Документ z0593-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 10.11.2015, підстава - z1216-15

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.05.2014  № 655


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 червня 2014 р.
за № 593/25370

Про затвердження Порядку замовлення та видачі документів про вищу освіту державного зразка та додатків до них випускникам вищих навчальних закладів, розташованих на тимчасово окупованій території України, у 2014 році

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки
№ 779 від 01.07.2014
№ 964 від 22.09.2015}

Відповідно до частини першої статті 5 та частини дванадцятої статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», статті 9 Закону України «Про вищу освіту», Порядку замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх карток, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 року № 811, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 року за № 201/8800 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 13 серпня 2007 року № 737), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок замовлення та видачі документів про вищу освіту державного зразка та додатків до них випускникам вищих навчальних закладів, розташованих на тимчасово окупованій території України, у 2014 році, що додається.

2. Департаменту вищої освіти (Коровайченко Ю.М.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Совсун І.Р.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

С.М. Квіт
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
28.05.2014  № 655
(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки
України
22.09.2015 № 964)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 червня 2014 р.
за № 593/25370

ПОРЯДОК
замовлення та видачі документів про вищу освіту державного зразка та додатків до них випускникам вищих навчальних закладів, розташованих на тимчасово окупованій території України, у 2014 році

1. Цей Порядок визначає механізм виготовлення та видачі документів про вищу освіту державного зразка та додатків до них випускникам вищих навчальних закладів у 2014 році, розташованих на тимчасово окупованій території України, незалежно від їх підпорядкування та форми власності або дублікатів документів про вищу освіту державного зразка та додатків до них випускникам вищих навчальних закладів до 2014 року, розташованих на тимчасово окупованій території України, незалежно від їх підпорядкування та форми власності (далі - Випускник).

2. Терміни, наведені в цьому Порядку, вживаються у значеннях, визначених Законами України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", "Про вищу освіту", постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 193 "Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка".

3. У разі якщо Випускник повністю виконав вимоги навчального плану, пройшов державну атестацію у вищому навчальному закладі, розташованому на тимчасово окупованій території України, та відмовився від отримання документа про вищу освіту зразка, не передбаченого законодавством України, Міністерство освіти і науки України за заявою Випускника визначає вищий навчальний заклад, розташований в інших регіонах України, який забезпечить виготовлення і видачу документа про вищу освіту та додатка до нього, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 193 "Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка" та наказом Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2015 року № 525 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 травня 2015 року за № 551/26996.

В обов’язковому порядку Випускник додає до заяви копію документа, що посвідчує особу, а також залікову книжку або академічну довідку (за наявності).

Інформація про навчання Випускника (курс, рік навчання, напрям підготовки (спеціальність)) обов’язково перевіряється в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

4. Якщо Випускник отримав у 2014 році документ про вищу освіту зразка, не передбаченого законодавством України, у вищому навчальному закладі, розташованому на тимчасово окупованій території України, та бажає отримати документ про вищу освіту та додаток до нього встановленого законодавством України зразка, Міністерство освіти і науки України за заявою Випускника визначає вищий навчальний заклад, розташований в інших регіонах України, який забезпечить виготовлення і видачу документа про вищу освіту та додатка до нього.

В обов’язковому порядку Випускник додає до заяви копію документа, що посвідчує особу, а також копію документа про вищу освіту зразка, не передбаченого законодавством України, який він отримав у вищому навчальному закладі, розташованому на тимчасово окупованій території України.

Інформація про навчання Випускника (курс, рік навчання, напрям підготовки (спеціальність)) обов’язково перевіряється в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

5. У документі про вищу освіту державного зразка, виготовлення якого забезпечує визначений Міністерством освіти і науки України вищий навчальний заклад, відтворюються найменування вищого навчального закладу, розташованого на тимчасово окупованій території України, у якому навчався Випускник, відповідно до інформації, зазначеної в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, а також печатка, посада, підпис, прізвище та ініціали керівника вищого навчального закладу, який здійснює виготовлення.

6. Виготовлення та видачу виправленого документа про вищу освіту державного зразка та додатка до нього або дубліката документа про вищу освіту державного зразка та додатка до нього Випускнику, який закінчив вищий навчальний заклад, розташований на тимчасово окупованій території України, до 2014 року забезпечує визначений Міністерством освіти і науки України вищий навчальний заклад, розташований в інших регіонах України.

У виправленому документі про вищу освіту державного зразка та додатку до нього або дублікаті документа про вищу освіту державного зразка та додатку до нього відтворюються найменування, яке мав вищий навчальний заклад, розташований на тимчасово окупованій території України, на дату закінчення його Випускником, а також печатка, посада, підпис, прізвище та ініціали керівника вищого навчального закладу, який здійснив виготовлення.

7. Вищий навчальний заклад, що здійснює виготовлення документа про вищу освіту державного зразка та додатка до нього або дубліката документа про вищу освіту державного зразка та додатка до нього, отримує необхідну інформацію щодо документа про вищу освіту державного зразка у повному обсязі від державного підприємства "Інфоресурс".

8. У разі відсутності можливостей у відокремленого структурного підрозділу, розташованого на тимчасово окупованій території України, вищого навчального закладу здійснити виготовлення та видачу документів про вищу освіту державного зразка та додатків до них, виготовлення та видачу документів про вищу освіту державного зразка та додатків до них Випускникам забезпечує базовий вищий навчальний заклад, розташований в інших регіонах України.

{Порядок в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 964 від 22.09.2015}

Директор департаменту
вищої освіти


Ю.М. Коровайченковгору