Document z0588-03, invalid, current version — Loss of force on October 16, 2005, on the basis - z1147-05

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.07.2003 N 212/427

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 липня 2003 р.
за N 588/7909
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства аграрної політики
N 470/630 ( z1147-05 ) від 15.09.2005 )
Про затвердження Порядку
використання коштів Державного бюджету України,
що спрямовуються на здійснення фінансової підтримки
підприємств агропромислового комплексу через механізм
здешевлення кредитів відповідно до законодавства

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики
N 467/691 ( z1220-03 ) від 25.12.2003 )

На виконання Закону України "Про внесення змін до Закону
України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" та деяких інших
законодавчих актів" ( 849-15 ) Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок використання коштів Державного бюджету
України, що спрямовуються на здійснення фінансової підтримки
підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення
кредитів відповідно до законодавства (далі - Порядок), що
додається.
2. Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики
(Г.І. Зуб) Міністерства аграрної політики України, Департаменту
зведеного бюджету (С.О. Рибак) Міністерства фінансів України в
установленому порядку:
2.1. Подати Порядок на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
2.2. Довести Порядок до відома структурних підрозділів
Міністерства аграрної політики України, Міністерства фінансів
України, Міністерства агропромислового комплексу Автономної
Республіки Крим, головних управлінь сільського господарства і
продовольства обласних державних адміністрацій, Управління
сільського господарства і продовольства Севастопольської міської
державної адміністрації.
3. Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики
Міністерства аграрної політики України подавати Міністерству
фінансів України до 20-го числа щомісячний звіт про здійснення
фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через
механізм здешевлення кредитів відповідно до законодавства за
формою згідно з додатком.
4. Визнати таким, що втратив чинність, спільний наказ
Міністерства аграрної політики та Міністерства фінансів України
від 28 січня 2003 року N 17/75 ( z0074-03 ) "Про затвердження
Порядку використання коштів Державного бюджету України, що
спрямовуються на здійснення фінансової підтримки підприємств
агропромислового комплексу та заставних операцій з зерном через
механізм здешевлення кредитів", зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 30 січня 2003 року за N 74/7395.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Державного секретаря Міністерства аграрної політики
України Лузана Ю.Я. та заступника Державного секретаря
Міністерства фінансів України Мярковського А.І.
Міністр аграрної політики України С.Рижук
Перший віце-прем'єр-міністр України
Міністр фінансів України М.Азаров

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України,
Міністерства фінансів
України
02.07.2003 N 212/427
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 липня 2003 р.
за N 588/7909

ПОРЯДОК
використання коштів Державного бюджету України, що
спрямовуються на здійснення фінансової підтримки
підприємств агропромислового комплексу через механізм
здешевлення кредитів відповідно до законодавства

