Документ z0616-98, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.03.2001, підстава - z0194-01

                                                          
ЛІЦЕНЗІЙНА ПАЛАТА УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 87/129 від 14.09.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
30 вересня 1998 р.
за N 616/3056
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Держпідприємництва
N 33/16 ( z0194-01 ) від 13.02.2001 )
Про затвердження Інструкції про умови і правила
провадження окремих видів підприємницької
діяльності в галузі зв'язку, які підлягають
ліцензуванню (ліцензійні умови), та контроль за
їх дотриманням

Відповідно до Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ),
Закону України "Про зв'язок" ( 160/95-ВР ) та на виконання
постанови Кабінету Міністрів України від 3 липня 1998 року N 1020
( 1020-98-п ) "Про порядок ліцензування підприємницької
діяльності" та відповідно до Указу Президента України від 16 липня
1997 року N 648/97 "Про Положення про Ліцензійну палату України"
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Інструкцію про умови і правила провадження
окремих видів підприємницької діяльності в галузі зв'язку, які
підлягають ліцензуванню (ліцензійні умови), та контроль за їх
дотриманням (додається).
2. Управлінню ліцензування підприємницької діяльності
Ліцензійної палати (Хоменко Л.Г.), Управлінню ліцензування та
контролю якості зв'язку Державного комітету зв'язку
(Катасова Л.В.): 2.1. Подати Інструкцію про умови і правила провадження
окремих видів підприємницької діяльності в галузі зв'язку, які
підлягають ліцензуванню (ліцензійні умови), та контроль за їх
дотриманням в п'ятиденний термін на державну реєстрацію в
Міністерство юстиції України. 2.2. Довести до відома працівників управлінь Ліцензійної
палати, представництв Ліцензійної палати Автономної Республіки
Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, працівників
управлінь і відділів Державного комітету зв'язку Інструкцію про
умови і правила провадження окремих видів діяльності в галузі
зв'язку, які підлягають ліцензуванню, та контроль за їх
дотриманням.
3. Управлінню контрольної роботи Ліцензійної палати (Апатенко
О.П.), Управлінню ліцензування та контролю якості зв'язку
Державного комітету зв'язку (Катасова Л.В.) передбачити у
планах-графіках роботи перевірки додержання порядку надання
Державним комітетом зв'язку України ліцензій, а також діяльності
суб'єктів підприємницької діяльності. 4. Управлінню ліцензування та контролю якості зв'язку
Державного комітету зв'язку України (Катасова Л.В.) забезпечити
публікацію Інструкції про умови і правила провадження окремих
видів діяльності в галузі зв'язку, які підлягають ліцензуванню, та
контроль за їх дотриманням в засобах масової інформації. 5. Накази Міністерства зв'язку України від 12.05.93 р. N 72
( z0086-93 ) "Про затвердження Інструкції щодо умов і правил
здійснення окремих видів діяльності в галузі зв'язку України за
спеціальними дозволами (ліцензіями)" та від 17.04.95 р. N 50
( z0125-95 ) "Про затвердження змін та доповнень до Інструкції
щодо умов і правил здійснення окремих видів діяльності в галузі
зв'язку України за спеціальними дозволами (ліцензіями)" вважати
такими, що втратили чинність. 6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Ліцензійної палати України Музичука В.Т. та заступника
Голови Державного комітету зв'язку України Орленка М.П.
Голова Ліцензійної палати України С.І.Третьяков
Голова Державного комітету
зв'язку України Д.А.Худолій
Затверджено
Наказ Ліцензійної палати України,
Державного комітету зв'язку
України 14.09.98 N 87/129
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 1998 р.
