Документ z0592-97, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.04.2010, підстава - z0236-10

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
П О Р Я Д О К
N 339 від 28.11.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
11 грудня 1997 р.
vd971128 vn339 за N 592/2396

Затверджено
наказом Міністерства охорони
здоров'я України від
28.11.97 р. N 339 ( z0586-97 )
{ Порядок втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
охорони здоров'я
N 175 ( z0236-10 ) від 27.02.2010 }
Порядок
навчання медичних працівників методам проведення
передрейсових (післярейсових) медичних оглядів
водіїв транспортних засобів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я
N 124/345 ( z0435-00 ) від 05.06.2000 }

1. Навчання медичних працівників методам проведення
передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних
засобів (далі - навчання) проводиться з метою оволодіння
ефективними методами медичних оглядів, в тому числі оглядів з
метою встановлення стану сп'яніння, а також опанування сучасними
методами протинаркотичної та протиалкогольної роботи серед водіїв
транспортних засобів. 2. Медичні працівники, що проводять передрейсові
(післярейсові) огляди водіїв транспортних засобів, в
підприємствах, установах та організаціях, незалежно від їх
відомчого підпорядкування та форми власності, зобов'язані пройти
навчання методам проведення передрейсових (післярейсових) медичних
оглядів водіїв транспортних засобів за програмами, затвердженими
МОЗ України (додаток 1). Міністерство охорони здоров'я Автономної
Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської
та Севастопольської міських держадміністрацій спільно з
Науково-методичним та клініко-реабілітаційним центром з проблем
хімічних залежностей МОЗ України організовують навчання при
наркологічних закладах відповідно до чинного законодавства. 3. Для зарахування на навчання медичний працівник подає: - паспорт чи інший документ, що засвідчує особу; - диплом про медичну освіту; - направлення лікувально-профілактичного закладу. 4. Після завершення навчання медичні працівники складають
залік і отримують Свідоцтво про право на проведення передрейсових
(післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів
(ф.N 141-0). Свідоцтво підписується керівником закладу, що
проводив навчання, і засвідчується круглою печаткою закладу.
Термін дії свідоцтва - 3 роки. 5. Організація, контроль роботи та підготовка фахівців, які
здійснюють навчання медичних працівників методам проведення
передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних
засобів, покладається на Науково-методичний та
клініко-реабілітаційний центр з проблем хімічних залежностей МОЗ
України. 6. Керівники закладів, що проводять навчання медичних
працівників методам проведення передрейсових (післярейсових)
медичних оглядів водіїв транспортних засобів, щорічно до 10 січня
подають відомості про кількість підготовлених медичних працівників
голові комісії з контролю за якістю проведення медичних оглядів
водіїв транспортних засобів та експертиз станів сп'яніння.
Додаток 1
до Порядку навчання медичних
працівників методам проведення
передрейсових (післярейсових)
медичних оглядів водіїв
транспортних засобів
Програма
навчання медичних працівників методам проведення
передрейсових (післярейсових) медичних оглядів
водіїв транспортних засобів
Тематика лекцій (8 академічних годин)
Тема 1. Організація та концепція наркологічної допомоги
населенню України (1 год.). Тема 2. Фармакологічні особливості дії алкоголю і наркотиків
на організм людини (1 год.). Тема 3. Хронічний алкоголізм і наркоманія. Клініка і
особливості різних ступенів алкогольного і наркотичного сп'яніння.
Клініка і особливості сп'яніння внаслідок дії інших одурманюючих
речовин. Токсикоманія (2 год.). Тема 4. Вплив алкоголю і наркотиків на професійні навички і
ефективність праці (1 год.). Тема 5. Методи первинної профілактики вживання алкоголю і
наркотиків (3 год.).
Тематика семінарських та практичних занять
(12 академічних годин)
Тема 1. Діяльність наркологічної служби та ДАІ з контролю за
виконанням передрейсового і післярейсового оглядів водіїв.
