Документ z0587-99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.01.2001, підстава - z0019-01

                                                          
ЛІЦЕНЗІЙНА ПАЛАТА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 71/277 від 16.08.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
31 серпня 1999 р.
vd990816 vn71/277 за N 587/3880
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Держпідприємництва
N 81/436 ( z0019-01 ) від 25.12.2000 )
Про затвердження Інструкції про умови і правила
провадження підприємницької діяльності
(ліцензійні умови) зі здійснення операцій з
брухтом кольорових і чорних металів та контроль
за їх дотриманням

Відповідно до Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ),
Закону України "Про металобрухт" ( 619-14 ) та на виконання
постанови Кабінету Міністрів України від 03.07.98 N 1020
( 1020-98-п ) "Про порядок ліцензування підприємницької
діяльності" та відповідно до Положення про Ліцензійну палату
України, затвердженого Указом Президента України від 16.07.97
N 648/97, Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Інструкцію про умови і правила провадження
підприємницької діяльності (ліцензійні умови) зі здійснення
операцій з брухтом кольорових і чорних металів та контроль за їх
дотриманням (додається).
2. Управлінню ліцензування економічної діяльності Ліцензійної
палати України (Єфремов О.В.), Головному управлінню маркетингу та
коопераційних зв'язків Мінпромполітики України (Клименко Є.М.) в
установленому порядку: 2.1. Подати Інструкцію в п'ятиденний термін на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України. 2.2. Довести до відома працівників управлінь Ліцензійної
палати України, представництв Ліцензійної палати в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
працівників управлінь Мінпромполітики Інструкцію про умови і
правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови)
зі здійснення операцій з брухтом кольорових і чорних металів та
контроль за їх дотриманням.
3. Управлінню контролю за процедурами ліцензування і
реєстрації Ліцензійної палати України (Апатенко О.П.), Головному
управлінню маркетингу та коопераційних зв'язків Мінпромполітики
України (Клименко Є.М.) передбачити у планах-графіках роботи
перевірки діяльності суб'єктів підприємництва щодо дотримання ними
умов і правил підприємницької діяльності. 4. Головному управлінню маркетингу та коопераційних зв'язків
Мінпромполітики України (Клименко Є.М.) забезпечити публікацію в
засобах масової інформації Інструкції про умови і правила
провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) зі
здійснення операцій з брухтом кольорових і чорних металів та
контроль за їх дотриманням. 5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Ліцензійної
палати України та Мінпромполітики України від 19.02.98 р. N 25/62
( z0132-98 ), зареєстрований у Міністерстві юстиції України
24.02.98 р. N 132/2572, "Про затвердження Інструкції про порядок
видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на збирання,
заготівлю, переробку, купівлю, продаж брухту та відходів
кольорових і чорних металів, Інструкції щодо умов і правил
здійснення підприємницької діяльності по збиранню, заготівлі,
переробці, купівлі, продажу брухту та відходів кольорових і чорних
металів та контролю за їх дотриманням" ( z0133-98 ),
зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 24.02.98 N 133/2573. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Ліцензійної палати України Музичука В.Т. та першого
заступника міністра промислової політики України Грищенка С.Г.