за N 616/3056

Інструкція
про умови і правила провадження окремих видів діяльності
в галузі зв'язку, які підлягають ліцензуванню
(ліцензійні умови), та контроль за їх дотриманням
1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена на виконання Законів України
"Про підприємництво" ( 698-12 ) та "Про зв'язок" ( 160/95-ВР ),
Указу Президента України від 3 лютого 1998 року N 79/98 "Про
усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької
діяльності", постанови Кабінету Міністрів України від
3 липня 1998 р. N 1020 ( 1020-98-п ) "Про порядок ліцензування
підприємницької діяльності", Указу Президента України від 16 липня
1997 року N 648/97 "Про Положення про Ліцензійну палату України". 1.2. Інструкція визначає умови і правила провадження окремих
видів підприємницької діяльності в галузі зв'язку України та
контроль за їх дотриманням. 1.3. Дія цієї Інструкції поширюється на всіх суб'єктів
підприємництва незалежно від їх організаційних форм та форм
власності, які здійснюють діяльність у галузі зв'язку. 1.4. Ліцензії видаються на такі види діяльності в галузі
зв'язку: пересилання грошових переказів, листів до 20 (двадцяти)
грамів, поштових карток; надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів); технічне обслуговування мереж теле-, радіо- та проводового
мовлення в межах промислової експлуатації. Ліцензуванню не підлягають відомчі та технологічні мережі
зв'язку за умов, що послуги зв'язку іншим юридичним чи фізичним
особам в цих мережах не надаються.
2. Умови і правила здійснення окремих видів
діяльності в галузі зв'язку
При здійсненні видів діяльності в галузі зв'язку, що
підлягають ліцензуванню, потрібно дотримуватися таких умов та
правил: створення мереж зв'язку, які передбачені Комплексною
програмою розвитку єдиної національної системи зв'язку (ЄНСЗ)
України; розвитку соціально значущих послуг зв'язку (наприклад,
місцевий телефонний зв'язок); використання на мережах зв'язку обладнання, яке має
сертифікат відповідності системи УкрСЕПРО, виданий Органом з
сертифікації техніки зв'язку Державного комітету зв'язку України; оптимального використання виділеного обмеженого ресурсу
(радіочастоти, номерний ресурс і т.п.); вжиття заходів щодо підвищення мобілізаційної готовності
власних мереж зв'язку в порядку, установленому Кабінетом Міністрів
України; визначення та застосовування тарифів на послуги зв'язку
згідно з порядком, встановленим Кабінетом Міністрів України; обслуговування пільгових категорій споживачів згідно з чинним
законодавством України; дотримання порядку взаємодії мереж різних власників; дотримання вимог антимонопольного законодавства України; вжиття заходів щодо забезпечення захисту прав споживачів; вжиття заходів щодо підвищення якості послуг зв'язку; дотримання правил і нормативних документів, які регламентують
діяльність в галузі зв'язку.
3. Контроль за додержанням ліцензійних умов
3.1. Метою контролю за діяльністю суб'єктів підприємницької
діяльності, які отримали ліцензії, є перевірка виконання
ліцензійних умов, виданих Державним комітетом зв'язку України на
здійснення діяльності в галузі зв'язку, дотримання вимог чинного
законодавства України, нормативно-правових документів у галузі
зв'язку. Контроль за додержанням ліцензійних умов здійснюється
Державним комітетом зв'язку України та Ліцензійною палатою України
та її представництвами, які мають право доступу на територію, до
обладнання та документів суб'єкта підприємницької діяльності для
перевірки дотримання ним умов ліцензії. 3.2. Періодичні перевірки діяльності суб'єктів
підприємницької діяльності проводяться один раз на два роки. 3.3. Контроль за діяльністю суб'єктів підприємницької
діяльності в галузі зв'язку здійснюється перевіркою: відповідності створеної мережі зв'язку Комплексній програмі
розвитку єдиної національної системи зв'язку (ЄНСЗ) України; участі в розвитку соціально значущих послуг зв'язку; використання на мережах зв'язку обладнання, яке має
сертифікат відповідності системи УкрСЕПРО, виданий Органом з
сертифікації техніки зв'язку Державного комітету зв'язку України; максимального використання виділеного обмеженого ресурсу; наявності дозволів на використання радіоелектронних засобів
(РЕЗ); проведення заходів щодо підвищення мобілізаційної готовності
власних мереж зв'язку; дотримання тарифів, встановлених згідно з чинним
законодавством України; дотримання порядку надання послуг зв'язку пільговим
