Документ z0611-97, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.09.2019, підстава - z0991-19

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 412 від 04.12.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
22 грудня 1997 р.
vd971204 vn412 за N 611/2415
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
авіаційної служби
N 1017 ( z0991-19 ) від 07.08.2019 }

Про затвердження Правил проведення спеціального
догляду повітряних суден цивільної авіації України

З метою забезпечення стандартизованого рівня авіаційної
безпеки та визначення порядку проведення спеціального догляду
повітряних суден цивільної авіації України, відповідно до ст.7
Повітряного кодексу України ( 3167-12 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила проведення спеціального догляду
повітряних суден цивільної авіації України (додаються). 2. Першому заступнику Голови Державної авіаційної
адміністрації України А.П.Бебешко довести зазначені Правила до
всіх аеропортів та авіапідприємств цивільної авіації незалежно від
їх форм власності. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра транспорту України - Голову Укравіації
В.О.Максимова.
Міністр В.Череп
Затверджено
наказом Міністерства транспорту
України від 04.12.97 N 412
Правила проведення спеціального догляду повітряних
суден цивільної авіації України
Звід авіаційних правил України
АПУ 10. Авіаційна безпека
Законодавчі акти, що передбачають відповідальність
за порушення авіаційної безпеки
1. Галузь використання
Правила розроблено відповідно до Повітряного кодексу України
( 3167-12 ), поширюються на всіх юридичних і фізичних осіб,
суб'єктів підприємницької діяльності, що виконують роботу,
пов'язану із забезпеченням авіаційної безпеки та попередженням
актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації України
та встановлюють порядок проведення спеціального догляду повітряних
суден.
2. Нормативні документи
При розробці цих Правил використані такі законодавчі акти та
нормативні документи: 2.1. Законодавчі акти: - Повітряний кодекс України ( 3167-12 ); - Кримінальний кодекс України ( 2001-05, 2002-05 ); - Кодекс України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ); - Закон України "Про міліцію" ( 565-12 ); - Комплексна цільова програма боротьби зі злочинністю на
1996-2000 роки ( 837/96 ). 2.2. Укази Президента України: - від 15.01.92 "Про порядок забезпечення безпеки вищих
посадових осіб України" ( 40/92 ); - від 21.07.94 "Про невідкладні заходи щодо посилення
боротьби зі злочинністю" ( 396/94 ); - від 21.12.94 "Про заходи щодо забезпечення розвитку
цивільної авіації України" ( 790/94 ); - від 23.11.96 "Про рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 21 листопада 1996 року "Про невідкладні заходи
щодо впорядкування державного регулювання діяльності авіації в
Україні" ( 1120/96 ). 2.3. Постанови Кабінету Міністрів України: - від 29.07.94 N 513-14 "Про порядок організації та
забезпечення повітряних перевезень цивільною авіацією України
спеціальними рейсами вищих посадових осіб"; - від 18.08.94 N 566 "Про міжвідомчу комісію з питань
урегулювання кризових ситуацій в разі вчинення актів незаконного
втручання в діяльність цивільної авіації"; - від 05.01.95 N 7 "Про Програму заходів щодо забезпечення
збереження вантажів, захисту їх від розкрадань і безпеки пасажирів
на транспорті" ( 7-95-п ); - від 02.08.95 N 592 "Про затвердження Тимчасових правил
контролю з метою забезпечення безпеки цивільної авіації"
( 592-95-п ). 2.4. Накази Міністерства транспорту України: - від 30.01.96 N 27 "Про введення в дію рішення колегії від
26.01.96 N 1 "Про удосконалення діяльності цивільної авіації
України"; - від 16.04.97 N 140 "Про затвердження Положення про
взаємодію в контрольованій зоні аеропортів та авіапідприємств щодо
забезпечення авіаційної безпеки" ( z0207-97 ). 2.5. Наказ Укравіатрансу: - від 16.01.96 N 13 "Про введення в дію Положення про
пропускний і внутрішній об'єктовий режим в авіапідприємствах та на
об'єктах цивільної авіації України". 2.6. Документи ІКАО: - Посібник з безпеки для захисту цивільної авіації від актів
незаконного втручання; - додаток 17 "Стандарти та рекомендована практика. Безпека.
Захист міжнародної цивільної авіації від актів незаконного
втручання"; - конвенції: Токійська від 14.09.63, Гаазька від 16.12.60,
Монреальська від 23.09.71 ( 995_165 ); - протокол про боротьбу з незаконними актами насильства в
аеропортах, обслуговуючих міжнародну цивільну авіацію. Монреаль
23.09.71.