Голова Ліцензійної
палати України С.І.Третьяков
Міністр промислової
політики України В.М.Гуреєв
Затверджено
Наказ Ліцензійної палати України,
Міністерства промислової політики
України 16.08.99 N 71/277
Інструкція
про умови і правила провадження підприємницької
діяльності (ліцензійні умови) зі здійснення
операцій з брухтом кольорових і чорних металів
та контроль за їх дотриманням
1. Загальні положення
1.1. Інструкція про умови і правила провадження
підприємницької діяльності (ліцензійні умови) зі здійснення
операцій з брухтом кольорових і чорних металів та контроль за їх
дотриманням (далі - Інструкція) розроблена на виконання Закону
України "Про підприємництво" ( 698-12 ), Закону України "Про
металобрухт" ( 619-14 ) і постанови Кабінету Міністрів України від
03.07.98 N 1020 ( 1020-98-п ) "Про порядок ліцензування
підприємницької діяльності" та відповідно до Положення про
Ліцензійну палату України, затвердженого Указом Президента України
від 16.07.97 N 648/97, і визначає умови і правила провадження
операцій з брухтом кольорових та чорних металів і контроль за їх
дотриманням. 1.2. Міністерство промислової політики України (далі -
Міністерство) є органом, що видає ліцензії на провадження операцій
з брухтом кольорових і чорних металів. Металобрухт - не придатні для прямого використання вироби або
частини виробів, які втратили експлуатаційну цінність і містять у
собі чорні або кольорові метали чи їх сплави, а також вироби з
непоправним металевим браком, залишки від виробництва та обробки
чорних і кольорових металів і їх сплавів. Власник металобрухту - юридична або фізична особа, яка
володіє, або користується, або відає належним їй металобрухтом у
межах, визначених законом. Операції з металобрухтом - збирання, заготівля, переробка,
транспортування, реалізація брухту чорних металів, а також
збирання, заготівля, переробка, транспортування, реалізація брухту
кольорових металів і його металургійна переробка. Збирання металобрухту - діяльність фізичних або юридичних
осіб, пов'язана з нагромадженням, переміщенням металобрухту від
місця його утворення або розміщення до місця тимчасового
зберігання чи заготівлі. Заготівля металобрухту - діяльність, пов'язана зі збиранням,
купівлею, транспортуванням, зберіганням та реалізацією
металобрухту юридичними або фізичними особами - суб'єктами
підприємницької діяльності, які здійснюють операції з
металобрухтом. Переробка металобрухту - діяльність, пов'язана із доведенням
металобрухту шляхом сортування, пресування, пакетування,
подрібнювання тощо до стану, який відповідає встановленим
стандартам, нормам і правилам. Транспортування металобрухту - діяльність, пов'язана із
переміщенням металобрухту від місць його утворення або зберігання
до місць переробки. Реалізація металобрухту - діяльність, пов'язана із переданням
права власності на металобрухт іншому власникові в обмін на
еквівалентну суму коштів або боргових зобов'язань. Утилізація металобрухту - використання металобрухту як
сировини в металургійній або інших галузях виробництва. Металургійна переробка брухту кольорових металів -
переплавлення металобрухту в металургійних агрегатах під час
виготовлення кольорових металів і їх сплавів або з іншою метою. Спеціалізовані підприємства (суб'єкти підприємницької
діяльності усіх форм власності) - такі, які здійснюють операції з
металобрухтом, отримали ліцензії та мають спеціальне технологічне
брухтопереробне та вантажопідйомне обладнання, зважувальне
господарство, складські приміщення, кваліфікований персонал,
забезпечують згідно з законодавством протипожежну, екологічну та
радіаційну безпеку і контроль хімічного складу металобрухту. Документи у сфері роботи з металобрухтом - документи, що
містять дані про походження металобрухту, відповідність його
встановленим стандартам, нормам і правилам, вибухо-,
пожежонебезпечність, екологічну та радіаційну безпеку. 1.3. Операції з металобрухтом здійснюються суб'єктами
підприємницької діяльності (спеціалізованими підприємствами всіх
форм власності та їх філіями) та фізичними особами при наявності
обгрунтування можливості виконання ліцензованого виду діяльності,
яке має бути погодженим з обласними держадміністраціями (із
зазначенням в обгрунтуванні відомостей про наявність складських
приміщень, зважувального господарства, транспорту, потрібного
устаткування, аналітичних приладів, засобів радіаційного контролю
та контролю екологічної безпеки чи можливості їх придбання,
одержання їх в оренду з наданням відповідних договорів або
договорів про надання послуг). 1.4. Ліцензія є документом, що надає право суб'єкту
підприємницької діяльності на здійснення діяльності в межах
території України з додержанням ним умов та правил провадження
операцій з металобрухтом кольорових і чорних металів (ліцензійних
умов). 1.5. Передання ліцензії іншим юридичним і фізичним особам
забороняється. 1.6. Дія ліцензії суб'єкта підприємницької діяльності охоплює
діяльність його філій, які не є юридичними особами, при виконанні
ними ліцензійних умов. Суб'єкт підприємницької діяльності
повідомляє про відкриття філії (відділення), представництва орган
державної реєстрації шляхом унесення додаткової інформації до
своєї реєстраційної картки. Якщо підприємницька діяльність
провадиться у кількох територіально відокремлених підрозділах
суб'єкта підприємницької діяльності, то у ліцензії зазначаються їх
адреси. Суб'єкт підприємницької діяльності повідомляє Міністерство
та місцеві органи виконавчої влади про адреси новоутворених філій. 1.7. Ліцензуванню не підлягає діяльність фізичних осіб,
пов'язана зі збиранням та реалізацією побутового брухту чорних та
кольорових металів, а також діяльність юридичних осіб, пов'язана
зі збиранням та реалізацією промислового брухту чорних та
кольорових металів, який утворився в результаті їх діяльності.
