Про затвердження Норм оплати праці офіційних опонентів
ВАК, Мінпраці України; Наказ, Норми від 14.05.2005292/169
Документ z0595-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.12.2005, підстава - z1493-05

                                                          
ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.05.2005 N 292/169
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 травня 2005 р.
за N 595/10875

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Вищої
атестаційної комісії
N 558/397 ( z1493-05 ) від 30.11.2005;
Норми оплати праці офіційних опонентів, що
застосовуються з 1 вересня 2005 року, див. в
Наказі ( z1493-05 )
Про затвердження Норм оплати праці
офіційних опонентів

З метою впорядкування оплати праці офіційних опонентів,
відповідно до Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння
вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 28 червня 1997 року N 644 ( 644-97-п ) (із змінами), та на
виконання постанови Кабінету Міністрів України від
9 квітня 2005 року N 267 ( 267-2005-п ) "Про підвищення посадових
окладів (ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери та внесення змін до
деяких постанов Кабінету Міністрів України" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Норми оплати праці офіційних опонентів
(додаються).
2. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Вищої
атестаційної комісії України і Міністерства праці та соціальної
політики України від 25.01.2005 N 26/54 ( z0168-05 ) "Про
затвердження Норм оплати праці офіційних опонентів",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.02.2005 за
N 168/10448.
3. Норми оплати праці офіційних опонентів застосовуються у
розмірах та в терміни, що затверджені цим наказом.
Голова Вищої атестаційної
комісії України В.Мачулін
Міністр праці та соціальної
політики України В.Кириленко
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство фінансів України
Заступник Міністра В.М.Матвійчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Вищої тестаційної
комісії України
і Міністерства праці
та соціальної політики
України
14.05.2005 N 292/169
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 травня 2005 р.
за N 595/10875

НОРМИ
оплати праці офіційних опонентів

------------------------------------------------------------------ | Розміри оплати праці за підготовку відзиву (у гривнях) | |----------------------------------------------------------------| | про докторську дисертацію | про кандидатську дисертацію | |------------------------------+---------------------------------| | з 01.04.2005 | з 01.07.2005 | з 01.04.2005 | з 01.07.2005 | |---------------+--------------+----------------+----------------| | 91 | 97 | 55 | 59 | ------------------------------------------------------------------
1.Ставки погодинної оплати праці офіційного опонента за
участь у захисті дисертації (у гривнях): доктора наук: з 01.04.2005 - 24,74, з 01.07.2005 - 26,45; кандидата наук: з 01.04.2005 - 19,78, з 01.07.2005 - 21,14.
2. Норми оплачуваного часу участі офіційного опонента в
захисті докторської та кандидатської дисертацій становлять
відповідно 2 години та 1 годину.
Начальник відділу
бухгалтерського обліку,
звітності та контролю О.Кубавгору