Експертиза станів алкогольного і наркотичного сп'яніння: методичні
підходи, організаційні аспекти, експертиза на робочих місцях
(2 год.). Тема 2. Методика проведення передрейсових та післярейсових
медичних оглядів водіїв автотранспортних засобів. Документація і
порядок її ведення. Необхідне обладнання і оснащення для
проведення оглядів (8 год.). Тема 3. Створення системи психологічної підтримки для
працівників підприємства. Короткі інтервенції - новітній
ефективний засіб протиалкогольної та протинаркотичної роботи
(2 год.).
Затверджено
наказом Міністерства охорони
здоров'я України від
28.11.97 р. N 339
—————————————————————————— Міністерство охорони здоров'я України | Код форми за ЗКУД _____| _______________________________________ | Код закладу за ЗКПО ___| найменування закладу ——————————————————————————
Медична документація
Форма N 140-0 (облікова)
Затверджена
наказом МОЗ України
від 28.11.97 р. N 339
Серія ________ N ______
Сертифікат
про проходження профілактичного наркологічного огляду
1. Прізвище, ім'я та по батькові _________________________________
2. Дата народження _______________________________________________
3. Адреса ________________________________________________________
4. Дата проходження огляду _______________________________________
5. Результати огляду _____________________________________________
а) наркологічні протипоказання до виконання ______________________
(вид професійних обов'язків)
б) наркологічні протипоказання до провадження ____________________
(вид діяльності)
6. Результати обстеження, проведеного лікувально-консультативною
комісією (у разі його проведення) ________________________________ __________________________________________________________________
7. Сертифікат дійсний до _________________________________________
Лікар-нарколог МП лікаря-нарколога
МП наркологічного закладу Дата
Затверджено
наказом Міністерства охорони
здоров'я України від
28.11.97 р. N 339
—————————————————————————— Міністерство охорони здоров'я України | Код форми за ЗКУД _____| _______________________________________ | Код закладу за ЗКПО ___| найменування закладу ——————————————————————————
Медична документація
Форма N 141-0
Затверджена
наказом МОЗ України
від 28.11.97 р. N 339
Свідоцтво
про право на проведення передрейсових (післярейсових)
медичних оглядів водіїв транспортних засобів
1. Прізвище, ім'я та по батькові _________________________________ __________________________________________________________________
2. Дата народження _______________________________________________
3. Адреса ________________________________________________________ __________________________________________________________________
4. Спеціальність _________________________________________________
5. Посада ________________________________________________________
6. Пройшов(ла) навчання, склав(ла) залік, має право на проведення
передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв
автотранспортних засобів.
7. Посвідчення дійсне до _________________________________________
Керівник закладу ____________________
(підпис)
МП закладу Дата
Затверджено
наказом Міністерства охорони
здоров'я України від
28.11.97 р. N 339
—————————————————————————— Міністерство охорони здоров'я України | Код форми за ЗКУД _____| _______________________________________ | Код закладу за ЗКПО ___| найменування закладу ——————————————————————————
Медична документація
Форма N 142-0
Затверджена
наказом МОЗ України
від 28.11.97 р. N 339
Медична картка
огляду водія (кандидата у водії) транспорту N ____
1. Прізвище, ім'я та по батькові _________________________________ __________________________________________________________________
2. Стать: чол. - 1, жін. - 2 (підкреслити)
3. Дата народження: рік _____ місяць ___________ число ___________
4. Місце прописки: район _________________________________________
вул. _________________________ буд. _________________ кв. ________
5. Місце роботи __________________________________________________
6. Професія, посада ______________________________________________
7. Вид транспорту ________________________________________________
8. Дата огляду в медичній комісії
водіїв транспорту "___" __________ ___ р.
