Документ z0609-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.01.2013, підстава - z2130-12

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
19.07.2010 N 515
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 серпня 2010 р.
за N 609/17904
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 1231 ( z2130-12 ) від 28.11.2012 }
Про затвердження Інструкції про порядок ведення
та використання даних Реєстру суб'єктів
господарювання, які здійснюють оптову торгівлю
спиртом коньячним на підставі ліцензії
на виробництво коньяку та алкогольних напоїв
за коньячною технологією

Відповідно до частини другої статті 14 Закону України "Про
державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"
( 481/95-ВР ) та на виконання пункту 5 Порядку ведення реєстру
суб'єктів господарювання, які здійснюють оптову торгівлю спиртом
коньячним на підставі ліцензії на виробництво коньяку та
алкогольних напоїв за коньячною технологією, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 року
N 230 ( 230-2010-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок ведення та використання
даних Реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють оптову
торгівлю спиртом коньячним на підставі ліцензії на виробництво
коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією (далі -
Інструкція), що додається.
2. Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА (Радченко А.П.):
2.1 подати цей наказ до Міністерства юстиції України для
державної реєстрації у встановленому порядку;
2.2 забезпечити формування та ведення Реєстру суб'єктів
господарювання, які здійснюють оптову торгівлю спиртом коньячним
на підставі ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв
за коньячною технологією (далі - Реєстр) відповідно до Інструкції.
3. Департаменту масово-роз'яснювальної роботи та звернень
громадян (Косарчук В.П.) забезпечити:
3.1 оприлюднення наказу на веб-сайті ДПА;
3.2 розміщення Реєстру на веб-сайті ДПА.
4. Наказ набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації у Міністерстві юстиції України.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова О.О.Папаіка
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина
Міністр фінансів України Ф.Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
19.07.2010 N 515
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 серпня 2010 р.
за N 609/17904

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок ведення та використання даних Реєстру
суб'єктів господарювання, які здійснюють
оптову торгівлю спиртом коньячним на підставі
ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних
напоїв за коньячною технологією

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до вимог частини
другої статті 14 Закону України "Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів" ( 481/95-ВР ) та пункту 5
Порядку ведення реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють
оптову торгівлю спиртом коньячним на підставі ліцензії на
виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною
технологією, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2010 року N 230 ( 230-2010-п ), і визначає
структуру, порядок ведення і використання даних Реєстру суб'єктів
господарювання, які здійснюють оптову торгівлю спиртом коньячним
на підставі ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв
за коньячною технологією (далі - Реєстр).
1.2. До Реєстру вносяться відомості про суб'єктів
господарювання, які отримали ліцензії на виробництво коньяку та
алкогольних напоїв за коньячною технологією (далі - виробники).
1.3. Відомості про виробника вносяться до Реєстру протягом
п'яти днів з моменту видачі ліцензії на виробництво коньяку та
алкогольних напоїв за коньячною технологією.
2. Порядок формування Реєстру
2.1. Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів протягом п'яти днів формує
Реєстр на основі відомостей, зазначених у документах, які
подаються виробниками для отримання ліцензії на виробництво
коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією, за формою
згідно з додатком та надає відповідну інформацію на паперових та
магнітних носіях до Департаменту масово-роз'яснювальної роботи та
звернень громадян для розміщення на офіційному веб-сайті ДПА.
2.2. До Реєстру вносяться такі відомості про суб'єкта
господарювання: графа 2 - повне найменування суб'єкта господарювання /
прізвище, ім'я, по батькові - виробника коньяку та алкогольних
напоїв за коньячною технологією, який одержав ліцензію на
виробництво такої продукції; графа 3 - ідентифікаційний код юридичної особи /
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків; графа 4 - номер ліцензії на виробництво коньяку та
алкогольних напоїв за коньячною технологією, виданої суб'єкту
господарювання; графа 5 - строк дії ліцензії на виробництво коньяку та
алкогольних напоїв за коньячною технологією, виданої суб'єкту
господарювання; графа 6 - дата анулювання ліцензії на виробництво коньяку та
алкогольних напоїв за коньячною технологією; графа 7 - дата виключення з Реєстру.
3. Порядок виключення з Реєстру
3.1. У разі анулювання або закінчення строку дії ліцензії на
виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією
Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних
напоїв і тютюнових виробів протягом п'яти робочих днів надає
відповідну інформацію про виключення з Реєстру суб'єкта
господарювання на паперових та магнітних носіях до Департаменту
масово-роз'яснювальної роботи та звернень громадян для розміщення
на офіційному веб-сайті ДПА.
3.2. Інформація про виключених з Реєстру суб'єктів
господарювання зберігається на веб-сайті ДПА протягом трьох років.
Директор Департаменту контролю
за виробництвом та обігом
спирту, алкогольних напоїв
і тютюнових виробів ДПА України А.П.Радченко

Додаток
до Інструкції про порядок
ведення та використання
даних Реєстру суб'єктів
господарювання,
які здійснюють оптову
торгівлю спиртом коньячним
на підставі ліцензії
на виробництво коньяку
та алкогольних напоїв
за коньячною технологією

РЕЄСТР
суб'єктів господарювання, які здійснюють
оптову торгівлю спиртом коньячним
на підставі ліцензії на виробництво коньяку
та алкогольних напоїв за коньячною технологією

-------------------------------------------------------------------------------- | N | Суб'єкт |Ідентифікаційний| Номер | Термін | Дата | Дата | |з/п|господарювання| код юридичної |ліцензії на| дії |анулювання|виключення| | | | особи / |виробництво|ліцензії| ліцензії |з Реєстру | | | |ідентифікаційний| коньяку/ | | | | | | | номер фізичної |алкогольних| | | | | | | особи | напоїв за | | | | | | | | коньячною | | | | | | | |технологією| | | | |---+--------------+----------------+-----------+--------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---+--------------+----------------+-----------+--------+----------+----------| | | | | | | | | |---+--------------+----------------+-----------+--------+----------+----------| | | | | | | | | |---+--------------+----------------+-----------+--------+----------+----------| | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------вгору