1. Цей Порядок визначає механізм нарахування і виплати коштів
державного бюджету (КПКВ 2801240 "Здійснення фінансової підтримки
підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення
кредитів відповідно до законодавства" та КПКВ 2801440) на часткову
компенсацію ставки за кредитами сільськогосподарським
товаровиробникам та іншим підприємствам агропромислового
комплексу. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики N 467/691 ( z1220-03 ) від
25.12.2003 )
2. Кошти державного бюджету в сумі 102700 тис. грн.
спрямовуються на здійснення фінансової підтримки підприємств
агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів
відповідно до законодавства згідно з додатком 1 шляхом визначення
часткової компенсації ставки за кредитами комерційних банків та
кредитних спілок сільськогосподарським товаровиробникам, іншим
підприємствам агропромислового комплексу (далі - компенсації) у
розмірі: ( Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства аграрної політики N 467/691 ( z1220-03 ) від
25.12.2003 ) сільськогосподарським підприємствам на кредитування власних
поточних виробничих витрат, пов'язаних виключно із закупівлею
насіння, кормів, мінеральних добрив, засобів захисту рослин,
пально-мастильних матеріалів, запасних частин для ремонту
сільськогосподарської техніки, а також для сплати страхових
платежів за обов'язковими видами страхування, закупівлі тракторів
і комбайнів усіх видів та іншої сільськогосподарської техніки
вітчизняного виробництва (крім використання залучених кредитів на
сплату лізингових платежів за техніку, отриману на умовах
фінансового лізингу), худоби та птиці для кредитів у національній
валюті - 10 відсотків річних, для кредитів в іноземній валюті - 7
відсотків річних; іншим підприємствам агропромислового комплексу виключно на
закупівлю у сільськогосподарських товаровиробників виробленої ними
сільськогосподарської продукції для кредитів у національній валюті
- 7 відсотків річних, для кредитів в іноземній валюті - 5
відсотків річних; сільськогосподарським товаровиробникам на кредитування
кредитними спілками, власних поточних виробничих витрат,
пов'язаних виключно із закупівлею насіння і посівного матеріалу,
кормів, мінеральних добрив, засобів захисту рослин,
пально-мастильних матеріалів, худоби та птиці,
сільськогосподарського інвентарю, запасних частин для ремонту
сільськогосподарської техніки, а також для закупівлі
сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (крім
використання залучених кредитів на сплату лізингових платежів за
техніку, отриману на умовах фінансового лізингу), основних засобів
виробничого сільськогосподарського призначення для кредитів у
національній валюті - 10 відсотків річних.
3. Міністерство агропромислового комплексу Автономної
Республіки Крим, головні управління сільського господарства і
продовольства обласних державних адміністрацій та Управління
сільського господарства і продовольства Севастопольської міської
державної адміністрації на підставі заявок сільськогосподарських
та інших підприємств агропромислового комплексу, погоджених з
комерційними банками, визначають на конкурсних засадах
підприємства, яким буде надана часткова компенсація ставки за
кредитами комерційних банків у межах обсягів, визначених згідно з
розподілом коштів на здійснення фінансової підтримки підприємств
агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів
відповідно до законодавства. Переваги під час проведення конкурсу надаються: сільськогосподарським підприємствам, які знайшли найбільш
вигідний банк-кредитор з найменшою процентною ставкою плати за
кредит; підприємствам, які беруть кредити на більш короткий термін
(до 6 місяців); підприємствам, які застрахували врожай сільськогосподарських
культур від негативного впливу стихійних явищ. Компенсація здійснюється передусім підприємствам, які не
мають заборгованості з виплати заробітної плати, орендної плати за
користування землею та майном, перед державним бюджетом (податкові
платежі, позички тощо) та Пенсійним фондом. У кредитних угодах, що укладаються комерційними банками з
сільськогосподарськими підприємствами та іншими підприємствами
агропромислового комплексу, установлюється відсоткова ставка,
згідно з якою нараховується сума плати за користування кредитами
комерційних банків на загальних підставах. Розмір компенсації, який відшкодовується за рахунок коштів
державного бюджету, визначається у кредитних угодах з
підприємствами, яким передбачається компенсувати ставку за кредити
комерційних банків, та погоджується з Міністерством
агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головними
управліннями сільського господарства і продовольства обласних
державних адміністрацій та Управлінням сільського господарства і
продовольства Севастопольської міської державної адміністрації. Для оформлення заявки на отримання компенсації комерційні
банки, які видали кредити, подають до 7-го числа місяця, що настає
за звітним, Міністерству агропромислового комплексу Автономної
Республіки Крим, головним управлінням сільського господарства і
продовольства обласних державних адміністрацій та Управлінню
сільського господарства і продовольства Севастопольської міської
державної адміністрації по два примірники реєстрів підприємств
агропромислового комплексу на здійснення фінансової підтримки
підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення
кредитів відповідно до законодавства (далі - реєстр позичальників
кредитів) за формою згідно з додатком 2 і нотаріально посвідчених
за рахунок позичальника копій укладених кредитних угод, а також
виписку банку про отримання позичальниками кредиту та
довідку-розрахунок банку про суму плати за користування кредитом
за відповідний період з визначенням суми, що відшкодовується за
рахунок компенсації.
4. У кредитних угодах, що укладаються кредитними спілками
(які функціонують не менше 6 місяців, про що свідчить копія
свідоцтва про державну реєстрацію, та мають загальні активи на
суму не менше 20 тис. гривень) із сільськогосподарськими
товаровиробниками, установлюється відсоткова ставка, згідно з якою
нараховується сума плати за користування кредитами кредитних
спілок на загальних підставах. Розмір компенсації за кредитами кредитних спілок, який
відшкодовується за рахунок коштів державного бюджету, визначається
у кредитних угодах з сільськогосподарськими товаровиробниками,
яким передбачається компенсувати ставку за кредити кредитних
спілок, та погоджується з Міністерством агропромислового комплексу
Автономної Республіки Крим, головними управліннями сільського
господарства і продовольства обласних державних адміністрацій,
Управлінням сільського господарства і продовольства
Севастопольської міської державної адміністрації. Для оформлення заявки на отримання компенсації кредитні
спілки, які видали кредити сільськогосподарським товаровиробникам,
подають до 7-го числа місяця, що настає за звітним, Міністерству
агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головним
управлінням сільського господарства і продовольства обласних
державних адміністрацій, Управлінню сільського господарства і
продовольства Севастопольської міської державної адміністрації
довідку про кредитну спілку (додаток 3), по два примірники
реєстрів позичальників кредитів за формою згідно з додатком 2,
копії укладених кредитних угод, виписку кредитної спілки про
отримання сільськогосподарським товаровиробником кредиту та
довідку-розрахунок кредитної спілки про суму плати за користування
кредитом за відповідний період з визначенням суми, що
відшкодовується за рахунок компенсації. Кредитні спілки також
подають до Міністерства агропромислового комплексу Автономної
Республіки Крим, головних управлінь сільського господарства і
продовольства обласних державних адміністрацій, Управління
сільського господарства і продовольства Севастопольської міської
державної адміністрації копії розрахункових документів
(рахунки-фактури, касові чеки, прихідні касові ордери тощо), що
засвідчують цільове використання коштів на суму взятих кредитів.
5. Термін дії кредитних угод - до 1 грудня 2003 року.
6. Міністерство агропромислового комплексу Автономної
Республіки Крим, головні управління сільського господарства і
продовольства обласних державних адміністрацій та Управління
сільського господарства і продовольства Севастопольської міської
державної адміністрації складають та затверджують реєстр на
здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового
комплексу через механізм здешевлення кредитів відповідно до
законодавства за відповідними адміністративно-територіальними
одиницями в розрізі банків та кредитних спілок і протягом п'яти
днів подають його в двох примірниках Міністерству аграрної
політики за формою згідно з додатком 4. Міністерство аграрної політики на підставі реєстрів
(додаток 5) подає Державному казначейству розподіл виділених
асигнувань відповідно до діючого Порядку виконання державного
бюджету за видатками за умови функціонування внутрішньої платіжної
системи (затвердженого наказом Державного казначейства України від
10 серпня 2001 року N 140 ( z0756-01 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 28 серпня 2001 року за N 756/5947) на
здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового
комплексу через механізм здешевлення кредитів.
7. Міністерство аграрної політики, за погодженням з
Міністерством фінансів, залежно від фактично отриманих
позичальниками кредитів має право перерозподіляти за регіонами та
позичальниками бюджетні кошти, виділені на здійснення фінансової
підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм
здешевлення кредитів відповідно до законодавства.
8. Відповідальність за нецільове використання коштів,
передбачених на здійснення фінансової підтримки підприємств
агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів
відповідно до законодавства, згідно з цим Порядком покладається на
Міністра агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим,
начальників головних управлінь сільського господарства і
продовольства обласних державних адміністрацій та начальника
Управління сільського господарства і продовольства
Севастопольської міської державної адміністрації.
Начальник Департаменту
фінансово-кредитної та податкової
політики Міністерства аграрної
політики України Г.І.Зуб
Директор Департаменту
зведеного бюджету
Міністерства фінансів України С.О.Рибак

