Документ z0610-98, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 12.03.2003, підстава - z0200-03

                                                          
ЛІЦЕНЗІЙНА ПАЛАТА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 86 від 11.09.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
29 вересня 1998 р.
vd980911 vn86 за N 610/3050
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету з питань регуляторної
політики та підприємництва
N 19 ( z0200-03 ) від 05.03.2003 )
Про затвердження Інструкції про умови і правила
провадження підприємницької діяльності
(ліцензійні умови) зі створення та утримання
гральних закладів, організації азартних ігор та
контроль за їх дотриманням
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Ліцензійної палати
N 06 ( z0116-00 ) від 15.02.2000 )

Відповідно до Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 )
та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.07.98
N 1020 ( 1020-98-п ) "Про порядок ліцензування підприємницької
діяльності", та відповідно до Положення про Ліцензійну палату
України, затвердженого Указом Президента України від 16.07.97
N 648/97, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про умови і правила провадження
підприємницької діяльності (ліцензійні умови) зі створення та
утримання гральних закладів, організації азартних ігор та контроль
за їх дотриманням (додається).
2. Управлінню ліцензування підприємницької діяльності
Ліцензійної палати (Хоменко Л.Г.) в установленому порядку: 2.1. Подати Інструкцію в п'ятиденний термін на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України. 2.2. Довести до відома працівників управлінь Ліцензійної
палати, представництв Ліцензійної палати в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі, працівників районних,
районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій,
виконавчих органів міських, районних у містах Рад, що видають
ліцензії, Інструкцію про умови і правила провадження
підприємницької діяльності (ліцензійні умови) зі створення та
утримання гральних закладів, організації азартних ігор та контроль
за їх дотриманням.
3. Управлінню контрольної роботи Ліцензійної палати
(Апатенко О.П.), районним, районним у містах Києві та Севастополі
державним адміністраціям, виконавчим органам міських, районних у
містах Рад, що видають ліцензії, передбачити у планах-графіках
роботи перевірки діяльності суб'єктів підприємницької діяльності
щодо дотримання ними умов і правил провадження підприємницької
діяльності. 4. Управлінню регіональної політики Ліцензійної палати
(Блінов Г.В.) забезпечити публікацію Інструкції про умови і
правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови)
зі створення та утримання гральних закладів, організації азартних
ігор та контроль за їх дотриманням у засобах масової інформації. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Ліцензійної палати Музичука В.Т.
Голова С.І.Третьяков
Затверджено
Наказ Ліцензійної палати України
від 11 вересня 1998 р. N 86
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 вересня 1998 р.
за N 610/3050

Інструкція
про умови і правила провадження підприємницької
діяльності (ліцензійні умови) зі створення та
утримання гральних закладів, організації
азартних ігор та контроль за їх дотриманням
1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України
"Про підприємництво" ( 698-12 ), Указу Президента України від
16 липня 1997 року N 648/97 "Про Положення про Ліцензійну палату
України", постанови Кабінету Міністрів України від 3 липня
1998 року N 1020 ( 1020-98-п ) "Про порядок ліцензування
підприємницької діяльності" і визначає умови та правила
провадження підприємницької діяльності зі створення та утримання
гральних закладів, організації азартних ігор та контроль за їх
дотриманням. 1.2. Дія Інструкції поширюється на всіх суб'єктів
підприємницької діяльності, які здійснюють свою господарську
діяльність на території України згідно з чинним законодавством зі
створення та утримання гральних закладів, організації азартних
ігор. 1.3. Термін "гральний заклад" в цьому документі вживається в
такому значенні: окреме приміщення або будівля з гральним залом
для відвідувачів (крім гральних автоматів та більярдних столів), в
яких здійснюються або проводяться азартні ігри, в т.ч. з
використанням тварин, птахів, комах тощо, дозволених до утримання. Термін "азартна гра" в цьому документі вживається в такому
значенні: гра, участь у якій дозволяє набувати грошей, іншого
майна або майнових прав, результат якої визначається діями, цілком
або частково заснованими на випадку; при цьому учасник азартної
гри ризикує позбавитися ставки, внесеної за право участі в грі.