2. Порядок подання та розгляду заяв суб'єктами
підприємницької діяльності на отримання ліцензії
2.1. Для отримання ліцензії суб'єкт підприємницької
діяльності подає до Міністерства заяву на видачу ліцензії (додаток
1). 2.2. До заяви додаються такі документи: 1) підприємцями-громадянами - копії документів, які
засвідчують рівень освіти і кваліфікації, потрібний для
провадження відповідного виду діяльності, копія свідоцтва про
державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності; 2) юридичними особами - копії свідоцтва про державну
реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності та установчих
документів, у яких зазначаються види діяльності, на які суб'єкт
підприємництва отримує ліцензію. 2.3. Реєстрація заяв суб'єктів підприємницької діяльності
провадиться за умови подання документів у повному обсязі.
Документи подаються в окремій папці з їх переліком. 2.4. Заявник несе відповідальність згідно із законодавством
за достовірність відомостей, викладених у заяві та доданих до неї
документах. 2.5. Документ, що підтверджує перерахування коштів за видачу
ліцензії, подається при її отриманні. 2.6. Рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі
приймається Міністерством у термін не пізніше 30 днів з дня
одержання заяви та відповідних документів. 2.7. Ліцензії встановленої форми (додаток 2) на здійснення
операцій з брухтом кольорових або чорних металів видаються
Міністерством за підписом першого заступника міністра - голови
комісії з ліцензування або його заступника. Підписи засвідчуються
печаткою Міністерства. 2.8. Ліцензія є документом суворої звітності. 2.9. У виданні ліцензії може бути відмовлено у разі виявлення
недостовірних відомостей у документах, поданих заявником, а також
у разі неможливості провадження заявником певного виду
підприємницької діяльності відповідно до ліцензійних умов. У
рішенні про відмову у видачі ліцензії, яке видається заявнику у
письмовій формі у термін не пізніше 30 днів з дня одержання заяви,
зазначаються підстави відмови. Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено в
судовому порядку. 2.10. Ліцензія на здійснення підприємницької діяльності
видається не менш як на три роки. 2.11. Ліцензія повинна бути оформлена не пізніше трьох днів з
дня прийняття рішення про її видачу за умови подання заявником до
Міністерства документа про внесення плати за її видачу. 2.12. Продовження терміну дії ліцензії провадиться у порядку,
встановленому для її одержання. Продовжена ліцензія скріплюється
підписом першого заступника міністра - голови комісії з
ліцензування або його заступника. Підписи засвідчуються печаткою
Міністерства.
