Документ z0612-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.03.2007, підстава - z0007-07

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 371/413 від 12.07.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
26 липня 2002 р.
за N 612/6900
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
митної служби
N 1110/484/1146 ( z0007-07 ) від 12.12.2006 }
Про затвердження
Інструкції про порядок здійснення митного контролю
за переміщенням електроенергії через митний кордон України

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
09.08.99 N 1459 ( 1459-99-п ) "Про затвердження переліку пунктів
контролю, в яких здійснюється митне оформлення електроенергії, що
переміщується через митний кордон України" та з метою захисту
економічних інтересів України, удосконалення митного контролю й
митного оформлення електроенергії, що переміщується через митний
кордон України, Н А К А З У Є М О :
1. Затвердити Інструкцію про порядок здійснення митного
контролю за переміщенням електроенергії через митний кордон
України (далі - Інструкція), що додається.
2. Управлінню нетарифного регулювання (Пашинний О. І.),
Правовому управлінню (Мельник М. В.) Держмитслужби України
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Наказ Держмитслужби України та Мінпаливенерго України від
15.02.2000 N 80/5 ( v80_5342-00 ) "Про затвердження Тимчасової
інструкції з митного контролю за електроенергією, що переміщується
через митний кордон України, на визначених енергетичних об'єктах
контролю" визнати таким, що втратив чинність.
4. При здійсненні митного контролю за переміщенням
електроенергії через митний кордон України у визначених пунктах
контролю, системи обліку яких розміщено повністю або частково на
території суміжних держав, використовувати офіційні дані, що
надаються суміжною державою.
5. Керівникам митних органів України й підприємств
Міністерства палива та енергетики України взяти під особисту
відповідальність виконання вимог Інструкції.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Державної митної служби України Єгорова О. Б. і
на заступника Державного секретаря Міністерства палива та
енергетики України Тітенка С. М.
Голова Державної митної служби України М.М.Каленський
Міністр палива та енергетики України В.А.Гайдук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України й
Міністерства палива та
енергетики України
12.07.2002 N 371/413
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 липня 2002 р.
за N 612/6900
ІНСТРУКЦІЯ
про порядок здійснення митного контролю
за переміщенням електроенергії через митний кордон України
1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція встановлює єдиний порядок митного контролю
за фактичним переміщенням електроенергії через митний кордон
України лініями електропередачі.
1.2. Дія Інструкції поширюється на:
підприємства та інші організації незалежно від форм
власності, на енергетичних об'єктах яких установлені лічильники,
якими контролюються перетоки електричної енергії міждержавними
лініями електропередачі; митні органи України, у зоні діяльності яких розташовано ці
енергетичні об'єкти.
1.3. Для цілей цієї Інструкції під енергетичними об'єктами
слід розуміти електростанції, підстанції та блок-станції, на
території яких установлені лічильники електричної енергії.
1.4. Порядок організації обліку електроенергії та
відповідальність за недостовірність його даних визначено
Інструкцією про порядок комерційного обліку електричної енергії,
затвердженою постановою Національної комісії з питань регулювання
електроенергетики України від 19.10.98 N 1349 ( va349227-98 ).
1.5. Посадові особи митних органів при здійсненні митного
контролю за фактичним переміщенням електроенергії через митний
кордон України керуються чинними законодавчими актами України,
Порядком митного контролю та митного оформлення електроенергії, що
переміщується через митний кордон України лініями електропередачі,
затвердженим наказом Державної митної служби України від 17.08.98
N 510 ( z0767-98 ) і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
01.12.98 за N 767/3207, Правилами безпечної експлуатації
електроустановок, затвердженими наказом Держкомітету України по
нагляду за охороною праці від 06.10.97 N 257 ( z0011-98 ) і
зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 13.01.98 за
N 11/2451, а також цією Інструкцією.
1.6. Посадові особи митних органів для забезпечення виконання
своїх функцій зі здійснення митного контролю безпосередньо на
енергетичних об'єктах зобов'язані пройти відповідне навчання в
енергосистемі, скласти іспит на знання Правил безпечної
експлуатації електроустановок ( z0011-98 ) з присвоєнням III (II)
кваліфікаційної групи, отримати посвідчення, а при виконанні
контрольних функцій безпосередньо на енергетичних об'єктах -
пройти інструктаж з техніки безпеки із записом у відповідному
журналі.
1.7. Накладення митного забезпечення на прилади обліку
електроенергії, що переміщується через митний кордон України,
здійснюється посадовими особами митних органів, у зоні діяльності
яких розташовано ці енергетичні об'єкти.
