Документ z0609-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 03.07.2015, підстава - z0687-15

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
18.06.2009 N 1558
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 липня 2009 р.
за N 609/16625
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної
комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері зв'язку та інформатизації
N 195 ( z0687-15 ) від 07.04.2015 }
Про затвердження Змін до Тарифів
на роботи (послуги) Державного підприємства
"Український державний центр радіочастот",
пов'язані з користуванням радіочастотним
ресурсом України та виділенням номерного ресурсу

Відповідно до статей 6 та 14 Закону України "Про
радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ) Національна комісія з
питань регулювання зв'язку України В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Зміни до Тарифів на роботи (послуги) Державного
підприємства "Український державний центр радіочастот", пов'язані
з користуванням радіочастотним ресурсом України та виділенням
номерного ресурсу, затверджених рішенням НКРЗ від 11.12.2008
N 1256 ( z1238-08 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
25.12.2008 за N 1238/15929, що додаються.
2. Економічному управлінню та Юридичному управлінню в
установленому законодавством порядку подати це рішення на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Рішення набирає чинності з 01.08.2009.
Голова С.Колобов

ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з питань регулювання зв'язку
України
18.06.2009 N 1558
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 липня 2009 р.
за N 609/16625

ЗМІНИ
до Тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства
"Український державний центр радіочастот",
пов'язані з користуванням радіочастотним ресурсом
України та виділенням номерного ресурсу
( z1238-08 )

