Документ z0589-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.03.2014, підстава - z0346-14

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
14.04.2011 N 606
( z0588-11 )
за погодженням з Держкомстатом
{ Документ втратив чинність на підставі Постанови
Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
N 104 ( z0346-14 ) від 13.02.2014 }
ЗВІТ
про обсяги транспортування теплової енергії
магістральними та місцевими (розподільчими)
тепловими мережами і нормативні
технологічні витрати теплової енергії
за _____________________ 20__ року
(місяць)

-------------------------------------------------------- | Подають | Термін | Форма 2-НКРЕ-тепло | | подання | (місячна) | | | |-------------------------------------------+----------| |суб'єкти господарювання - ліцензіати, що | до 25 | |мають ліцензію на виробництво теплової | числа | |енергії, транспортування її магістральними | місяця, | |та місцевими (розподільчими) тепловими |наступного| |мережами та постачання теплової енергії, | після | |крім тих, що виробляють теплову енергію на | звітного | |ТЕЦ, ТЕС, АЕС і когенераційних установках | періоду | |та установках з використанням нетрадиційних| | |або поновлюваних джерел енергії, | | |- Національній комісії регулювання | | |електроенергетики України, адреса: 03680, | | |м. Київ, вул. Смоленська, 19, електронна | | |адреса: f2-te@nerc.gov.ua | | --------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Респондент: | |Найменування: ______________________________________________| |Місцезнаходження: ______________________________________________| |________________________________________________________________| | (поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, | | населений пункт, вулиця / провулок, площа тощо, | | N будинку / корпусу, N квартири / офісу) | ------------------------------------------------------------------
Баланс теплової енергії
------------------------------------------------------------------------------ | N | Показники |Одиниці | За | У тому | За | У тому | | з/п | | виміру |звітний|числі за |період |числі за | | | | |місяць |приладами|з |приладами| | | | | |обліку |початку|обліку | | | | | | |року | | |-------+-----------------------+--------+-------+---------+-------+---------| | А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | |-------+-----------------------+--------+-------+---------+-------+---------| | 1 |Обсяг відпущеної |тис.Гкал| | | | | | |споживачам теплової | | | | | | | |енергії | | | | | | |-------+-----------------------+--------+-------+---------+-------+---------| | 1.1 |Обсяг відпущеної |тис.Гкал| | | | | | |теплової енергії | | | | | | | |власним споживачам, у | | | | | | | |тому числі: | | | | | | |-------+-----------------------+--------+-------+---------+-------+---------| | 1.1.1 |населенню |тис.Гкал| | | | | |-------+-----------------------+--------+-------+---------+-------+---------| |1.1.1.1|у тому числі на | | | | | | | |потреби: | | | | | | | |опалення |тис.Гкал| | | | | |-------+-----------------------+--------+-------+---------+-------+---------| |1.1.1.2|гарячого водопостачання|тис.Гкал| | | | | |-------+-----------------------+--------+-------+---------+-------+---------| |1.1.1.3|вентиляції |тис.Гкал| | | | | |-------+-----------------------+--------+-------+---------+-------+---------| | 1.1.2 |бюджетним установам |тис.Гкал| | | | | |-------+-----------------------+--------+-------+---------+-------+---------| |1.1.2.1|у тому числі на | | | | | | | |потреби: | | | | | | | |опалення |тис.Гкал| | | | | |-------+-----------------------+--------+-------+---------+-------+---------| |1.1.2.2|гарячого водопостачання|тис.Гкал| | | | | |-------+-----------------------+--------+-------+---------+-------+---------| |1.1.2.3|вентиляції |тис.Гкал| | | | | |-------+-----------------------+--------+-------+---------+-------+---------| | 1.1.3 |іншим споживачам |тис.Гкал| | | | | |-------+-----------------------+--------+-------+---------+-------+---------| |1.1.3.1|у тому числі на | | | | | | | |потреби: | | | | | | | |опалення |тис.Гкал| | | | | |-------+-----------------------+--------+-------+---------+-------+---------| |1.1.3.2|гарячого водопостачання|тис.Гкал| | | | | |-------+-----------------------+--------+-------+---------+-------+---------| |1.1.3.3|вентиляції |тис.Гкал| | | | | |-------+-----------------------+--------+-------+---------+-------+---------| |1.1.3.4|технологічні потреби |тис.Гкал| | | | | |-------+-----------------------+--------+-------+---------+-------+---------| | 1.1.4 |додатково визначена |тис.Гкал| | | | | | |категорія | | | | | | | |(за наявності) | | | | | | |-------+-----------------------+--------+-------+---------+-------+---------| | 1.2 |Обсяг відпущеної |тис.