Додаток
до пункту 3 наказу
Міністерства аграрної
політики України,
Міністерства фінансів
України
02.07.2003 N 212/427

ЗВІТ
про здійснення фінансової підтримки підприємствам
агропромислового комплексу через механізм здешевлення
кредитів відповідно до законодавства
за станом на _____________________ 2003 року
(тис. грн.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Позичальники| Кількість |Узгоджено|У тому числі видано|Фактично | Процентна | Погашення відсотків за | | |підприємств|кредитів | кредитів |повернуто| ставка за | кредити | | | | |-------------------|кредитів |користування|--------------------------| | | | |усього | терміном | | кредитом |усього|позичаль-|компенсо-| | | | | |користуван-| | | | ником | вано з | | | | | | ня до | | | | |бюджету | | | | | | 01.12.2003| | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Комерційні банки
Сільськогосподарські
підприємства
Інші підприємства АПК
Кредитні спілки
Сільгосптоваровиробники
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- РАЗОМ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник Департаменту
фінансово-кредитної
та податкової політики
Мінагрополітики України Г.І.Зуб

Додаток 1
до пункту 2 Порядку
використання коштів
Державного бюджету України,
що спрямовуються на
здійснення фінансової
підтримки підприємств
агропромислового комплексу
через механізм здешевлення
кредитів відповідно до
законодавства
(у редакції наказу
від 25.12.2003 N 467/691
( z1220-03 )

РОЗПОДІЛ
коштів на здійснення фінансової підтримки підприємств
агропромислового комплексу через механізм
здешевлення кредитів відповідно до законодавства

