Документ z0600-08, чинний, поточна редакція — Редакція від 25.03.2014, підстава - z0348-14

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
05.06.2008 N 165
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 липня 2008 р.
за N 600/15291

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів
Національного банку України з питань узгодження
Національним банком України правил
внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами
Національного банку
N 223 ( z0474-10 ) від 30.04.2010
N 43 ( z0348-14 ) від 04.02.2014 }

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ) і статей 9, 41 Закону України "Про платіжні
системи та переказ коштів в Україні" ( 2346-14 ), з метою
встановлення єдиного порядку узгодження Національним банком
України правил внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем,
створених юридичними особами України, а також здійснення
моніторингу цих систем Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. У Переліку і тарифах послуг з реєстрації установ банків,
надання ліцензій (дозволів) на здійснення банківських операцій,
операцій з валютними цінностями та інших послуг, що надаються
Національним банком України та його територіальними управліннями
( z0787-03 ), затверджених постановою Правління Національного
банку України від 12.08.2003 N 333 ( z0784-03 ), зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 10.09.2003 за N 787/8108 (зі
змінами), найменування послуги під номером 23 викласти в такій
редакції: "Надання платіжній організації дозволу на здійснення
діяльності, пов'язаної з переказом коштів/свідоцтва про узгодження
правил платіжної системи".
2. Затвердити Зміни до:
{ Абзац другий пункту 2 втратив чинність на підставі
Постанови Національного банку N 223 ( z0474-10 ) від 30.04.2010 }
Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в
національній валюті, затвердженої постановою Правління
Національного банку України від 16.08.2006 N 320 ( z1035-06 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.09.2006 за
N 1035/12909 (із змінами), що додаються ( z0601-08 ).

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови
Національного банку N 43 ( z0348-14 ) від 04.02.2014 }

{ Пункт 4 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Постанови Правління Національного банку N 348
( z1173-07 ) від 25.09.2007, до якої вносились зміни }
4. Затвердити Зміни до Положення про порядок реєстрації договорів
про членство або про участь у міжнародних платіжних системах та
узгодження правил систем переказу коштів, створених
банками-резидентами, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 25.09.2007 N 348 ( z1173-07 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.10.2007 за
N 1173/14440, що додаються ( z0602-08 ).
5. Визнати такими, що втратили чинність: постанову Правління Національного банку України від
14.10.2003 N 447 ( z0995-03 ) "Про затвердження Положення про
порядок реєстрації та надання дозволу внутрішньодержавним
небанківським платіжним системам на здійснення діяльності,
пов'язаної з переказом грошей", зареєстровану в Міністерстві
юстиції України 30.10.2003 за N 995/8316; пункт 3 постанови Правління Національного банку України від
17.06.2004 N 268 ( z0840-04 ) "Про внесення змін до деяких
нормативно-правових актів Національного банку України з питань
здійснення операцій з використанням платіжних карток",
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.07.2004 за
N 840/9439; постанову Правління Національного банку України від
12.05.2005 N 164 ( z0569-05 ) "Про внесення змін до Положення про
порядок реєстрації та надання дозволу внутрішньодержавним
небанківським платіжним системам на здійснення діяльності,
пов'язаної з переказом грошей", зареєстровану в Міністерстві
юстиції України 24.05.2005 за N 569/10849.
6. Платіжним організаціям платіжних систем, які до набрання
чинності цією постановою не узгодили з Національним банком України
правила цих систем, подати до 01.10.2008 документи для їх
узгодження до Національного банку України в установленому порядку.
7. Департаменту платіжних систем (Лапко Н.Г.) після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї
постанови до відома банків України, небанківських фінансових
установ, які мають ліцензію спеціального уповноваженого органу
виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг на
здійснення переказу коштів, і національного оператора поштового
зв'язку для керівництва та використання в роботі.
8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
виконавчого директора з питань платіжних систем та розрахунків
Кравця В.М.
9. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Голова В.С.Стельмах
ПОГОДЖЕНО:
Голови Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики Л.В.Лосюк
Заступник Голови Державної
податкової адміністрації України Н.І.Рубан
{ Зміни втратили чинність на підставі Постанови Національного
банку N 223 ( z0474-10 ) від 30.04.2010 }вгору