Документ z0603-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.04.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.04.2013. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.04.2013  № 672/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 квітня 2013 р.
за № 603/23135

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України з питань надання безоплатної правової допомоги

Відповідно до частини п’ятої статті 16 та статті 28 Закону України «Про безоплатну правову допомогу», Указу Президента України від 06 квітня 2011 року № 395 «Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України» та постанови Кабінету Міністрів України від 6 червня 2012 року № 504 «Про утворення Координаційного центру з надання правової допомоги та ліквідацію Центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції» НАКАЗУЮ:

1. Внести до Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 2 липня 2012 року № 967/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 липня 2012 року за № 1091/21403 (із змінами), такі зміни:

1.1. У пункті 4 слова «мають власні бланки, печатку із своїм найменуванням» замінити словами «мають печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки, самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства України.».

1.2. Абзац п’ятий пункту 8 викласти в такій редакції:

«забезпечують участь захисника при здійсненні досудового розслідування та судового провадження у випадках, коли захисник відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії;».

1.3. Пункт 10 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

«забезпечує цільове використання коштів та майна центру, організовує ведення бухгалтерського та статистичного обліку, складання та подання звітності в установленому порядку;».

У зв’язку з цим абзаци шостий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - п’ятнадцятим.

1.4. Пункт 13 виключити.

2. У підпункті 5.9 пункту 5 Положення про Головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за № 759/19497 (із змінами), слова «, центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги» виключити.

3. Координаційному центру з надання правової допомоги (Вишневський А.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ємельянову І.І.

Міністр

О. Лавриновичвгору