3. Облік ліцензій
3.1. Облік виданих, переоформлених та анульованих ліцензій
здійснюється відділом аналізу та прогнозування споживання
вторинних металів Міністерства у книзі обліку ліцензій (додаток
3). 3.2. Діловодство з питань ліцензування здійснюється
Міністерством окремо за кожним суб'єктом підприємницької
діяльності. Кожна справа має подвійну нумерацію - порядковий номер
справи та реєстраційний номер ліцензії. У справі вміщуються всі
документи, подані для видачі ліцензії та її переоформлення, а
також відомості про суб'єкта підприємницької діяльності. 3.3. Після закінчення терміну дії ліцензії чи у разі
анулювання матеріали передаються на зберігання в установленому
законодавством порядку. 3.4. Міністерство веде реєстр виданих ліцензій. 3.5. Міністерство щомісячно подає звіт до Ліцензійної палати
України про видані ліцензії суб'єктам підприємницької діяльності
для ведення Єдиного ліцензійного реєстру.
4. Особливі умови та правила провадження операцій з
брухтом кольорових та чорних металів (ліцензійні
умови)
4.1. Суб'єкт підприємницької діяльності, що здійснює операції
з брухтом кольорових металів, повинен: 1) забезпечувати противибухову, протипожежну, радіаційну
безпеку згідно з пунктами 3.1.10; 3.1.11 ДСТУ3211-95
(ГОСТ1639-93); 2) не допускати заготівлю, переробку радіоактивного брухту
кольорових металів; 3) при зберіганні і транспортуванні брухту кольорових металів
слід вжити заходів щодо попередження утворення і розливу токсичних
і вибухонебезпечних речовин; 4) проводити утилізацію, знешкодження і знищення шкідливих
речовин згідно з затвердженими в установленому порядку
нормативними актами; 5) приймати брухт кольорових металів згідно з пунктом 4
ДСТУ3211-95 (ГОСТ1639-93); 6) зберігати, транспортувати брухт кольорових металів згідно
з пунктом 6 ДСТУ3211-95 (ГОСТ1639-93); 7) збирати брухт кольорових металів згідно з ДСТУ3211-95
(ГОСТ1639-93); 8) здійснювати допуск виключно кваліфікованих спеціалістів,
які безпосередньо працюють з пожежонебезпечним і вибухонебезпечним
металобрухтом, здійснюють дослідження якості, знезаражування та
знищення шкідливих речовин, утилізацію, пакування та
транспортування, застосування засобів вимірювальної техніки,
аналітичного обладнання; 9) бути забезпеченим устаткуванням, складськими приміщеннями,
зважувальним господарством, аналітичним обладнанням, транспортом,
вантажопідіймальними пристроями, нормативно-технічною
документацією (стандарти, інструкції тощо); 10) для здійснення металургійної переробки брухту кольорових
металів додатково слід забезпечити устаткування, технології з
високим рівнем вилучення кольорових металів у готову продукцію,
мати документи, що засвідчують відповідну кваліфікацію. 4.2. Суб'єкт підприємницької діяльності, що здійснює операції
з брухтом чорних металів, повинен: 1) забезпечувати противибухову, протипожежну та радіаційну
безпеку згідно з пунктом 2.5 ГОСТ 2787-75; 2) дотримуватися умов та правил ГОСТ 2787-75 щодо приймання,
засобів контролю якості, зберігання, знезаражування, первинної
обробки, пакування, транспортування; 3) здійснювати допуск виключно кваліфікованих спеціалістів,
які: а) безпосередньо проводять переробку брухту чорних металів,
перевірку металобрухту на пожежо- і вибухонебезпечність перед
відправленням для завантаження до металургійного агрегату, а також
щодо застосування засобів вимірювальної техніки та аналітичного
обладнання; б) здійснюють дослідження якості, знезаражування та знищення
шкідливих речовин, утилізацію, пакування та транспортування,
застосовують засоби вимірювальної техніки та аналітичне
обладнання; 4) бути забезпеченим потрібним обладнанням, технологіями,
складськими приміщеннями, зважувальним господарством, аналітичним
обладнанням, транспортом, вантажопідіймальними пристроями,
нормативно-технічною документацією; 5) перевіряти металобрухт на вибухову безпеку, відбирати і
вилучати з нього хімічні, радіоактивні, вибухонебезпечні речовини
і речі, в числі супровідних документів на перевезення металобрухту
повинно бути посвідчення про вибухову безпечність, оформлене
згідно з ГОСТ 13221; 6) здійснювати поставку металобрухту партіями, відповідно до
технічних умов ГОСТ 2787-75; 7) дотримуватись правил пакування і транспортування згідно з
розділами 2, 5 ГОСТ 2787-75; 8) дотримуватись правил застосування вимірювальної техніки. 4.3. Приймання побутового металобрухту від фізичних осіб
оформляється актом, який повинен підписати громадянин, що здає
металобрухт, із зазначенням прізвища та паспортних даних здавача
брухту. 4.4. Приймання промислового металобрухту від здавача брухту,
який здійснює продаж його відповідно до пункту 1.7 цієї
Інструкції, оформляється за актом про походження брухту кольорових
і чорних металів (додаток 4) із зазначенням найменування, класу,
групи, сорту, кількості і джерела походження брухту та відходів.
