Документ z0586-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.03.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.04.2013. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.03.2013  № 205


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 квітня 2013 р.
за № 586/23118

Про внесення змін до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва

Відповідно до абзацу четвертого пункту 308.1, пункту 308.4 статті 308 глави 2 розділу XIV Податкового кодексу України, НАКАЗУЮ:

1. Внести до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 грудня 2011 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2012 року за № 510/20823, такі зміни:

1.1. Графу 2 підпунктів 1.5, 1.6 пункту 1 після слів “на власних підприємствах” доповнити словами “або орендованих виробничих потужностях”.

1.2. Графу 3 підпункту 3.1 пункту 3 викласти у такій редакції:

“Кредитові обороти за рахунком 48 “Цільове фінансування і цільові надходження” (відповідні субрахунки), якщо підприємство веде облік за спрощеною формою, то кредитові обороти за рахунком 47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів” (відповідні субрахунки) та кредитові обороти за субрахунком 719 “Інші доходи від операційної діяльності”, на якому обліковуються суми ПДВ, які залишаються у розпорядженні суб’єктів спеціального режиму оподаткування, встановленого статтею 209 розділу V Податкового кодексу України”.

2. Департаменту фінансово-кредитної політики та бухгалтерського обліку (Ахіджанов Б.Р.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра

І.Ю. Бісюк

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник
Міністра фінансів України

В.о. Голови
Державної податкової служби України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництваА. Мярковський


А.П. ІгнатовМ.Ю. Бродськийвгору