2. Документальне оформлення результатів митного контролю
2.1. Митний контроль за фактичним переміщенням електроенергії
через митний кордон України здійснюється посадовими особами митних
органів разом з відповідальними представниками енергетичних
об'єктів шляхом зняття та реєстрації показників з метрологічно
атестованих і опломбованих лічильників електроенергії та перевірки
документів обліку й звітності. Переліки об'єктів, на яких здійснюється митний контроль за
переміщенням електроенергії через митний кордон України,
доводяться митним органам наказами Держмитслужби України за
погодженням з Мінпаливенерго України.
2.2. Посадова особа митного органу, у зоні діяльності якого
розташовано контрольований енергетичний об'єкт, здійснюючи митний
контроль на цьому енергооб'єкті, зобов'язана:
першого числа місяця, наступного за звітним, завірити покази
лічильників (основних, резервних і обхідних), зняті персоналом
енергооб'єкта за станом на останній день звітного місяця та
зареєстровані в журналах показників лічильників обліку
електроенергії або добовій диспетчерській відомості, які ведуться
на енергооб'єктах. При цьому ця посадова особа особисто
розписується в журналах, проставляє відмітку "Перевірено" та
відтиск особистої номерної печатки (далі - ОНП); при кожному іншому звірянні показників лічильників з
відповідними записами їх у журналах показників лічильників обліку
електроенергії завірити ці записи своїм підписом та відтиском ОНП; брати участь у перевірці лічильників розрахункового обліку
разом з персоналом відповідної енергетичної системи (далі - ЕС)
згідно з річними графіками перевірок; у складі комісії брати участь у складанні акта про реєстрацію
показників лічильників електроенергії, що переміщується через
митний кордон України (додаток 1); зареєструвати акт про реєстрацію показників лічильників
електроенергії, що переміщується через митний кордон України, у
журналі реєстрації таких актів (додаток 2), який ведеться в
митному органі; у разі прийняття міждержавних повітряних ліній (далі - ПЛ)
під "охоронну напругу" у примітках акта реєстрації показань
лічильників електроенергії, що переміщується через митний кордон
України (додаток 1), журналі реєстрації актів про реєстрацію
показань лічильників електроенергії, що переміщується через митний
кордон України (додаток 2), та в акті про обсяги електроенергії,
що переміщується через митний кордон України (додаток 3),
здійснюється припис "охоронна напруга".
2.3. Відповідальність за зняття показань з лічильників
електроенергії, що переміщується через митний кордон України,
покладається на керівництво енергетичних об'єктів, на яких
установлені ці лічильники.
2.4. Час реєстрації показань лічильників електроенергії
визначається відповідно до укладених контрактів та технічних угод.
2.5. Обсяги електроенергії, зареєстровані лічильниками на
міждержавних ПЛ, які перебувають під охоронною напругою,
зараховуються до втрат.
2.6. Акт про реєстрацію показників лічильників
електроенергії, що переміщується через митний кордон України,
складається в 4 примірниках. Кожен з примірників цього акта
посадова особа митного органу завіряє своїм підписом та відтиском
ОНП. Перший примірник такого акта, складеного на енергетичному
об'єкті, зберігається на цьому об'єкті або в підрозділі ЕС, якщо
на цьому об'єкті відсутній постійний черговий персонал. Інші
примірники акта передаються:
відповідній ЕС; посадовій особі митного органу; Центральній енергетичній митниці.
2.7. Посадова особа митного органу передає примірник акта про
реєстрацію показників лічильників електроенергії, що переміщується
через митний кордон України, до відділу організації митного
контролю регіональної митниці, у зоні діяльності якої розташовано
відповідну ЕС. Персонал енергетичного об'єкта, на якому встановлені
лічильники електричної енергії, що переміщується через митний
кордон України, не пізніше 2-го числа місяця, наступного за
звітним, передає до відповідної ЕС один примірник акта реєстрації
показань лічильників електроенергії, що переміщується через митний
кордон України.
2.8. Не пізніше 5-го числа місяця, наступного за звітним,
регіональна митниця спільно з відповідною ЕС оформлюють
збалансований акт про обсяги електроенергії, переміщеної через
митний кордон України (додаток 3), у 3 примірниках, які
передаються:
відповідній ЕС; посадовій особі митного органу; Центральній енергетичній митниці.
Цей акт оформлюється за розрахунками обсягів перетоків за
напрямками електроенергії, що переміщується міждержавними лініями
електропередачі, відповідно до міждержавних договорів про технічне
обслуговування приладів та систем обліку перетоків електроенергії
між прикордонними енергосистемами суміжних країн. Акт про обсяги електроенергії, що переміщується через митний
кордон України, підписується керівниками регіональної митниці та
ЕС або особами, що їх заміщують, і завіряється їх печатками.
