Документ z0605-10, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.07.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.08.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
16.07.2010 N 295
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 серпня 2010 р.
за N 605/17900

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу
Держспоживстандарту України від 31.12.2003 N 284

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
29.10.2009 N 1149 ( 1149-2009-п ) "Про затвердження Технічного
регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання" та з
метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність
до чинного законодавства України Н А К А З У Ю:
1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ
Держспоживстандарту України від 31.12.2003 N 284 ( z0448-04 ) "Про
затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності
безпеки низьконапружного обладнання", зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 07.04.2004 за N 448/9047.
2. Управлінню технічного регулювання Держспоживстандарту
України (Сердюков О.Я.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в
установленому законодавством порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Голови Арєф'єва В.В.
Голова О.В.Поволоцький
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови
Державного комітету України
з питань промислової безпеки,
охорони праці та гірничого нагляду А.П.Дєньгін
Заступник Міністра
промислової політики України С.Л.Біленький
Міністр економіки України В.П.Цушко
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва М.Бродськийвгору