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | Висновок лікаря | Підпис | |————————————————————————————————+———————————————————————————————| |Хірург | | |————————————————————————————————+———————————————————————————————| |Невропатолог | | |————————————————————————————————+———————————————————————————————| |Терапевт | | |————————————————————————————————+———————————————————————————————| |Окуліст | | |————————————————————————————————+———————————————————————————————| |Отоларинголог | | |————————————————————————————————+———————————————————————————————| |Гінеколог (для жінок) | | |————————————————————————————————+———————————————————————————————| |Дерматолог | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Місце МП лікувально-профілактичного для закладу фотокартки
Затверджено
наказом Міністерства охорони
здоров'я України від
28.11.97 р. N 339
—————————————————————————— Міністерство охорони здоров'я України | Код форми за ЗКУД _____| _______________________________________ | Код закладу за ЗКПО ___| найменування закладу ——————————————————————————
Медична документація
Форма N 143-0
Затверджена
наказом МОЗ України
від 28.11.97 р. N 339
Посвідчення
водія про проходження медичної підготовки
1. Прізвище, ім'я та по батькові _________________________________ __________________________________________________________________
2. Дата народження _______________________________________________
3. Адреса ________________________________________________________ __________________________________________________________________
4. Спеціальність _________________________________________________
5. Посада ________________________________________________________
6. Пройшов(ла) медичну підготовку водія, склав(ла) залік.
7. Посвідчення дійсне до _________________________________________
Керівник закладу ____________________
(підпис)
МП закладу Дата
Затверджено
наказом Міністерства охорони
здоров'я України від
28.11.97 р. N 339
—————————————————————————— Міністерство охорони здоров'я України | Код форми за ЗКУД _____| _______________________________________ | Код закладу за ЗКПО ___| найменування закладу ——————————————————————————
Медична документація
Форма N 144-0
Затверджена
наказом МОЗ України
від 28.11.97 р. N 339
Журнал
комісії по медичному огляду водіїв для визначення
їх придатності до керування транспортом
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | N | Прізвище,| Дата | Вид | Стаж |Заповнюється тільки для інвалідів|Висно-|Примітка| |п/п|ім'я та по|народ-|транс-|керування|—————————————————————————————————| вок | | | | батькові |ження |порту | транс- | група | N пенсій- |дата видачі| | | | | | | | портом |інвалід-|ного посвід-|пенсійного | | | | | | | | | ності | чення |посвідчення| | | |———+——————————+——————+——————+—————————+————————+————————————+———————————+——————+————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |———+——————————+——————+——————+—————————+————————+————————————+———————————+——————+————————| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Затверджено
наказом Міністерства охорони
здоров'я України від
28.11.97 р. N 339
—————————————————————————— Міністерство охорони здоров'я України | Код форми за ЗКУД _____| _______________________________________ | Код закладу за ЗКПО ___| найменування закладу ——————————————————————————
Медична документація
Форма N 145-0
Затверджена
наказом МОЗ України
від 28.11.97 р. N 339
Медична картка
профілактичного наркологічного огляду
I. Загальні дані
1.1. Прізвище, ім'я та по батькові _______________________________
1.2. Дата народження _____________________________________________
1.3. Адреса ______________________________________________________
1.4. Дата проходження огляду _____________________________________
1.5. Мета огляду _________________________________________________ __________________________________________________________________
II. Результати обстеження
2.1. Травматологічний анамнез
2.1.1. Травми голови після повноліття: U
так - (3) ні - (0)
2.1.2. Переломи кісток після повноліття: U
так - (3) ні - (0)
2.2. Клінічне обстеження
2.2.1. Ін'єктування кон'юнктиви: U
відсутнє - (0) помітне - (1)
помірковане - (2) значне - (3)
2.2.2. Аномальна васкуляризація шкіри: U
відсутня - (0) помітна - (1)
поміркована - (2) значна - (3)
2.2.3. Тремор рук: U
відсутній - (0) помітний - (1)
поміркований - (2) значний - (3)