Азартною грою не вважається гра на технічному пристрої (гральний
автомат, комп'ютер чи інше), якщо єдиною можливістю одержання
виграшу є безкоштовна гра на даному пристрої. Азартні ігри можна розподілити на: ігри випадку - азартні ігри, результат яких визначається
діями, цілком заснованими на випадку; при цьому випадкові цифри,
що розподіляються рівномірно, від яких залежить результат гри,
виходять за допомогою колоди карт, диска рулетки, гральної кістки,
електронного або механічного грального автомата або іншого засобу.
До цих видів гри належать ігри в казино, гральні автомати, більярд
та лотерея з певною внесеною сумою коштів учасника, крім
державної; ігри на здібність - азартні ігри, результат яких частково або
повністю залежить від фізичної та/або інтелектуальної здібності
гравця; тоталізатори - азартні ігри, результат яких визначається
заснованими частково або повністю на випадку діями, коли гравець
робить ставку на результат спортивного змагання й організатор гри
зобов'язаний виплатити гравцям, що виграли, суму виграшу, розмір
якої залежить від загальної суми внесених ставок. До цих видів гри
належать ігри в букмекерських конторах, на іподромах та інші види
тоталізаторів; парі - азартні ігри, результат яких визначається заснованими
частково на випадку діями, коли гравець робить ставку на
імовірність або неймовірність якихось подій й організатор гри
зобов'язується виплатити гравцям, що виграли, суму виграшу, розмір
якої залежить від внесеної гравцем ставки і визначеного до початку
зазначеної події індексу, застосованого для обчислення суми
виграшу. 1.4. Ліцензії на вказаний вид діяльності видаються районними,
районними у містах Києві та Севастополі державними
адміністраціями, виконавчими органами міських, районних у містах
Рад. Одночасно з ліцензією (за потреби) видаються її копії на
кожний гральний заклад без додаткової реєстрації копій та
безкоштовно.
2. Умови і правила здійснення діяльності
2.1. Гральний заклад повинен мати окреме приміщення чи
будівлю, що вводяться в експлуатацію в установленому порядку. Автоматичні розігрувальні пристрої мають бути розміщені в
закритому приміщенні, яке має відповідати таким вимогам: доступ у
приміщення має контролюватися уповноваженою на це фізичною особою. Гральний заклад має бути закритим від огляду ззовні. 2.2. Допуск у гральний заклад має бути заборонений особам,
молодшим 18 років. 2.3. Гральний заклад повинен мати належно обладнане місце для
зберігання грошової готівки та інших замінників гривні. 2.4. Гральний заклад повинен мати персонал не молодше
18 років. 2.5. У кожному гральному закладі має бути розташована каса з
продажу та оплати жетонів (інших замінників гривні), контрольована
підзвітною особою. 2.6. Гральний заклад повинен мати в касі достатньо коштів для
виплати призового фонду чи формування страхового фонду. 2.7. Забороняється проведення азартних ігор (боїв) з
використанням тварин, що спричиняють їх загибель або каліцтво.
3. Права та обов'язки суб'єктів підприємницької діяльності
( Пункт 3.1 скасовано на підставі Наказу Ліцензійної палати
N 06 ( z0116-00 ) від 15.02.2000 ) 3.1. Суб'єкт підприємницької
діяльності при наявності відповідної ліцензії має право:
провадити діяльність протягом 3 років зі створення та
утримання гральних закладів, організації азартних ігор на
території, яка підпорядкована органу, що видав ліцензію, за
вказаним в ліцензії місцем провадження діяльності; на одержання в установленому законодавством порядку
інформації від відповідних державних органів виконавчої влади щодо
чинних законодавчих та нормативних актів, які регламентують умови
і правила здійснення цього виду діяльності. 3.2. Суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний: дотримуватися умов і правил здійснення цього виду діяльності; надавати інформацію та документи контролюючим органам у сфері
дотримання умов і правил, передбачених цією Інструкцією; повідомляти орган, який видав ліцензію, про зміни
місцезнаходження суб'єкта підприємницької діяльності чи грального
закладу, умов діяльності та інших даних, що вказані в ліцензії, а
також про втрату ліцензії. 3.3. Неправомірні дії державних органів щодо зупинення,
анулювання дії або відмови щодо видачі ліцензії зі створення та
утримання гральних закладів, організації азартних ігор можуть бути
оскаржені до суду або арбітражного суду відповідно до чинного
законодавства.