2.9. На об'єктах, де встановлено автоматизовані системи
комерційного обліку електроенергії, контроль за фактичними
обсягами електроенергії, що переміщується через митний кордон
України, може здійснюватися на основі показників таких систем.
Облікові дані з таких об'єктів передаються НЕК "Укренерго" до
Центральної енергетичної митниці.
2.10. Обсяг електричної енергії на відпайках від міждержавної
ПЛ у разі відключення цієї ПЛ з боку енергосистеми суміжної
держави вважається внутрішнім перетоком електроенергії відповідної
ЕС і не враховується в загальному обсязі міждержавних перетоків
електроенергії. Облік електроенергії, що переміщується через митний кордон
України, здійснюється з відрахунку показань лічильників, які
зафіксовані на момент відключення ПЛ з обох сторін. У разі зміни
режиму роботи ПЛ інформацію про стан ПЛ, а також показання
лічильників, які зафіксовані на цей момент, ЕС надсилає у відділ
митного контролю регіональної митниці, у зоні діяльності якого
розташована ця ЕС.
3. Порядок передання та оброблення інформації
3.1. Інформація, зазначена в актах про реєстрацію показників
лічильників електроенергії, що переміщується через митний кордон
України, передається митним органом засобами електронного зв'язку
в термін, що не перевищує двох діб після дати складання цих актів,
до Центральної енергетичної митниці. Оригінальні примірники цих
актів пересилаються поштою.
3.2. Передання актів про реєстрацію показників лічильників
електроенергії, що переміщується через митний кордон України,
здійснюється за такою схемою:
Сумська, Глухівська, Конотопська, Магістральна, Куп'янська
митниці - Східній регіональній митниці (Північна енергосистема); Луганська, Старобільська, Амвросіївська митниці - Донбаській
регіональній митниці (Донбаська енергосистема); Чернігівська, Житомирська митниці - Центральній енергетичній
митниці (Центральна енергосистема); Рівненська, Волинська, Чопська, Кельменецька, Вадул-Сіретська
митниці - відділу митного контролю та митного оформлення
енергоносіїв Центральної енергетичної митниці в м. Львові (Західна
енергосистема); Котовська, Білгород-Дністровська, Іллічівська, Придунайська,
Миколаївська митниці - митному посту "Одеса-енергетична"
Центральної енергетичної митниці (Південна енергосистема); Могилів-Подільська митниця - Подільській регіональній митниці
(Південно-західна енергосистема).
3.3. Регіональні митниці та підрозділи Центральної
енергетичної митниці до десятого числа місяця, наступного за
звітним, зазначену в актах про реєстрацію показників лічильників
електроенергії інформацію про обсяги електроенергії, переміщеної
через митний кордон України, засобами електронного зв'язку
передають до Центральної енергетичної митниці. Оригінальні
примірники цих актів пересилаються поштою.
3.4. Після отримання Центральною енергетичною митницею актів
про реєстрацію показників лічильників електроенергії, що
переміщується через митний кордон України, інформація
узагальнюється й обробляється у відділі митного контролю та
митного оформлення електроенергії для перевірки відповідності
обсягів фактично переміщеної електроенергії обсягам
електроенергії, заявленої суб'єктами зовнішньоекономічної
діяльності України й документально оформленої митними органами.
4. Накладення та зняття митного забезпечення
4.1. Митне забезпечення (пломби митного органу) накладається
в присутності відповідальних осіб ЕС та енергетичних об'єктів на
прилади розрахункового (комерційного) обліку електроенергії згідно
з Інструкцією про порядок комерційного обліку електричної енергії
( va349227-98 ). Митні забезпечення можуть замінюватися тільки тими митними
органами, які їх наклали.
4.2. Перед накладенням митного забезпечення або його зняттям
чи заміною відповідальні особи енергетичних об'єктів здійснюють
підготовку місць пломбування відповідно до Правил безпечної
експлуатації електроустановок ( z0011-98 ).
4.3. Посадова особа митного органу накладає митне
забезпечення, після чого оформлює в 4 примірниках акт про
накладення пломб митного органу на лічильники електроенергії
(додаток 4). Перший примірник акта зберігається в митному органі,
який наклав митне забезпечення, другий - на енергетичному об'єкті
або в підрозділі ЕС, якому він підпорядкований, якщо на цьому
об'єкті відсутній постійний черговий персонал, третій -
передається до Центральної енергетичної митниці, четвертий - до
відповідної ЕС.