2.2.4. Тремор язика: U
відсутній - (0) помітний - (1)
поміркований - (2) значний - (3)
2.2.5. Збільшення печінки: U
відсутнє - (0) помітне - (1)
помірковане - (2) значне - (3)
2.3. Лабораторне обстеження
2.3.1. Активність ГГТ (гамма-глутамілтрансферази): U
Нижня межа норми: (0,17-0,63 для жінок,
(0,25-1,01 для чоловіків) = (0) Верхня межа норми: (0,64-1,10 для жінок,
(1,02-1,77 для чоловіків) = (1) Вище норми: (більше, ніж 1,10 для жінок
і більше, ніж 1,77 для чоловіків) = (3)
Загальна сума балів: U
2.4. Психологічне тестування
2.4.1. Як часто опитуваний споживає спиртні напої? U
ніколи - (0)
раз на місяць або рідше - (1)
від двох до чотирьох разів на місяць - (2)
від двох до трьох разів на тиждень - (3)
чотири рази на тиждень і більше - (4)
2.4.2. Скільки опитуваний звичайно випиває спиртного? (Відповідь
класифікуйте в стандартних дозах чистого етилового спирту -
етанолу. Виходьте з того, що така стандартна доза містить 10 г
етанолу). U
1 чи 2 стандартні дози - (0) 3 чи 4 стандартні дози - (1)
5 чи 6 стандартних доз - (2) 7 чи 8 стандартних доз - (3)
10 чи більше стандартних доз - (4)
2.4.3. Чи часто Він випиває по 6 "стандартних доз" за один раз? U
ніколи - (0) рідше ніж раз на місяць - (1) щомісяця - (2)
щотижня - (3) щоденно або майже щоденно - (4)
2.4.4. Як часто протягом останнього року Він, почавши пити, вже не
міг зупинитись? U
ніколи - (0) рідше ніж раз на місяць - (1) щомісяця - (2)
щотижня - (3) щоденно або майже щоденно - (4)
2.4.5. Як часто протягом останнього року Він пив більше, ніж було
потрібно? U
ніколи - (0) рідше ніж раз на місяць - (1) щомісяця - (2)
щотижня - (3) щоденно або майже щоденно - (4)
2.4.6. Як часто протягом останнього року йому треба було випити
вранці, щоб привести себе до ладу "після вчорашнього"? U
ніколи - (0) рідше ніж раз на місяць - (1) щомісяця - (2)
щотижня - (3) щоденно або майже щоденно - (4)
2.4.7. Як часто протягом останнього року Він відчував себе винним
чи відчував докори совісті після того, як випив? U
ніколи - (0) рідше ніж раз на місяць - (1) щомісяця - (2)
щотижня - (3) щоденно або майже щоденно - (4)
2.4.8. Як часто протягом останнього року Він не міг пригадати, що
трапилось під час останнього вживання алкоголю? U
ніколи - (0) рідше ніж раз на місяць - (1) щомісяця - (2)
щотижня - (3) щоденно або майже щоденно - (4)
2.4.9. Чи були у нього або ним завдані комусь іншому травми
внаслідок вживання алкоголю? U
ні - (0) так, але більше, ніж рік тому - (2)
так, протягом останнього року - (4)
2.4.10. Чи казав йому хто-небудь із родичів та друзів або лікарів
чи інших медичних працівників про те, що потрібно менше пити? U
ні - (0) так, але більше, ніж рік тому - (2)
так, протягом останнього року - (4)
Загальна сума балів: U
2.5. Дані додаткових обстежень: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
III. Висновок профілактичного наркологічного огляду
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Лікар-нарколог МП лікаря-нарколога Дата
Затверджено
наказом Міністерства охорони
здоров'я України від
28.11.97 р. N 339
—————————————————————————— Міністерство охорони здоров'я України | Код форми за ЗКУД _____| _______________________________________ | Код закладу за ЗКПО ___| найменування закладу ——————————————————————————
Медична документація
Форма N 146-0
Затверджена
наказом МОЗ України
від 28.11.97 р. N 339
Посвідчення
про проходження навчання сучасним методам
проведення профілактичних наркологічних оглядів
1. Прізвище, ім'я та по батькові _________________________________ __________________________________________________________________
2. Дата народження _______________________________________________
3. Диплом про вищу медичну освіту: серія _________ N _____________
виданий __________________________________________________________
4. Місце роботи __________________________________________________
5. Посада ________________________________________________________
6. Пройшов(ла) навчання сучасним методам проведення профілактичних
наркологічних оглядів, склав(ла) залік.
7. Посвідчення дійсне до _________________________________________
Керівник закладу ___________________
(підпис)
МП Дата

( Форма медичної документації N 0-83-0 (облікова) (Медичне
посвідчення водія) втратила чинність на підставі Наказу МОЗ
N 124/345 ( z0435-00 ) від 05.06.2000 )

"Офіційний вісник України", 1997, число 51, стор.92
Код нормативного акта: 4502/1997вгору