Документ z0588-08, перша редакція — Прийняття від 10.06.2008
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
10.06.2008 N 70/378
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 липня 2008 р.
за N 588/15279

Про затвердження Змін до Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з заготівлі,
переробки, металургійної переробки металобрухту
кольорових і чорних металів

Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), Закону України
"Про металобрухт" ( 619-14 ) та постанови Кабінету Міністрів
України від 14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження
переліку органів ліцензування" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з заготівлі, переробки, металургійної
переробки металобрухту кольорових і чорних металів, затверджених
наказом Держкомпідприємництва та Мінпромполітики України від
23.10.2007 N 127/595 ( z1258-07 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 08.11.2007 за N 1258/14525, що додаються.
2. Департаменту ліцензування Держкомпідприємництва
(Іванченко О.Б.), Управлінню кольорової металургії та вторинних
металів Мінпромполітики України (Шинкаренко П.С.) в установленому
порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Управлінню організаційного та інформаційно-аналітичного
забезпечення роботи Міністра промислової політики України
(Юмашев П.В.) забезпечити оприлюднення цього наказу в засобах
масової інформації.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держкомпідприємництва Приступу М.І. та заступника Міністра
Мінпромполітики України Севернюка В.В.
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко
Міністр промислової політики
України В.С.Новицький
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови
Антимонопольного комітету України Ю.Г.Кравченко
Заступник Міністра юстиції України В.В.Лутковська
Заступник Голови Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики С.Т.Черепков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з питань
регуляторної політики
та підприємництва,
Міністерства промислової
політики України
10.06.2008 N 70/378
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 липня 2008 р.
за N 588/15279

ЗМІНИ
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з заготівлі, переробки,
металургійної переробки металобрухту
кольорових і чорних металів
( z1258-07 )

1. Абзац третій пункту 3.3 розділу III викласти в такій
редакції: "брухтопереробне обладнання: пакетувальний прес (із зусиллям
остаточного пресування не менше ніж 50 кН), або механічні чи
гідравлічні ножиці (з потужністю електроприводу не менше ніж
5 кВт), або спеціальне обладнання з подрібнення, сортування чи
вилучення кольорового металобрухту;".
2. Абзац другий пункту 3.5 розділу III викласти в такій
редакції: "брухтопереробне обладнання: пакетувальний прес (із зусиллям
остаточного пресування не менше ніж 1000 кН), або гідравлічні
гільйотинні ножиці (із зусиллям різу не менше ніж 1000 кН), або
алігаторні ножиці (з потужністю електроприводу не менше ніж
10 кВт), або спеціальне обладнання для механічного подрібнення
металобрухту, або обладнання з вилучення металевої складової з
шлаків чи шламів;".
3. Абзац третій пункту 3.5 розділу III після слова
"захватами" доповнити словами "чи вантажопідйомною тарою," далі за
текстом.
Директор Департаменту
ліцензування
Держкомпідприємництва О.Б.Іванченко
Начальник Управління
кольорової металургії
та вторинних металів
Мінпромполітики України П.С.Шинкаренковгору