3. Терміни та визначення
Авіапідприємство - будь-яке підприємство, що надає
авіапослуги або експлуатує повітряні судна. Авіаційна безпека - комплекс заходів, а також людські і
матеріальні ресурси, призначені для захисту цивільної авіації від
актів незаконного втручання. Аеропорт - комплекс споруд, що призначений для приймання та
відправлення повітряних суден і обслуговування повітряних
перевезень, і має для цього аеродром, аеровокзал, інші наземні
споруди та необхідне обладнання. Акт незаконного втручання - протиправні дії, пов'язані з
посяганням на нормальну і безпечну діяльність авіації і авіаційних
об'єктів, внаслідок яких сталися нещасні випадки з людьми, майнові
збитки, захоплення чи викрадення повітряного судна або такі, що
створюють ситуацію для таких наслідків. Багаж - особисті речі пасажирів або екіпажу, що перевозяться
на борту повітряного судна за згодою з перевізником. Бортові припаси - предмети, які надані експлуатантом для
використання або продажу на борту повітряного судна, в тому числі
бортове харчування. Вантаж - будь-яке майно, що перевозиться на борту повітряного
судна, за винятком бортових припасів та багажу. Догляд - процедура із застосуванням технічних та інших
засобів (або без застосування їх) з метою виявлення зброї,
вибухових речовин та інших небезпечних предметів, які можуть бути
використані для вчинення акту незаконного втручання. Контрольована зона - робоча площа авіапідприємства
(аеропорту) і прилегла до неї територія, а також приміщення,
доступ до яких контролюється. Контроль на безпеку - спеціальні заходи щодо запобігання
внесенню в контрольовану зону та на борт повітряного судна зброї,
вибухових речовин та інших небезпечних предметів, які можуть бути
використані для вчинення акту незаконного втручання. Огляд - процедура перевірки повітряного судна з метою
забезпечення безпеки ПС та осіб, що перевозяться на ньому,
виявлення предметів загрози та пошкоджень, які можуть привести до
авіаційної події. Перон - визначена ділянка аеропорту для розміщення повітряних
суден, для посадки та висадки пасажирів, завантаження або
розвантаження багажу, пошти, вантажу, заправки, стоянки або
технічного обслуговування ПС. Пасажир - особа, яка перевозиться на повітряному судні
відповідно до договору повітряного перевезення. Пропускний режим - встановлений порядок санкціонованого
дпуску осіб і транспорту в зони обмеженого доступу
авіапідприємства. Ручна поклажа - речі пасажира, які знаходяться під час
перевезення під наглядом самого пасажира. Служба авіаційної безпеки - спеціальний підрозділ, який
виконує функції захисту діяльності експлуатанта (аеропорту),
незалежно від форм власності, від актів незаконного втручання,
інших протиправних посягань на їх безпечну, нормальну діяльність. Спеціальний догляд - процедура із застосуванням технічних та
інших засобів, у разі виникнення надзвичайних обставин, з метою
виявлення та знешкодження зброї, вибухових речовин та інших
небезпечних предметів, які можуть бути використані для вчинення
акту незаконного втручання. Стерильна зона - зона між будь-яким пунктом контролю на
безпеку пасажирів та повітряним судном, доступ до якої суворо
контролюється. Укравіація - Державна авіаційна адміністрація України
(повноважний державний орган цивільної авіації). Експлуатант - особа, організація чи підприємство, яке
експлуатує повітряні судна або пропонує послуги в цієї галузі.
4. Скорочення
АБ - авіаційна безпека
АНВ - акт незаконного втручання
ІАС - інженерно-авіаційна служба
ІКАО - міжнародна організація цивільної авіації
ПС - повітряне судно
САБ - служба авіаційної безпеки
ЦА - цивільна авіація

5. Загальні положення
5.1. Правила проведення спеціального догляду ПС розроблено
для використання на підприємствах авіаційного транспорту України
(надалі - авіапідприємства), з метою забезпечення авіаційної
безпеки та попередження актів незаконного втручання в діяльність
цивільної авіації України. 5.2. Правила визначають організації та посадових осіб,
відповідальних за безпеку ПС, передбачають і регламентують порядок
проведення передпольотного та післяпольотного огляду,
передпольотного та спеціального, в разі виникнення надзвичайних
обставин, догляду повітряних суден на землі та в польоті з метою
виявлення і знешкодження можливо захованої на ПС зброї, вибухових
пристроїв, інших небезпечних речовин та предметів.
6. Відповідальність за безпеку повітряного судна
6.1. Відповідальність за безпеку ПС несе вища посадова особа
експлуатанта. Вища посадова особа може делегувати виконання
функцій з питань АБ своєму заступникові, до посадових обов'язків
якого входить: - організація охорони власних ПС; - організація проведення передпольотного та післяпольотного
огляду, передпольотного та спеціального догляду ПС з метою
виявлення та знешкодження можливо захованої на ПС зброї,
вибухових пристроїв, інших небезпечних речовин та предметів; - призначення, на час обслуговування ПС, відповідальної особи
за забезпечення АБ. 6.1.1. Призначена відповідальна особа на час обслуговування
ПС: - допускає до ПС тільки осіб, які беруть безпосередню участь
в його обслуговуванні і експлуатації згідно з перепустками; - встановлює, у випадку знаходження біля ПС сторонніх
осіб, мету перебування цих осіб в даній зоні і терміново
повідомляє про це САБ аеропорту і (або) керівництво експлуатанта; - повідомляє керівництво експлуатанта і САБ аеропорту про всі
надзвичайні події, що трапилися біля ПС чи на його борту та
порушили правила безпеки ПС та персоналу; - забезпечує зачинення та замкнення всіх дверей та люків і
опечатування їх спеціальною печаткою, віддалення трапів,
стрем'янок, іншого устаткування від ПС після закінчення робіт; - здає ПС охороні та приймає його від охорони згідно з
інструкцією, яка діє у даному аеропорту. 6.2. Керівництво аеропорту несе відповідальність за
забезпечення безпеки ПС, згідно з умовами договорів, які укладає з
експлуатантами, а також: - забезпечує допуск в контрольовані зони аеропорту суворо
обмежене коло осіб згідно з Положенням про пропускний і внутрішній
об'єктовий режим в авіапідприємствах та на об'єктах цивільної
авіації України, яке затверджено наказом Мінтрансу від 16.01.96
N 13/конф. та зареєстровано в Мінюсті України 06.02.96 N 57/1082; - організовує спостереження за пересуванням до ПС і від ПС
транспорту та персоналу з метою попередження несанкціонованого
доступу до нього; - організовує охорону території аеропорту, а також ПС та
майна експлуатантів після прийому їх під охорону; - організовує проведення контролю на безпеку членів екіпажу,
пасажирів ручної поклажі, багажу, вантажу та інших відправлень,
які перевозяться на ПС експлуатантів; - повідомляє експлуатантів про акти незаконного втручання чи
загрозу вчинення таких актів, безпосередньо по одержанню такої
інформації; - оперативно реагує на запити експлуатантів з метою
прийняття зворотних дій у разі вчинення чи загрози вчинення АНВ в
їх діяльність; - бере участь в проведенні спеціального догляду ПС спільно із
спеціально підготовленими працівниками експлуатанта, а в разі
необхідності із залученням спеціалістів по вибухових пристроях та
небезпечних речовинах; - забезпечує підготовку місця розміщення і знешкодження
вибухових пристроїв, а також передбачає маршрути та забезпечує
наявність контейнерів для транспортування таких пристроїв; - приймає інші заходи безпеки, якщо вони передбачені
договором з експлуатантом; - приймає додаткові заходи безпеки на запити експлуатантів у
разі виникнення кризової ситуації.
