Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій енергетичних компаній
Фонд державного майна, Антимонопольний комітет, Держкомісціннихпаперів [...]; Наказ, Положення від 07.09.20001855/12/263/414
Документ z0600-00, поточна редакція — Редакція від 09.08.2010, підстава - v1165224-10

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 1855/12/263/414 від 07.09.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
12 вересня 2000 р.
за N 600/4821

Про затвердження Положення про порядок
проведення конкурсів з продажу пакетів акцій
енергетичних компаній
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного
майна
N 2284/16/334/49 ( z0836-00 ) від 03.11.2000 N 1686 ( z1122-09 ) від 28.10.2009
Розпорядженням Антимонопольного комітету N 438-р ( za122-09 ) від 28.10.2009
Рішенням Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1327 ( zb122-09 ) від 28.10.2009
Наказом Міністерства палива та енергетики N 573 ( zc122-09 ) від 28.10.2009 }
{ Щодо втрати чинності Наказу додатково див. Наказ Фонду
державного майна
N 1165 ( v1165224-10 ) від 09.08.2010 }

Відповідно до Закону України "Про Державну програму
приватизації" від 18 травня 2000 року N 1723-III ( 1723-14 ),
Указу Президента України від 2 серпня 1999 року N 944/99
( 944/99 ) "Про деякі питання приватизації об'єктів енергетичного
комплексу" і з метою залучення промислових інвесторів та створення
сприятливих умов для реструктуризації електроенергетичної галузі
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсів з
продажу пакетів акцій енергетичних компаній, що додається.
2. Фонду державного майна України у п'ятиденний термін з дня
затвердження цього наказу забезпечити подання Положення про
порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій енергетичних
компаній на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Фонду державного майна України у десятиденний термін з дня
державної реєстрації цього наказу забезпечити публікацію Положення
про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій
енергетичних компаній у газеті "Відомості приватизації" та
Державному інформаційному бюлетені про приватизацію.
4. Уважати таким, що втратив чинність, наказ ФДМУ, АМК,
ДКЦПФР та Міненерго від 18.10.99 N 1965/12/284/294 ( z0766-99 ),
зареєстрований у Міністерстві юстиції 05.11.99 за N 766/4059.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову
Фонду державного майна України О. Бондаря, Голову Антимонопольного
комітету України О. Заваду, Голову Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку О. Мозгового та Міністра палива та
енергетики України С. Єрмілова.
Голова Фонду О.Бондар
Голова Комітету О.Завада
В.о Голови Комісії М.Волков
Міністр палива та енергетики С.Єрмілов
{ Положення про порядок проведення конкурсів з продажу
пакетів акцій енергетичних компаній втратило чинність на підставі
Наказу Фонду державного майна N 1686 ( z1122-09 ) від 28.10.2009,
Розпорядження Антимонопольного комітету N 438-р ( za122-09 ) від
28.10.2009, Рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1327 ( zb122-09 ) від 28.10.2009, Наказу
Міністерства палива та енергетики N 573 ( zc122-09 ) від
28.10.2009 }вгору