Документ z0584-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 23.05.2017, підстава - z0486-17

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.03.2016  № 286


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 квітня 2016 р.
за № 584/28714

Про затвердження Положення про експертну групу з розгляду документів щодо протезування та/або ортезування учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
соціальної політики
№ 462 від 23.03.2017}

Відповідно до пункту 5 Порядку протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 518 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 172), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про експертну групу з розгляду документів щодо протезування та/або ортезування учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 24 листопада 2014 року № 933 „Про затвердження Положення про експертну групу з попереднього розгляду документів щодо протезування (ортезування) учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 грудня 2014 року за № 1587/26364.

3. Департаменту соціального захисту інвалідів (Полякова О.Ю.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Шевченка В.В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

Міністр

П. Розенко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
у справах ветеранів війни
та учасників антитерористичної операції

Виконавчий директор
Національної Асамблеї інвалідів України

Голова Всеукраїнської громадської організації
«Асоціація інвалідів-спинальників України»

А.В. Дерев’янко


Н.С. Скрипка


І.М. МарусевичЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
25.03.2016 № 286


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 квітня 2016 р.
за № 584/28714

ПОЛОЖЕННЯ
про експертну групу з розгляду документів щодо протезування та/або ортезування учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок

тексті та додатках 1, 2 до Положення слова „Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції”, „Голова Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції”, „Служба” в усіх відмінках замінено відповідно словами „Фонд соціального захисту інвалідів”, „Директор Фонду соціального захисту інвалідів”, „Фонд” у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 462 від 23.03.2017}

1. Цим Положенням визначається порядок роботи експертної групи з розгляду документів щодо протезування та/або ортезування учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок (далі - експертна група), що є консультативно-дорадчим органом при Фонді соціального захисту інвалідів (далі - Фонд), створеним з метою розгляду документів щодо протезування та/або ортезування учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок (далі - учасники антитерористичної операції).

2. Експертна група у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, у тому числі цим Положенням.

3. Основними завданнями експертної групи є:

прийняття рішення щодо доцільності протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями;

прийняття рішення щодо протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за кордоном у разі відсутності технологій виготовлення в Україні;

прийняття рішення щодо заміни приймальної гільзи (куксоприймача) та здійснення післягарантійного ремонту протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні.

4. Експертна група для виконання покладених на неї завдань має право:

залучати спеціалістів, експертів, у тому числі з технічних питань, представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій (за згодою) до розгляду питань, що належать до компетенції експертної групи;

одержувати в установленому порядку від підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

5. Для розгляду експертною групою питання щодо протезування та/або ортезування за кордоном, вибору закордонного надавача спеціалізованої допомоги учасник антитерористичної операції особисто або його законний представник подає або надсилає поштою до Фонду такі документи:

заяву за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення;

копію документа, що посвідчує особу, учасника антитерористичної операції;

копію документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, видане відповідно до Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321;

бзац п’ятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 462 від 23.03.2017}

рішення військово-лікарської комісії або висновок лікарсько-консультативної комісії (для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та безпосередньо брали участь в антитерористичній операції в районах її проведення) про потребу у протезуванні та/або ортезуванні;

довідку з місця роботи (для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та безпосередньо брали участь в антитерористичній операції в районах її проведення, яким не встановлено інвалідність);

витяг з історії хвороби за формою первинної облікової документації  № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974;

фото - та відеоматеріали кукси та наявного об’єму рухів.

Строк розгляду документів експертною групою щодо протезування та/або ортезування за кордоном не може перевищувати 25 робочих днів з дати їх отримання (надходження поштою) від учасника антитерористичної операції або його законного представника.

У разі коли до заяви додаються не всі документи, зазначені у цьому пункті, Фонд повідомляє у триденний строк учасникові антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, або його законному представникові про документи, які необхідно подати додатково. У такому разі днем звернення вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі (у разі надсилання документів поштою), або дата їх фактичного отримання Фондом (у разі особистого подання).

6. Для розгляду експертною групою питання щодо заміни приймальної гільзи (куксоприймача) та здійснення післягарантійного ремонту протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, учасник антитерористичної операції подає на розгляд експертної групи відповідну заяву за формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення.