Акт повинен бути завірений печаткою підприємства (юридичної особи)
і супроводжувати металобрухт на всіх стадіях його переміщення,
враховуючи і зміну власника. 4.5. Металобрухт під час транспортування його в межах
України, крім загальних документів, пов'язаних з цим
транспортуванням, супроводжується також документами про походження
металобрухту, відповідність металобрухту встановленим стандартам,
нормам і правилам. Ці вимоги не поширюються на фізичних осіб, які
транспортують побутовий металобрухт до місця заготівлі або
реалізації. 4.6. Промисловий брухт кольорових і чорних металів від
фізичних осіб та населення не приймається.
5. Контроль за виконанням ліцензійних умов
5.1. Контроль за дотриманням суб'єктом підприємницької
діяльності ліцензійних умов здійснюється Міністерством промислової
політики України, Ліцензійною палатою України, її
представництвами. 5.2. Суб'єкти підприємницької діяльності, що отримали
ліцензії на право здійснення операцій з брухтом кольорових або
чорних металів, підлягають перевірці щодо виконання ними
ліцензійних умов не частіше ніж один раз на рік. 5.3. У разі виявлення порушень суб'єктами підприємницької
діяльності або їх філіями ліцензійних умов, визначених чинним
законодавством і цією Інструкцією, контролюючий орган приймає
рішення відповідно до своїх повноважень. 5.4. Міністерство має право зупинити дію ліцензії у разі: - порушення суб'єктом підприємницької діяльності або його
філіями ліцензійних умов; - невиконання суб'єктом підприємницької діяльності або його
філіями у визначений термін обов'язкових для виконання
розпоряджень Ліцензійної палати України або Міністерства щодо
виконання ліцензійних умов. 5.5. У разі своєчасного усунення порушень, що привели до
зупинення дії ліцензії, Міністерство приймає рішення про
поновлення її дії. 5.6. Міністерство має право анулювати ліцензію на підставі
акта перевірки виконання ліцензійних умов суб'єктом
підприємницької діяльності облдержадміністрацій або Ліцензійної
палати України, її регіональних представництв за погодженням із
облдержадміністраціями, у разі: - виявлення недостовірних відомостей у заяві на видачу
ліцензії чи в документах, що додаються до неї; - передання суб'єктом підприємницької діяльності ліцензії
іншій особі; - повторного або грубого порушення суб'єктом підприємницької
діяльності ліцензійних умов. 5.7. Ліцензія вважається анульованою з дати прийняття рішення
Міністерством про її анулювання або з дати скасування державної
реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності. 5.8. Вмотивоване рішення про зупинення дії ліцензії або її
анулювання доводиться у письмовій формі до відома суб'єкта
підприємницької діяльності у 5-денний термін. 5.9. Копія рішення про зупинення дії ліцензії, її анулювання
та про поновлення дії ліцензії надсилається до податкового органу
за місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності для
прийняття відповідного рішення. 5.10. Рішення про зупинення дії ліцензії або її анулювання
може бути оскаржено суб'єктом підприємницької діяльності в
судовому порядку. 5.11. Ліцензія підлягає переоформленню у разі зміни: - місцезнаходження, а також найменування юридичної особи
(якщо ця зміна пов'язана з реорганізацією); - відомостей, зазначених у ліцензії, виданій
підприємцеві-громадянину. Для переоформлення ліцензії суб'єкт підприємницької
діяльності зобов'язаний у 10-денний термін з дня настання однієї
із зазначених змін подати Міністерству заяву на переоформлення
ліцензії (додаток 5). До заяви додаються документи, що підтверджують зазначені
зміни. Переоформлення ліцензії проводиться протягом 10 днів з дня
подання заяви разом з відповідними документами у порядку,
встановленому для її видачі. До проведення цього переоформлення
діє раніше видана ліцензія. Переоформлена ліцензія скріплюється підписом першого
заступника міністра - голови комісії з ліцензування Міністерства
або його заступника. Підписи засвідчуються печаткою Міністерства. У разі прострочення суб'єктом підприємницької діяльності
терміну подання заяви про відповідне переоформлення ліцензія
підлягає оформленню в порядку, встановленому для її видачі. Відмова Міністерства у переоформленні ліцензії може бути