1. У главі 1: 1) пункт 11 викласти в такій редакції: "11. У разі проведення заходів із вивільнення смуг
радіочастот (конверсії радіочастот) оплата виконання робіт щодо
здійснення радіочастотних присвоєнь в інших смугах частот згідно
із статтями 1-3 цих Тарифів здійснюється з коефіцієнтом 0,7"; 2) пункт 15 викласти в такій редакції: "15. Для РЕЗ, що використовують один номінал частоти передачі
та/або прийому в різних секторах випромінювання, застосовуються
відповідні тарифи статей 1-3 цих Тарифів для кожного напрямку
випромінювання"; 3) доповнити главу пунктами 18 - 20 такого змісту: "18. У разі модернізації радіомережі шляхом розширення смуги
частот існуючої базової станції цифрового стільникового
радіозв'язку стандартів GSM-900, E-GSM, R-GSM, GSM-1800, що
працюють у режимі стрибків за частотою ("frequency hopping"),
оплата робіт з розрахунку ЕМС РЕЗ здійснюється за тарифом статті
2.4 без застосування коефіцієнта ускладнення ЕМС, передбаченого
пунктом 8 глави 1 цих Тарифів. 19. Користувачі РЧР, які фінансуються виключно за рахунок
державного або місцевого бюджетів, платежі, визначені у статтях
22, 23, 35 та 36 цих Тарифів, оплачують у розмірі 50 відсотків
відповідного тарифу. Зниження тарифу для користувачів РЧР, які фінансуються
виключно за рахунок державного або місцевого бюджетів,
застосовується на підставі довідки органів держказначейства про
100-відсоткове їх фінансування за рахунок державного або місцевого
бюджетів. 20. Для передавачів, що здійснюють розповсюдження програм
державних телерадіокомпаній, до тарифів, зазначених у статтях 35,
36, застосовується коефіцієнт 0,5".
2. У главі 2: 1) абзац другий викласти в такій редакції: "Базова станція - один або декілька стаціонарних РЕЗ з
допоміжним обладнанням, розташованих у визначеному місці і
призначених для забезпечення роботи інших РЕЗ у мережі
радіозв'язку. Дозвіл на використання базової станції видається як
дозвіл на використання РЕЗ, до складу якого входять усі
стаціонарні РЕЗ"; 2) доповнити главу новим абзацом третім такого змісту: "Дуплексна пара радіочастот - дві радіочастоти (передавання
та приймання), що використовуються окремим РЕЗ для дуплексного
радіозв'язку". У зв'язку з цим абзаци третій - дванадцятий уважати
відповідно абзацами четвертим - тринадцятим.
3. У розділі I "Тарифи на роботи (послуги), пов'язані з
розглядом заявочних документів, присвоєнням радіочастот,
призначенням позивних сигналів, підготовкою висновків, оформленням
дозволів": 1) статтю 1.9 викласти в такій редакції:
" ------------------------------------------------------------------ | 1.9 |Звукового мовлення, | за РЕЗ | | | |телевізійного мовлення | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| |1.9.1 |за потужності передавача| | 15,00 | | |до 1 Вт включно | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| |1.9.2 |за потужності передавача| | 100,00 | | |понад 1 Вт | | | ------------------------------------------------------------------ ";
2) статтю 2.7 викласти в такій редакції:
" ------------------------------------------------------------------ | 2.7 |Радіорелейного зв'язку в| за номінал | | | |діапазоні частот: | частоти РЕЗ | | |-------+------------------------+---------------+---------------| |2.7.1 |до 17 ГГц включно | | 665,00 | |-------+------------------------+---------------+---------------| |2.7.2 |понад 17 ГГц | | 330,00 | ------------------------------------------------------------------ ";
3) статтю 2.9 викласти в такій редакції:
" ------------------------------------------------------------------ |2.9 |Супутникового | за номінал | 165,00 | | |радіозв'язку | частоти РЕЗ | | | |(земні станції) | | | ------------------------------------------------------------------ ";
4) статтю 2.11 викласти в такій редакції:
" ------------------------------------------------------------------ | 2.11 |Звукового мовлення, | за РЕЗ | | | |телевізійного мовлення | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| |2.11.1 |за потужності передавача| | 100,00 | | |до 1 Вт включно | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| |2.11.2 |за потужності передавача| | 1035,00 | | |понад 1 Вт | | | ------------------------------------------------------------------ ";
5) статтю 3.1 викласти в такій редакції:
" ------------------------------------------------------------------ | 3.1 |Короткохвильового, | для однієї | | | |ультракороткохвильового,| мережі | | | |транкінгового, |радіозв'язку - | | | |пейджингового |за номінал | | | |радіозв'язку за висоти | частоти | | | |підвісу антени: |стаціонарного | | | | | РЕЗ | | |-------+------------------------+---------------+---------------| |3.1.1 |до 10 м включно | | 480,00 | |-------+------------------------+---------------+---------------| |3.1.2 |понад 10 до 37 м включно| | 570,00 | |-------+------------------------+---------------+---------------| |3.1.3 |понад 37 до 75 м включно| | 684,00 | |-------+------------------------+---------------+---------------| |3.1.4 |понад 75 м | | 822,00 | ------------------------------------------------------------------ ";
6) статтю 3.2 викласти в такій редакції:
" ------------------------------------------------------------------ | 3.2 |Радіорелейного зв'язку в| за номінал | | | |діапазоні частот: | частоти РЕЗ | | |-------+------------------------+---------------+---------------| |3.2.1 |до 17 ГГц включно | | 900,00 | |-------+------------------------+---------------+---------------| |3.2.2 |понад 17 ГГц | | 396,00 | ------------------------------------------------------------------ ";
7) статтю 3.4 викласти в такій редакції:
" ------------------------------------------------------------------ | 3.4 |Звукового мовлення, | за РЕЗ | | | |телевізійного мовлення | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| |3.4.1 |за потужності передавача| | 250,00 | | |до 1 Вт включно | | | |-------+------------------------+---------------+---------------| |3.4.2 |за потужності передавача| | 1830,00 | | |понад 1 Вт | | | ------------------------------------------------------------------ ";
8) статтю 10 викласти в такій редакції:
" ------------------------------------------------------------------ | 10 |Призначення сигналів | за сигнал | 35,00 | | |розпізнавання (позивних,| | | | |номерів вибіркового | | | | |виклику, ідентифікаторів| | | | |морської рухомої служби)| | | | |береговим та судновим | | | | |радіостанціям | | | ------------------------------------------------------------------ ";
4. У розділі II "Тарифи на роботи (послуги), пов'язані з
радіочастотним моніторингом та забезпеченням ЕМС РЕЗ": 1) статті 21 - 25 викласти в такій редакції:
