Документ z0585-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.04.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.06.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.04.2017  № 208/302/381/204


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 травня 2017 р.
за № 585/30453

Про затвердження Інструкції з пошуку та транспортування тіл (останків) загиблих, померлих (зниклих безвісти) під час проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 року № 998-р “Про заходи з увічнення пам’яті захисників України на період до 2020 року” та з метою організації проведення пошукових робіт щодо встановлення невідомих місць поховань та імен осіб, загиблих, померлих (зниклих безвісти) під час проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, ексгумації та транспортування тіл (останків) загиблих, їх перепоховання, визначення завдань, обов’язків та порядку взаємодії суб’єктів, що залучаються до цієї діяльності, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію з пошуку та транспортування тіл (останків) загиблих, померлих (зниклих безвісти) під час проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, що додається.

2. Міністерству оборони України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. Полторак

Міністр внутрішніх справ
України


А.Б. Аваков

В.о. Міністра охорони
здоров’я України


У. Супрун

Голова Служби безпеки
України
генерал-полковникВ.С. Грицак

ПОГОДЖЕНО:
Т.в.о.Голови
Національної поліції України
полковник поліції

Перший заступник Голови
Державної служби України
у справах ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції

Заступник Міністра з питань
тимчасово окупованих територій
та внутрішньо переміщених осіб України
В.А. Троян
І.В. МальцевГ.Б. ТукаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України,
Міністерства внутрішніх
справ України,
Міністерства охорони
здоров’я України,
Служби безпеки України
10.04.2017  № 208/302/381/204


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 травня 2017 р.
за № 585/30453

ІНСТРУКЦІЯ
з пошуку та транспортування тіл (останків) загиблих, померлих (зниклих безвісти) під час проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає механізм організації здійснення пошуку та транспортування тіл (останків) загиблих, померлих (зниклих безвісти) під час проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей (далі - АТО), встановлює завдання, обов’язки суб’єктів, що залучаються до цієї діяльності.

2. Ця Інструкція є обов’язковою для використання під час здійснення будь-яких заходів, пов’язаних з пошуком та транспортуванням тіл (останків) загиблих, померлих (зниклих безвісти) під час проведення АТО.

3. У цій Інструкції терміни вживаються у таких значеннях:

ексгумація - комплекс заходів та робіт, спрямованих на вилучення тіл (останків) загиблих з місць їх знаходження на місцевості або у необлікованих похованнях;

загиблі - військовослужбовці, державні службовці та працівники Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, поліцейські, державні службовці та працівники Національної поліції України, особи рядового, начальницького складу, працівники Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України, а також особи, які у складі добровольчих формувань захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, що загинули під час ведення бойових дій, виконання службових (бойових) завдань, обов’язків військової служби у районі проведення АТО, а також померли від ран, контузій, каліцтва або захворювань під час незаконного утримання;

неконтрольована територія - територія, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі повноваження, передбачені законодавством України;

пошукова група - група, на яку покладено завдання щодо здійснення пошукових робіт, ексгумації та транспортування тіл (останків) загиблих;

пошукові роботи - комплекс заходів (у тому числі проведення земляних робіт), спрямованих на виявлення тіл (останків) загиблих у районі АТО;

тіла (останки) загиблих - тіла (останки), які знаходяться на місцевості або в необлікованих похованнях у районі проведення АТО;

транспортування загиблих - перевезення тіл (останків) загиблих з району АТО до визначених державних медичних спеціалізованих установ з метою їх ідентифікації або до місця поховання.

Управління цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України (далі - УЦВС) - орган військового управління Збройних Сил України, на який покладено завдання з координації та організації проведення пошукових робіт, ексгумації та транспортування тіл (останків) загиблих.

4. Об’єднаний центр з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місць розташування зниклих безвісти в районі проведення антитерористичної операції при Службі безпеки України (далі - ОЦ) здійснює:

збір інформації щодо виявлення місць розташування тіл (останків) загиблих, місць необлікованих поховань тіл (останків) загиблих;

систематизацію інформації щодо результатів проведених заходів з пошуку та транспортування тіл (останків) загиблих, а також результатів їх ідентифікації, її узагальнення та облік;

узагальнення інформації щодо загиблих і результатів їх ідентифікації та надання зазначених відомостей до УЦВС.