оскаржена в судовому порядку. 5.12. Суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють
підприємницьку діяльність без ліцензії, якщо її отримання
передбачено Законом України "Про підприємництво" ( 698-12 ),
несуть відповідальність згідно з законодавством. 5.13. Суб'єкт підприємницької діяльності, у якого анульовано
ліцензію згідно з пунктом 5.6 цієї Інструкції, не має права
отримати нову ліцензію протягом одного року.
Начальник Управління ліцензування
економічної діяльності О.В.Єфремов
Начальник Головного
управління маркетингу
та коопераційних зв'язків Є.М.Клименко
Додаток 1
до п.2.1 Інструкції про умови і
правила провадження підприємницької
діяльності (ліцензійні умови) зі
здійснення операцій з брухтом
кольорових і чорних металів та
контроль за їх дотриманням
Комісії з ліцензування
Міністерства промислової
політики України
Заява
на видачу ліцензії
Заявник _____________________________________________________
(найменування, місцезнаходження юридичної особи) __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи) __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові громадянина-підприємця, серія і __________________________________________________________________
номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) організаційно-правова форма ______________________________________
ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та
інших обов'язкових платежів _____________________________________,
розрахунковий рахунок N _________________________ в ______________ _________________________________________________________________,
(найменування кредитної установи) валютний рахунок N ____________________________ в ________________ __________________________________________________________________
(найменування кредитної установи) _________________________________________________________________,
просить видати ліцензію на провадження такого виду
діяльності: 1) __________________________________________________________ 2) _________________________________________________________. Термін дії ліцензії ________________________________________. З порядком отримання ліцензії, умовами і правилами
провадження підприємницької діяльності ознайомлений і зобов'язуюсь
їх виконувати. Перелік документів, що додаються: 1) _________________________________________________________; 2) _________________________________________________________; 3) _________________________________________________________; 4) _________________________________________________________; 5) _________________________________________________________. Підпис заявника _______________. __________________________99 Дата і номер реєстрації заяви __________________________99 N ________________
__________________________________ __________ ___________________
(посада особи, яка прийняла заяву) (підпис) (ініціали та
прізвище)
Додаток 2
до п.2.7 Інструкції про умови і
правила провадження підприємницької
діяльності (ліцензійні умови) зі
здійснення операцій з брухтом
кольорових і чорних металів та
контроль за їх дотриманням
---------- | | | ГЕРБ | |УКРАЇНИ | | | ----------
Міністерство промислової політики України
Ідентифікаційний код 00013942
Ліцензія
Серія N
Видана (найменування, місцезнаходження юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця,
місце проживання) ----------------------------------------------------------- | | | | | | -----------------------------------------------------------
Ідентифікаційний код юридичної особи ---------------------- | | ---------------------- Ідентифікаційний номер фізичної ---------------------- особи - платника податків та | | інших обов'язкових платежів | | ----------------------
На право провадження підприємницької діяльності (вид) ----------------------------------------------------------- | | -----------------------------------------------------------
Місце (адреса місця провадження підприємницької
провадження діяльності суб'єкта або адреси територіально
діяльності відокремлених його підрозділів, за якими
провадиться підприємницька діяльність) ----------------------------------------------------------- | | | | | | -----------------------------------------------------------
