Документ z0608-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.11.2014, підстава - z1389-14

                                                          
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
10.05.2011 N 43
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 травня 2011 р.
за N 608/19346
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства
N 285 ( z1389-14 ) від 20.10.2014 }
Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті
для фінансової підтримки творчих спілок
у сфері архітектури

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу
України ( 2456-17 ) та з метою підвищення ефективності
використання бюджетних коштів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для фінансової підтримки творчих спілок у сфері
архітектури, що додається.
2. Заступнику Міністра Ісаєнку Д.В. забезпечити подання в
установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
регіонального розвитку та будівництва України від 15.06.2010 N 213
( z0779-10 ) "Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки творчих
спілок у сфері архітектури", зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 03.09.2010 за N 779/18074.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Д.В.Ісаєнка.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Перший заступник Міністра Ю.Є.Хіврич
ПОГОДЖЕНО:
Міністр фінансів України Ф.О.Ярошенко
Голова Державної
казначейської служби України С.І.Харченко
Голова Державної
контрольно-ревізійної служби П.П.Андрєєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
10.05.2011 N 43
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 травня 2011 р.
за N 608/19346

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених
у державному бюджеті для фінансової підтримки
творчих спілок у сфері архітектури

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів,
передбачених Міністерству регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України (далі - Міністерство) у
Державному бюджеті України на відповідний рік за програмою
"Фінансова підтримка творчих спілок у сфері архітектури" (далі -
бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів (далі - Головний
розпорядник) та відповідальним виконавцем бюджетної програми є
Міністерство. Одержувачами бюджетних коштів (далі - одержувачі) є творчі
спілки у сфері архітектури.
3. Бюджетні кошти виділяються для надання фінансової
підтримки творчим спілкам у сфері архітектури та з метою
забезпечення сприяння розвитку та популяризації архітектури,
спрямовуються на покриття їх витрат, пов'язаних з організацією
проведення виставок їх членів, зокрема на придбання канцелярського
приладдя.
4. Бюджетні кошти використовуються у межах відповідних
бюджетних призначень, установлених законом України про Державний
бюджет України на відповідний рік, з урахуванням необхідності
виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в
органах Державної казначейської служби, та в разі їх відповідності
паспорту бюджетної програми. У разі зменшення бюджетних призначень передбачається
можливість коригування суми призначень.
5. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів,
здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного
бюджету за видатками та операціями з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету,
затвердженого наказом Державного казначейства України
від 25.05.2004 N 89 ( z0716-04, za716-04 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 10.06.2004 N 716/9315 (зі змінами). Одержувачі коштів здійснюють оплату товарів, робіт і послуг,
що закуповуються за бюджетні кошти, відповідно до Бюджетного
кодексу України ( 2456-17 ). Головний розпорядник та одержувачі забезпечують цільове та
ефективне використання бюджетних коштів. Остаточні розрахунки здійснюються згідно з умовами договору
про закупівлю товарів, робіт і послуг на підставі актів
приймання - передачі виконаних робіт з документальним
підтвердженням їх виконавцями вартості проведених витрат. Не допускається спрямування бюджетних коштів на: заходи, на проведення яких здійснюються видатки за рахунок
коштів, передбачених на виконання інших бюджетних програм; здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку. Інформацію про виконання зазначених показників одержувачі у
тижневий строк після закінчення кварталу надсилають Міністерству
для її узагальнення та подання Міністерству фінансів України
щокварталу і за результатами їх виконання за одинадцять місяців.
6. Відкриття рахунків, реєстрація, ведення обліку бюджетних
зобов'язань в органах Державної казначейської служби та проведення
операцій з використанням бюджетних коштів здійснюються у порядку,
встановленому Державною казначейською службою.
7. Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про
використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та
ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством
порядку.
Директор Фінансово-економічного
департаменту А.В.Касіяниквгору