Документ z0585-06, перша редакція — Прийняття від 03.03.2006
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.03.2006 N 218
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 травня 2006 р.
за N 585/12459

Про внесення змін до деяких нормативно-правових
актів Міністерства транспорту України

Відповідно до зобов'язань України щодо міжнародних договорів,
національного законодавства з питань забезпечення безпеки
судноплавства та згідно зі статтями 3 і 112 Кодексу торговельного
мореплавства України ( 176/95-ВР ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до наказу Міністерства транспорту України
від 11.09.2000 N 498 ( z0717-00 ) "Про затвердження Положення про
державну морську лоцманську службу", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 17.10.2000 за N 717/4938 (із
змінами), що додаються.
2. Затвердити Зміни до Положення про лоцмана-оператора служби
регулювання руху суден, затвердженого наказом Міністерства
транспорту України від 28.05.2001 N 341 ( z0544-01 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.06.2001 за
N 544/5735, що додаються ( z0586-06 ).
3. Затвердити Зміни до Типового положення про службу
регулювання руху суден, затвердженого наказом Міністерства
транспорту України від 28.05.2001 N 340 ( z0545-01 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.06.2001 за
N 545/5736, що додаються ( z0587-06 ).
4. Керівникам підприємств, установ та організацій, що входять
до сфери управління Мінтрансзв'язку України та надають послуги
служби регулювання руху суден (далі - СРРС), забезпечити
приведення у відповідність до цього наказу положень про
підпорядковані СРРС та посадових інструкцій лоцманів-операторів
СРРС.
5. Державному департаменту морського і річкового транспорту
(Кушніренко А.В.):
5.1. У встановленому порядку забезпечити подання цього наказу
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5.2. Довести цей наказ до відома зацікавлених підприємств і
організацій.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Рябікіна П.Б.
Міністр В.Бондар
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.Дашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінтрансзв'язку
України
03.03.2006 N 218
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 травня 2006 р.
за N 585/12459

ЗМІНИ
до наказу від 11.09.2000 N 498 "Про затвердження
Положення про державну морську лоцманську
службу", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 17.10.2000
за N 717/4938

1. У тексті наказу ( z0717-00 ) та Положення слова
"Міністерство транспорту України" замінити словами "Міністерство
транспорту та зв'язку України" у відповідних відмінках.
2. Пункт 2 наказу ( z0717-00 ) викласти в такій редакції: "2. Покласти функції щодо надання лоцманських послуг у
відповідних районах лоцманського проведення в територіальному морі
й на внутрішніх водних шляхах України, крім функцій, що належать
до компетенції капітана порту (за винятком флоту рибної
промисловості), на державне підприємство "Державна морська
лоцманська служба".
3. У пункті 2 Положення ( z0717-00 ): підпункт 2.1 викласти в такій редакції: "2.1. Державна морська лоцманська служба - це сукупність
підрозділів державних підприємств (державного підприємства), що
належать до сфери управління Міністерства транспорту та зв'язку
України та на які покладені функції щодо надання лоцманських
послуг у відповідних районах лоцманського проведення в
територіальному морі й на внутрішніх водних шляхах України (далі -
лоцманські організації)"; підпункт 2.4 викласти в такій редакції: "2.4. Лоцманські організації можуть брати участь у
розробленні проектів правил, положень, інструкцій, стандартів, які
стосуються їх діяльності, що погоджуються Держфлотінспекцією
України і затверджуються Міністерством транспорту та зв'язку
України".
4. У пункті 8 Положення ( z0717-00 ): підпункт 8.1 викласти в такій редакції: "8.1. Кандидатами на посаду державного морського лоцмана
можуть бути тільки громадяни України, які мають вищу або середню
судноводійну освіту, робочий диплом не нижче капітана малого
плавання (або штурмана далекого плавання), придатні за станом
здоров'я для роботи лоцманом, а також володіють англійською мовою
в обсязі, необхідному для виконання своїх обов'язків"; абзац перший підпункту 8.14 викласти в такій редакції: "8.14. Не менше одного разу на три роки державний морський
лоцман повинен підтвердити відповідність до вимог присвоєної йому
кваліфікації".
Директор Укрморрічфлоту А.Кушніренковгору