Гкал| | | | | | |теплової енергії іншим | | | | | | | |постачальникам | | | | | | |-------+-----------------------+--------+-------+---------+-------+---------| | 2 |Обсяг виробництва |тис.Гкал| | | | | | |теплової енергії | | | | | | |-------+-----------------------+--------+-------+---------+-------+---------| | 3 |Обсяг використання |тис.Гкал| | | | | | |теплової енергії на | | | | | | | |власні потреби джерел | | | | | | | |теплопостачання | | | | | | |-------+-----------------------+--------+-------+---------+-------+---------| | 4 |Обсяг відпущеної в |тис.Гкал| | | | | | |мережу теплової енергії| | | | | | | |від джерел | | | | | | | |теплопостачання | | | | | | | |ліцензіата, у тому | | | | | | | |числі: | | | | | | |-------+-----------------------+--------+-------+---------+-------+---------| | 4.1 |у власні теплові мережі|тис.Гкал| | | | | |-------+-----------------------+--------+-------+---------+-------+---------| | 4.2 |у теплові мережі інших |тис.Гкал| | | | | | |постачальників або | | | | | | | |транспортувальників | | | | | | | |теплової енергії | | | | | | |-------+-----------------------+--------+-------+---------+-------+---------| | 5 |Загальний обсяг |тис.Гкал| | | | | | |надходження теплової | | | | | | | |енергії до власної | | | | | | | |теплової мережі | | | | | | |-------+-----------------------+--------+-------+---------+-------+---------| | 5.1 |у тому числі обсяг |тис.Гкал| | | | | | |отриманої теплової | | | | | | | |енергії від сторонніх | | | | | | | |теплопостачальників | | | | | | | |або організацій, що | | | | | | | |транспортують теплову | | | | | | | |енергію | | | | | | |-------+-----------------------+--------+-------+---------+-------+---------| | 6 |Фактичні технологічні |тис.Гкал| | х | | х | | |втрати теплової енергії| | | | | | | |в теплових мережах | | | | | | |-------+-----------------------+--------+-------+---------+-------+---------| | 7 |Нормативні технологічні|тис.Гкал| | х | | х | | |втрати теплової енергії| | | | | | | |в теплових мережах | | | | | | |-------+-----------------------+--------+-------+---------+-------+---------| | 8 |Відхилення фактичних |тис.Гкал| | х | | х | | |технологічних втрат | | | | | | | |теплової енергії в | | | | | | | |теплових мережах від | | | | | | | |нормативних (+/-) | | | | | | |-------+-----------------------+--------+-------+---------+-------+---------| | 9 |Фактичні втрати |тис.Гкал| | х | | х | | |теплової енергії в | | | | | | | |теплових мережах з | | | | | | | |урахуванням | | | | | | | |нетехнологічних | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | N | Довідково | Одиниці | За | |з/п | | виміру |звітний| | | | |місяць | |----+--------------------------------------+------------+-------| | 1 |Середня температура зовнішнього | | | | |повітря: | | | | |нормативна | град.C | | |----+--------------------------------------+------------+-------| | 2 |фактична | град.C | | |----+--------------------------------------+------------+-------| | 3 |прогнозована | град.C | | |----+--------------------------------------+------------+-------| | 4 |Затверджений температурний графік для | | | | |опалювального періоду: | | | | |температура теплоносія в | град.C | | | |подавальному трубопроводі | | | |----+--------------------------------------+------------+-------| | 5 |температура теплоносія у зворотному | град.C | | | |трубопроводі | | | |----+--------------------------------------+------------+-------| | 6 |Затверджений температурний графік для | | | | |міжопалювального періоду: | | | | |температура теплоносія в | град.C | | | |подавальному трубопроводі | | | |----+--------------------------------------+------------+-------| | 7 |температура теплоносія у зворотному | град.C | | | |трубопроводі | | | |----+--------------------------------------+------------+-------| | 8 |Фактична температура теплоносія: | | | | |у подавальному трубопроводі | град.C | | |----+--------------------------------------+------------+-------| | 9 |у зворотному трубопроводі | град.C | | |----+--------------------------------------+------------+-------| | 10 |Температура теплоносія за | | | | |температурним графіком відповідно до | | | | |фактичної температури зовнішнього | | | | |повітря: | | | | |у подавальному трубопроводі | град.C | | |----+--------------------------------------+------------+-------| | 11 |у зворотному трубопроводі | град.C | | |----+--------------------------------------+------------+-------| | 12 |Температура пари, що подається в | град.C | | | |мережу | | | |----+--------------------------------------+------------+-------| | 13 |Парціальний тиск пари в мережі | МПа | | |----+--------------------------------------+------------+-------| | 14 |Загальна протяжність трубопроводів | км | | | |теплових мереж, усього | | | |----+--------------------------------------+------------+-------| |14.1|у тому числі: | | | | |подавальних на опалення | км | | |----+--------------------------------------+------------+-------| |14.2|зворотних на опалення | км | | |----+--------------------------------------+------------+-------| |14.3|подавальних на гаряче водопостачання | км | | |----+--------------------------------------+------------+-------| |14.4|циркуляційних систем гарячого | км | | | |водопостачання | | | |----+--------------------------------------+------------+-------| | 15 |Загальна протяжність паропроводів | км | | |----+--------------------------------------+------------+-------| | 16 |Загальна протяжність | км | | | |конденсатопроводів | | | |----+--------------------------------------+------------+-------| | 17 |Середньозважений ККД виробництва | % | | | |теплової енергії | | | |----+--------------------------------------+------------+-------| | 18 |Питомі витрати умовного палива на | | | | |відпуск у мережу теплової енергії: | | | | |за нормою |кг у.п./Гкал| | |----+--------------------------------------+------------+-------| | 19 |фактично |кг у.п./Гкал| | |----+--------------------------------------+------------+-------| | 20 |Загальні витрати води на підживлення | | | | |теплових мереж: | | | | |за нормою | тис.куб.м | | |----+--------------------------------------+------------+-------| | 21 |фактично | тис.куб.м | | |----+--------------------------------------+------------+-------| | 22 |Витрати води на підживлення теплових | | | | |мереж у відношенні до об'єму теплової | | | | |мережі: | | | | |за нормою | % на год | | |----+--------------------------------------+------------+-------| | 23 |фактично | % на год | | |----+--------------------------------------+------------+-------| | 24 |Загальні витрати електроенергії на | | | | |транспортування теплової енергії: | | | | |за нормою |тис.кВт·год | | |----+--------------------------------------+------------+-------| | 25 |фактично |тис.кВт·год | | |----+--------------------------------------+------------+-------| | 26 |Питомі витрати електроенергії на | | | | |транспортування теплової енергії: | | | | |за нормою |кВт·год/Гкал| | |----+--------------------------------------+------------+-------| | 27 |фактично |кВт·год/Гкал| | |----+--------------------------------------+------------+-------| | 28 |Тривалість функціонування системи | | | | |теплопостачання: | | | | |в опалювальний період | год | | |----+--------------------------------------+------------+-------| | 29 |у міжопалювальний період | год | | |----+--------------------------------------+------------+-------| | 30 |Приєднане теплове навантаження | Гкал/год | | |----+--------------------------------------+------------+-------| | 31 |Кількість теплових пунктів, що | | | | |знаходяться на балансі ліцензіата: | | | | |центральні | одиниць | | |----+--------------------------------------+------------+-------| | 32 |індивідуальні | одиниць | | ------------------------------------------------------------------
____________________________________ М.П. ____________________
(місце підпису керівника (власника)) (ініціали, прізвище)
____________________________________ ____________________
(місце підпису головного бухгалтера) (ініціали, прізвище)
____________________________________ ____________________
(місце підпису виконавця) (ініціали, прізвище)
телефон: _________ факс: _______ електронна пошта: ______________
Начальник управління
регулювання підприємств
житлово-комунального комплексу М.І.Расковський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії регулювання
електроенергетики України
14.04.2011 N 606
( z0588-11 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 травня 2011 р.
за N 589/19327

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення звіту за формою 2-НКРЕ-тепло
"Звіт про обсяги транспортування теплової енергії
магістральними та місцевими (розподільчими)
тепловими мережами і нормативні технологічні
витрати теплової енергії"

I. Загальні положення
1.1. Звіт за формою 2-НКРЕ-тепло "Звіт про обсяги
транспортування теплової енергії магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами і нормативні технологічні
витрати теплової енергії" поширюється на суб'єктів
господарювання - ліцензіатів, що мають ліцензію на виробництво
теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії,
крім тих, що виробляють теплову енергію на ТЕЦ, ТЕС, АЕС і
когенераційних установках та установках з використанням
нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії (далі - ліцензіати).
1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення звіту та
терміни подання його до НКРЕ. Подання до НКРЕ звіту здійснюється з метою перевірки та
аналізу ліцензованої діяльності в ринкових умовах, виявлення
порушень ліцензованої діяльності та їх усунення, а також для
врахування звітних даних при встановленні або перегляді тарифів.
