Документ z0600-97, поточна редакція — Прийняття від 04.12.1997
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 18.12.1997. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ НАФТОВОЇ, ГАЗОВОЇ ТА НАФТОПЕРЕРОБНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 266/135/47/460/243/41 від 04.12.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
18 грудня 1997 р.
vd971204 vn266/135/47/460/243/41 за N 600/2404

Про затвердження Порядку реструктуризації заборгованості установ і організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, за спожиті природний газ, теплову та електричну енергію, водопостачання та водовідведення, заборгованості бюджетів за різницею в цінах, пов'язаною з їх державним регулюванням на природний газ,
житлово-комунальні послуги, надані населенню

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
20 жовтня 1997 року N 1154 ( 1154-97-п ) "Про стан розрахунків та
механізм погашення заборгованості за спожиті теплову, електричну
енергію та природний газ, водопостачання та водовідведення
установами і організаціями, що фінансуються з державного і
місцевих бюджетів, а також населенням за житлово-комунальні
послуги" Н А К А З У Є М О:
Затвердити Порядок реструктуризації заборгованості установ і
організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, за
спожиті природний газ, теплову та електричну енергію,
водопостачання та водовідведення, заборгованості бюджетів за
різницею в цінах, пов'язаною з їх державним регулюванням на
природний газ та житлово-комунальні послуги, надані населенню, що
додається.
Міністр фінансів України І.О.Мітюков
Міністр економіки України В.І.Суслов
Міністр енергетики України О.М.Шеберстов
Голова Державної податкової
адміністрації України М.Я.Азаров
Перший заступник Голови Державного
комітету нафтової, газової та
нафтопереробної промисловості України І.М.Бакай
Голова Державного комітету будівництва,
архітектури та житлової політики України В.М.Гусаков
Затверджено
наказом Міністерства фінансів України,
Міністерства економіки України,
Міністерства енергетики України,
Державної податкової адміністрації
України, Державного комітету
нафтової, газової та нафтопереробної
промисловості України, Державного
комітету будівництва, архітектури та
житлової політики України від
04.12.97 N 266/135/47/460/243/41
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 грудня 1997 р.
за N 600/2404
Порядок
реструктуризації заборгованості установ і організацій,
що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, за
спожиті природний газ, теплову та електричну енергію,
водопостачання та водовідведення, заборгованості
бюджетів за різницею в цінах, пов'язаною з їх
державним регулюванням на природний газ та
житлово-комунальні послуги, надані населенню
Відповідно до цього Порядку (далі - Порядок) передбачена
постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1997 року
N 1154 ( 1154-97-п ) "Про стан розрахунків та механізм погашення
заборгованості за спожиті теплову, електричну енергію та природний
газ, водопостачання та водовідведення установами і організаціями,
що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, а також
населенням за житлово-комунальні послуги" реструктуризація
заборгованості установ і організацій, що фінансуються з
державного і місцевих бюджетів, за спожиті природний газ, теплову
та електричну енергію, водопостачання та водовідведення, та
реструктуризація заборгованості бюджетів по відшкодуванню різниці
в цінах за надані населенню природний газ та житлово-комунальні
послуги (далі - заборгованість) проводиться таким чином.
1. За наслідками документальних звірок заборгованості установ
і організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів,
за спожиті природний газ, теплову та електричну енергію,
водопостачання та водовідведення, заборгованості бюджетів за
різницею в цінах, пов'язаною з їх державним регулюванням на
природний газ та житлово-комунальні послуги, надані населенню,
ДАХК "Укргаз", ДКП "Київгаз", Міненерго та Державний комітет
будівництва, архітектури та житлової політики зводять зазначені
матеріали окремо на 01.01.97 р. та на 01.10.97 р. і подають їх
Міністерству фінансів. 2. Якщо наявна заборгованість на 1 жовтня 1997 року
підприємств Міненерго, Акціонерного товариства "Укргазпром",
Акціонерного товариства "Укрнафта", Державного виробничого
підприємства "Чорноморнафтогаз", ДКП "Київгаз", Державного
комітету будівництва, архітектури та житлової політики,
підприємств житлово-комунального господарства місцевого
підпорядкування за належними державному та місцевим бюджетам
податками та іншими обов'язковими платежами, то суми
заборгованості, що підлягають реструктуризації після проведення
взаємозаліку між цими підприємствами та відповідними бюджетами,
зменшуються на відповідні суми прострочених податкових
зобов'язань. Суми прострочених податкових зобов'язань, на які зменшується
заборгованість, повинні бути не більшими від розмірів асигнувань,
передбачених в бюджетах на фінансування в 1997 році відшкодування
різниці в цінах та фінансування установ і організацій, що мають
заборгованість перед вищезазначеними підприємствами. Взаємозаліки провадяться до 1 січня 1998 року. 3. Залишок заборгованості бюджетів усіх рівнів після
проведення взаємозаліків, передбачених пунктом 2 Порядку,
реструктуризується - заборгованість підлягає сплаті протягом п'яти
років рівними частками. Сплата реструктуризованої заборгованості
починається з 1 січня 1998 р. 4. Міністерство фінансів разом з міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими
державними адміністраціями щорічно при формуванні проектів
державного та місцевих бюджетів 1998-2002 років враховують видатки
на погашення рівними частками реструктуризованої заборгованості. 5. В рахунок фінансування передбачених пунктом 4 Порядку
статей видатків державного та місцевих бюджетів, починаючи з
1998 року, підприємствам, стосовно яких на підставі Порядку
виникатимуть зобов'язання бюджетів щодо погашення рівними частками
реструктуризованої заборгованості, видаються відповідно в рахунок
видатків державного бюджету - векселі Державного казначейства, в
рахунок видатків місцевих бюджетів - векселі місцевих державних
адміністрацій.* _______________
* за умови передбачення коштів у державному і місцевих
бюджетах на зазначену реструктуризацію заборгованості
Порядок видачі, обліку, погашення векселів - визначається
згідно з чинним законодавством. 6. Облік операцій по реструктуризації заборгованості ведеться
в порядку, встановленому Міністерством фінансів України. 7. Контроль за виконанням Порядку покладається на Головне
управління Державного казначейства, Державну податкову
адміністрацію, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київську та Севастопольську міські держадміністрації.вгору