Документ z0584-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.04.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.06.2018. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації України
16.04.2018 № 247


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 травня 2018 р.
за № 584/32036

УМОВИ,
диференційовані показники і розміри виплати матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних підприємств, у тому числі казенних, об’єднань державних підприємств, акціонерних товариств, що належать до сфери управління Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

І. Умови виплати матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном

1. Виплата матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном (далі - винагорода) керівникам державних підприємств, у тому числі казенних, об’єднань державних підприємств, акціонерних товариств, що належать до сфери управління Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі - керівники підприємств), встановлюється один раз на рік за підсумками фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний рік на підставі даних бухгалтерської, статистичної звітності та річного звіту про виконання фінансового плану.

2. Винагорода визначається диференційовано залежно від розміру частини чистого прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, та не може перевищувати 10 посадових окладів керівника підприємства на момент призначення винагороди.

3. Виплата винагороди не може здійснюватися за рахунок зменшення соціальних гарантій працівникам підприємства, визначених у колективному договорі.

4. Винагорода керівникам підприємств не виплачується за звітний рік у разі:

перебування керівника підприємства на посаді менше половини звітного року;

наявності узгоджених штрафних санкцій до підприємства з боку фіскальних органів;

наявності простроченої кредиторської заборгованості;

списання невикористаних бюджетних асигнувань у кінці звітного року;

невиконання умов та показників, передбачених контрактом;

допущення на підприємстві випадків травм, каліцтв, поранень, нещасного випадку із смертельним наслідком з вини підприємства;

наявності заборгованості із заробітної плати працівникам підприємства;

невиконання наказів і розпоряджень Адміністрації Держспецзв’язку;

погіршення показників роботи підприємства порівняно з попереднім періодом.

ІІ. Диференційовані показники і розміри виплати винагороди

№ з/п

Диференційовані показники виплати винагороди

Розмір винагороди (кратність посадових окладів)

1

2

3

1

Зростання показника «Чистий прибуток» порівняно з минулим роком:
до 5% включно
понад 5% до 15% включно
понад 15%


1
1,5
5

2

Зростання показника «Рентабельність діяльності» порівняно з минулим роком:
до 2,5% включно
понад 2,5% до 7,5% включно
понад 7,5%


1
1,5
5

Заступник директора
Фінансово-економічного
департаменту Адміністрації
Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації України 
підполковникА.М. Бейвгору