тис.грн. ------------------------------------------------------------------ | Регіони та області | Загальна | У тому числі | | | сума |--------------------------| | | |КПКВ 2801240|КПКВ 2801440 | |------------------------+------------+------------+-------------| |АР Крим | 2532,7| 2532,7| 0,0| |------------------------+------------+------------+-------------| |Вінницька | 6170,0| 4870,0| 1300,0| |------------------------+------------+------------+-------------| |Волинська | 1438,3| 1438,3| 0,0| |------------------------+------------+------------+-------------| |Дніпропетровська | 6550,0| 4850,0| 1700,0| |------------------------+------------+------------+-------------| |Донецька | 4150| 3950,0| 200,0| |------------------------+------------+------------+-------------| |Житомирська | 2720| 2420,0| 300,0| |------------------------+------------+------------+-------------| |Закарпатська | 209,7| 209,7| 0,0| |------------------------+------------+------------+-------------| |Запорізька | 5890| 3490,0| 2400,0| |------------------------+------------+------------+-------------| |Івано-Франківська | 754,7| 754,7| 0,0| |------------------------+------------+------------+-------------| |Київська | 6770| 4870,0| 1900,0| |------------------------+------------+------------+-------------| |Кіровоградська | 5516,5| 4216,5| 1300,0| |------------------------+------------+------------+-------------| |Луганська | 6880| 2180,0| 4700,0| |------------------------+------------+------------+-------------| |Львівська | 1249,1| 1249,1| 0,0| |------------------------+------------+------------+-------------| |Миколаївська | 3770| 2970,0| 800,0| |------------------------+------------+------------+-------------| |Одеська | 7630| 4430,0| 3200,0| |------------------------+------------+------------+-------------| |Полтавська | 6350| 4620,0| 1730,0| |------------------------+------------+------------+-------------| |Рівненська | 1880| 1400,0| 480,0| |------------------------+------------+------------+-------------| |Сумська | 4000| 3000,0| 1000,0| |------------------------+------------+------------+-------------| |Тернопільська | 2390| 1820,0| 570,0| |------------------------+------------+------------+-------------| |Харківська | 8750| 4550,0| 4200,0| |------------------------+------------+------------+-------------| |Херсонська | 4851| 4751,0| 100,0| |------------------------+------------+------------+-------------| |Хмельницька | 2088| 2088,0| 0,0| |------------------------+------------+------------+-------------| |Черкаська | 4330| 4230,0| 100,0| |------------------------+------------+------------+-------------| |Чернівецька | 1180| 880,0| 300,0| |------------------------+------------+------------+-------------| |Чернігівська | 4320| 2920,0| 1400,0| |------------------------+------------+------------+-------------| |м. Севастополь | 330| 310,0| 20,0| |------------------------+------------+------------+-------------| |УСЬОГО | 102700| 75000,0| 27700,0| ------------------------------------------------------------------ ( Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики
N 467/691 ( z1220-03 ) від 25.12.2003 )

Додаток 2
до пунктів 3, 4 Порядку
використання коштів
Державного бюджету України,
що спрямовуються на
здійснення фінансової
підтримки підприємств
агропромислового комплексу
через механізм здешевлення
кредитів відповідно до
законодавства

РЕЄСТР
підприємств агропромислового комплексу на здійснення
фінансової підтримки через механізм здешевлення
кредитів відповідно до законодавства
________________________________
області (Автономної Республіки Крим/м. Севастополя),
виданих банком/кредитною спілкою ___________________,
за ___________________ 2003 року
(гривень) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N з/п|Район|Сільгосптоварови-| Сума |Термін |Процен-|Дата |Нарахована сума плати за | З належної | | | |робники та інші |кредиту|користу-|тна |погаше-| кредит | компенсації | | | | підприємства | |вання |ставка,|ння |--------------------------+------------------| | | |агропромислового | |кредитом|під яку|процен-|усього|сума, яка|сума, яку|сплачено|підлягає | | | | комплексу | | |виданий|тної | |підлягає |сплачує |згідно з|сплаті за| | | | | | |кредит |ставки | |відшкоду-|позичаль-|поперед-|даним | | | | | | | | | |ванню |ник |нім |реєстром | | | | | | | | | | | |реєстром| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- РАЗОМ по банку --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Підпис начальника Головного управління
сільського господарства і продовольства
облдержадміністрації
(підпис Міністра агропромислового комплексу
Автономної Республіки Крим/начальника
Управління сільського господарства
і продовольства Севастопольської
міськдержадміністрації) ____________________
(ініціали, прізвище)
Підпис головного бухгалтера ____________________
(ініціали, прізвище)
Печатка ___ ______ 2003 р.