7. Передпольотний та післяпольотний огляд повітряного судна
7.1. Мета проведення передпольотного огляду - забезпечення
безпеки ПС і осіб, що перевозяться на ньому, виявлення предметів
загрози та пошкоджень, які можуть привести до авіаційної події. 7.2. Проведення передпольотного огляду провадиться за
маршрутом, який визначено Руководством по летной эксплуатации
(рос.) цього типу повітряних суден та регламентується технологією
роботи екіпажу та наземних служб, цими Правилами. 7.3. Передпольотний огляд ПС провадиться членами екіпажу і
працівниками ІАС експлуатанта безпосередньо перед польотом, якщо
між рейсами ПС знаходилось під охороною та на час огляду відсутня
інформація про загрозу відносно цього ПС. 7.4. Кожний член екіпажу і працівник ІАС проводить
передпольотний огляд ПС в обсязі, передбаченому технологією роботи
екіпажу та Руководством по летной эксплуатации (рос.) цього типу
ПС. 7.5. Під час проведення передпольотного огляду ПС не
передбачається відкриття технологічних люків, тощо, а тільки
перевіряється неушкодженість відтисків печаток та пломб у
передбачених місцях, а також контролюється наявність ознак
відкриття чи спроби відкриття дверей, люків, запасних виходів.
Особливу увагу необхідно приділяти виявленню предметів загрози в
місцях вільного доступу. 7.6. Про результати передпольотного огляду члени екіпажу
повідомляють командирові ПС, який робить запис у бортовому журналі
та в графі "догляд" карти-наряду на оперативне технічне
обслуговування. 7.7. Післяпольотний огляд провадиться в обсязі
передпольотного огляду з метою виявлення сторонніх предметів,
можливо залишених пасажирами, іншими особами на борту або біля ПС. 7.8. У разі виявлення підозрілих ознак з питань АБ, огляд
припиняється і, на вимогу командира екіпажу, призначається догляд
ПС.
8. Передпольотний догляд повітряного судна
8.1. Мета проведення передпольотного догляду - забезпечення
безпеки ПС та осіб, що перебувають на ньому, виявлення предметів
загрози, пошкоджень, які можуть привести до авіаційної події,
виявлення ознак спроби здійснення АНВ чи інших протиправних дій. 8.2. Передпольотний догляд провадиться за маршрутом, який
визначено Руководством по летной зксплуатации (рос.) цього типу
повітряних суден і регламентується технологією роботи екіпажу та
наземних служб, цими Правилами. 8.3 Передпольотний догляд ПС провадиться безпосередньо перед
польотом у наступних випадках: - між рейсами, якщо ПС не знаходилось під охороною будь-який
період часу; - при прийомі ПС від підрозділу охорони ІАС експлуатанта чи
екіпажем було виявлено порушення відтисків печаток та пломб; - якщо при проведенні передпольотного огляду були виявлені
ознаки спроби проникнення в ПС або в його окремі відсіки; - на вимогу командира ПС в усіх випадках, що викликають
підозру про можливо розміщення на ПС зброї, вибухових пристроїв,
інших небезпечних речовин та предметів. 8.4. Передпольотний догляд ПС в аеропорту базування
провадиться ІАС експлуатанта за участю членів екіпажу та
технічного персоналу аеропорту. 8.5. В аеропортах проміжних посадок, де відсутній персонал,
знайомий з конструкцією і який має допуск до експлуатації цього
типу повітряних суден, передпольотний догляд провадиться членами
екіпажу за маршрутом, визначеним Руководством по летной
эксплуатации (рос.) цього типу повітряних суден і регламентується
технологією роботи екіпажу та Переліком місць передпольотного
догляду, затвердженим Укравіацією; 8.6. Про результати передпольотного догляду члени екіпажу
повідомляють командирові ПС і робиться запис у бортовому журналі
та в графі "догляд" карти-наряду на оперативне технічне
обслуговування. 8.7. У разі виявлення предметів, які можуть причинити загрозу
безпеці забороняється доторкатися до них та переміщувати їх,
догляд припиняється і, на вимогу командира екіпажу, призначається
спеціальний догляд ПС.