4. Особливі умови здійснення діяльності
4.1. Суб'єкт підприємницької діяльності, який провадить
діяльність зі створення та утримання гральних закладів,
організації азартних ігор, повинен забезпечити можливість
ознайомлення відвідувачів на зручному для огляді місці з такими
документами (копіями документів): порядком роботи грального закладу; ліцензією на створення та утримання гральних закладів,
організацію азартних ігор; переліком азартних ігор, що пропонуються; правилами ігор, що пропонуються; порядком розгляду претензій та пропозицій щодо якості та
обсягу ігор; правилами виплати призового фонду. 4.2. Суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний: додержуватись переліку азартних ігор, які дозволені у даному
закладі; забезпечити громадський порядок та безпеку відвідувачів на
території грального закладу; забезпечити місце, порядок та кінцевий строк видачі виграшу
відповідно до правил ігор. 4.3. Суб'єкт підприємницької діяльності повинен мати: дані про технічний стан грального устаткування, термін його
експлуатації, правила його використання, згідно з якими,
відповідно до чинного законодавства України, встановлені правила
стандартизації та сертифікації; на одиницю грального обладнання - договірні або контрактні
документи, що підтверджують його походження та право на його
використання; Положення про Призовий фонд, затверджене власником або
уповноваженим ним керівним органом; Положення про ліміт каси в розмірі максимально можливого
виграшу відвідувача; касові апарати для розрахунків з клієнтами. 4.4. При наявності ігрових автоматів - забезпечити
доступність для перевірки. 4.5. Ігри в казино здійснюються тільки на ігрові жетони,
встановленого керівництвом організації (власником казино)
номіналу. 4.6. Автоматичні розігрувальні пристрої мають працювати на
жетонах (інших замінниках гривні) і не можуть використовувати
копійки або купюри (у тому числі іноземну валюту). 4.7. При кожній видачі або оплаті жетонів має видаватися
платіжний документ у порядку, встановленому центральним податковим
органом України.
5. Контроль за дотриманням умов і правил зі створення
та утримання гральних закладів, організацією
азартних ігор
5.1. Контроль за дотриманням умов і правил цієї діяльності
здійснюють органи, які видають ліцензії, Ліцензійна палата України
та її представництва. 5.2. Суб'єкти підприємницької діяльності повинні забезпечити
умови та надавати інформацію, потрібні для перевірок, які
здійснюються представниками контролюючих органів. 5.3. Спеціалісти, які здійснюють перевірку, керуються чинним
законодавством України і несуть персональну відповідальність за
збереження виробничих та комерційних таємниць суб'єкта
підприємницької діяльності. 5.4. У разі виявлення в діяльності суб'єкта підприємницької
діяльності порушення умов і правил провадження цього виду
діяльності контролюючі органи повинні повідомити про ці порушення
орган, який видав ліцензію, для вжиття заходів. 5.5. Підстави для зупинення чи анулювання дії ліцензії
визначаються чинним законодавством. 5.6. Розпорядження про зупинення дії ліцензії на певний
термін, поновлення дії чи рішення про її анулювання приймає орган,
що її видав. 5.7. У разі усунення порушень у визначений термін, суб'єкт
підприємницької діяльності в письмовій формі повідомляє про це
орган, який прийняв рішення про зупинення дії ліцензії. 5.8. Поновлення дії ліцензії здійснюється за рішенням органу,
що видав ліцензію, після усунення порушень, за яких було зупинено
дію ліцензії. 5.9. Рішення про зупинення чи анулювання ліцензії
надсилається суб'єкту підприємницької діяльності, податковому
органу за місцезнаходженням. 5.10. Розпорядження про зупинення дії ліцензії чи рішення про
її анулювання може бути оскаржено суб'єктом підприємницької
діяльності в судовому порядку.вгору