категоріям громадян, визначеним чинним законодавством; дотримання положень про захист прав споживачів; порядку розгляду та прийняття рішень по скаргах споживачів; провадження діяльності на території, вказаній у ліцензії; дотримання термінів початку діяльності та надання послуг
зв'язку; наявності актів приймання та здачі мереж і споруд, протоколів
періодичних вимірів параметрів обладнання; дотримання суб'єктом підприємництва провадження визначеного
виду робіт, визначеного в отриманій ліцензії; виконання вимог правил та інструкцій з надання послуг зв'язку
та експлуатації мереж зв'язку; наявності технічних умов на підключення до мереж зв'язку
загального користування та їх виконання. 3.4. Про заплановану перевірку суб'єкт підприємницької
діяльності повинен бути попереджений органом, що перевіряє, за 10
днів до її початку. У випадку надходження скарг споживачів або
заяв про порушення ліцензійних умов, перевірка діяльності суб'єкта
підприємницької діяльності може бути проведена без попередження. 3.5. Перевірку діяльності суб'єктів підприємницької
діяльності мають право проводити працівники Держкомзв'язку
України, Ліцензійної палати України та її представництва за умови
пред'явлення доручення на перевірку. 3.6. Для проведення перевірки діяльності за ліцензією суб'єкт
підприємницької діяльності повинен надати перевірникам можливість
інспектування мереж зв'язку на предмет дотримання вимог
відповідних нормативних документів. 3.7. Перевірка дотримання суб'єктом підприємницької
діяльності ліцензійних умов проводиться в присутності його
представників (представника). 3.8. При проведенні перевірки суб'єкт підприємницької
діяльності повинен надати можливість перевірнику оцінити
діяльність за ліцензією та виконання ліцензійних умов. 3.9. За результатами перевірки діяльності суб'єкта
підприємницької діяльності складається акт. Акти перевірки підписуються особами, які проводили перевірку,
а також представниками суб'єкта підприємницької діяльності. При виявленні порушень суб'єктом підприємницької діяльності
ліцензійних умов, зазначених в пункті 2 Інструкції, які
відображені в акті перевірки, Держкомзв'язку України приймає
рішення про можливість продовження діяльності за ліцензією. 3.10. Дія ліцензії зупиняється у разі: порушення суб'єктом підприємницької діяльності ліцензійних
умов; невиконання у визначений термін розпоряджень Ліцензійної
палати України або Державного комітету зв'язку України щодо
дотримання ліцензійних умов. Ліцензія анулюється у разі: виявлення недостовірних відомостей у заяві на видачу ліцензій
чи в документах, що додаються до неї; передачі суб'єктом підприємницької діяльності ліцензії іншій
особі; повторного або грубого порушення суб'єктом підприємницької
діяльності ліцензійних умов. 3.11. При виявленні порушень умов і правил здійснення
діяльності, передбаченої ліцензією, чи неналежного її виконання,
орган, що перевіряє, дає розпорядження про усунення цих порушень
згідно з процедурою, наведеною нижче: орган, що перевіряє, письмово надсилає в п'ятиденний термін
суб'єкту підприємницької діяльності розпорядження про усунення
конкретних порушень ліцензійних умов та встановлює термін,
потрібний для усунення цих порушень; якщо протягом терміну, визначеного органом, що перевіряє, для
усунення порушень, суб'єкт підприємницької діяльності надіслав
письмову відповідь з поясненням причин їх неусунення, то орган, що
перевіряє, проводить розгляд причин невиконання розпорядження про
усунення порушень ліцензійних умов та приймає рішення про
зупинення дії ліцензії або її анулювання. Суб'єкт підприємницької
діяльності несе відповідальність за достовірність наданої
інформації згідно з чинним законодавством України; якщо суб'єкт підприємницької діяльності виконав розпорядження
органу, що перевіряє, в термін, потрібний для усунення порушень,
дія ліцензії поновлюється, про що він та податкова адміністрація в
п'ятиденний термін письмово повідомляються. 3.12. Ліцензія вважається анульованою з дати прийняття
рішення щодо анулювання або з дати скасування державної реєстрації
суб'єкта підприємницької діяльності. 3.13. Повідомлення про зупинення дії або анулювання ліцензії
доводиться до відома суб'єкта підприємницької діяльності в
п'ятиденний термін з дати прийняття відповідного рішення. 3.14. Рішення про зупинення дії ліцензії чи її анулювання
може бути оскаржене суб'єктом підприємницької діяльності в
судовому порядку.вгору