5. УЦВС здійснює:

1) загальну організацію, координацію, контроль та всебічне забезпечення проведення пошукових робіт Збройними Силами України в районі АТО, ексгумації та транспортування тіл (останків) загиблих з неконтрольованої території;

2) формування пошукових груп, відбір і підготовку осіб, які включаються до їх складу;

3) залучення сил та засобів, необхідних для забезпечення діяльності пошукових груп;

4) узагальнення інформації та матеріалів, що надходять від пошукових груп, та їх передачу до ОЦ;

5) організацію:

розміщення та забезпечення діяльності пошукових груп у районі АТО;

супроводження, охорони пошукових груп;

матеріально-технічного забезпечення пошукових груп;

6) узгодження з представниками органів військового управління, командирами підрозділів, органів виконавчої влади в районі проведення АТО маршрутів руху пошукових груп на неконтрольовану територію та у зворотному напрямку.

6. Пошукові групи утворюються рішенням начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України (першого заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України) за поданням начальника УЦВС.

Пошукові групи комплектуються військовослужбовцями та працівниками Збройних Сил України, інших військових формувань, працівниками правоохоронних органів.

До складу груп також можуть бути залучені представники музейних установ, громадських об’єднань та волонтерських організацій, підприємств, установ і організацій (за згодою).

Пошукова група здійснює:

збір інформації щодо можливого місця розташування осіб, зниклих безвісти, тіл (останків) загиблих та обставин їх загибелі, а також осіб, які незаконно утримуються в заручниках;

пошукові роботи на місцевості;

ексгумацію тіл (останків) загиблих на неконтрольованій території;

транспортування тіл (останків) загиблих.

Начальник пошукової групи з питань координації діяльності, контролю та методичного керівництва підпорядковується начальнику УЦВС.

Начальник пошукової групи здійснює безпосереднє керівництво діяльністю пошукової групи.

Начальник пошукової групи відповідальний за:

збір та узагальнення інформації щодо місць розташування тіл (останків) загиблих;

дотримання групою вимог законодавства, зокрема цієї Інструкції, під час виконання заходів та проведення робіт, покладених на групу;

виконання заходів та проведення робіт з пошуку, ексгумації і транспортування тіл (останків) загиблих;

складання документів про результати проведених заходів та виконаних робіт;

дотримання заходів безпеки під час проведення робіт;

своєчасне подання звітності про результати виконаних заходів і проведених робіт пошуковою групою до УЦВС та ОЦ;

інформування правоохоронних органів про транспортування тіл (останків) загиблих з неконтрольованої території;

організацію взаємодії з командирами підрозділів, місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, військово-цивільними адміністраціями в районі проведення АТО з метою забезпечення виконання покладених на пошукову групу завдань.

ІІ. Збір інформації щодо місць розташування тіл (останків) загиблих

1. ОЦ та УЦВС отримують та узагальнюють інформацію про загиблих та про можливе місце розташування тіл (останків) загиблих, а також іншу інформацію, яка може сприяти їх пошуку та ідентифікації, та здійснюють взаємний обмін актуалізованими відомостями.

2. Командири підрозділів Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів, інших суб’єктів боротьби з тероризмом надають відомості про загиблих і зниклих безвісти та повідомлення щодо можливого місця розташування тіл (останків) загиблих до ОЦ та УЦВС за формою, визначеною в додатку 1 до цієї Інструкції.

ІІІ. Організація проведення пошукових робіт

1. Пошукові роботи проводяться пошуковими групами в районах можливого місця розташування тіл (останків) загиблих.

2. Рішення про проведення пошукових робіт приймається начальником пошукової групи на підставі інформації про можливе місце розташування тіл (останків) загиблих та погоджується з начальником УЦВС. Начальник пошукової групи визначає сили та засоби, необхідні для проведення пошукових робіт.

3. Перед проведенням пошукових робіт місцевість перевіряється на наявність вибухонебезпечних предметів. У разі виявлення вибухонебезпечних предметів пошукові роботи проводяться після їх знешкодження.

4. Під час пошукових робіт за можливості здійснюється їх фото- та відеофіксація.

5. Про виявлені тіла (останки) загиблих та їх місця розташування повідомляється територіальний підрозділ Національної поліції України.

6. Пошукова група вживає усіх можливих заходів щодо з’ясування обставин смерті загиблих, за можливості збирає свідчення, документи та матеріали, які підтверджують обставини їх загибелі.

7. За результатами проведених пошукових робіт пошукова група складає звіти, у яких зазначаються перелік проведених робіт, час та місце їх проведення, опис ділянок місцевості, на яких вони проводилися, їх координати, а також результати пошукових робіт.

До звітів додаються матеріали фото- та відеофіксації (за наявності), а також інші предмети, документи та матеріали в разі їх виявлення.

Звіти подаються начальником пошукової групи до УЦВС.

ІV. Проведення ексгумації на неконтрольованій території

1. Місцевість навколо виявлених тіл (останків) загиблих та необлікованих поховань оглядається з метою виявлення документів, предметів, за допомогою яких можливі ідентифікація загиблих та з’ясування обставин їх смерті. За можливості здійснюється опитування місцевих жителів та інших осіб, які можуть надати інформацію про загиблих, обставини їх смерті.

