Документ z0585-14, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.11.2016, підстава - z1499-16

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.05.2014  № 838/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 червня 2014 р.
за № 585/25362

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3267/5 від 18.11.2016}

Про внесення змін до Порядку передачі документів у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 3 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 395, НАКАЗУЮ:

1. Внести до Порядку передачі документів у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 20 січня 2012 року № 111/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 січня 2012 року за № 118/20431, такі зміни:

1) у пункті 3:

в абзаці першому слова «з описом вкладення» виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

«До документів, що передаються до органу державної реєстрації прав за місцем розташування нерухомого майна, додається опис вкладення, який має містити повний перелік документів, які передаються, із зазначенням кількості аркушів кожного окремого документа, прізвища, імені та по батькові державного реєстратора прав на нерухоме майно (далі - державний реєстратор), який передає зазначені документи, та повного найменування відповідного органу державної реєстрації прав, найменування нотаріальної контори або назви нотаріального округу.»;

абзац четвертий виключити.

У зв’язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом четвертим;

в абзаці п’ятому слова «документів, які він передає до органу державної реєстрації прав за місцем розташування нерухомого майна» замінити словами «оригіналів поданих заявником для проведення державної реєстрації прав документів та копій документів, які пред’являються для державної реєстрації прав»;

2) в абзаці першому пункту 4 слова «за місцезнаходженням» замінити словами «за місцем розташування»;

3) доповнити цей Порядок новим пунктом такого змісту:

«5. У зв'язку зі зміною адміністративно-територіального поділу, визначення меж населених пунктів орган державної реєстрації прав, який діяв на відповідній території, протягом місяця передає реєстраційні справи за актом приймання-передачі до органу державної реєстрації прав, який згідно з проведеними змінами адміністративно-територіального поділу або меж населених пунктів діє на відповідній території. Акт приймання-передачі підписується керівником органу державної реєстрації прав, що передає реєстраційні справи, та керівником органу державної реєстрації прав, що приймає реєстраційні справи.».

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Мартиненко С.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно- правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ємельянову І.І.

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
реєстраційної служби УкраїниІ.С. Алексєєввгору