4.4. Відповідальність за збереження митного забезпечення
несуть відповідальні особи енергетичних об'єктів.
4.5. У разі потреби заміни приладів обліку, здійснення їх
перевірки або інших робіт, проведення яких потребує порушення
цілості митних пломб, відповідальні особи ЕС за тиждень до цього
повідомляють митний орган, у зоні діяльності якого розташовано ці
ЕС, про проведення таких робіт із зазначенням дати їх початку та
закінчення. Ці роботи проводяться тільки в присутності посадових
осіб митного органу. У разі нез'явлення працівника митного органу
в зазначений термін або при наданні митним органом письмової згоди
на проведення робіт персонал енергооб'єкта та ЕС може самостійно
зняти митне забезпечення й проводити потрібні роботи. Після закінчення робіт персоналом ЕС та енергетичного об'єкта
посадова особа митного органу проводить накладення митного
забезпечення в порядку, визначеному в пунктах 4.1, 4.2 та 4.3 цієї
Інструкції.
4.6. У разі виявлення порушень режиму роботи системи обліку
відповідальна особа ЕС терміново повідомляє митний орган про
необхідність зняття митного забезпечення. Митний орган забезпечує
прибуття посадової особи в термін, узгоджений з ЕС. У разі
неприбуття представника митного органу в зазначений термін або при
наданні митним органом письмової згоди на самостійне виконання
енергетиками робіт фахівці ЕС виконують ці роботи самостійно. У разі виникнення аварійної зупинки в роботі системи обліку
персонал енергооб'єкта може самостійно зняти митне забезпечення чи
знищити його та повинен негайно повідомити митний орган наявними
засобами зв'язку й у письмовій формі про таке зняття чи знищення
та про інші вжиті заходи.
4.7. Зняття митного забезпечення посадовою особою митного
органу здійснюється в присутності відповідальних осіб ЕС та
енергетичного об'єкта з оформленням відповідного акта в трьох
примірниках (додаток 5), перший примірник якого зберігається в
митному органі, другий - на енергетичному об'єкті або в підрозділі
ЕС, якому він підпорядкований, якщо на цьому об'єкті відсутній
постійний черговий персонал, третій - у відповідній ЕС.
5. Прикінцеве положення
Посадові особи митних органів і відповідальні особи ЕС та
енергетичних об'єктів у межах своєї компетенції несуть
відповідальність за невиконання вимог цієї Інструкції.
Начальник Управління
нетарифного регулювання
Держмитслужби України О.І.Пашинний
Заст. начальника
Головного управління
міжнародного співробітництва
Мінпаливенерго України С.М.Павлуша
Додаток 1
до Інструкції про порядок
здійснення митного контролю
за переміщенням
електроенергії через митний
кордон України

"___" ____________ 200 р.
АКТ
про реєстрацію показників лічильників електроенергії,
що переміщується через митний кордон України
Підстава: наказ Держмитслужби України та Мінпаливенерго України
від _____ N ______
Комісія в складі:
представника ЕС__________________________________________________
представника митного органу_______________________________________
Цим актом установлено, що за _____________ 200__ р. показники
лічильників на прикордонному пункті ______________________________
(назва електростанції
або підстанції) мають такі значення:
------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Назва| N |Напрямок| Показання | Різниця |Коефіцієнт| Кількість |Примітка з/п|лінії|лічильника|перетоку| лічильника |показників|лічильника|електроенергії,| | | | | |лічильника| | облікованої | | | | | | | | лічильником, | | | | | | | | тис. кВт/год | ---+-----+----------+--------+--------------------+----------+----------+---------------+-------- | | | |на 00 год|на 24 год | | | | | | | |1-го |останнього| | | | | | | |числа |числа | | | | | | | |звітного |звітного | | | | | | | |місяця | місяця | | | | ---+-----+----------+--------+---------+----------+----------+----------+---------------+-------- | | | віддача| | | | | | ---+-----+----------+--------+---------+----------+----------+----------+---------------+-------- | | | прийом | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------
Представник ЕС________________________________________М.П.
(підпис, ініціали, прізвище)
Представник митного органу______________________________ОНП
(підпис, ініціали, прізвище)
Додаток 2
до Інструкції про порядок
здійснення митного контролю
за переміщенням
електроенергії через митний
кордон України
Журнал реєстрації актів
про реєстрацію показників лічильників електроенергії,
що переміщується через митний кордон України
---------------------------------------------------------------------------- N |N |Дата |N |Назва|Різниця |Останнє |Прізвище, |Примітка з/п|акта|підписання|лічи- |лінії|показань |показання |ім'я, по | | |акта |льника| |лічильника|лічильника|батькові | | | | | | | |посадової | | | | | | | |особи | | | | | | | |митниці, яка| | | | | | | |підписала | | | | | | | |акт | ---+----+----------+------+-----+----------+----------+------------+-------- | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------
Додаток 3
до Інструкції про порядок
здійснення митного контролю
за переміщенням
електроенергії через митний
кордон України
"___" ____________ 200__ р.