Фонд письмово звертається до закордонного надавача спеціалізованої допомоги, яким здійснено протезування та/або ортезування, щодо подальшої експлуатації виробу.

Заміна приймальної гільзи та післягарантійний ремонт здійснюються на підставі рішення експертної групи та відповідного договору, укладеного Фондом і закордонним надавачем спеціалізованої допомоги за кордоном, або за згодою учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок - в офіційному представництві закордонного надавача спеціалізованої допомоги чи на іншому підприємстві на території України, яке відповідає кваліфікаційним вимогам, що визначені Мінсоцполітики.

бзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 462 від 23.03.2017}

7. Для розгляду експертною групою питання щодо протезування та/або ортезування учасника антитерористичної операції виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями вітчизняне протезно-ортопедичне підприємство подає до Фонду такі документи:

обґрунтування щодо навичок користування первинним протезом учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, та необхідності його протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями вітчизняним протезно-ортопедичним підприємством;

бзац другий пункту 7 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 462 від 23.03.2017}

калькуляцію вартості протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності із зазначенням трудових та матеріальних витрат, затверджену протезно-ортопедичним підприємством;

бзац четвертий пункту 7 виключено на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 462 від 23.03.2017}

копію заяви учасника антитерористичної операції про забезпечення виробом підвищеної функціональності за новітніми технологіями;

копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, учасника антитерористичної операції;

копію документа, що підтверджує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

копію направлення учасника антитерористичної операції на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

рішення військово-лікарської комісії або висновок лікарсько-консультативної комісії (для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та безпосередньо брали участь в антитерористичній операції в районах її проведення) про потребу у протезуванні та/або ортезування;

довідку з місця роботи (для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та безпосередньо брали участь в антитерористичній операції в районах її проведення, яким не встановлено інвалідність).

Строк розгляду документів експертною групою щодо протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями не може перевищувати 10 робочих днів з дати їх отримання (надходження поштою) від вітчизняного протезно-ортопедичного підприємства.

8. Клініка Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності або стаціонарне (реабілітаційне) відділення первинного і складного протезування та ортезування вітчизняного протезно-ортопедичного підприємства, де учаснику антитерористичної операції було проведено первинне протезування, оцінює його підготовленість до протезування та/або ортезування, готує анкету протезування та/або ортезування учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівки або кінцівок, виробами підвищеної функціональності за формою, наведеною в додатку 3 до цього Положення, та подає її експертній групі.

ункт 8 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 462 від 23.03.2017}

9. Основною формою роботи експертної групи є засідання, які проводяться в разі потреби.

10. Рішення експертної групи оформляється протоколом.

11. Експертну групу очолює голова, який організовує роботу та проводить засідання експертної групи. У разі відсутності голови експертної групи його обов’язки виконує заступник голови, а за їх відсутності за рішенням експертної групи - один із її членів.

12. Підготовка матеріалів для розгляду експертною групою, ведення діловодства покладаються на секретаря експертної групи, а в разі його відсутності за розпорядженням голови експертної групи - на одного з її членів.

13. Засідання експертної групи є правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж половина її членів.

Рішення експертної групи приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів експертної групи, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів ухвальним є голос голови експертної групи.

Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів


О. ПоляковаДодаток 1
до Положення про експертну групу
з розгляду документів щодо протезування
та/або ортезування учасників
антитерористичної операції, які втратили
функціональні можливості кінцівок
(пункт 5)

ЗАЯВА

Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів


О. Полякова


Додаток 2
до Положення про експертну групу
з розгляду документів щодо протезування
та/або ортезування учасників
антитерористичної операції, які втратили
функціональні можливості кінцівок
(пункт 6)

ЗАЯВА

Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів


О. Полякова


Додаток 3
до Положення про експертну групу
з розгляду документів щодо протезування
та/або ортезування учасників
антитерористичної операції, які втратили
функціональні можливості кінцівок
(пункт 8)

АНКЕТА
протезування та/або ортезування учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівки або кінцівок, виробами підвищеної функціональності

Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів


О. Поляковавгору