Про затвердження Положення про Міжнародний мистецький фестиваль "Довженко.UA"
Мінкультури України; Наказ, Положення від 28.03.2016162
Документ z0608-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.03.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.05.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.03.2016  № 162


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 квітня 2016 р.
за № 608/28738

Про затвердження Положення про Міжнародний мистецький фестиваль "Довженко.UA"

Відповідно до підпункту 2 пункту 3, підпунктів 6, 13 пункту 4 Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 495, з метою стимулювання, підтримки та сприяння розвитку української культури, популяризації кращих зразків кіномистецтва, сучасного сценічного, музичного, образотворчого мистецтва й літератури, зміцнення міжнародних контактів і культурних зв’язків НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Міжнародний мистецький фестиваль "Довженко.UA", що додається.

2. Департаменту мистецтв та навчальних закладів (Білаш П.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Карандєєва Р.В.

Віце-прем’єр-міністр України -
Міністр культури України


В.А. КириленкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
28.03.2016  № 162


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 квітня 2016 р.
за № 608/28738

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжнародний мистецький фестиваль «Довженко.UA»

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Міжнародного мистецького фестивалю «Довженко.UA» (далі - Фестиваль).

2. Засновниками Фестивалю є Мінкультури, державне підприємство «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка».

3. До участі в організації і проведенні Фестивалю можуть залучатися українські та іноземні підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, фізичні особи (за їх згодою).

4. Фестиваль проводиться з метою сприяння розвитку української та світової культури, популяризації кращих зразків кіномистецтва, сучасного сценічного, музичного, образотворчого мистецтва й літератури, зміцнення міжнародних контактів і культурних зв’язків, сприяння взаєморозумінню та взаємозбагаченню в галузі культури і мистецтв.

5. Основними завданнями Фестивалю є:

презентація найбільш актуальних культурно-освітніх, мистецьких, наукових та соціально-волонтерських українських та міжнародних проектів;

привернення уваги молоді до діяльності у сфері мистецтва та кіно, підтримка творчих досягнень молодих незалежних митців;

формування інтерактивної взаємодії відвідувачів та учасників фестивалю;

стимулювання мультидисциплінарної, міжінституційної та міжнародної співпраці учасників фестивалю;

створення на базі Фестивалю сучасного українського активного мистецького осередку, покликаного підтримати інтеграційні процеси щодо введення кращих здобутків національного культурного продукту в світовий мистецький простір;

стимулювання громадянської активності українського суспільства в питаннях розвитку мистецтва та кіно, а також сприяння розвитку культури й культурних традицій народів різних країн.

ІІ. Порядок проведення Фестивалю

1. Фестиваль проводиться у м. Києві щороку на території державного підприємства «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка».

Строки проведення Фестивалю визначаються Організаційним комітетом Фестивалю та затверджуються наказом Міністерства культури України.

2. Програма Фестивалю складається з кіномистецьких, мистецько- освітніх, соціально-волонтерських та інших проектів.

3. Участь у Фестивалі можуть брати проекти, представлені українськими та іноземними підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та фізичними особами, що роблять вагомий внесок у формування національних культур, а також музичними, літературними, художніми, театральними, кіномистецькими, хореографічними, цирковими, фотомистецькими, дизайнерськими, іншими професійними й аматорськими колективами та окремими учасниками, мистецтвознавцями, архітекторами, арт-менеджерами, громадськими діячами та іншими особистостями, які зацікавлені у форматі Фестивалю та діяльність яких відповідає програмі Фестивалю.

4. Проведення Фестивалю передбачає урочисте відкриття і закриття, проведення фестивальних мистецьких, освітніх, презентаційних та інших заходів згідно із програмою Фестивалю.

Основними мистецькими форматами Фестивалю є:

театральні вистави;

кінопокази;

перформативні постановки;

музичні концерти;

лекції;

майстер-класи;

художні експозиції;

літературні читання;

творчі презентації.

У рамках Фестивалю можуть проводитись прес-конференції, засідання за круглим столом, наукові конференції, творчі лабораторії, виставки, конкурси, презентації нових мистецьких проектів, фільмів, спектаклів, друкованих видань, нових творів тощо, творчі зустрічі з діячами мистецтв та інші заходи.

5. Заявка з документами на участь у Фестивалі надсилається на поштову адресу: державне підприємство «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка», проспект Перемоги, 44, м. Київ, 03057, з поміткою «Міжнародний мистецький фестиваль «Довженко.UA».

ІІІ. Організаційні засади проведення Фестивалю

1. Організаційне забезпечення проведення Фестивалю здійснює Організаційний комітет (далі - Оргкомітет), персональний склад якого затверджується наказом Мінкультури раз на три роки. У разі необхідності до складу Оргкомітету вносяться зміни.

До участі в роботі Оргкомітету залучаються представники засновників Фестивалю, провідні діячі сфери мистецтва та культури, керівники підприємств, установ, організацій сфери культури незалежно від форми власності, мистецьких проектів (за згодою).

2. Для забезпечення оперативного виконання завдань з організації Фестивалю та реалізації рішень Оргкомітету створюється дирекція Фестивалю, персональний склад якої затверджує Оргкомітет своїм рішенням. Матерільно-технічне забезпечення роботи дирекції Фестивалю здійснює державне підприємство «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка».

3. Для відбору проектів та учасників створюється конкурсна комісія. Склад конкурсної комісії в кількості не менше п’яти осіб затверджується рішенням Оргкомітету. Голова конкурсної комісії обирається на її засіданні.

4. Підготовка та проведення Фестивалю здійснюються згідно з програмою Фестивалю, яка затверджується рішенням Оргкомітету Фестивалю за поданням конкурсної комісії.

5. Оргкомітет та конкурсна комісія працюють на громадських засадах.

6. Оргкомітет Фестивалю:

визначає загальну творчу концепцію Фестивалю, строки його проведення;

затверджує склад дирекції, конкурсної комісії, програму Фестивалю, його символіку та зразки інформаційно-рекламної продукції;

взаємодіє з організаційних питань з дирекцією та конкурсною комісією Фестивалю, проводить роботу із залучення спонсорів, оприлюднює інформацію про проведення Фестивалю на спеціально створеному веб-ресурсі, виконує інші функції, пов’язані зі сприянням організації та проведенням Фестивалю.

IV. Фінансове забезпечення фестивалю

1. Фінансування Фестивалю здійснюється за рахунок:

асигнувань, передбачених Міністерству культури України у Державному бюджеті України на відповідний рік;

за рахунок коштів державного підприємства «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка», отриманих ним від госпрозрахункової діяльності в рамках проведення Фестивалю;

спонсорських, благодійних та інших надходжень із джерел, не заборонених законодавством.

2. Громадські та інші організації мають право за власний рахунок встановлювати спеціальні призи, нагороди та премії учасникам Фестивалю за погодженням із Оргкомітетом.

Директор
Департаменту мистецтв
та навчальних закладівП.М. Білашвгору