.4. Пенсійне забезпечення працівників ВОХОР здійснюється
відповідно до чинного законодавства України.
9.5. Облік робочого часу працівників ВОХОР: тривалість щоденної роботи, у тому числі початок і закінчення
щоденної роботи, визначаються графіками змінності, які
підписуються начальником підрозділу ВОХОР та затверджуються
начальником органу Держприкордонслужби за погодженням з
профспілковим органом з дотриманням установленої тривалості
робочого часу за тиждень або інший обліковий період; для осіб керівного складу ВОХОР установлюється ненормований
робочий день; список посад підрозділу ВОХОР, яким встановлюється
ненормований робочий день та надається додаткова відпустка,
визначається колективним договором; для працівників ВОХОР може застосовуватися режим
підсумованого обліку робочого часу. Підсумований облік робочого
часу може запроваджуватися лише за погодженням з профспілковим
органом; графіки змінності на наступний місяць доводяться до відома
працівників ВОХОР не пізніше 25 числа поточного місяця.
Перший заступник
Голови Державної прикордонної
служби України - директор
Департаменту охорони
державного кордону
генерал-полковник П.А.Шишолінвгору