Додаток 3
до пункту 4 Порядку
використання коштів
Державного бюджету України,
що спрямовуються на
здійснення фінансової
підтримки підприємств
агропромислового комплексу
через механізм здешевлення
кредитів відповідно до
законодавства

ДОВІДКА
про кредитну спілку

1. Назва кредитної спілки ___________________________________
2. Місцезнаходження кредитної спілки __________________________________________________________ __________________________________________________________
3. Код за ЄДРПОУ ____________________________________________
4. Банківські реквізити _____________________________________
5. Контактні телефони _______________________________________
6. Дані про керівника кредитної спілки (прізвище, ім'я,
по батькові, освіта) _____________________________________
7. Дані про головного бухгалтера кредитної спілки (прізвище,
ім'я, по батькові, освіта) _______________________________
8. Статистичні дані на останню звітну дату: а) кількість членів ________________; б) усього активів _________________ тис. грн.; в) усього кредитів ________________ тис. грн.; г) усього вкладів _________________ тис. грн.; ґ) усього капіталу ________________ тис. грн.,
у тому числі пайового __________ тис. грн.; д) кількість кредитів, наданих протягом попереднього звітного
періоду __________________________________,
на загальну суму _______________ тис. грн.,
у тому числі кількість кредитів, наданих протягом
попереднього звітного періоду мешканцям села ____________,
на загальну суму _______________ тис. гривень.
Підпис керівника кредитної спілки
М.П.

Додаток 4
до пункту 6 Порядку
використання коштів
Державного бюджету України,
що спрямовуються на
здійснення фінансової
підтримки підприємств
агропромислового комплексу
через механізм здешевлення
кредитів відповідно до
законодавства

РЕЄСТР
Головного управління сільського господарства
і продовольства _________________ облдержадміністрації
(Автономної Республіки Крим/м. Севастополя)
на здійснення фінансової підтримки підприємств
агропромислового комплексу через механізм
здешевлення кредитів відповідно до законодавства
за ___________________ 2003 року

(гривень) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N з/п| Назва | Сума |Термін |Процен-|Дата |Нарахована сума плати за | З належної | | | комерційного |кредиту|користу-|тна |погаше-| кредит | компенсації | | |банку/кредитної | |вання |ставка,|ння |--------------------------+------------------| | | спілки | |кредитом|під яку|процен-|усього|сума, яка|сума, яку|сплачено|підлягає | | | | | |виданий|тної | |підлягає |сплачує |згідно з|сплаті за| | | | | |кредит |ставки | |відшкоду-|позичаль-|поперед-|даним | | | | | | | | |ванню |ник |нім |реєстром | | | | | | | | | | |реєстром| | -------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- РАЗОМ по області -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Підпис начальника Головного управління
сільського господарства і продовольства
облдержадміністрації
(підпис Міністра агропромислового комплексу
Автономної Республіки Крим/начальника
Управління сільського господарства
і продовольства Севастопольської
міськдержадміністрації) ____________________
(ініціали, прізвище)
Печатка ___ ______ 2003 р.

Додаток 5
до пункту 6 Порядку
використання коштів
Державного бюджету України,
що спрямовуються на
здійснення фінансової
підтримки підприємств
агропромислового комплексу
через механізм здешевлення
кредитів відповідно до
законодавства

РЕЄСТР
головних управлінь сільського господарства
і продовольства облдержадміністрацій
(АР Крим, м. Севастополя)
на здійснення фінансової підтримки підприємств
агропромислового комплексу через механізм
здешевлення кредитів відповідно до законодавства
за _________________ 2003 року

(гривень) ------------------------------------------------------------------------------ |N з/п| Області | Сума |Нарахована сума плати за | З належної | | | |кредиту| кредит | компенсації | | | | |--------------------------+------------------| | | | |усього|сума, яка|сума, яку|сплачено|підлягає | | | | | |підлягає |сплачує |згідно з|сплаті за| | | | | |відшкоду-|позичаль-|поперед-|даним | | | | | |ванню |ник |нім |реєстром | | | | | | | |реєстром| | ------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------ УСЬОГО по Міністерству аграрної політики України ------------------------------------------------------------------------------
Підпис першого заступника Державного
секретаря Мінагрополітики України ____________________
(ініціали, прізвище)
Печатка ___ ______ 2003 р.on top