9. Спеціальний догляд повітряного судна
9.1. Мета проведення спеціального догляду - забезпечення
безпеки ПС і осіб, що перебувають на ньому, персоналу і об'єктів
експлуатанта, виявлення і знешкодження предметів загрози, можливо
розміщених в ПС, які можуть призвести до авіаційної події, а також
зведення до мінімуму наслідків такої події. 9.2. Проведення спеціального догляду регламентується
положеннями Повітряного кодексу України ( 3167-12), цими
Правилами. 9.3. Спеціальний догляд повітряного судна провадиться у
випадках: - при одержанні інформації про загрозу безпеці ПС, яке
перебуває у польоті або на землі, незалежно від джерела та способу
одержання цієї інформації; - якщо під час проведення передпольотного огляду (догляду) ПС
виявлено ознаки загрози вчинення АНВ; - в усіх випадках, коли є обгрунтована підозра про розміщення
в ПС предметів загрози вчинення АНВ; - на запит експлуатанта; - на вимогу командира ПС. 9.4. У кожному аеропорту (авіапідприємстві, авіакомпанії)
повинен бути затверджений Укравіацією перелік місць, що підлягають
догляду, для кожного типу повітряних суден, які експлуатуються у
даному підприємстві, та схеми догляду цих ПС (додаток 1).
9.5. Способи проведення спеціального догляду 9.5.1. Спеціальний догляд повітряного судна у польоті 9.5.1.1. Інформація про загрозу безпеці ПС, яке перебуває у
польоті, повинна бути передана екіпажу (командиру ПС) у
максимально короткий термін через диспетчера управління повітряним
рухом. 9.5.1.2. Відповідальність за прийняття рішень в разі загрози
вибуху у польоті несе командир ПС. 9.5.1.3. Рішення щодо проведення спеціального догляду ПС у
польоті може бути прийнято: - якщо з одержаної інформації стало відомо, що у вибуховому
пристрої можливе використання запалу барометричного типу; - якщо не можливе термінове здійснення вимушеної посадки; - в усіх випадках, коли командир ПС визнає необхідним його
проведення для безпечного завершення польоту. 9.5.1.4. При проведенні спеціального догляду в польоті
командир ПС: - забезпечує безпеку польоту, підтримує зв'язок з диспетчером
повітряного руху; - одержує засобами зв'язку консультації від спеціалістів щодо
поводження з підозрілими предметами; - здійснює заходи щодо уникнення паніки серед пасажирів та
інших осіб, які знаходяться на борту ПС; - керує роботою екіпажу в процесі догляду. 9.5.1.5. Догляд у польоті провадиться членами екіпажу в
обсязі, передбаченому переліком місць, що підлягають догляду, для
цього типу повітряних суден та схеми догляду (додаток 1), які
повинні знаходитися на борту ПС у недоступному для сторонніх осіб
місці. 9.5.1.6. У процесі спеціального догляду необхідно
дотримуватися таких правил: - насамперед доглянути приміщення, в яких легко відчиняються
двері, люки, тощо; - опечатані приміщення та відсіки, при відсутності прикмет їх
відчиняння, слід доглядати в останню чергу; - кожне доглянуте місце маркують крейдою чи іншою речовиною,
липкою стрічкою; - виявлений предмет загрози необхідно обстежити згідно з
інструкцією, розробленою експлуатантом; - опис предмета загрози командир ПС передає диспетчеру
управління повітряним рухом; - переміщення предмета загрози в ПС припускається тільки
після консультації засобами зв'язку із спеціалістами; - для забезпечення мінімуму можливих наслідків вибуху предмет
загрози розміщують на борту ПС, у місці, де б він надав можливо
найменших пошкоджень даному типу повітряного судна та накривають
м'якими, змоченими водою речами; - після виявлення предмета загрози догляд ПС продовжується до
його завершення у повному обсязі; - про результати проведення догляду командир ПС повідомляє
диспетчера управління повітряним рухом; - після посадки ПС відводиться на окрему стоянку і повторно
доглядається за участю спеціалістів по вибухових пристроях; - екіпаж повинен бути готовий до аварійної евакуації
пасажирів з ПС у аеропорту посадки.