Особливі умови та правила провадження даного виду діяльності ----------------------------------------------------------- | | | | -----------------------------------------------------------
Дата видачі ------------- Термін дії ліцензії ------------- | | | | ------------- -------------
__________________________ М. П. ______________________________
(посада) (ініціали та прізвище)
Додаток 3
до п.3.1 Інструкції про умови і
правила провадження підприємницької
діяльності (ліцензійні умови) зі
здійснення операцій з брухтом
кольорових і чорних металів та
контроль за їх дотриманням
Книга обліку ліцензій
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Реєстра-|Вид |Прізвище, |Юридична |Орган |Ідентифі- |Органі- |Термін|Відмітка про спосіб продовження| |з/п|ційний |діяль- |ім'я та по |адреса |державної |каційний |заційно-|дії | дії ліцензії | | |номер |ності, |батькові |суб'єкта |реєстрації,|код |правова |ліцен-| | | |ліцензії|на який |громадянина-|підприєм- |дата і |(ідентифі-|форма |зії | | | |та дата |видається|підприємця |ницької |номер |каційний | | | | | |її |ліцензія |або |діяльності|свідоцтва |номер | | |-------------------------------| | |видачі | |найменування| |про |платника | | |зупи- |понов-|переофор-|анулю- | | | | |юридичної | |державну |податків | | |нення |лення |млення |вання | | | | |особи | |реєстрацію |та інших | | |дії |дії |ліцензії |дії | | | | | | | |обов'яз- | | |ліцен-|ліцен-| |ліцен- | | | | | | | |кових | | |зії |зії | |зії | | | | | | | |платежів) | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 4
до п.4.4 Інструкції про умови і
правила провадження підприємницької
діяльності (ліцензійні умови) зі
здійснення операцій з брухтом
кольорових і чорних металів та
контроль за їх дотриманням
Акт
про походження брухту кольорових і чорних металів
Відправник ______________________________________________
(підприємство-постачальник металобрухту) Найменування партії ______________________________________________
металобрухту (брухт чорних або кольорових металів)
Партія, N ______________________________________________
Маса ______________________________________________
Джерело утворення ______________________________________________
металобрухту (амортизаційний металобрухт, непоправний брак,
залишки від виробництва та обробки металів,
деталі списаного обладнання тощо)*
Керівник підприємства -
відправника М.П. _________________________
(підпис)
_______________
* Повинен бути наданий документ, який свідчить про утворення
амортизаційного металобрухту або списання обладнання.
Додаток 5
до п.5.11 Інструкції про умови і
правила провадження підприємницької
діяльності (ліцензійні умови) зі
здійснення операцій з брухтом
кольорових і чорних металів та
контроль за їх дотриманням
Комісії з ліцензування
Міністерства промислової
політики України
Заява
на переоформлення ліцензії
Міністерство промислової політики України
Ідентифікаційний код 00013942
Заявник _____________________________________________________
(найменування, місцезнаходження юридичної особи) __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи) __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові громадянина-підприємця,
місце проживання) __________________________________________________________________
місцезнаходження _________________________________________________
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та
інших обов'язкових платежів ______________________________________
ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
вид підприємницької діяльності, на яку було видано ліцензію ______ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
реєстраційний номер ліцензії _____________________________________
термін дії ліцензії ______________________________________________
просить переоформити ліцензію у зв'язку з ________________________
(зазначити причини) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Підпис заявника ______________ _________________________99
Дата і номер реєстрації заяви _____________99__ N _____________
____________________________ ___________ _______________________
(посада особи, яка (підпис) (ініціали та прізвище)
прийняла заяву)вгору