АКТ
про обсяги електроенергії, що переміщується через
митний кордон України
____________________ регіон
Підстава: наказ Держмитслужби України та Мінпаливенерго України
від_________N _______
Комісія в складі:
представника ЕС __________________________________________________
представника митного органу ______________________________________
Цим актом установлено, що за __________ 200_ р. обсяги переміщення
(місяць) електроенергії через митний кордон у______________________ регіоні
(назва регіону) мають такі значення:
------------------------------------------------------------------ N | Назва | Напрямок | Кількість | Примітка з/п | лінії | перетоку | електроенергії | | | | тис.кВт/год | ------+-----------+--------------+--------------------+----------- | | віддача | | | | | | | | приймання | | | | | | | | віддача | | | | | | | | приймання | | | | | | Усього| | віддача | Сума | | | | | | | приймання | Сума | ------------------------------------------------------------------
Представник ЕС______________________________________________М.П.
(підпис, ініціали, прізвище) Представник митного органу____________________________________ОНП
(підпис, ініціали, прізвище)
Додаток 4
до Інструкції про порядок
здійснення митного контролю
за переміщенням
електроенергії через митний
кордон України
АКТ
про накладення пломб митного органу на лічильники електроенергії
Мною (нами)_______________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи
митного органу)
за участю ________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові представника ЕС)
та _______________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові представника енергооб'єкта)
складено цей акт про те, що ______________________________________
(число, місяць, рік)
на ____________________________________ здійснено накладення пломб
(найменування підстанції, електростанції)
на клемну кришку лічильника електроенергії.
--------------------------------------------------------------- N |Найменування |Тип та клас| N | Відтиск | Кількість з/п |вузла обліку | точності | лічильника| пломби | пломб | |лічильника | | митниці | митного | | | | | органу ----+-------------+-----------+-----------+---------+---------- | | | | | ---------------------------------------------------------------
Показники лічильника на момент накладення засобів ідентифікації
(пломб митного органу)
------------------------------------------------------------------ N з/п | N лічильника | Показники лічильника | Примітка --------+------------------+--------------------------+----------- | | | ------------------------------------------------------------------
Вищезазначені лічильники перебувають під митним контролем __________________________________________________________________
(найменування митного органу) Зняття пломб з лічильників здійснювати тільки за погодженням
керівництва митного органу та в присутності посадової особи
митного органу.
Службовий телефон N _______ оперативного чергового ______________
(найменування митного органу) ________________________________ ___________ _______________ОНП
(посада працівника митного органу) (підпис, ОНП) (ініціали, прізвище) ________________________ ___________ _______________М.П. (посада представника ЕС) (підпис) (ініціали, прізвище) _________________________________ ___________ __________________
(посада представника енергооб'єкта) (підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток 5
до Інструкції про порядок
здійснення митного контролю
за переміщенням
електроенергії через митний
кордон України
АКТ
про зняття пломб митного органу
Мною (нами) _______________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи митного органу)
за участю _________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові представника ЕС)
та ________________________________________________________________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові представника енергооб'єкта)
складено цей акт про те, що _______________________________________
(число, місяць, рік)
на _________________________ здійснено зняття пломб митного органу з
(найменування підстанції, електростанції)
клемних кришок лічильників електроенергії ______________ на підставі
(тип, N лічильника) звернення__________________________________________________________
(найменування документа, реєстраційний номер та дата реєстрації) __________________________________________________________________
(найменування електроенергетичної (енергопостачальної) організації)
Причина зняття пломб митного органу________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________
Показники лічильника на момент зняття засобів ідентифікації (пломб
митного органу):
--------------------------------------------------------------- N з/п | N лічильника | Показники лічильника | Примітка --------|----------------|--------------------------|---------- | | | ---------------------------------------------------------------
________________________________ ___________ ________________ОНП (посада працівника митного органу) (підпис, ОНП) (ініціали, прізвище)
____________________________ ___________ _______________М.П. (посада представника ЕС) (підпис) (ініціали, прізвище)
_____________________________ ___________ __________________
(посада представника енергооб'єкта) (підпис) (ініціали, прізвище)вгору