Документ z0601-97, попередня редакція — Редакція від 18.09.2005, підстава - z1010-05
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 268 від 05.12.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
18 грудня 1997 р.
за N 601/2405

Про внесення змін і доповнень до нормативних
документів з бухгалтерського обліку
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну
N 193 ( z0515-00 ) від 10.08.2000
N 440 ( z0629-03 ) від 09.07.2003
N 581 ( z1010-05 ) від 23.08.2005 }

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
11 серпня 1997 р. N 869 ( 869-97-п ) "Про списання курсових
різниць за операціями в іноземній валюті та внесення змін і
доповнень до Положення про організацію бухгалтерського обліку і
звітності в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 3 квітня 1993 р. N 250" Н А К А З У Ю:
Внести такі зміни і доповнення:
{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів N 581 ( z1010-05 ) від 23.08.2005 }
( Пункт 2 втратив чинність з 1 січня 2001 року на підставі
Наказу Мінфіну N 193 ( z0515-00 ) від 10.08.2000 )
3. До пункту 11.10 Інструкції по інвентаризації основних
засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей,
грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 р. N 69
( z0202-94 ): 3.1. Підпункт "г" викласти в такій редакції: "г) інвентаризація страхового резерву небанківської
фінансової установи, що створюється для покриття ризиків
неповернення основного боргу за кредитами, полягає в обгрунтуванні
відповідності залишку вказаного резерву граничному розміру такого
резерву на дату інвентаризації, який обчислюється за Методикою
визнання кредитів (інших видів заборгованості) нестандартними при
створенні небанківськими фінансовими установами страхового резерву
для покриття ризиків неповернення основного боргу за такими
кредитами (іншими видами заборгованості), затвердженою постановою
Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1997 р. N 1182
( 1182-97-п );" 3.2. Другий абзац підпункту "е" виключити.
{ Пункт 4 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Міністерства фінансів N 169 ( z0475-96 ) від
15.08.96, до якого вносились зміни } 4. Пункт 8 Положення про
бухгалтерський облік фінансових результатів від здійснення
операцій, що підлягають патентуванню, затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 15 серпня 1996 р. N 169
( z0475-96 ) із змінами, що внесені наказом Міністерства фінансів
України від 19 листопада 1996 р. N 244 ( z0690-96 ), викласти в
такій редакції:
"8. У звітному періоді, на який припадає сплачена за
пунктом 7 цього Положення, сума за торговий патент, відображається
по дебету рахунка 68 "Розрахунки з бюджетом" і кредиту рахунка 31
"Витрати майбутніх періодів".
5. Пункт 4.1 наказу Міністерства фінансів України від
19 листопада 1996 р. N 244 ( z0690-96 ) "Про зміни та доповнення
до нормативних документів з бухгалтерського обліку" визнати таким,
що втратив чинність.
Заступник Міністра А.В.Литвинвгору