9.5.2. Спеціальний догляд повітряного судна на землі 9.5.2.1. Кожна інформація про можливе розміщення вибухового
пристрою на борту ПС повинна вважатися вірогідною до того часу,
коли вибуховий пристрій буде виявлено або не буде впевненості у
недостовірності цієї інформації. 9.5.2.2. Якщо інформація не конкретна спеціальному догляду
підлягають усі повітряні судна, які обгрунтовано можна рахувати
такими, що знаходяться під загрозою (слідують в одному напрямку,
належать тому ж експлуатанту, тощо). 9.5.2.3. Спеціальний догляд на землі провадиться
підготовленими спеціалістами ІАС експлуатанта та підрозділів, які
забезпечують безпеку в цьому аеропорту згідно з спеціальними
планами, в обсязі, передбаченому переліком та схемою місць, що
підлягають догляду, (додаток 1) для цього типу повітряних суден. 9.5.2.4. У аеропортах проміжних посадок, де відсутній
персонал, знайомий з конструкцією і який має допуск до
експлуатації цього типу повітряних суден, спеціальний догляд
провадиться за участю членів екіпажу. 9.5.2.5. Перед проведенням спеціального догляду необхідно
вжити таких заходів безпеки: - провести ретельний огляд місця стоянки ПС, місця
ізольованої стоянки і маршрутів буксирування ПС та переміщення
вибухового пристрою до місця його знешкодження; - здійснити зовнішній огляд ПС з метою визначення можливості
його буксирування до місця ізольованої стоянки; - підготувати ПС до проведення спеціального догляду -
заземлення, відкриття дверних прорізів, багажних та вантажних
люків, звільнення від багажу, вантажу, пошти, які необхідно
розташовувати на безпечній відстані для догляду працівниками САБ; - обмежити доступ осіб, які не беруть участі в проведенні
догляду та віддалити таких осіб на відстань не менш, як на 100
метрів від зони здійснення робіт; - підготувати засоби надання першої допомоги і знешкодження
наслідків можливого вибуху, привести до готовності
пожежно-рятувальні наряди та медичний персонал для надання
допомоги потерпілим особам. 9.5.2.6. Керівник групи спеціального догляду розподіляє зони
ПС між спеціалістами, проводить інструктаж щодо заходів безпеки і
видає кожному спеціалісту перелік місць спеціального догляду та
поопераційну відомість спеціального догляду ПС (додаток 2), а
також переносні прилади освітлення, дзеркала на поворотних штангах
та засоби маркування доглянутих місць (крейду чи іншу речовину,
липку стрічку). 9.5.2.7. Догляд ПС проводиться після огляду кожної зони або
усього ПС, під час якого ні до чого не можна доторкатися, нічого
не пересувати та не відчиняти. 9.5.2.8. З метою виявлення звуків роботи годинникового
механізму до початку проведення огляду група догляду повинна на
протязі декількох секунд прислуховуватися з заплющеними очами до
звуків усередині ПС, обладнання якого повинно бути вимкнуте, а
двері зачинені. У разі відсутності таких звуків приступити до
огляду. 9.5.2.9. Огляд кожної зони повинен починатися з огляду
підлоги і з місць, найбільш доступних для пасажирів і поступово
поширюватись до важкодоступних місць. 9.5.2.10. Після огляду ПС починається його догляд, який
передбачає відчиняння дверей, люків, відсіків та інші дії,
спрямовані на перевірку (візуальну чи на дотик) щодо наявності чи
відсутності небезпечних предметів або речовин. 9.5.2.11. Кожне доглянуте місце маркується крейдою чи липкою
стрічкою про що робиться запис у поопераційній відомості
спеціального догляду ПС згідно з додатком 2. 9.5.2.12. Виявлені під час догляду підозрілі предмети або
речовини належить розглядати як потенційно вибухові пристрої або
запалювальні чи отруйні речовини. Забороняється пересувати їх,
лити на них воду чи іншу рідину, накривати їх або здійснювати з
ними інші дії. 9.5.2.13. У разі виявлення підозрілого предмета всі особи, що
здійснювали догляд, повинні негайно покинути ПС і перебувати у
безпечному місці на відстані не менш 100 метрів від ПС до моменту
знешкодження чи віддалення небезпечного предмета. 9.5.2.14. Не рекомендується використовувати радіообладнання
поблизу підозрілого предмета або створювати поблизу нього звукові
чи теплові коливання. 9.5.2.15. Після знешкодження (віддалення) небезпечного
предмета спеціалістами по вибухових пристроях, група спеціального
догляду продовжує роботу до її завершення у повному обсязі згідно
з переліком місць, що підлягають догляду, для такого типу суден
(додаток 1). 9.5.2.16. Про результати проведеного спеціального догляду
складається акт за підписами усіх осіб, які брали участь у
догляді. 9.5.2.17. Керівник групи догляду інформує про результати
догляду керівництво аеропорту, експлуатанта, а також командира ПС,
надає рекомендації про допущення ПС до польоту (заміну ПС або
затримку вильоту тощо). 9.5.2.18. Рішення про продовження польоту, заміну ПС або
затримку вильоту приймає командир повітряного судна. 9.5.2.19. Про результати проведеного спеціального догляду ПС
керівник САБ експлуатанта (аеропорту) на протязі 24 годин інформує
Управління авіаційної безпеки Укравіації у встановленому порядку.
Додаток 1
до Правил проведення спеціального
догляду повітряних суден цивільної
авіації України, затверджених
наказом Міністерства транспорту
України від 04.12.97 N 412
Перелік місць, що підлягають догляду (типовий)
Зона N 1 догляду фюзеляжу:
1 Носовий обтічник
2 Люк підходу до доплеровського вимірювача швидкості і кута
знесення
3 Люк першого технічного відсіку
4 Люк панелі зливника переднього туалету і панелі заправлення
водою
5 Ніша передньої опори шасі і самого шасі:
- доглянути внутрішній простір ніші шасі з установленими в
ньому агрегатами, обладнанням та місця їх установлення; - доглянути агрегати і деталі шасі, колеса, шини, підкіс,
качалку тощо.