" ------------------------------------------------------------------ | 21 |Радіозв'язок берегових| | | | |та суднових станцій: | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 21.1 |суднових станцій | за РЕЗ | 4,00 | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 21.2 |берегових станцій | за кожний | 10,00 | | | | номінал | | | | | частоти РЕЗ | | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 22 |Ультракороткохвильовий| | | | |радіозв'язок: | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 22.1 |Для мереж | за номінал | | | |радіозв'язку, що | частоти | | | |використовуються для | | | | |надання | | | | |телекомунікаційних | | | | |послуг, за наявності | | | | |стаціонарного РЕЗ, | | | | |за кількості РЕЗ | | | | |у мережі: | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| |22.1.1 |до 5 РЕЗ включно | | 21,00 | |-------+----------------------+----------------+----------------| |22.1.2 |понад 5 до 15 РЕЗ | | 42,00 | | |включно | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| |22.1.3 |понад 15 до 30 РЕЗ | | 84,00 | | |включно | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| |22.1.4 |понад 30 до 50 РЕЗ | | 168,00 | | |включно | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| |22.1.5 |понад 50 РЕЗ | | 336,00 | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 22.2 |Для мереж | за номінал | | | |радіозв'язку, що | частоти | | | |використовуються для | | | | |надання | | | | |телекомунікаційних | | | | |послуг, за відсутності| | | | |стаціонарного РЕЗ, | | | | |за кількості РЕЗ | | | | |у мережі: | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| |22.2.1 |до 5 РЕЗ включно | | 27,30 | |-------+----------------------+----------------+----------------| |22.2.2 |понад 5 до 15 РЕЗ | | 54,60 | | |включно | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| |22.2.3 |понад 15 до 30 РЕЗ | | 109,20 | | |включно | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| |22.2.4 |понад 30 до 50 РЕЗ | | 218,40 | | |включно | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| |22.2.5 |понад 50 РЕЗ | | 436,80 | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 22.3 |Для мереж радіозв'язку| | | | |технологічних | | | | |користувачів | | | | |радіочастотного | | | | |ресурсу: | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| |22.3.1 |за потужності | за кожний | 2,00 | | |передавача до 3 Вт | номінал | | | |включно | частоти | | | | | кожного РЕЗ | | |-------+----------------------+----------------+----------------| |22.3.2 |за потужності | за кожний | 4,00 | | |передавача понад 3 Вт | номінал | | | | | частоти | | | | | кожного РЕЗ | | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 22.4 |Для систем | за дуплексну | 42,10 | | |радіально-зонового | пару частот | | | |зв'язку (типу "Алтай")|базової станції | | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 23 |Аналоговий | за кожний | | | |короткохвильовий | номінал | | | |радіозв'язок: | частоти РЕЗ | | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 23.1 |за потужності | | 5,00 | | |передавача до 100 Вт | | | | |включно | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 23.2 |за потужності | | 8,00 | | |передавача понад | | | | |100 Вт | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 24 |Пейджинговий |за стаціонарний | 70,00 | | |радіозв'язок | РЕЗ | | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 25 |Цифровий і аналоговий | за дуплексну | 42,10 | | |транкінговий | пару частот | | | |радіозв'язок |базової станції | | ------------------------------------------------------------------ ";
2) статті 26.5 - 26.6 викласти в такій редакції:
" ------------------------------------------------------------------ |26.5 |IMT-2000 (UMTS) |за дуплексну | 160,00 | | | |пару частот | | | | |базової станції | | |-------+----------------------+----------------+----------------| |26.6 |CDMA-450, CDMA-800, |за дуплексну | 107,00 | | |CDMA-2000 |пару частот | | | | |базової станції | | ------------------------------------------------------------------ ";
3) статті 28 - 30 викласти в такій редакції:
" ------------------------------------------------------------------ | 28 |Радіозв'язок | за базову | 36,20 | | |передавання даних | станцію, | | | | | ретранслятор | | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 29 |Широкосмуговий | за базову | 55,40 | | |радіодоступ | станцію | | |-------+----------------------+----------------+----------------| | 30 |Радіорелейний зв'язок | за РЕЗ | | |-------+----------------------+----------------+----------------| |30.1 |у діапазоні частот до | | 72,50 | | |17 ГГц включно | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| |30.2 |у діапазоні частот | | 27,50 | | |понад 17 ГГц | | | ------------------------------------------------------------------ ";
4) статтю 32 викласти в такій редакції:
" ------------------------------------------------------------------ | 32 |Багатоканальне наземне| за базову | 156,20 | | |телерадіомовлення | станцію | | ------------------------------------------------------------------ ";
5) статтю 34 викласти в такій редакції:
" ------------------------------------------------------------------ | 34 |Супутниковий | за РЕЗ | | | |радіозв'язок, | | | | |телеметрія та | | | | |телеуправління | | | | |супутникових мереж: | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| |34.1 |ЗС VSAT-Ku | | 83,30 | |-------+----------------------+----------------+----------------| |34.2 |інші земні станції | | 131,3 | | |(за винятком рухомих) | | | ------------------------------------------------------------------ ";
6) статтю 36 викласти в такій редакції:
" ------------------------------------------------------------------ | 36 |Телевізійне мовлення: | за РЕЗ | | |-------+----------------------+----------------+----------------| |36.1 |при потужності | | 12,90 | | |передавача до 1 Вт | | | | |включно | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| |36.2 |при потужності | | 95,50 | | |передавача понад 1 до | | | | |10 Вт включно | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| |36.3 |при потужності | | 178,30 | | |передавача понад 10 до| | | | |100 Вт включно | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| |36.4 |при потужності | | 218,80 | | |передавача понад | | | | |0,1 до 5,0 кВт включно| | | |-------+----------------------+----------------+----------------| |36.5 |при потужності | | 260,40 | | |передавача понад | | | | |5,0 кВт | | | ------------------------------------------------------------------ ";
7) статтю 38 викласти в такій редакції:
" ------------------------------------------------------------------ | 38 |Радіотелеметрія та | за РЕЗ | | | |радіодистанційне | | | | |керування, | | | | |радіотелеметрія | | | | |охоронних і пожежних | | | | |систем | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| |38.1 |Радіотелеметрія та | | 5,00 | | |радіодистанційне | | | | |керування | | | |-------+----------------------+----------------+----------------| |38.2 |Радіотелеметрія | | 2,00 | | |охоронних і пожежних | | | | |систем | | | ------------------------------------------------------------------ ".
Голова НКРЗ С.Колобоввгору