Документ z0600-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.05.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.07.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.05.2019  № 112


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 червня 2019 р.
за № 600/33571

Про затвердження Змін до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів

Відповідно до частини першої статті 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та абзацу четвертого підпункту 2 пункту 4 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 травня 2011 року № 45, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 червня 2011 року за № 651/19389 (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23 березня 2012 року № 122), що додаються.

2. Управлінню ціноутворення, економіки та договірних відносин у будівництві (Пономаренко І.Б.) разом з Юридичним департаментом (Чепелюк О.В.) подати цей наказ у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Парцхаладзе Л.Р.

Віце-прем’єр-міністр України -
Міністр регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України

Г. Зубко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Громадської організації
«Всеукраїнська організація Союз осіб
з інвалідністю України»

Міністр соціальної політики України

Голова Державної регуляторної служби України

В.В. Назаренко

А. Рева

К. ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України
17 травня 2019 року № 112


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 червня 2019 р.
за № 600/33571

ЗМІНИ
до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів

1. В абзаці першому підпункту 4.2 пункту 4 слова «вимоги щодо створення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення» замінити словами «вимоги нормативів з питань створення умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення».

2. В абзаці першому пункту 9 слова «доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (вимоги щодо створення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення зазначаються в проектній документації окремим розділом)» замінити словами «нормативів з питань створення умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (вимоги щодо створення умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення зазначаються в проектній документації окремим розділом)».

3. В абзаці четвертому підпункту 11.3 пункту 11 слова «забезпечення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм і правил» замінити словами «створення умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до вимог нормативів з питань створення умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення».

4. Пункт 13 доповнити новим підпунктом 13.1 такого змісту:

«13.1. Проектні рішення, передбачені проектною документацією, на стадії, що підлягає затвердженню, мають відповідати проектним рішенням, що були схвалені на попередніх стадіях проектування ЕП, ТЕО, ТЕР.».

У зв’язку з цим підпункти 13.1-13.4 вважати відповідно підпунктами 13.2-13.5.

5. Пункт 15 доповнити новим підпунктом 15.5 такого змісту:

«15.5. Проектна документація на об’єкт будівництва має бути розроблена з урахуванням будівельних норм та стандартів, чинних на дату передання її замовнику.

На об’єкти будівництва, проектна документація на які затверджена відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560, підлягає коригуванню у зв’язку з введенням в дію нових нормативних документів, якщо щодо таких об’єктів не отримано документи, які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт.

Проектна документація на об’єкти будівництва, побудовані повністю або частково відповідно до затвердженого проекту, не підлягає коригуванню у зв’язку з введенням нових нормативних документів, за винятком випадків, коли таке коригування зумовлено підвищенням у нових нормативних документах таких вимог безпеки: забезпечення механічного опору та стійкості (міцності), електро-, вибухо-, пожежобезпечності, енергоефективності об’єкта та вимог нормативів з питань створення умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Зазначений виняток не застосовується до об’єктів будівництва, спорудження яких здійснюється у строки, визначені проектною документацією, якщо інше не передбачено договором на виконання будівельних робіт.».

Начальник Управління
ціноутворення, економіки
та договірних відносин
у будівництві
І. Пономаренковгору