6 Задні стулки передньої опори шасі
7 Отвір клапана випуску N 1
8 Люк підходу до штуцерів заправлення киснем
9 Люк другого технічного відсіку
10 Люк для багажу N 1
11 Отвір клапана випуску N 2
12 Люки панелі зливника і заправлення водою кухні
13 Дренажні отвори паливної системи
14 Отвір клапана випуску N 3
15 Люк для багажу N 2
16 Отвір клапана випуску N 4
17 Люки панелі зливника заднього туалету і панелі заправлення
водою
18 Люк підходу до штуцерів заправлення азотом
19 Люк підходу до штуцерів заправлення рідиною "І"
20 Люки підключення аеродромного живлення і переговорної
установки літака
21 Люк заднього багажного відсіку
22 Люк підходу до штуцера заправлення двигунів мастилом
23 Люки підходу до панелі гідросистеми
24 Люк підходу до штуцера повітряного запуску двигунів від
наземної установки
25 Люки для підігріву двигуна
26 Стулки двигунів
27 Люки підходу до сопла двигуна
28 Люки підходу до показчика мастиловимірювачів
29 Люк кухонної системи вентиляції
30 Повітрозабірники двигунів
31 Технічний люк огляду двигуна N 1
32 Люк підходу до мастильного бака двигуна
33 Технічний люк огляду двигуна N 2
34 Люк підходу до допоміжної силової установки (ДСУ)
35 Люк підходу до системи обігріву повітрозабірників двигунів
36 Патрубки забору повітря для охолодження генераторів двигунів
37 Люки підходу до гідросистем
Зона N 2 догляду двигунів:
1 Повітрозабірники двигунів
2 Отвори відведення повітря від повітряного стартера і приводу
ППО-40
3 Люк для підігріву двигуна
4 Люки підходу до агрегатів системи пожежогасіння
5 Монтажні люки на пілонах двигунів
6 Решітка реверсу
7 Вихідне улаштування реактивних сопел двигунів
8 Експлуатаційні люки на пілонах двигунів
9 Капоти двигунів
10 Люки підходу до датчика обмерзання
11 Люки підходу до болтів повітрозабірників
12 Люки підходу до гідромеханізму
13 Монтажні люки:
- відкрити стулки двигуна провести догляд усіх агрегатів і
простір за ними; - відкрити стулки передньої стінки мотогондоли і провести
догляд розміщених там гідроагрегатів та простір навколо
них
14 Люки підходу до мастильного бака
15 Люки підходу до агрегатів двигунів
16 Люки підходу до запальників і агрегатів двигунів
17 Люки підходу до термопари
18 Люки підходу до вузлів кріплення двигунів
19 Люк підходу до реверсу
Зона N 3 догляду крила:
1 Патрубки скидання повітря із ТХ (турбохолодильників)
2 Повітрозабірники другого ППР (повітро-повітряного радіатору)
3 Монтажні люки
4 Люки підключення наземного кондиціонера
5 Люки підходу до ТХ (турбохолодильника)
6 Люки підходу до управління передкрилками
7 БАНВ (бортовий авіаційний навігаційний вогонь)
8 Обтічники підходу до агрегата РП-55 управління елеронами
9 Обтічники підходу до натиску ПСО основного гідропідйомника
10 Ніша основних опор шасі та шасі
11 Задні стулки основних опор шасі
12 Люки підходу до агрегатів управління закрилками
13 Люки підходу до кранів зливу палива на землі
14 Люки підходу до приводу закрилків
15 Люк підходу до панелі управління перекачки палива з баків
16 Люки підходу до щитка і кранів заправлення паливом
17 Люк підходу до ППР і ТХ
18 Горловини заправлення
19 Люки підходу до кріплення інтерцепторів елеронів
20 Люки підходу до РП-55
21 Люки підходу до контейнера надувного плоту
22 Люки підходу до опор шасі
23 Люки підходу до агрегатів управління інтерцепторами
Зона N 4 догляду оперення:
1 Люки підходу до вузлів навішування руля висоти
2 Монтажні люки гідравліки і управління руля висоти
3 Повітрозабірник двигуна 2
4 Повітрозабірник першого ППР
5 Отвір виходу повітря із першого ППР
6 Люк підходу до РА-56 (ліворуч)
7 Монтажні люки підходу до гідравліки управління
8 Монтажні люки підходу до агрегатів управління стабілізатором
9 Монтажні люки підходу до агрегатів управління, що
розташовані в оперенні
10 Люки підходу до вузлів навішування руля направлення
(ліворуч).
Зона N 5 догляду багажників:
Перший вантажний багажник: - оглянути підлогу, відкривши люки, які легко відчиняються і
обстежити простір під підлогою; - оглянути люк його нішу і поріг; - відкрити фальшпанелі на передніх, бокових і задніх стінках
багажника та оглянути встановлені там агрегати і місця їх
кріплення; - відкрити та оглянути всі люки стелі, які легко
відчиняються, і обстежити простір за ними, звернути увагу на люк
входу до пасажирського салону; - оглянути плафони освітлення; - оглянути димооповіщувачі та місця їх установлення; - оглянути багажні сітки і місця їх кріплення. Другий вантажний багажник:
- оглянути підлогу, відкривши люки, які легко відкриваються і
обстежити простір під підлогою; - оглянути люк його нішу і поріг; - розкрити фальшпанелі на передніх, бокових і задніх стінках
багажника та оглянути встановлені там агрегати і місця їх
кріплення; - оглянути плафони освітлення; - оглянути димооповіщувачі та місця їх установлення; - оглянути люк проходу до салону; - оглянути відкидний залізень правого крила і простір за ним.
Зона N 6 догляду технічного відсіку:
- оглянути підлогу, відкривши люки, які легко відкриваються
обстежити простір під підлогою; - оглянути люк його нішу і поріг; - відкрити панелі, які знімаються, на передній та бокових
стінках і оглянути розташовані там агрегати та місця їх
кріплення; - оглянути плафони освітлення; - відкрити люк "контрольний щиток" та оглянути встановлену
там апаратуру і місця її кріплення; - оглянути заглушки, які зберігаються у відсіку.