1.3. Ця Інструкція розроблена відповідно до: Господарського кодексу України ( 436-15 ); Законів України "Про Національну комісію регулювання ринку
комунальних послуг України" ( 2479-17 ), "Про теплопостачання"
( 2633-15 ); Указу Президента України від 21.04.98 N 335 ( 335/98 )
"Питання Національної комісії регулювання електроенергетики
України"; Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
постачання теплової енергії, затверджених наказом Міністерства з
питань житлово-комунального господарства України від 24.11.2009
N 370 ( z1201-09 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
14.12.2009 за N 1201/17217; Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
транспортування теплової енергії магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами, затверджених наказом
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва, Міністерства з питань житлово-комунального
господарства України від 30.12.2008 N 168/418 ( z0097-09 ),
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 03.02.2009 за
N 97/16113; Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що
виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках
та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних
джерел енергії), затверджених наказом Державного комітету України
з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства з
питань житлово-комунального господарства України від 30.12.2008
N 167/417 ( z0096-09 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції
України 03.02.2009 за N 96/16112; інших нормативно-правових актів, якими регулюється
ліцензована господарська діяльність з виробництва теплової
енергії, транспортування її магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії.
II. Порядок та терміни надання інформації
2.1. Звіт за формою 2-НКРЕ-тепло "Звіт про обсяги
транспортування теплової енергії магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами і нормативні технологічні
витрати теплової енергії" подають до НКРЕ та відповідного
територіального підрозділу НКРЕ (далі - ТП НКРЕ) ліцензіати, на
яких поширюється дія Закону України "Про Національну комісію
регулювання ринку комунальних послуг України" ( 2479-17 ),
незалежно від форм власності та підпорядкування щомісячно до
25 числа місяця, наступного після звітного періоду, електронною
поштою та на паперовому носії.
2.2. Звітним періодом є календарний місяць.
2.3. Усі дані звіту мають ґрунтуватися на достовірних даних
первинного обліку, що забезпечує можливість порівняння і контролю
даних. Звіт підписується керівником (власником) ліцензіата,
головним бухгалтером, виконавцем та скріплюється печаткою.
Зазначаються телефон, факс, електронна пошта.
2.4. Звіт за формою 2-НКРЕ-тепло "Звіт про обсяги
транспортування теплової енергії магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами і нормативні технологічні
витрати теплової енергії" направляється поштою до Національної
комісії регулювання електроенергетики України за адресою: 03680,
м. Київ, вул. Смоленська, 19, та електронною поштою за адресою:
f2-te@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронний шаблон
звіту.
2.5. ТП НКРЕ здійснює контроль за поданням звіту у
встановлений термін, перевіряє правильність заповнення та повноту
даних, що відображаються у звіті, повідомляє ліцензіатів про
виявлені помилки та необхідність їх усунення.
2.6. Звітні дані наводяться з точністю до одного знака після
коми.
III. Пояснення щодо заповнення звіту за формою
2-НКРЕ-тепло "Звіт про обсяги транспортування
теплової енергії магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами
і нормативні технологічні витрати теплової енергії"
3.1. Графа 1 "За звітний місяць" та графа 3 "За період з
початку року" заповнюються на підставі загальних обсягів згідно з
розрахунковими даними та даними приладів обліку відповідно до
актів прийому-передачі теплової енергії між споживачем та
постачальником (далі - сторони). Графа 2 "У тому числі за
приладами обліку" та графа 4 "У тому числі за приладами обліку"
відповідно заповнюються для обсягів теплової енергії згідно з
даними приладів обліку за звітний місяць та за період з початку
року відповідно.
3.2. Рядок 1 "Обсяг відпущеної споживачам теплової енергії"
заповнюється на підставі загальної кількості теплової енергії, що
відпускається споживачам на підставі розрахункових даних та за
даними будинкових приладів обліку відповідно до актів
прийому-передачі теплової енергії між сторонами. Значення рядка 1 дорівнює сумі значень рядків 1.1 та 1.2.
3.3. Рядок 1.1 "Обсяг відпущеної теплової енергії власним
споживачам, у тому числі:" заповнюється на підставі розрахункових
даних та показів приладів обліку відповідно до актів
прийому-передачі теплової енергії між сторонами та включає
корисний відпуск теплової енергії власним споживачам, юридичним та
фізичним особам, що безпосередньо споживають теплову енергію на
власні потреби. Корисний відпуск теплової енергії - обсяг
отриманої споживачами теплової енергії. Значення рядка 1.1
дорівнює сумі значень рядків 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4.