2. Ексгумація здійснюється з дотриманням заходів безпеки, правил особистої гігієни та з використанням спеціального захисного одягу, рукавичок та взуття.

3. Під час ексгумації складається протокол ексгумації тіла (останків) (далі - Протокол) (додаток 2) у двох примірниках. У разі виявлення разом декількох тіл (останків) загиблих Протокол складається окремо щодо кожного тіла (останків) загиблого.

Тіла (останки) загиблих після завершення ексгумації поміщаються в спеціальні мішки, їм присвоюється номер, який зазначається в Протоколі.

До Протоколу додаються матеріали фото- та відеофіксації (у тому числі в електронній формі).

4. У разі виявлення біля тіл (останків) загиблих предметів, які можуть належати їм, вони запаковуються в герметичний пакет, якому присвоюється номер, ідентичний номеру спеціального мішка, в який поміщено тіло (останки) загиблого, та складається опис предметів, виявлених з тілом (останками) загиблого (далі - Опис) (додаток 3), у двох примірниках.

5. У разі виявлення на місці проведення ексгумації документів або інших предметів, які можуть належати загиблим, та неможливості встановити їх належність до конкретного тіла (останків) загиблого, а також документів (предметів), які можуть мати значення для пошуку, ідентифікації тіл (останків) загиблих, вони запаковуються в окремий герметичний пакет, якому присвоюється окремий номер. При цьому складається Опис у двох примірниках.

V. Організація передачі тіл (останків) загиблих

1. Пошукова група здійснює транспортування тіл (останків) загиблих до медичних державних спеціалізованих установ та їх передачу представникам цих установ та за фактами виявлення тіл (останків) загиблих повідомляє відповідний орган досудового розслідування.

2. Під час передачі тіл (останків) загиблих передаються окремі герметичні пакети зі всіма знайденими документами, предметами, а також Протоколи та Описи.

3. Під час передачі тіл (останків) загиблих складається акт передачі тіл (останків) загиблих (далі - Акт) (додаток 4) у двох примірниках, які підписуються представниками пошукової групи та медичних державних спеціалізованих установ, до яких доставлено тіла (останки) загиблих.

4. За результатами передачі тіл (останків) загиблих начальник пошукової групи доповідає начальнику УЦВС.

Про передачу тіл (останків) загиблих до УЦВС надається примірник Акта та звіт про проведені пошукові роботи.

У звіті зазначаються:

час та місце проведення пошукових робіт;

детальний опис ділянок місцевості, на яких проводилися пошукові роботи, їх площа, межі, GPS-координати та положення відносно довготривалих орієнтирів на місцевості;

перелік проведених пошукових робіт, їх результати;

інші заходи, які вживалися пошуковою групою.

До звіту додаються матеріали фото- та відеофіксації (за наявності), інші предмети, документи та матеріали в разі їх виявлення, а також примірники Протоколу та Опису.

Начальник Управління
цивільно-військового
співробітництва
Збройних Сил України
полковник

О.О. Ноздрачов

Директор Департаменту
формування політики
щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу
Міністерства
внутрішніх справ УкраїниВ.Є. Боднар

В.о. директора
Медичного департаменту
Міністерства охорони
здоров’я України
А.О. Гаврилюк

Перший заступник Голови
Служби безпеки України -
керівник
Антитерористичного центру
при Службі безпеки України
генерал-полковник


В.В. Маліков


Додаток 1
до Інструкції з пошуку
та транспортування тіл (останків)
загиблих, померлих (зниклих безвісти)
під час проведення
антитерористичної операції
на території Донецької
та Луганської областей
(пункт 2 розділу ІІ)

ПОВІДОМЛЕННЯ
щодо можливого місця розташування тіл (останків) загиблих


Додаток 2
до Інструкції з пошуку
та транспортування тіл (останків)
загиблих, померлих (зниклих безвісти)
під час проведення
антитерористичної операції
на території Донецької
та Луганської областей
(пункт 3 розділу ІV)

ПРОТОКОЛ
ексгумації тіла (останків)


Додаток 3
до Інструкції з пошуку
та транспортування тіл (останків)
загиблих, померлих (зниклих безвісти)
під час проведення
антитерористичної операції
на території Донецької
та Луганської областей
(пункт 4 розділу ІV)

ОПИС
предметів, виявлених з тілом (останками) загиблого


Додаток 4
до Інструкції з пошуку
та транспортування тіл (останків)
загиблих, померлих (зниклих безвісти)
під час проведення
антитерористичної операції
на території Донецької
та Луганської областей
(пункт 3 розділу V)

АКТ
передачі тіл (останків) загиблихвгору