Зона N 7 догляду кабіни екіпажу:
- оглянути підлогу, включаючи простір перед педалями
нижнього пульта, простір під кріслами екіпажу; - оглянути крісла екіпажу, заплічні сумки, короби для
димозахисних масок, відкидні стільці бортінженера і бортрадиста; - оглянути нішу радиста, ящики для зберігання рятувальних
жилетів, ящик з аварійною радіостанцією, кисневий балон і місце
його кріплення, кисневі маски і місце їх зберігання; - зняти задній кожух пульта керування "мікрон 2" і оглянути
його; - оглянути чохол аварійної сокири; - оглянути короби димозахисних масок; - оглянути вогнегасник та місце його кріплення; - оглянути кишеню для зберігання спецлітератури; - оглянути ящик для зберігання зброї за спинкою крісла
першого пілота і його вміст, а також простір за ним; - оглянути простір над передньою приладною дошкою пілотів; - відкрити і оглянути кришки на бокових панелях поряд з
кріслами пілотів, а також простір за ними; - оглянути стіл бортінженера і простір за ним; - оглянути кишеню зберігання журналу - графіка МСРП; - оглянути кишеню зберігання бортжурналу та нішу зберігання
кисневих і димозахисних масок; - відкрити і оглянути всі попільнички; - відкрити і оглянути на пульті бортінженера люк панелі
керування запуском двигунів, відкрити і оглянути висувну панель
освітлення, відкрити кришки пультів керування висотної системи і
обстежити простір за ними; - оглянути всі лампи індивідуального освітлення та
вентилятори; - відкрити і оглянути всі панелі, які легко відкриваються та
люки на бокових приладних дошках пілотів, середньому пульті на
верхній частині пульта бортінженера, на панелі лівого і правого
АЗМ (автомата захисту мережі); - оглянути простір під важелями керування двигунами,
відкривши панелі; - оглянути місця кріплення патронів з силікагелем (в районі
вікон); - оглянути всі штори і заслінки сліпого польоту; - відкрити і оглянути люки рятувальних канатів і тросів; - висунути лампу верхнього підсвічування і оглянути місце її
кріплення; - розкрити декоративні решітки гучномовця і оглянути його; - відкрити і оглянути люки на стелі, які легко відкриваються,
і обстежити їх; - розкрити і оглянути верхній плафон і табло "вихід"; - обстежити вхідні двері.
Зона N 8 догляду вестибюлів
Передній вестибюль літака: - оглянути підлогу, відкрити в ній люки, обстежити простір
під підлогою, звернути увагу на люк, який веде до переднього
технічного відсіку; - оглянути стінки, відкрити наявні люки та ящики, і обстежити
їх; - відкрити та оглянути всі полиці і шафи бару першого класу,
включаючи простір під ними; - оглянути нішу зберігання надувного трапа і самі трапи; - оглянути вхідні двері та її нішу; - оглянути крісла бортпровідників; - оглянути емність, для використаних гігієнічних пакетів; - оглянути плафони освітлення та інформаційне табло "вихід"; - відкрити люк та оглянути місце установлення антени АРК і
лампи освітлення; - відкрити і оглянути люк показчика рівня у водяному баку; - оглянути місце кріплення шторки та дзеркала огляду салону
на стелі.
Задній вестибюль літака:
- оглянути підлогу вхідних дверей та їх нішу;
- відкрити та оглянути ніши надувного трапу, магнітофону,
кисневого приладу, розподільного щитка, самі прилади, обладнання і
місця їх установлення; - оглянути попільнички; - оглянути крісла бортпровідників; - оглянути плафони освітлення та інформаційне табло "вихід"; - оглянути дзеркало огляду салону і місце його кріплення,
верхній плафон освітлення; - відкрити люк в багажний відсік і оглянути простір за ним.
Зона N 9 догляду гардероба:
Гардероб екіпажу: - оглянути підлогу, а також валізи з документацією, що
знаходяться на ній; - оглянути стіни; - оглянути телескопічну драбину і місце її установлення; - оглянути патрони з силікагелем і місця їх установлення; - оглянути вогнегасник кисневий, балон і місця їх
установлення; - оглянути чохол аварійної сокири, димозахисні маски і місця
їх розташування; - оглянути плафон освітлення, коробку ЗІП, вміст коробки,
якщо вона не опломбована і простір навколо неї; - оглянути місце розташування водяного бака і вентилів його
заправлення; - оглянути шторки і їх направляючі;
Серединний гардероб:
- оглянути підлогу;
- оглянути шафи, що легко відчиняються і їх вміст;
- оглянути вогнегасник, кисневий балон і місця їх
установлення, чохол аварійної сокири.
Задній гардероб:
- обстежити місце установлення патронів з силікагелем;
- оглянути кронштейни для вішалок і вішалки з чохлами;
- відчинити в бокових стінах ліворуч і праворуч шафи і
оглянути розташовану в них апаратуру і навколишній простір; - розкрити декоративні панелі з лівого і з правого бортів у
місцях установлення блоків і оглянути навколишній простір.