3.4. Рядки 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 визначаються як сума показів
будинкових приладів обліку та за актами прийому-передачі теплової
енергії між сторонами за такими позиціями: рядків 1.1.1.1,
1.1.2.1, 1.1.3.1 - теплова енергія на потреби опалення населення,
бюджетних установ та інших споживачів відповідно; рядків 1.1.1.2,
1.1.2.2, 1.1.3.2 - теплова енергія на потреби гарячого
водопостачання населення, бюджетних установ та інших споживачів
відповідно; рядків 1.1.1.3, 1.1.2.3, 1.1.3.3 - теплова енергія на
потреби вентиляції населення, бюджетних установ та інших
споживачів відповідно; рядка 1.1.3.4 - теплова енергія на
технологічні потреби інших споживачів. У разі відсутності окремих категорій споживання теплової
енергії відповідні рядки заповнюються з нульовими значеннями.
3.5. Рядок 1.2 "Обсяг відпущеної теплової енергії іншим
постачальникам" заповнюється на підставі показів приладів обліку
відповідно до актів прийому-передачі теплової енергії іншим
постачальникам теплової енергії.
3.6. Рядок 2 "Обсяг виробництва теплової енергії"
визначається згідно з показами приладів обліку теплової енергії на
генеруючих джерелах або за розрахунком.
3.7. Рядок 3 "Обсяг використання теплової енергії на власні
потреби джерел теплопостачання" - кількість теплової енергії, що
витрачається на технологічні та побутові потреби джерел
теплопостачання (хімводопідготовка, деаерація, втрати теплової
енергії з поверхні трубопроводів, що розташовані всередині джерел
теплопостачання, тощо) та визначається за показами приладів обліку
та/або розрахунковим методом.
3.8. Рядок 4 "Обсяг відпущеної в мережу теплової енергії від
джерел теплопостачання ліцензіата, у тому числі" визначається як
сума рядків 4.1 та 4.2 і повинен дорівнювати різниці рядків 2
та 3.
3.9. Рядок 4.1 "у власні теплові мережі" визначається на
підставі показів приладів обліку та/або розрахункових показів
обсягу надходження у власні теплові мережі теплової енергії від
власних джерел теплопостачання.
3.10. Рядок 4.2 "у теплові мережі інших постачальників або
транспортувальників теплової енергії" заповнюється як сума обсягів
відпуску теплової енергії в мережі сторонніх теплопостачальників,
визначених на підставі показів приладів обліку та актів
прийому-передачі теплової енергії із сторонніми
теплопостачальниками.
3.11. Рядок 5 "Загальний обсяг надходження теплової енергії
до власної теплової мережі" розраховується як сума рядків 4.1
та 5.1.
3.12. Рядок 5.1 "у тому числі обсяг отриманої теплової
енергії від сторонніх теплопостачальників або організацій, що
транспортують теплову енергію" заповнюється на підставі
розрахункових даних та показів приладів обліку відповідно до актів
прийому-передачі теплової енергії, відпущеної в мережу ліцензіата
сторонніми теплопостачальниками або організаціями, що
транспортують теплову енергію.
3.13. Рядок 6 "Фактичні технологічні втрати теплової енергії
в теплових мережах" заповнюється на підставі розрахунку
нормативних технологічних втрат теплової енергії в перерахунку на
фактичні параметри функціонування теплової мережі за звітний
період.
3.14. Рядок 7 "Нормативні технологічні втрати теплової
енергії в теплових мережах" заповнюється на підставі розрахунку
нормативних технологічних втрат теплової енергії в перерахунку на
нормативні параметри функціонування теплової мережі за звітний
період.
3.15. Рядок 8 "Відхилення фактичних технологічних втрат
теплової енергії в теплових мережах від нормативних (+/-)"
обраховується як різниця між відповідними значеннями рядків 6
та 7.
3.16. Рядок 9 "Фактичні втрати теплової енергії в теплових
мережах з урахуванням нетехнологічних" визначається як різниця між
обсягом надходження теплової енергії до мережі та обсягом її
відпуску власним споживачам, іншим постачальникам і обраховується
як різниця між відповідними значеннями рядків 5 та 1.
IV. Порядок виправлення звітних даних
4.1. Якщо у звітах поточного періоду виявлено помилки, то їх
виправлення буде здійснюватись у звітах за той період (місяць,
квартал), у якому були допущені помилки, а також у наростаючих
підсумкових даних цього звіту (з початку року).
4.2. Виправлені звіти надсилаються ліцензіатом окремим листом
з відповідними примітками. Усі помилки мають бути відображені в
поясненнях до звіту.
Начальник управління
регулювання підприємств
житлово-комунального комплексу М.Расковськийвгору