Зона N 10 догляду пасажирських салонів:
- оглянути підлогу, переконатися у відсутності під килимом
сторонніх предметів (візуально), зняти (пересунути) килим і
ретельно оглянути підлогу, зняти панелі, а також відкрити люки, що
є у підлозі, а також включаючи люк входу до багажного відділення; - оглянути крісла пасажирів, кишені для рятувальних жителів,
попільнички, кишені для гігієнічних пакетів, підлокітники,
направляючі для крісел, відкидні стільці; - оглянути передню перегородку, інформаційне табло "вихід",
"застебнути ремені" та інше, штори та направляючі для них,
відкидні столи на перегородці, звернути увагу на нішу на передній
стіні; - оглянути бокові стінки, включаючи вікна і світлофільтри,
аварійні люки покидання літака і лючки на них, підніжку,
інформаційне табло "вихід"; - розкрити та оглянути декоративні панелі системи
кондиціювання; - оглянути багажні полки, розкрити фальшпанелі на місці
стикування з боковою стінкою (зверху); - розкрити та оглянути панель індивідуального освітлення; - розкрити та оглянути стелю, панель освітлення салону,
особливу увагу звертати на передню панель, інформаційне табло
"вихід"; - обстежити задню частину салону, оглянути коробки для
кисневих приладів і місця їх установлення; - оглянути короби для надувних трапів, самі трапи і місця
установлення коробів; - оглянути штори та направляючі для них; - обстежити робоче місце бортпровідника та його обладнання,
включаючи крісло та переговорний пристрій; - оглянути місця розташування та кріплення дитячих люльок та
їх вміст.
Зона N 11 догляду кухні:
- оглянути підлогу;
- оглянути аварійні двері і їх ніші;
- витягнути всі харчові контейнери, оглянути місця їх
установлення і їх вміст, якщо вони не опломбовані; - оглянути всі стелажі, столи і шухляди в них, що легко
відчиняються, а також навколишній простір; - оглянути холодильник, усі його відділення, а також місце
його установлення (особливо за задньою стінкою холодильника); - оглянути всі відсіки жолоба із тканини і сам жолоб; - відкрити і оглянути духову шафу і її відділення, а також
електрокип'ятильник і місця його установлення; - обстежити шафу над мийницею; - відкрити і оглянути панелі освітлення; - оглянути інформаційне табло "вихід"; - оглянути люк електричного механізму керування заслінки
системи витягнення на стелі, а також плафони освітлення; - обстежити ящик, відкидні стільці, шторки і їх направляючі.
Зона N 12 догляду туалетів та їх вестибюлів:
Передній туалет: - оглянути двері і плафони освітлення; - оглянути підлогу, унітаз, місце його установлення; - оглянути ящик для використаних паперів; - оглянути нішу гучномовця; - оглянути нішу для серветок і паперів, ящик з сантехнічним
обладнанням під раковиною; - оглянути два люки під унітазом і оглянути місця
розташування тяг управління.
Задній туалет:
- оглянути двері, табло-покажчик і плафон освітлення;
- оглянути підлогу, унітаз, місце його установлення;
- оглянути ящик для використаних паперів;
- оглянути плафони освітлення, інформаційне табло, нішу
гучномовця, попільничку, патрубок виходу кондиційованого повітря; - зняти дзеркало і обстежити нішу, що суміжна з багажником; - оглянути нішу для серветок і паперів, ящик з сантехнічним
обладнанням під раковиною; - оглянути два люки над унітазом і оглянути райони
розташування тяг управління; - оглянути місце підходу до вентиля водяного баку (зверху) та
до вентилю зливу води з водяного бака в прийомний бак санвузлу
(знизу); - розкрити дверцята і дзеркала на задній стінці туалету і
оглянути простір за ним; - розкрити панель на стелі, оглянути водяний бак (місця його
установлення і навколо нього), а також покажчик рівня води в баку.
Вестибюлі туалетів:
- розкрити зйомні фальшпанелі в стелі і обстежити розташовану
за ними апаратуру і місце навколо неї; - оглянути вогнегасники і місце їх розташування.
Додаток 2
до Правил проведення спеціального
догляду повітряних суден цивільної
авіації України, затверджених
наказом Міністерства транспорту
України від 04.12.97 N 412
Поопераційна відомість спеціального догляду ПС (типова)
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | N | Зона догляду |Підпис виконавця| |п/п| | | |———+———————————————————————————————————————————+————————————————| | 1 | Фюзеляж __________________________________|________________| | 2 | Двигуни: | | | | перший ___________________________________|________________| | | другий ___________________________________|________________| | | третій ___________________________________|________________| | 3 | Напівкрило: | | | | ліве _____________________________________|________________| | | праве ____________________________________|________________| | 4 | Оперення _________________________________|________________| | 5 | Вантажний багажник: | | | | перший ___________________________________|________________| | | другий ___________________________________|________________| | 6 | Задній технічний відсік __________________|________________| | 7 | Кабіна екіпажу ___________________________|________________| | 8 | Вестибюль літака: | | | | передній _________________________________|________________| | | задній ___________________________________|________________| | 9 | Гардероб екіпажу _________________________|________________| |10 | Пасажирський салон: | | | | перший ___________________________________|________________| | | другий ___________________________________|________________| |11 | Кухня ___________________________________|________________| |12 | Туалети: | | | | передній _________________________________|________________| | | задній ___________________________________|________________| |13 | Вестибюлі туалетів: | | | | передній _________________________________|________________| | | задній ___________________________________|________________| ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Після проведення догляду переконатись у тому, що: - всі кришки люків, лючків та панелі надійно зачинені; - всі предмети та обдаднання, що були зняті, відсунуті або
переміщені, встановлені на свої місця. Вказані в поопераційній відомості роботи виконані. Роботу очолював ____________________________ "___"_________ 199 р.
ПІБ, посада
"Офіційний вісник України" 1997, число 52, стор.428
Код нормативного акта: 4558/1997вгору